Author: ozkancol

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Grafit Tozu Ve Kullanım Alanları

Grafitin kullanım alanına göre, genellikle şekli belirtilmez. Ancak, pota gibi şekillendirilmiş refrakterlerin yapımında, daha üstün özellikleri  nedeniyle, pul şeklindeki grafit türü, diğer metalurji uygulamalarında ise  daha ucuz olmasından dolayı, amorf grafit tercih edilmektedir.

a) Makine Parçalarında Yağlayıcı Olarak

Kayganlığı, yumuşaklığı ve makine parçaları üzerinde uzun müddet yapışabilmesi özelliği  nedeni ile, makine yataklarında yağlama maddesi olarak kullanılabilir. Bu alan için kullanılabilecek grafitin çok saf olması (en az % 95 grafitleşmiş karbon) ve kuvars gibi sert mineralleri içermemesi gerekir. Bu alan için en uygun grafit türü, şüphesiz pul şeklinde olanıdır. Grafit 0,1 – 1 mikron boyutuna öğütüldükten sonra, yağ, su, alkol veya bunlara benzer taşıyıcı bir sıvı içerisinde kolloid hale getirildikten sonra, makine parçasının istenen yerine iletilir. Taşıyıcı sıvının türüne bağlı olarak, grafit burada kuru veya yaş bir tabaka oluşturur. Kuru tip, fırın zincir ve arabalarında, motor silindirlerinde, deniz araçlarında ve kimyasal tesislerde; yaş tabaka türü ise, yüksek basınç altında, bilyeli yataklarda kullanılır.

b) Ergitme – Pota Endüstrisinde

Grafitin, dünya üretiminin hemen hemen yarısına yakın miktarı, bu alanda kullanılmaktadır. Grafitin ergime derecesi çok yüksek olduğundan (yaklaşık 4 000 °C), ısıya dayanıklıdır. Genleşme sabitesi çok düşük; mekanik yüklenmeye, kimyasal etkilenmeye ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklılığı çok iyidir. Isıyı çok iyi iletmesi ve dış yüzeylerinin bir sıvının metali kavrayıp – tutmayacağı şekilde kaygan olması gibi nedenler de, özellikle döküm potaları için tercih edilen özellikler arasındadır. Bağlayıcı özellik kazandırmak için, ağırlığının yarısı kadar ateş kili veya kömür katranı; istenen özellikleri kazandırmak ve maliyeti düşürmek amacıyla da kum, ateş tuğlası ve asbest gibi ilaveler yapılır. Karışıma giren maddelerin oranı, kullanılış amacına göre değişir.
Pota için elverişli grafit türü, ince taneli (ortalama tane boyu 0,3 mm.), yoğunluğu fazla, kül ve kükürt içermeyen, yüksek tenörlü (% 85 veya daha fazla)  grafitleşmiş karbon içerendir. Kül içerdiği takdirde, külün ergime derecesinin yüksek olması (çoğunlukla Sri – Lanka tipi) istenir.
Grafitin kullanım alanları

Kullanma Amacı Kullanıldığı Alanlar
 

Refrakterlik
(veya dayanıklılık)

Refrakter Tuğlalar
Döküm Boyaları
Potalar
Yatay Mufl Fırınları  (Retort)
Soba Boyaları
Elektrodlar
 

İletkenlik

Motor ve Jeneratör Fırçaları
Pil Tozları
Fren Astarları
Elektrodlar
Basım (Electro – Typing)
Isı Değiştiricileri
 

Karbon Verici

Karbon Yükseltici
İzabe İşlemleri
Nükleer Moderatörler
(Nötron Yavaşlatıcılar)
 

Yağlayıcılık

 

Yağlayıcılar
Motor ve Jeneratör Fırçaları
Barut Cilası
Lastikler
Kurşun Kalemler
Yataklar
Tohum ve Gübre Kaplama
Fren Astarları
Piston Halkaları (Segmanlar)
Motor Gömlekleri
 

 

Kimyasal Asallık

Contalar
Yapıştırıcılar
Boyalar
Refraktörler
Pil Karbonları
Döküm Boyaları
Pas Temizleyiciler (Kazanlar)
Soba Boyaları
 1. c) Döküm Sanayinde
  % 40 – 60 grafitleşmiş karbon içeren grafit tozlarının, asıl kullanıldığı yerler dökümhanelerdir. Kil ve kumla karıştırmak suretiyle döküm kalıpları yapımında kullanılır. Bentonit veya olivin ile karıştırılıp, öğütülmüş kok kömürü tozu ve petrol koku, bu sanayi dalında grafiti ikame edebilmektedir.

  d) Kurşun Kalem Ucu Yapımında 

  Kurşun kalem ucu, işlenmiş kaolen, bentonit ve grafit karışımından yapılır. Bu kullanıma en uygun grafit türü, ince taneli ve kompakt olanıdır. Yumuşaklığı nedeniyle, daha çok doğal grafit tercih edilir. Saflığının yüksekliği oranında, bu alandaki kıymeti artar. Düşük kaliteli kalem uçları için amorf grafit kullanılır. Her iki durumda da arzu edilen grafit türü, aşındırıcı madde (kuvars gibi) içermeyen ve % 96 oranında grafitleşmiş karbona sahip olandır.

  e) Motor ve Jeneratör Fırçaları İmalinde

  Bu malzemeler, yüksek sıcaklıktaki amorf veya damar türündeki doğal grafitten yapılır. Bu amaçla uygun grafitin grafitleşmiş karbon miktarı % 85’ten fazla olmalıdır. Grafit fırça yapımında, zift, katran veya reçine ile bağlanmış grafit ve metal tozları (bakır veya gümüş) kullanılır.

  f) Grafitin Diğer Kullanım Alanları

  Son senelerde kuru pil sanayiinde, bol miktarda grafit kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için pul türü (levhamsı) ve grafit tozu en uygunu olup,  en az % 85 grafitik karbon içermesi gereklidir. Grafit ayrıca uçak sanayiinde, belirli jet motoru parçaları ve uçak parçalarında, büyük ölçüde ağırlık azaltılması için grafit flamanla kuvvetlendirilmiş kompozit malzemeler kullanılır. Bu tür malzemeler aynı zamanda, spor malzemelerinde de kullanılmakta olup, otomobillerde kullanılabilirliği konusunda da araştırmalar yapılmaktadır.

  Grafit, atom reaktörlerinde, ilaç üretiminde, metalurji sanayiinin çeşitli dallarında çok yönlü olarak kullanılmaktadır. Toz metalurjisinde, grafit, yatak malzemesi yapımında ve çelik imalinde, çeliğe, karbon sağlayıcı olarak iki ayrı amaçla kullanılır. Grafit, toz harman malzemenin sıkıştırılmak suretiyle şekillendirilmesi sırasında yağlayıcı olarak; bu materyalin sinterlenmesi sırasında ise, metal oksitleri indirgeyici olarak görev yapar. Demir – çelik üretiminde kullanılan grafit çok saf olmalıdır. Diğer  bazı metallerin üretimindeki gerekli grafitin aynı derecede saf olması o kadar önemli olmayabilir. Grafitin saflığı, tane boyutu, boyut dağılımı ve nem durumu gibi faktörlerin değişimine bağlı olarak; aşınma ve sürtünmesi istenilen düzeyde, kendinden  yağlı yataklar imal edilebilir. Bu sahada kullanılan grafitin türü ve saflığı konusında bir sınırlama yoktur.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

 

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sodyum Metabisülfit ve Kullanım Alanları

Sodyum metabisülfit veya sodyum pirosülfit (IUPAC yazımı; Br. E. sodyum metabisülfit veya sodyum pirosülfit), Na2S2O5 kimyasal formülüne sahip inorganik bir bileşiktir.

Bu madde bazen disodyum metabisülfit olarak anılır.

 

Sodyum Metabisülfit dezenfektan, antioksidan ve koruyucu madde olarak kullanılır.

Sodyum Metabisülfit Hazırlanışı:

Sodyum disülfit, bir sodyum hidroksit çözeltisinin kükürt dioksit ile işlenmesiyle hazırlanabilir.

Ilık suda yürütüldüğünde, Na2SO3 başlangıçta sarı bir katı olarak çökelir.

Daha fazla SO2 ile katı, soğutma üzerine kristalleşen disülfiti vermek üzere çözünür.

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + Na2SO3 → Na2S2O5

bu da renksiz bir katı Na2S2O5 tortusu verir.

Sodyum metabisülfit sentezlemek için bir dizi yöntem mevcuttur.

Bunlardan biri Sodyum sülfit ve sodyum bisülfit çözeltisi kullanmaktır.

Bu çözeltiye Kükürt Dioksit eklenir.

Çözeltinin pH’ını korur.

Yukarıdaki çözeltiye NaOH eklenir.

Çözeltide iyonlar arasında aşağıda gösterildiği gibi bir denge vardır:

2HSO32- ⇌ S2O2-5 + H2O

Yukarıdaki çözeltiye NaOH eklendiğinde bisülfit iyonları ile serbest Na+ iyonları oluşur ve Sodyum metabisülfit elde edilir.

Döngü başına kristalizasyon sürecini geliştirir ve daha fazla Sodyum Metabisülfit verimi elde edilir.

