Doğal Zeolitlerin Hayvan Yem Katkısı Olarak Kullanımı

by ozkancol

Doğal Zeolitlerin Hayvan Yem Katkısı Olarak Kullanımı

by ozkancol

by ozkancol

Kanada, ABD ve Japonyada’ki uygulamalar, hayvan yemi formülasyonlarına klinoptilolit katılmasının, hayvanların büyümesine ve kilo almasına olumlu etkilerinin olduğu ve böylece yemin daha verilmli ve daha etkin bir biçimde kullanılmasını sağladığını göstermiştir. Ayrıca hayvanların günlük diyetinde zeolit kullanılmasıyla ishal (diarrhea) ve enteritin gibi sindirim sistemi hastalıkların azaldığı da belirlenmiştir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA DA..
Yapılan çalışmalar, zeolit kullanımı ile hazmin kolaylaştırıldığını ve yemdeki besleyici maddelerin zeolit tarafından adsorplanmasıyla daha etkin bir tüketimin sağlandığını göstermiştir. Ayrıca zeolit kullanımı antibiyotik bir etki de sağlamaktadır. Antibiyotik etki zeolitin alkalinitesinden, tamponlama kapasitesinden ve/veya bakır, kurşun, ve kadmiyum gibi bazı ağır metalleri adsorplamasından kaynaklanmaktadır.
Büyükbaş hayvanların geviş getirme salgılarındaki toksit etkili yüksek konsantrasyondaki NH² iyonlarını düşürmek amacıyla, bu hayvanların diyetlerine protein olmayan ancak azot içeren biüre ve üre gibi maddeler katıldığında , hayvanların çiğnediği gıdalara sentetik ve doğal zeolitler ilave edilmektedir. Azot içeren bileşiklerin sindirimi sırasında oluşan NH² derhal zeolit tarafından tutulmakta ve daha sonra kontrollü olarak salınmasını sağlamaktadır. Bu kontrollü salınım sayesinde işkembedeki mikroorganizmaların, devamlı ve daha kontrollü bir biçimde protein oluşturmasını sağlamaktadır.
EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA DA..
Tubitak Kurumu Araştırmalarına Göre;
Yeni doğmuş ve/veya gen. hayvanlarin yemlerine klimoptilolit katıldığında, hayvanların iştihanın açıldığı ve daha hızlı büyüdükleri ve ishal vakalarının azaldığı belirlenmiştir. On ve yüzseksendört günlük buzağılara yedirilen ot ve samana %5 zeolit katılarak 180 gün beslendiklerinde, zeolitli yemle beslenen buzağılara zeolitsiz yem yiyenlere kıyasla ortalama %20 daha fazla kilo aldıkları belirlenmiştir. İştahları açıldığında buzağılar daha fazla yem tüketmiş iseler de, alınan her kilo başına yem masrafı, zeolit kullanımında daha düşük olmuştur. Test hayvanlarının dışkısında daha az su ve hazmedilmemiş partiküller içerdiği gözlenmiştir. Ayrıca test hayvanlarının genel sağlık durumunun diğerlerinden belirgin bir biçimde daha iyi olduğu tespit edilmiştir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA DA..
Bir başka çalışmara, test buzağılarına 329 gün boyunca %2 klinoptilolit %72 sindirilebilir besin maddeleri ve %11 ham protein içeren bir yem beslenmiştir. Bu çalışma sonucunda zeolitli ve zeolitsiz yemle beslenen hayvanların ağırlıklarında belirli bir fark olmamıştır. Ancak zeolitli yemle beslenen hayvanların daha iri oldukları gözlenmiş ve bu hayvanların eti daha kaliteli olduğundan daha pahalıya satılmış ve %20 daha fazla kar sağlanmıştır.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top