Sodyum metabisülfit (SMBS), beyaz/kremsi suda çözünür bir kimyasaldır.

 

Kimyasal formülü, sodyum, kükürt ve oksijenden oluşan inorganik bir bileşik olan Na2S2O5’tir. Sodyum metabisülfit, gıda, tekstil, madencilik, atık su arıtma ve kağıt gibi birçok endüstride kullanılmaktadır.

Sodyum metabisülfit, hafif bir kükürt kokulu beyaz kristal veya toz katı olarak görünür.

Sodyum metabisülfit, solunduğunda toksiktir.

Sodyum metabisülfit Cildi ve dokuyu güçlü şekilde tahriş eder.

 

Sodyum metabisülfit Yanmaz, ancak yüksek sıcaklığa ısıtıldığında toksik oksit kükürt ve sodyum dumanları yaymak üzere bozunabilir.

Sodyum metabisülfit, suyla karıştırıldığında aşındırıcı bir asittir.

Sodyum metabisülfit, gıda koruyucu ve laboratuvar reaktifi olarak kullanılır.

Havaya ve neme maruz kaldığında yavaşça sülfata oksitlenir.

E223 numaralı Avrupa gıda katkı maddesi ile gıdalarda koruyucu, antioksidan ve ağartma maddesi olarak kullanılabilen sülfitlerden biri olan sodyum metabisülfit (SMBS).

Sodyum metabisülfit, taze ve kuru meyve, sebze ve şarapların korunmasında yaygın olarak kullanılan bir indirgeyici maddedir.

Sodyum metabisülfit, Na2S2O5 formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.

Sodyum metabisülfit, sodyum pirosülfit ve sodyum disülfit olarak da bilinir.

Na2S2O5, sodyum katyonu (Na+) ve metabisülfit anyonu (S2O52-) içeren iyonik bir bileşiktir.

Standart durumunda sodyum metabisülfit, aşağıda gösterildiği gibi beyaz veya sarımsı beyaz bir toz halinde bulunur.

Sodyum metabisülfit, kükürt dioksite benzer hafif keskin bir kokuya sahiptir.

 

Sodyum metabisülfitin, sülfitlere duyarlı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirtmek önemlidir.

Sodyum metabisülfit veya basitçe SMS, daha güçlü buğday unları kullanan kraker ve tortilla hamurlarına yaygın olarak eklenen indirgeyici bir maddedir.

SMS ayrıca antioksidan kapasitesi nedeniyle unlu mamüller, şarap, kuru meyve ve reçeller için koruyucu olarak kullanılır.

Sodyum Metabisülfit (sodyum bisülfit susuz, sodyum pirosülfat, SMBS, MBS), Na2S2O5 kimyasal formülüne sahip beyaz inorganik kristal bir bileşiktir.

Sodyum metabisülfit, bir antioksidan, gıdalarda koruyucu veya çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda diklorinasyon için kullanılan inorganik bir bileşiktir.

Sodyum metabisülfit uygulamaları:

 • Madencilik sektöründe siyanür imhası ve liç (Manganez, Altın, Kobalt, İyot, Nikel ve Gümüş)
 • Belediye atıksu, kağıt hamuru ve kağıt, elektrik ve tekstil suyu arıtma tesislerinde klorsuzlaştırma
 • dezenfektan
 • Deri tabaklama işleminde su arıtma
 • oksijen temizleyici
 • Kiraz salamura işlemi
 • Fotoğraf geliştirici çözümlerinde koruyucu
 • antioksidan
 • Temizlik maddeleri, deterjanlar ve sabunların üretiminde kullanılır

Sodyum metabisülfitin kimyasal yapısı:

Anyon metabisülfit, negatif yükün SO3 ucunda daha lokalize olduğu bir SO3 grubuna bağlı bir SO2 grubundan oluşur.

S–S bağ uzunluğu 2.22 A’dır ve “tiyonat” ve “tiyonit” S–O mesafeleri sırasıyla 1.46 ve 1.50 A’dır.

Sodyum metabisülfit beyaz, granüler bir katıdır.

Sodyum metabisülfit, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde, fotoğraf endüstrisinde ve diğer çeşitli endüstrilerde ağartıcı veya klor giderici olarak kullanılır.

Gıda Sınıfı sodyum metabisülfit, gıda koruyucusu olarak kullanılabilir.

Sodyum metabisülfit diğer kimyasalların imalatında da kullanılabilir

Sodyum metabisülfit, Na2O5S2 moleküler formülüne sahiptir ve bir antioksidan olarak kabul edilir.

Sodyum metabisülfit, gıda koruyucu olarak ve ticari şarap yapım endüstrisinde kullanılır.

Kağıt ve tekstil endüstrisinde ağartma maddesi olarak Sodyum metabisülfit kullanılmaktadır.

Sodyum metabisülfit ciddi alerjik reaksiyonlarla ilişkilendirilebilir.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Potasyum Silikat’ın Tarımda Kullanımı

Potasyum Silikat genellikle tarım alanında kullanılır topraktaki bakterilere katkı sağlaması ile bitkinin kökünün gelişmesine fazlaca fayda sağlamaktadır ayrıca bitki üstüne direkt uygulanması sonucu bitkiyi olumsuz dış etkenlerden korumaktadır.Tarım sektöründe fazlaca kullandığımız potasyum silikat, kutikula tabakasının alt kısmında yer alan epidermal hücrelerde birikerek bitkiyi biyotik ve abiyotik strese karşı korumayı sağlarlar, hücrenin duvarında silisyumun toplanması sayesinde bitkinin böceklere karşı korunmasına yardımcı olur. Bitkiye zarar vermek isteyen böcekler kutikula tabakasındaki silisyum sayesinde bitkiye zarar veremezler. Ayrıca bitkilerde fotosentez oranını büyük ölçüde artırmak amacıyla bitkinin kuru ağırlığının da artmasına katkı sağlar. Bitki yapraklarının ışıktan yararlanmasını artırmak amacıyla potasyum silikat uygulanmış olan bitkilerin rengi daha canlı olur

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sodyum Molibdat nedir?

Sodyum molibdat, kimyasal formülü Na₂MoO₄ olan beyaz kristal bir tuzdur. Bu bileşik, endüstriyel, kimyasal ve tarımsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Sodyum molibdat, sodyum ve molibdenum bileşiklerinin birleşiminden oluşur ve genellikle suda çözülebilir bir tuz formunda bulunur. Bu nedenle, çeşitli kimya laboratuvarlarında ve endüstriyel süreçlerde çözücü veya katalizör olarak kullanılır.

Sodyum molibdatın kullanım alanları arasında metal kaplama endüstrisi, çelik üretimi, kimya endüstrisi ve tarım sektörü bulunur. Ayrıca, sodyum molibdatın bitkilerin büyümesi için esansiyel bir mikro besin olduğu bilinmektedir. Bitkilerin sağlıklı büyümesi ve verimli ürünlerin elde edilmesi için sodyum molibdatın gübre olarak kullanımı yaygındır. Bu bileşiğin reaktivitesi ve toksik olmayan yapısı, bitki beslemesi için uygundur.

Sodyum molibdat (sodium molybdate) bir inorganik bileşiktir ve MO2 formülüyle gösterilir. Bu madde beyaz veya gri bir toz olarak görünür ve kolayca çözünür. Sodyum molibdat genellikle sodyum molybdat di-hidrat olarak (Na2MoO4.2H2O) satılır ve suda çözünür.

Sodyum molibdat birçok farklı alanda kullanılabilir. Özellikle, sodyum molibdat su arıtımında kullanılır ve suda bulunan molybdenum tuzlarını çözmek için kullanılır. Ayrıca, sodyum molibdat, çeşitli kimyasal reaksiyonları hızlandırmak için katalizör olarak kullanılır. Örneğin, sodyum molibdat, çeşitli kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılır ve bunlar arasında kimyasal gübreler, deterjanlar ve boyalar bulunur.

Sodyum molibdat ayrıca, çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılır. Örneğin, sodyum molibdat, metalurji sektöründe metal üretiminde kullanılır ve ayrıca, endüstriyel kaplamalarda kullanılır. Sodyum molibdat ayrıca, yüksek derecede ısıya dayanıklı malzemeler üretiminde de kullanılır.

Sodyum molibdatın yan etkileri hakkında bilgi sahibi değilim, ancak sodyum molibdatın aşırı miktarda kullanımı sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle, sodyum molibdatın doğru miktarda kullanımı önemlidir.

Sodyum Molibdat İçeriği Nedir?

Molibdik Asit Disodyum olarak da bilinen Sodyum molibdat içeriği, molibdat iyonu ve Nitrik asitten oluşur. Molibdat yüksek ısıya maruz bırakıldığında kimyasal reaksiyona uğrayarak, eklenen nitrik asit ile tepkimeye girer. Kurutulduğunda kristalimsi görünüme sahip Sodyum molibdat ortaya çıkar.

Beyaz renkli ve kokusuz olan Sodyum molibdat, kristal görünümlüdür. Sodyum molibdat cilde temas ettiğinde, hafif irritasyona sebep olur. Bu gibi durumlarda temas edilen kısım bol su ile yıkanmalıdır. Uzun süre solunması durumunda insan sağlığını olumsuz etkiler.

Sodyum Molibdat Nedir

Sodyum molibdat, sodyum ve molibdenum bileşiklerinin birleşiminden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Kimyasal formülü Na₂MoO₄ olan bu bileşik, beyaz kristal yapıya sahiptir ve suda çözünme özelliğine sahiptir. Bu özelliği, sodyum molibdatın birçok uygulama alanında kullanılmasını mümkün kılar.

Sodyum molibdatın yapısı ve reaktivitesi, çeşitli kimya endüstrilerinde ve laboratuvar çalışmalarında önemli bir rol oynar. Ayrıca, bitki beslemesi ve tarım sektöründe de etkilidir. Bu bileşiğin kullanımı, molibdenyum eksikliği olan bitkilerin sağlıklı büyümesini teşvik eder.

Sodyum Molibdat nasıl kullanılır?

Sodyum molibdat (sodium molybdate) birçok farklı alanda kullanılabilir. Özellikle, sodyum molibdat su arıtımında kullanılır ve suda bulunan molybdenum tuzlarını çözmek için kullanılır. Ayrıca, sodyum molibdat, çeşitli kimyasal reaksiyonları hızlandırmak için katalizör olarak kullanılır. Örneğin, sodyum molibdat, çeşitli kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılır ve bunlar arasında kimyasal gübreler, deterjanlar ve boyalar bulunur.

Sodyum molibdatın kullanımı için, öncelikle maddeyi suda çözünür hale getirin ve daha sonra çözeltiyi istenen alana uygulayın. Örneğin, sodyum molibdatı su arıtımında kullanırsanız, çözeltiyi su arıtma sistemine ekleyin ve sistemi çalıştırın. Bu, molybdenum tuzlarını sudan ayıklar ve suyun molybdenum düzeyini düşürür.

Sodyum molibdat ayrıca, çeşitli endüstriyel süreçlerde de kullanılabilir. Örneğin, sodyum molibdat, metalurji sektöründe metal üretiminde kullanılır ve ayrıca, endüstriyel kaplamalarda kullanılır. Sodyum molibdat ayrıca, yüksek derecede ısıya dayanıklı malzemeler üretiminde de kullanılır. Bu durumlarda, sodyum molibdatın dozajı ve kullanım yöntemleri üretim sürecine göre değişebilir.

Sodyum molibdatın yan etkileri hakkında bilgi sahibi değilim, ancak sodyum molibdatın aşırı miktarda kullanımı sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle, sodyum molibdatın doğru miktarda kullanımı önemlidir ve üreticinin önerdiği dozaj ölçümlerine uygun olarak kullanılması önerilir.

Sodyum Molibdat Dihidrat

Sodyum molibdat dihidrat, Na₂MoO₄·2H₂O kimyasal formülüne sahip bir tuzdur. Dihidrat formu, sodyum molibdatın kristal yapısının bir varyasyonudur ve su molekülleri içerir. Sodyum molibdat dihidrat, sodyum molibdatın daha spesifik bir formudur ve belirli kimya laboratuvar uygulamalarında tercih edilir.

Bu tür bir sodyum molibdat, özellikle analitik kimya laboratuvarlarında ve bazı sentez işlemlerinde kullanılır. Dihidrat formu, belirli kimyasal reaksiyonlar ve kristal yapısı gerektiren deneylerde yararlıdır. Sodyum molibdat dihidratın su içeriği, kullanım alanlarına yönelik avantajlar sunar.

Sodyum Molibdat kullanım alanları nerelerdir?

Sodyum molibdat (sodium molybdate) birçok farklı alanda kullanılabilir. Özellikle, sodyum molibdat şu alanlarda yaygın olarak kullanılır:

 • Su arıtımı: Sodyum molibdat suda bulunan molybdenum tuzlarını çözmek için kullanılır ve suyun molybdenum düzeyini düşürür.
 • Kimyasal ürünlerin üretimi: Sodyum molibdat, çeşitli kimyasal reaksiyonları hızlandırmak için katalizör olarak kullanılır ve bunlar arasında kimyasal gübreler, deterjanlar ve boyalar bulunur.
 • Metalurji sektörü: Sodyum molibdat, metal üretiminde kullanılır.
 • Endüstriyel kaplamalar: Sodyum molibdat endüstriyel kaplamalarda kullanılır.
 • Yüksek derecede ısıya dayanıklı malzemeler üretimi: Sodyum molibdat yüksek derecede ısıya dayanıklı malzemeler üretiminde de kullanılır.

Bu sadece bazı örneklerdir ve sodyum molibdat birçok farklı alanda da kullanılabilir. Ancak, sodyum molibdat özellikle su arıtımında, kimyasal ürünlerin üretiminde, metalurji sektöründe, endüstriyel kaplamalarda ve yüksek derecede ısıya dayanıklı malzemeler üretiminde yaygın olarak kullanılır.

Sodyum Molibdat Ne İşe Yarar?

Sodyum molibdat, çeşitli endüstriyel süreçlerde ve laboratuvar uygulamalarında kullanılır. Bu bileşiğin kullanım alanları arasında metal kaplama, çelik üretimi, kimya endüstrisi ve tarım sektörü bulunur. Sodyum molibdatın kimyasal reaktivitesi, korozyon önleme, yüzey kaplama ve katalizör olarak kullanılmasını sağlar.

Ayrıca, sodyum molibdatın bitki beslemesi alanındaki önemi göz ardı edilmemelidir. Bitkilerin sağlıklı büyümesi ve verimli ürünlerin elde edilmesi için molibdenumun varlığı kritiktir, ve sodyum molibdat bu gereksinimi karşılar.

Sodyum Molibdat Gübre

Sodyum molibdat, bitki beslemesi ve tarım sektöründe önemli bir role sahiptir. Molibdenum, bitkilerin sağlıklı büyümesi ve ürünlerin verimliliği için gerekli olan bir mikro besindir. Sodyum molibdat, bitki topraklarına bu esansiyel elementi sağlamak için yaygın bir gübre olarak kullanılır.

Bitkilerin molibdenum eksikliği, verimsiz büyüme ve düşük verimle sonuçlanabilir. Sodyum molibdat gübresi, bu eksikliği giderir ve bitkilerin sağlıklı büyümesini teşvik eder. Ayrıca, bu gübre, toprakların kalitesini iyileştirmek ve bitki verimini artırmak için kullanılır.

Sodyum Molibdat avantajları?

Sodyum molibdat (sodium molybdate) birçok farklı alanda kullanılabilir ve bazı avantajları vardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Su arıtımında etkili bir ajan: Sodyum molibdat suda bulunan molybdenum tuzlarını çözmek için kullanılır ve suyun molybdenum düzeyini düşürür. Bu, su arıtma sistemlerinin daha etkili çalışmasını ve daha sağlıklı su sağlamasını sağlar.
 • Çeşitli reaksiyonları hızlandırır: Sodyum molibdat, çeşitli kimyasal reaksiyonları hızlandırmak için katalizör olarak kullanılır ve bu reaksiyonların daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olur.
 • Metal üretiminde etkili bir ajan: Sodyum molibdat, metal üretiminde kullanılır ve metal üretim süreci için gerekli olan molybdenum miktarını sağlar.
 • Yüksek derecede ısıya dayanıklı malzemeler üretiminde etkili bir ajan: Sodyum molibdat yüksek derecede ısıya dayanıklı malzemeler üretiminde de kullanılır ve bu malzemelerin yüksek sıcaklıklara dayanıklılığını arttırır.
 • Endüstriyel kaplamaların üretiminde etkili bir ajan: Sodyum molibdat endüstriyel kaplamalarda kullanılır ve kaplamaların güçlü ve dayanıklı olmasını sağlar.
 • Çok yönlü bir ajan: Sodyum molibdat birçok farklı alanda kullanılabilir ve çeşitli reaksiyonları hızlandırır, metal üretiminde kullanılır, yüksek derecede ısıya dayanıklı malzemeler üretiminde kullanılır ve endüstriyel kaplamalarda kullanılır.
 • Kolayca çözünür: Sodyum molibdat suda kolayca çözünür ve bu, maddeyi çeşitli alanlarda kullanımını kolaylaştırır.

Ancak, sodyum molibdatın yan etkileri hakkında bilgi sahibi değilim ve sodyum molibdatın aşırı miktarda kullanımı sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle, sodyum molibdatın doğru miktarda kullanımı önemlidir ve üreticinin önerdiği dozaj ölçümlerine uygun olarak kullanılması önerilir.

Ayrıca, sodyum molibdatın çeşitli alanlarda kullanılması nedeniyle, maddenin çevre üzerindeki etkilerine dikkat etmek de önemlidir. Örneğin, sodyum molibdatın su arıtımında kullanılması sırasında çözeltinin atık su olarak atılması durumunda, atık suyun çevreye zarar vermemesi için önlemler alınması gerekir.

Sodyum Molibdat Ne İşe Yarar?

Sodyum molibdatkimyasal özelliği sayesinde birçok alanda kullanılır. Sodyum molibdar ne işe yarar? Konusu araştırıldığında, tarım sektörü başta olmak üzere, sanayide kaplama işlemlerinde, su arıtma endüstrisinde Sodyum molibdat kimyasalının etkili bir şekilde kullanıldığı görülür.

Jeotermal enerji santrallerinde korozyonu oluşumun önlemek için, inhibitör özelliği sayesinde Sodyum molibdat kullanılır. Metal kaplama işlemlerinin son banyo işlemlerinde Sodyum molibdat kullanılır.

Korozyon oluşumunu engellemesi ile bilinen Sodyum molibdat, bu alanda ihtiyaç duyulan birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle kapalı devre su şartlandırma işlemlerinde Sodyum molibdat kimyasalının inhibitör özelliğinden faydalanılır.

 • Sodyum molibdat, kimya dünyasında önemli bir yere sahip olan bir bileşiktir. Bu madde, birçok endüstriyel ve bilimsel uygulamada kullanılır ve pek çok farklı sektörde önemli rol oynar. Peki, sodyum molibdattam olarak ne işe yarar?
 • Korozyon Önleyici: Sodyum molibdat, çelik ve diğer metallerin korozyona karşı korunmasında kullanılır. Özellikle su sistemlerinde, borularda ve gemi yapımında yaygın bir şekilde kullanılır.
 • İnhibitör: Sodyum molibdat, betonun çelik takviyesiyle kullanıldığında, çelikin korozyonunu önlemek için bir inhibe edici olarak görev yapar. Bu, altyapı projeleri için son derece önemlidir.
 • Kimyasal Sentezlerde Katalizör: Kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak görev yapabilir ve bazı organik bileşiklerin sentezinde kullanılır.
 • Çevresel Kullanımlar: Sodyum molibdat, su arıtma tesislerinde, çevre kirliliği kontrolünde ve toksik ağır metallerin giderilmesinde kullanılır.
 • Gübre Üretimi: Tarım sektöründe, sodyum molibdat, bitkiler için esansiyel olan molibdenin gübrelerdeki kaynağı olarak kullanılır.
 • Laboratuvar Araştırmaları: Bilimsel araştırmalarda, sodyum molibdat, bazı deneylerde ve analizlerde kullanılır.
 • Elektronik Üretimi: Elektronik endüstrisinde, yarıiletkenlerin üretiminde sodyum molibdatkullanılır.
 • Cam Endüstrisi: Cam üretiminde, camın renk ve özelliklerini kontrol etmek için sodyum molibdatkullanılır.
 • Beslenme: İnsanlar ve hayvanlar için molybden mineralinin bir kaynağı olarak kullanılır.
 • Seramik Üretimi: Seramik endüstrisinde, seramiklerin özelliklerini iyileştirmek için sodyum molibdatkullanılır.
 • Boya ve Kaplama: Sodyum molibdat, boya ve kaplama endüstrisinde kullanılır ve yüzeylerin korunmasına yardımcı olur.
 • Enerji Depolama: Yenilenebilir enerji teknolojileri ve batarya sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılır.
 • Petrol ve Gaz Endüstrisi: Bu endüstri, sodyum molibdatı katalizör olarak kullanır ve petrol ürünlerinin rafinasyonunda etkili bir rol oynar.
 • Kağıt Üretimi: Kağıt üretiminde kimyasal süreçlerde sodyum molibdatkullanılır.
 • İlaç Sanayi: Sodyum molibdat, bazı ilaçların üretiminde önemli bir rol oynar.
 • Biyokimya ve Biyoteknoloji: Araştırmalarda biyokimya ve biyoteknoloji alanlarında kullanılır.
 • Yüksek Sıcaklık Uygulamaları: Yüksek sıcaklık ortamlarında dayanıklılığı artırmak için sodyum molibdatkullanılır.
 • Gıda Üretimi: Bazı gıda maddelerinin üretiminde katkı maddesi olarak kullanılabilir.
 • Çelik Üretimi: Çelik endüstrisinde sodyum molibdat, çelik kalitesini artırmak için kullanılır.
 • Su Arıtma: Sodyum molibdat, su arıtma tesislerinde suyun kalitesini artırmak için kullanılır.

Sonuç olarak, sodyum molibdat, birçok endüstriyel ve bilimsel alanda çok yönlü bir şekilde kullanılan önemli bir kimyasal bileşiktir. Bu geniş kullanım yelpazesi, sodyum molibdatın endüstriyel ve bilimsel dünyada vazgeçilmez bir madde haline gelmesine katkıda bulunmuştur.

Sodyum Molibdat Fiyat

Sodyum molibdatın fiyatı, pazar koşullarına, talep ve arza, kaliteye ve tedarikçilere bağlı olarak değişebilir. Bu bileşiğin fiyatlandırması, metal kaplama endüstrisi, kimya laboratuvarları ve tarım sektörü gibi bir dizi endüstriyi etkiler. Piyasa trendleri, fiyat dalgalanmalarını anlamak ve bu bileşiği almak isteyenler için önemlidir.

Sodyum molibdatın fiyatını etkileyen faktörler arasında hammaddelerin maliyeti, üretim süreçleri ve talep düşüşleri yer alır. Piyasa koşullarını ve fiyat trendlerini yakından takip etmek, bu kimyasalın maliyetini anlamak için kritiktir.

Sodyum Molibdat Yararlar Nelerdir?

Reaktif kimyasal özeliği sayesinde Sodyum molibdat, bitkilerin mikro besinlere erişimine fayda sağlar. Özellikle asitli topraklarda bitkiler tarafından mikro emilim gerçekleşememesi durumunda bitkilerde istenmeyen durumlar ortaya çıkar. Sodyum molibdat gübre bitkilere mobilden takviyesini gerçekleştirir. Ayrıca bileşiminde bulunan Sodyum bitkilerin güçlenmesine katkı sağlar.

Topraktaki azot enzimini kolaylaştıran Sodyum molibdat, aynı zamanda bitkilerin ihtiyaç duyduğu C vitamin sentezini de gerçekleştirir. Sodyum molibdat kullanılmadığında topraktaki nitrat birikimi bitkilerde zararlar meydana çıkmasına neden olur.

Özellikle azot eksikliğinden kaynaklı bitkilerde sarı lekeler görüldüğünde, Sodyum molibdat satın al önerisinde bulunulur. Sodyum molibdat azot enzimini kolaylaştırarak, bitki yapraklarının kenar çubuklarında sararmalar görülmesinde mobilden eksikliğini giderir.

Boya üretiminde Sodyum molibdat katalizör görevi yanında, seri pigment çöktürücü, alkaloidin analitik ayıracı, tamponlama ajanı olarak yararlar sağlar.

Metal sektöründe korozyon önleyici özelliğinin kullanılması ile faydalar sağlayan Sodyum molibdat, alev geciktiricilerde su muamele ajanı olarak kullanılır. Soğutma sistemlerinde inhibitörü görevini üstlenen Sodyum molibdat metal sektörünün vazgeçilmez kimyasalları arasındadır.

Sodyum Molibdat bitkilerde nasıl kullanılır?

Sodyum molibdat (sodium molybdate) genellikle bitkilerde kullanılmaz. Molybdenum, bitkilerin büyümesi ve gelişimi için gerekli olan bir mikro madde olmasına rağmen, sodyum molibdatın bitkiler üzerinde belirgin bir etkisi bulunmamaktadır.Sodyum molibdatın bitkiler üzerinde etkili olabilmesi için çok yüksek miktarlarda kullanılması gerekir ve bu durumda, maddenin bitkilere zarar verebilir. Bu nedenle, sodyum molibdatın bitkilerde kullanımı önerilmez ve bitkilerin büyümesi ve gelişimi için gerekli olan molybdenum ihtiyacını karşılamak için başka yöntemler tercih edilmelidir.Eğer bitkilerin büyümesi ve gelişimi için molybdenum gerektiği düşünülüyorsa, bitkilere uygun miktarlarda molybdenum içeren gübreler verilebilir. Ancak, bitkilerin molybdenum ihtiyacını karşılamak için gübreler kullanılırken, gübrelerin dozajının doğru hesaplanması ve bitkilere uygun miktarlarda verilmesi önemlidir, aksi halde bitkilere zarar verebilir.

Sodyum Molibdat Bitkilerde Ne İşe Yarar ?

Sodyum molibdat, bitkilerde önemli bir mikro besin elementi olan molibdenin bitkilere sağlanmasını sağlayan bir gübre türüdür. Molibden, bitkilerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan bir elementtir ve bitkiler tarafından çinko, demir, magnezyum, kalsiyum ve diğer besin elementleri gibi diğer besin maddeleriyle birlikte alınması gereken temel bir besin maddesidir.

Sodyum molibdat, topraktaki molibden eksikliğini gidermek ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini desteklemek için kullanılır. Molibden, bitkilerde nitrat redüktaz enziminin bileşeni olarak görev yapar. Bu enzim, bitkilerin azotu nitrat haline dönüştürmesini sağlar ve bitkiler için azotun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Özellikle baklagiller gibi legüminoz bitkileri, turunçgiller, lahana ailesi bitkileri ve patates gibi bitkiler, molibdenin önemli olduğu bitkilerdir ve sodyum molibdat gübreleri bu bitkilerin yetiştirildiği topraklara uygulanabilir. Molibden eksikliği olan bitkilerde yapraklar sararabilir, büyüme yavaşlayabilir ve verim azalabilir. Sodyum molibdat gübreleri kullanarak molibden eksikliği giderilebilir ve bitkilerin sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve verimli ürün vermesi desteklenebilir.

Ancak, gübre kullanımında dikkatli olmak ve uygun miktarlarda uygulamak önemlidir, çünkü aşırı miktarda molibden de bitkiler için zararlı olabilir. Bitkilerin ihtiyacı olan molibden miktarı, bitki türüne, toprak özelliklerine ve diğer büyüme koşullarına bağlı olarak değişir, bu nedenle gübreleme işlemlerinde uzman tavsiyesine başvurmak yararlı olacaktır.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

TUNGSTEN(WOLFRAM) VE KULLANIM ALANLARI

Tungsten (W) diğer adı ile Volfram, gümüş grisi renginde, atom numarası 74, atom ağırlığı 183,84, yoğunluğu 19,30 g/cm3 C, sertliği 7,5 olan bir metaldir. Isı ve°, ergime sıcaklığı 3.422  elektrik iletkenliğine ve aşınmaya karşı direnci yüksek, genleşme katsayısı düşüktür. Periyodik tablo içerisinde yer alan elementler arasında saf tungsten, en yüksek erime noktasına, en yüksek gerilim mukavemetine ve en düşük buhar basıncına sahiptir (Şekil.1). Bu özellikleri nedeniyle çok sert ve dayanıklı malzemelerin, alaşımların, flaman (ampul teli) ve elektrotların üretiminde, X ışını cihazlarında ve uzay teknolojisi gibi yüksek performans ürünlerin alaşımlarında kullanılmaktadır.

Tungsten metali yüksek erime sıcaklığı ve yüksek yoğunluğu nedeniyle birçok endüstriyel

uygulamada kullanılmaktadır. Tungsten metalinin günlük hayatımızda en bilinen şekli ampul teli

(flaman), floresan tüpü, televizyon, X-ray cihazları ve mücevher yapımıdır. Sanayide ise en fazla

yüksek dayanımlı çelik yapımında, sert metaller, karbürlü kesme ve delme aletleri, inşaat,

otomotiv ve havacılık endüstrisi ile askeri malzeme yapımında kullanılmaktadır.

Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde günümüz endüstrisinde kullanımı hızla artan

tungsten ve tungsten alaşımlarının en yaygın kullanım alanlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

– Flamanlar, teller, çubuklar, elektrotlar ve levhalar

– Kesici ve delici aletler (sondaj makinesi ve matkap uçları gibi)

– Sert makine parçaları (gaz türbin motorları gibi)

– Vakum ve değirmen-öğütme ekipmanları

– Otomotiv sanayi

– Uçak ve roket sanayi

– İnşaat sanayi

– Kimya sanayi

– Elektrik ve elektronik cihazlar

– Medikal alet ve cihazlar

– Madencilik malzemeleri

– Askeri teçhizatlar, mermi ve silah yapımı

– Akıllı teknoloji ürünleri (akıllı cam ve dokunmatik ekranlar)

– Saat, mücevher ve tükenmez kalem ucu

– Golf sopası, tenis raketi ve yanmaz giysi yapımı

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SEPİYOLİT’İN TAVUK KÜMESLERİNDE VE YEMLERİNDE KULLANIMI

Sepiyolit,fillosilikat grubuna dahil,magnezyumhidrosilikatten ibaret doğal bir kir mineraldir.Lifsi ve lif boyunca devam eden kanal boşlukları vardır.Sepiyolit,1847yılında Glocker tarafından ‘’mürekkep balığı’’ anlamında Yunanca ifadeden köken almıştır. Kimyasal olarak Sİ12Mg9O3OH6(OH2)4, 6H2O ((Mg2H2(SİO3)3.XH2O))’dır.Isıl muameleye karşı hassas, asitli muameleye duyarlıdır. Absorban, kollaidal ve katalitik özellikleri bu hassasiyete bağlı değiştirilebilir. Ülkemizde farklı sepiyolit oluşumları vardır. Konya-Yunak (lületaşı), Eskişehir-Sivrihisar/Mihalıçcık-Yunus Emre(sedimentersepiyolit ile Nasepiyolit) üretimleri örnek verilebilir. Ayrıca Bolu Kıbrıscık, Çankırı-Orta (Al, Fe sepiyolit) üretimi vardır. MTA Eskişehir, Ankara sepiyolit çalışmalarında lif boyu 2-5 mm arasında bulunmuştur. İspanya ise dünya üretiminde ön sırada yer alıyor.

Sepiyolitiğnemesi ve lifsi yapısı ile endüstriyel kullanım alanı bulmaktadır.

Sedimentersepiyolite karşın hidrotermal kökenli oluşumlarda kansorejenetki  bildirmiştir. İspanyol ve Türk sepiyolitlerinde düşük sitotoksisite ve genotoksisite, Çin sepiyolitinde ise daha yüksek etki bildirilmiştir. Lif boyu arttıkça kanserojen etki artmaktadır. Sedimenter tip olanlar 2-10 mm lif boyu, hidrotermalsepiyolitler ise 20 mm lif boyuna sahip olabilmektedir.

Absorbsiyonsepiyolitin en önmeli özelliklerinden biridir ve su/nem,yağabsorbsiyonuolabilir.Enönermlisi ise amonyak absorbsiyonudur. Bu durum koku içinde önemlidr. Hayvan barınaklarında altlık kokusunun azaltılmasını sağlar. Palet ve tablet yapımında görev alır, dolgu maddesi ve taşıyıcı madde olarak işlevseldir. Sepiyolit kedi-toprağı olarak geniş bir kullanım lanı bulmuştur.1m3 alanda 500-715 kg sepiyolit yer alır. Özellikle su emme kabiliyeti kedi-toprağı (cat-litter) kullanımında rol oynar. Ağır metalleri emme, tutma gücü su arıtmada etkinliğini arttırmaktadır. Nehir temizliğinde kullanım bulabilmektedir.

Bileşiminde %50 üzerinde sepiyolit içeren kil kedi kumu olarak değerlendirilebilirken, %90 ve üzeri içerenler yem katkı veya taşıyıcı olarak değerlendirilebilir. Na-bentonit ağır killer gurubunda iken sepiyolit hafif killer (LWC) grubundadır ve palet bağlayıcı olarak kullanılabilir. Bentonit, lignosülfanat

 

 

ve diğer bağlayıcılardan  daha üstün bulunduğu belirtilmiştir.

Nem içeriği yemlerde bozulmanın önemli bir etkendir ve yem hammaddelerinde maksimum nem seviyesi %13-4’ü aşmamalıdır. Peletlerin soğutulması esnasında fazla nem çekmemesi gerekir. Soğutucudan geçerken fazla nem almamalıdır ve ortam neminin emilmemesi önemlidir. Yemlerin taşınması esnasında gemilerde, konteyner ve kamyonlarda mikroorganizma gelişimi için ortam yaratmamalıdır. Bu durumda sepiyolitin absorban etkisi kullanılır.

Yem kalitesinde hijyenik yapı önemlidir. Karma yem üretim aşamalarında mikrobiyal bulaşma olabilir. Küflerin metaboliti toksinler (örneğin aflatoksin) bu böbrek, karaciğer toksisitesinden, performans kaybına varan geniş bir spektrumda zararlara yol açarlar. Mikotoksin kontrolü amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik  yöntemler uygulanır. Kimyasal yöntemler içerisinde yer alan toksinlerin bağırsaklardan emilmelerine engel olarak dışarı atılmasını sağlayan adsorban maddelere HSCAS, Zeolit, Bentonit, Spesifik Killer (kaolin, sepiyolit ve montmorillonite), aktif karbonlar, kolestiralamin ve PVPP örnek verilebilir.

Enzimlerde (b-glukanaz ve arabinoksilaz gibi) birlikte jejenumviskositesinde azalma, organik madde sindirilebildiğinde artış, NOP negatif etkisinde azalma gözlenmiştir. 20 g/kg yem katkısında produktif performansta önemli farklılık gözlenmemiştir. 12-35 kg aralıktaki domuzlarda enerji ve protein retensiyon katsayısını %5-6 geliştirmişitir.

Başta aflatoksin olmak üzere mikotoksin zararlarını kontrol altına alır.Besinlerin bağırsaklaradan geçişini yavaşlatarak besin emilimini, dolayısı ile yemden yararlanmayı arttırabilir. Ağır metal toksinlere karşı olumlu etkisi vardır. Zengin gözenekli yapısı ve yapıştırıcılığı ile çok dengeli, yüzen pelet yapılmasını sağlar.

Yemlere %1 düzeyinde katılması halinde diyarede azalma, karkasta üniformite sağlanmış, canlı ağırlıkta üzerine veriler vardır. Yeme %1.5 katılması halinde aflatoksinin etkisinin azaldığı, yumurta veriminin arttığı, yermden yararlanmanın iyileştiğine ilişkin literatür verileri bulunmaktadır. Mikrobiyalpopülasyon üzerine herhangi bir etkinin gözlenmediğine ilişkin bildirişler bulunmakla birlikte kimi çalışmalarda da kolonizasyonu azalltığı bildirimektedir.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

KOBALT SÜLFAT VE KULLANIM ALANLARI

Kobalt Sülfat geviş getiren hayvanlar, yani sığır, koyun, Keçi için hayati öneme sahiptir.
Kobalt Sülfat, B12 vitamini üretimine yardımcı olarak bağırsak enzimlerine yardımcı olur.
B12 vitamini, bağırsak mikroplarının mide içeriğini enerji ve kilo alımı için kullanılan sindirilebilir maddeye dönüştürmesi için hayati önem taşır.
Bu nedenle, eğer kobalt kıtsa, bu durum B12 vitamini üretimini kısıtlayacak ve bu da kuzuların yemlerini gerektiği gibi sindirememesine neden olacaktır.
Kobalt Sülfat, Kobalt Sülfat’ı suyla karıştırarak ve oral bir sıvı olarak Kobalt Sülfat vererek hayvanlarda kobalt seviyelerinin yüksek tutulmasına yardımcı olabilir.
Kobalt sülfat, bazları nötralize etmek için asitler olarak reaksiyona giren en yaygın olarak bulunan kobalt tuzlarından biridir.
Kobalt sülfat kimya endüstrisinde ve katalizörlerde hammadde olarak kullanılmaktadır.
Kobalt sülfat, elektrokaplama endüstrisinde ve seramik pigmentlerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kobalt Sülfatın Kobalt Sülfat Kullanımları
Boya – Boya Kurutucu İmalatçıları, Boya Katkıları Sanayi
Piller – Cep telefonları, bilgisayarlar, hibrit araçlar, taşınabilir araçlar vb.
Süper Alaşımlar – Türbin kanatları, özellikle jet motorları
Kimyasallar – Pigmentleri ve boyaları içerir
Aşınmaya Dirençli Alaşımlar – Sert kaplama ve kobalt karbür
Katalizörler – Gazdan Sıvıya dönüşümleri içerir
Mıknatıslar – Yüksek performanslı uygulamalar
Ekim Üreticisi

Kobalt Sülfatın Kullanım Alanları:
Kobalt(II) sülfat, akümülatörlerde ve kobalt için elektrokaplama banyolarında kullanılır.
Kobalt Sülfat ayrıca litografik mürekkepler için bir kurutucu olarak kullanılır; porselenleri süslemek için pigmentlerde; renk bozulmasına karşı korumak için seramik, sır ve emayelerde; ve topraklara katkı maddesi olarak.

Kobalt (ii) sülfat nerede bulunur?
Kobalt (II) sülfat, elektrokaplama ve elektrokimya endüstrilerinde kullanılır; litografik mürekkepler, vernikler, boyalar ve linolyum için kurutucu olarak; akümülatörlerde; ve seramik, emaye, sır ve porselende renklendirici ajan olarak.
Kolbalt (II) sülfat, hayvan yemlerinde de bulunur.

Kobalt(II) sülfat, CoSO4(H2O)x formülüne sahip inorganik bileşiklerden herhangi biridir.
Genellikle kobalt sülfat, sırasıyla CoSO4.6H2O veya CoSO4.7H2O heksa- veya heptahidratlara karşılık gelir.
Çoğu metal sülfat bileşiği, çözünmez olma eğiliminde olan florürler ve oksitlerin aksine, su arıtma gibi kullanımlar için suda kolayca çözünür.
Organometalik formlar organik çözeltilerde ve bazen hem sulu hem de organik çözeltilerde çözünür.
Metalik iyonlar ayrıca askıda veya kaplanmış nanopartiküller kullanılarak dağıtılabilir ve güneş pilleri ve yakıt hücreleri gibi kullanımlar için püskürtme hedefleri ve buharlaştırma malzemeleri kullanılarak biriktirilebilir

DMRSUREN.KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

NİKEL SÜLFAT VE KULLANIM ALANLARI

Nikelin en az yedi sülfat tuzu (II) bilinmektedir. Bu tuzlar hidrasyon veya kristal alışkanlıkları bakımından farklılık gösterir.

Ortak tetragon hekzahidrat sulu çözeltiden 30.7 ile 53.8 ° C arasında kristalleşir. Bu sıcaklıkların altında, bir heptahidrat kristallenir ve bu sıcaklıkların üstünde bir ortorombik altıhekzit oluşur. Sarı susuz form olan NiSO4, laboratuarda nadiren karşılaşılan yüksek erime derecesine sahip bir katıdır. Bu malzeme hidratları 330 ° C’nin üzerinde ısıtarak üretilir. Daha yüksek sıcaklıklarda nikel oksite ayrışır.

Tuz genellikle bakır arıtımının bir yan ürünü olarak elde edilir. Aynı zamanda sülfürik aside nikel metal veya nikel oksitlerin eritilmesi ile üretilir.

Sulu nikel sülfat çözeltileri, nikel bazlı katalizörler ve pigmentlerin öncülü olan nikel karbonatı çöktürmek için sodyum karbonat ile tepkimeye girer. Nikel sülfatın konsantre sulu solüsyonlarına amonyum sülfat ilavesi, Ni (NH4) 2 (SO4) 2 · 6H2O’nun çökmesine neden olur.

Nikel sülfat, bir hekzahidrat olan nadir mineral retgersite olarak görülür . İkinci hekzahidrat, nikel hekzahidrit (Ni, Mg, Fe) SO 4 · 6H 2 O olarak bilinir. Havada nispeten kararsız olan heptahidrat, morenosit olarak oluşur.

Kullanım Alanları

 • İmitasyon takılar (Kolye, gerdanlık, küpe, bilezik, yüzük).
 • 12 ayar üzerindeki altın ve gümüş takılarda nikel bulunmaz, daha düşüka ayarda altın ve beyaz altın içinde nikel katkısı bulunmaktadır)
 • Giysi aksesuarları (metal düğme, fermuar, iç çamaşır kopçası, kemer tokası, …)
 • Günlük yaşamda kullanılan birçok madde (bozuk para, anahtar, anahtarlık, kalem, dolmakalem, çakmak, çanta sapları, şemsiye, bigudi, saç tokası, gözlük çerçevesi, ruj kabı, pudralık, toplu iğne, çengelli iğne, dikiş iğnesi, makas, çivi, çekiç, tornavida…).
 • Mobilyaların metal bölümleri, kapı ve pencere kolları, merdiven trabzanları, metal sandalyeler,
 • Nadiren göz kozmetikleri.

 

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Potasyum Silikat Nedir

Potasyum silikat çoğunlukla tarım işlemlerinin yapıldığı alanlarda kullanılan bir kimyasaldır. Tarım sektöründe bakterilere katkı sağlamasından dolayı kök gelişimi yüzde 80 oranında fark gösterir. Ayrıca potasyum silikat bitki üzerine doğrudan uygulandığında bitkiye kötü dış faktörlerden koruma sağlamış olur. Bu bakımdan potasyum silikatın tarımda yaygın olarak kullanılan bir kimyasal olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca boya sektöründe kullanıldığında uzun ömürlü boyalar üretilebilir. Potasyum silikatın uygulandığı yerlerde hem görünüm olarak hem de kullanım olarak uzun süre koruyuculuğunu sağlar.

Potasyum Silikat, sodyum silikatı kullandığınız her alanda kullanabileceğiniz bir bileşiktir, potasyum hidroksitin veya potasyum karbonatın silisyum dioksit ile reaksiyona sokulmasından üretilir. Sodyum silikattan farklı olarak bazı üstün özelliklere sahip olduğu için birçok farklı alanlarda kullanılabilir. Koyu kıvamlı ve berrak görünümlü bir sıvıdır. Su ile her ortama karışabilir, cilt ile temasında cildi tahriş eden bir maddedir. Çok uzun süre ve fazla miktarda solunması halinde birçok tehlikeyle karşılaşabilirsiniz bu nedenle kullanırken dikkatli olunması gerekli önlemlerin alınıp kullanım halinde solunum koruyucu maske kullanmanız sağlığınız açısından faydalıdır. Gerekli olmadıkça temas etmekten uzak durulmalıdır.

Potasyum Silikatın Kullanım Alanları Nelerdir?

Çelik üzerinde silisyum uygulamaları yapılan çalışmalarda silisyumun çeltik yapraklarını büyük ölçüde dikleştirdiği ve bitkinin kuru ağırlığının arttığı fark edilmiştir. Ayrıca potasyum silikatın uygulandığı bitkilerin daha canlı bir renge sahip oldukları anlaşılmıştır. Potasyum silikatın bitkilere sağlamış olduğu avantajlardan kaynaklı olarak, bitkilerdeki bu renk canlılığı daha uzun ömürlü olacaktır. Bu renk canlılığının en büyük sebebi 40-70 derecelik sıcaklık artışlarında güneşten yararlanma oranı arttığından fotosentez oranı da artacaktır. Fotosentezin artış oranı yaklaşık olarak yüzde 36 olarak hesaplanmıştır.

Potasyum silikatın en önemli özelliklerinden birisi de bitkiyi biyotik ve abiyotik ortamlarda strese karşı koruma özelliğidir. Bu özelliği sağlayan mekanizma ise bitkinin hücre duvarında silisyum toplanır. Bu toplanmanın sayesinde bitki böceklere karşı daha fazla bir koruma elde etmiş olur. Fotosentezinde önemli ölçüde artmasının sonucunda bitkinin kuru ağırlığı da artar. Silikatlar kullanıldığı alanlarda verimliliği arttıran ürünlerdir. Firmamız aracılığı ile bu ürünlerin temin edilmesi mümkündür. Pek çok alanda kullanımı olan bu ürünler aynı zamanda da uzun ömürlüdürler.

Potasyum Silikat Endstüride Neden  Kullanılır?

Endüstriyel ürünlerin hayata katkıları saymakla bitmez. Potasyum silikat sadece biridir. Potasyum karbonatın ya da potasyum hidroksitin silisyum dioksit ile etkileşiminden oluşan, koyu kıvamlı, berrak, kimyasal sıvıdır. Sanayide, tarımda, inşaatçılıkta ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır. Özkimsan.com ürünlerinde de etkin gücüyle destekleyici eleman olarak kullanılmaktadır. Siz sadece tercihinizi belirleyin internet sitesinden ürün bilgilerini alarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Mesai saatleri içinde ise telefonla tüm sorularınıza cevap alabilirsiniz. Siparişini oluşturduğunuz ürün güvenli ödeme güvencesiyle en kısa sürede kapınıza kadar gönderilecektir.

  Potasyum Silikat Nerelerde Kullanılır?

Kimya sanayi ürünü potasyum silikat, işlevselliği ve kaynaştırıcı özelliğine bağlı olarak sayısız alanda kullanılmaktadır. Sabun ve deterjan imalatı, Tekstil, Çimento yapımı, Mukavva ambalaj üretimi, hayvan yemlerinin peletleme işlemlerinde kullanılır. Briket üretimi, kaynak elektronu, antifriz yapımı, boya ve dekoratif kaplama işlemleri, zirai çalışmalarda ve topraksız bitki üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Deterjan ve sabun endüstrisi, seramik endüstrisi, Tekstil sanayi, çimento ve yapı üretiminde, refraktör malzeme ve döküm üretiminde kağıt hamuru, kağıt üretiminde, mukavva ve ambalaj üretiminde, Petrol üretimi delme işlemlerinde Peletleme ve briket, üretiminde, kaynak elektrotu üretimi, Antifriz üretiminde Ziraat te / Topraksız bitki üretiminde Boya üretimi ve koruyucu ve dekoratif kaplama işlemlerinde, korozyon önleyici olarak ve atık su iyileştirme gibi fazlaca alanlarda sıkça tercih edilmektedir.

Tarımda Potasyum Silikat Kullanımı

 

Potasyum Silikat genellikle tarım alanında kullanılır topraktaki bakterilere katkı sağlaması ile bitkinin kökünün gelişmesine fazlaca fayda sağlamaktadır ayrıca bitki üstüne direkt uygulanması sonucu bitkiyi olumsuz dış etkenlerden korumaktadır.

Tarım sektöründe fazlaca kullandığımız potasyum silikat, kutikula tabakasının alt kısmında yer alan epidermal hücrelerde birikerek bitkiyi biyotik ve abiyotik strese karşı korumayı sağlarlar, hücrenin duvarında silisyumun toplanması sayesinde bitkinin böceklere karşı korunmasına yardımcı olur. Bitkiye zarar vermek isteyen böcekler kutikula tabakasındaki silisyum sayesinde bitkiye zarar veremezler. Ayrıca bitkilerde fotosentez oranını büyük ölçüde artırmak amacıyla bitkinin kuru ağırlığının da artmasına katkı sağlar. Bitki yapraklarının ışıktan yararlanmasını artırmak amacıyla potasyum silikat uygulanmış olan bitkilerin rengi daha canlı olur.

 

Kaynak Sektöründe Elektrot Üretiminde Potasyum Silikat Kullanımı

Yüksek kalite standartlarında elektrot üretiminde potasyum silikat kullanılmaktadır. Bu elektrot üretiminde kullanılan hammaddelerinden biridir.

 

Boyada Potasyum Silikat Kullanımı

Potasyum silikat boya sanayiinde kullanıldığında ömrü uzun ve yüksek kalite standartlarına sahip boyalar elde etmenizi sağlar ve boyayı kullandığınız alanda olan görünümünün ve özelliklerinin uzun süre korunmasını sağlamaktadır.

 

Temizlikte Potasyum Silikat Kullanımı

Temizlik sektöründe fazlaca tercih edilen potasyum silikat özellikle lavabo açıcılarda, kireç sökücülerde, pas sökücülerde, yağ sökücülerde oldukça fazla kullanılarak temizlik malzemesinin kalitesini arttırmaktadır. Potasyum silikat kullanılan temizlik ürünlerinden daha fazla verim alabilir ve uzun süreli hijyene sahip olabilirsiniz. Temizlik malzemelerinizin içerisinde yer alan potasyum silikat aynı zamanda doğa dostudur tarımda ve sanayide de oldukça yer edinen potasyum silikat hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır siz de denemek ve potasyum silikat ile daha temiz bir yaşam alanına sahip olmak istiyorsanız

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Baryum Sülfat Süspansiyonu Nedir

Sindirim kanalını radyolojik olarak görüntülemek ancak yüksek dansiteli bir materyal ile sıvanması halinde başarılabilmektedir. Bu amaçla kontrast madde kullanımına gerek bulunmaktadır. Kontrast maddeler (Radyopaklar), vücuttan geçen X ışınlarının emilimini arttırarak vücut yapısı hakkında bilgi sağlamak için kullanılır. Kullanılacak kontrast madde seçimi önemli özellikler içermelidir. Bu özelliklerden en önemlisi hastaya toksik bir etkisi olmamasıdır. Aranılan özelliklere uygun olarak Baryum solüsyonları kullanılmaktadır. Baryumlu preparatlar sindirim kanalında emilim olmaksızın intestinal yolla vücudu terk etmekte, radyolojik incelemelerde istenilen kontrastlığı sağlamaktadır.  Ayrıca fiyatının uygun olması da bir diğer tercih nedeni olmaktadır. Özellikle oral yoldan alındığında içim kolaylığı gerektiği halde bazı hastaların tolere etmesi zor olabilmektedir. Bu nedenle düşük viskozitede preparatlar kullanılmalıdır.

Gastroduodenal sistemin radyolojik tetkikinde kullanılır. Bağırsak tıkanması veya delinmesi şüphesi olduğunda ve pilor darlığında kontrendikedir. Baryum sülfata veya süspansiyon bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Baryum sülfatın lavman şeklinde uygulanması; özellikle intestinal hastalığı olanlarda, çocuklarda, yaşlı ve düşkünlerde çok dikkat gerektirir.

Konstipasyonu önlemek için prosedür sonrası yeterli miktarda sıvı alımı sağlanmalıdır. Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Gebelerde radyolojik tetkikler sakıncalı olduğundan dolayı kullanımı önerilmez. Emziren annelerde ilacın hekim kontrolü altında alınması önerilmektedir. Baryum sülfatın mide ve barsaktan emilimi olmadığından, makine ve araç kullanımına etkisi yoktur. Rektal yoldan verildiğinde nadir olarak kolonlarda genişlemeye ve kabızlığa sebep olabilir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; iyice çalkalanan süspansiyon hastaya içirilir ve çekimlere başlanır. Radyobarit süspansiyon lavman şeklinde de kullanılabilir. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı ve kesinlikle dondurulmamalıdır.

Rp.

Baryum sülfat                                      23 g

Polivinil pirolidon (PVP )                     1 g

Sodyum karboksimetilselüloz    0,092 g

Metil paraben                               100 mg

Propil paraben                                20 mg

Sodyum bisülfit                              70 mg

Distile su                                 q.s.  100 ml

Formülde yer alan maddeler;

Baryum sülfat- Barii sulfas- Barium sulfate- Sulfate de baryum:

Baryum sülfat oral ve rektal yoldan kullanılan radyopak bir ilaçtır. Gastrointestinal kanalın radyografik incelemelerinde kontrast maddesi olarak kullanılır. Özofagus ve kolondaki anomalilerin saptanması ve değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Radyografik kontrast maddeler (radyopak maddeler) vücuttan geçen X ışınlarının absorbsiyonunu artırırlar ve böylece vücuttaki yapıların şekillerinin belirgin olarak alınabilmesine olanak tanırlar. Bu baryum sülfat’ın kontrast madde olarak kullanılmasını açıklar. Baryum sülfat partikül içermeyen ince, ağır, beyaz ve kokusuz bir tozdur. Su ve organik çözgenlerde pratik olarak çözünmez; asid ve alkali hidroksidlerinde çok az çözünür ya da pratik olarak çözünmez.

Baryum sülfat terkibinde klorür ve karbonat ihtiva etmemelidir. Karbonat ihtiva ederse midede klorür haline geçer ve toksik tesir gösterir. Öldürücü doz klorür için 0,9 g’dır. Ölüm 6 saatte veya 12 saat sonra vuku bulur. Zehirlenme halinde mide mağnezyum sülfat çözeltisi ile yıkanır, hasta sıcak tutulur.

Gastrointestinal radyografi;

Üst gastrointestinal kanal incelemelerinde kontrast madde olarak:

Yetişkinler: %40-250 a/v süspansiyondan 75-2400 ml PO. Miktar yapılacak olan spesifik incelemeye göre belirlenir.

Çocuklar: %50-250 a/v süspansiyondan PO olarak verilecek miktar yapılacak olan spesifik incelemeye göre hekim tarafından belirlenir.

Alt gastrointestinal kanal incelemelerinde kontrast madde olarak:

Yetişkinler: %17-125 a/v süspansiyondan 0.350-2.5 litre rektal olarak uygulanır; miktar yapılacak olan spesifik incelemeye bağlı olarak belirlenir.

Çocuklar: %15-120 a/v süspansiyon rektal yoldan verilir. Verilecek miktar yapılacak olan spesifik incelemeye göre hekim tarafından belirlenir. Baryumun gebelikte güvenli kullanımı kanıtlanmamıştır; gebe kadınlarda, sadece, sağlayacağı potansiyel yarar fetus üzerinde yapabileceği zarar riskinden fazla olduğunda kullanılmalıdır. Radyopak ajanlar tipik olarak X kategorisi’nde sınıflandırılır. Baryum sülfatın, baryum verilmesini takiben abdominal bölgede uygulanan elektif radyografide kullanılması fetusun radyasyona maruz kalması nedeniyle kontrindikedir; uterusta radyasyona maruz kalmanın fetus üzerinde zararlı olduğu bilinmektedir.

Polivinil pirolidon (PVP )- Polividon- Poly(1-vinyl-2-pyrrolidinon) [IUPAC; ASK]- Polyvidonum [PhBs IV; Ph. Eur. 3; Ph. Int. III]- Povidonum [Ph. Eur. 3]:

Polivinilpirolidon (PVP) değişik amaçlarla kullanılan sentetik bir polimer karışımıdır. Bileşimleri doğal gözyaşına çok benzer. Bundan başka, PVP’nin ortalama molekül ağırlığı 10.000-70.00 0 arasında değişen tipleri eczacılıkta dağıtıcı ve süspande edici olarak kullanılır; molekül ağırlığı 20.000-40.000 arasında olanlar eskiden plazma hacim genişletici olarak kullanılmıştır. Povidon (PVP) farklı molekül uzunluk ve ağırlığına sahip 1-vinilpirolidin-2-on’un lineer sentetik polimerlerinden oluşan bir karışımdır. Hafif kokulu, beyaz veya sarımsı-beyaz renkte, higroskopik toz veya pullar halinde bulunur. Su, alkol ve kloroformda serbestçe çözünür; eterde pratik olarak çözünmez. Sudaki %5’lik çözeltisinin pH’sı 3-7 arasındadır.

Sodyum karboksimetilselüloz- Karboksimetilselüloz sodyum- Carboxyméthylcellulose sodique [DCF; FP]- Carboxyméthylcellulose sodique [DCF; FP]:

Karboksimetilselüloz sodyum eksik veya yapıca bozuk göz yaşı tabakalarına bağlı olarak oküler yüzeyin nemlendirilmesinin bozulduğu, kuru göz sendromu (keratitis sicca) veya keratokonjunktivitis sicca gibi durumlarda kullanılır. Bütün yapay göz yaşı ürünleri gibi etkisini farmakolojik olarak değil mekanik olarak gösterir. Karboksimetilselüloz sodyum farmasötik preparatların hazırlanmasında yardımcı madde olarak da kullanılır Karboksimetilsellüloz sodyum beyaz, kokusuz, granüler bir tozdur. Aseton, alkol, eter ve toluende pratik olarak çözünmez. Suda berrak kolloidal bir çözelti vererek dağılır. Kuvvetli asit çözeltileri, çözünür demir tuzları, alüminyum, civa, çinko gibi diğer bazı metaller ve ksantan zamkı ile geçimsiz olduğu bildirilmiştir.

Metil paraben- Metil parahidroksibenzoat- Methyl hydroxybenzoate- Nipagin M:

Metilparaben farmasötik formülasyonlar, kozmetik ürünler ve gıdalarda antimikrobik koruyucu olarak yaygın şekilde kullanılır. Tek başına ya da diğer parabenlerle veya diğer antimikrobik ajanlarla kombine halde kullanılır. Özellikle kozmetik ürünlerde en sık kullanılan koruyucudur. Noniyonik yüzey aktif maddelerin varlığında antimikrobik etkisi önemli oranda düşer. Metil, etil ve propil paraben için tahmini kabul edilebilir günlük maksimum alım miktarı vücut ağırlığının kg’ı başına 10 mg olarak bildirilmiştir. Metilparaben kokusuz veya hafif kokulu renksiz kristaller ya da beyaz kristalize bir toz halinde bulunur. Etanol, metanol, eter ve propilen glikolde kolayca çözünür; suda güç çözünür; sıvı parafinde pratik olarak çözünmez.

Propil paraben- Propil parahidroksibenzoat- Propylis parahydroxybenzoas- Nipasol M:

Propilparaben antimikrobik bir koruyucudur. Farmasötik formülasyonlar, kozmetik ürünler ve gıdalarda koruyucu olarak yaygın şekilde kullanılır. Tek başına ya da diğer parabenler veya diğer antimikrobik ajanlarla kombine halde kullanılır. Özellikle kozmetik ürünlerde en sık kullanılan ikinci koruyucu konumundadır. Noniyonik yüzey aktif maddelerin varlığında antimikrobik etkisi önemli ölçüde zayıflar. Metil, etil ve propil paraben için tahmini kabul edilebilir günlük maksimum alım miktarı vücut ağırlığının kg’ı başına 10 mg olarak bildirilmiştir. Propilparaben beyaz renkte, kokusuz, belirgin bir tadı olmayan kristalize bir tozdur. Suda çok güç çözünür; ethanol, metil alkol, propilen glikol, aseton ve dietil eterde kolayca çözünür.

Sodyum bisülfit- Sodyum hidrojen sülfit- Sodium bisulphite- Hydrogen sulfite sodium:

Sodyum bisülfit farmasötik formülasyonlarda %0.01-1 konsantrasyonda antioksidan olarak kullanılır. Sülfitler bronkospazm ve anaflaksi dahil aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Yüksek dozda gastrointestinal bozukluklar, solunum, dolaşım ve santral sinir sistemi sorunlarına neden olabilirler. Sodyum bisülfit beyaz kristalize bir tozdur. Suda 20°C’de 1:3.5, 100°C’de 1:2 ve etanolde (%95) 1:70 oranında çözünür. Sıkıca kapalı hava geçirmeyen kaplarda saklanmalıdır. Sülfitler sempatomimetik ilaçlar ve orto- ve para-hidroksibenzil alkol türevleriyle reaksiyona girerler. Bunun sonucunda farmakolojik aktivitesi az ya da hiç olmayan sülfonik asit türevleri meydana gelir. Adrenalin ve türevleri bu inaktivasyona maruz kalan en önemli ilaçlar arasındadır.

Distile su- Saflaştırılmış su- Aqua [INCI-EU]- Gereinigtes Wasser [ASK]- Water, purified [BP; NF; USP]- Wasser, gereinigtes [Ph.Eur.]:

Distile su içme suyunun distilasyonuyla hazırlanan ve pek çok farmasötik formülasyonda çözücü veya taşıyıcı olarak kullanılan yüksek saflıkta sudur. Berrak ve renksiz bir sıvıdır, kendine özgü koku ve tadı yoktur. Eczacılıkta su denilince distile su anlaşılmalıdır. Distile suyun kullanım süresi sınırlıdır. Her şekilde kullanılmadan önce kaynatılması gerekir. Parenteral preparatlarda kullanılacak suda ek bazı özelliklerin istenmesi nedeniyle bu amaçla enjeksiyonluk su kullanılmalıdır. Ayrıca daha ucuz ve kolay elde edilebilmesi nedeniyle kullanımına izin verilen farmasötik preparatlarda distile su yerine deiyonize su da kullanılabilir.

Formülün Hazırlanması:

Bu preparatın toplam miktarı 100 mL’dir. Bu değerlere göre reçetede bulunan her bir madde oranı dikkate alınarak preparat 100 mL’den az veya çok miktarda hazırlanabilir.

Distile suyun 70 ml’si ısıtılır, içinde metil paraben, propil paraben ve sodyum bisülfit çözündürülür.

PVP ile sodyum karboksimetilselüloz, hazırlanan bu çözeltinin üzerine ilave edilerek homojen karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.

Bu karışımın üzerine, bu süspansiyonda dağılan toz kütlesini oluşturacak baryum sülfat eklenir.

Homojen olana kadar karıştırılır ve su ile 100 ml’ye tamamlanır. Karıştırma işleminde 2000 Rpm mekanik karıştırıcı kullanılması preparatın kalitesini ve homojenitesini artıracaktır. Formülün hazırlanmasında kesinlikle farma kalite Baryum sülfat kullanılmalıdır. 02.01.2022

Kaynaklar:

1-RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2022

2-TEB Majistral İlaçRehberi

3-Tıbbi Formüler 11.Baskı / Cemal Kasım Güven

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ,
0216 4421200-0532 5466184
Top