Kauçuk için Kükürt

Kauçuk için Kükürt

by ozkancol

Kauçuk için kükürt

(گوگرد براى كائوچوك):

گوگرد چيست؟

به دليل

ph

بسيار بالاى خاك،آهك زياد و كمبود رسيدگى درست به گياهان،يك راه حل موثر و مقرون به صرفه براى بيماريهاى قارچى است.در يك همكارى بين كارشناسان با تجربه دانشگاهى در دانشگاه ها مشخص شده كه نه تنها خلوص و مقدار آن مهم گوگرد مهم است بلكه از آن مهمتر براى تاثير بيشتر و سريعتر اندازه گوگرد بايد بسيار ريز يعنى ميكرونيزه شده باشد.در تجزيه و تحليل هاى انجام شده مشخص گرديده مناسب ترين گوگرد ٩٩.٩٦٪؜  درصد مى باشد كه از گوگرد خالص توليد شده،توسط كود جهانى است كه مى تواند گوگرد خالص و ميكرونيزه توليد كند.

_ پودر ميكرونيزه شده گوگرد:

اگر گوگرد را به اندازه ى بسيار كوچك خرد كنيم،تكه هايى به اندازه ١٢٠ ميكرون به بزرگى ٠ تا ٤٠ ميكرون،گوگرد ٨٠ ميكرون،پودر ميكرونيزه گوگرد به دست مى آيد.

_موارد مصرف:

به غير از كشاورزى،در صنايع لاستيك سازى،لاستيك درون و بيرون خودرو،صنايع عايق كارى،كفى كفش،تسمه نقاله،بالون،سر بطرى،پستانك،پاك كن،پوشش كف،سرعت گير،لرزش گير ماشين،پرده تعليق هوا،شلنگ،بند ساعت،اسباب بازى،اتصالات لاستيكى،كاور گوشى،پوتين،صنعت عايق سازى و در توليد محصولات ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد.

_در توليد گوگرد مايع

_در صنايع آرايشى و بهداشتى مانند كرم محافظ پوست گوگردى،صابون و ماسك صورت گوگردى مورد استفاده قرار ميگيرد.

 

(گوگرد گرانور):

در حالى كه

ph

خاك را متعادل ميسازد عملكرد تغذيه خاك را افزايش ميدهد.گرانور گوگرد داراى طيف گسترده اى از كاربردها ميباشد.بيشترين استفاده را نيز در توليد اسيد سولفوريك دارد.گرانور گوگرد همچنين در اصلاح خاك و در جلوگيرى از فرسايش خاك نيز به كار ميرود.

_موارد مصرف:

گوگردى كردن: براى مثال در يك اتاق در بسته كه در آن زردآلو وجود دارد گوگرد را آتش ميزنند و گازى كه خارج ميشود به نام اسيد گوگرد روى زردآلوها نشسته باعث محافظت و طولانى تر كردن عمر زردآلوها ميشود.

اصلاح خاك:به دليل اينكه مدت زمان طولانى تاثير آن در خاك باقى ميماند يعنى حداقل ٥ سال،بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد-.

در توليد باروت

در توليد اسيد سولفوريك-

در توليد كبريت-

در صنعت بازيابى و تصفيه سرب-

در مرغداريها پس از خالى شدن مكان براى از بين بردن حشرات مورد استفاده قرار ميگيرد-.

 

(گوگرد مايع):

گوگرد مايع كه يك محصول بسيار موثر ميباشد براى اصلاح خاك و تنظيم

ph

آن بسيار به كار ميرود.مناسب براى استفاده به شكل قطره ايى،بارانى و پمپ هاى كوله ايى مى باشد.ذرات قطرات آن حدوداً ١ تا ١٢ ميكرون ميباشد و به اين دليل به گلخانه ها آسيب نميرساند.ميزان استفاده از آن بسته به ميزان

Ph

خاك و ساختار خاك تغيير ميكندو تاثير خود را بسته به ميزان حرارت،در چند روز نشان ميدهد.

 

_موارد مصرف:

_بيشترين استفاده براى تنظيم

ph

خاك و اصلاح آن را اين محصول دارا ميباشد

در كشاورزى ارگانيك،يكى از موارد نادرى است كه مجاز به استفاده ميباشد-

_-در تمام طول رشد گياه قابل استفاده است-

_قبل و زمان كاشت قابل استفاده است-

_موثرترين و سريعترين روش براى تنظيم و كاهش ميزان آهك و نمك خاك ميباشد-

_مقاومت گياه را از يخ زدگى افزايش داده و در زمستان گياهان مقاوم تر باقى ميمانند

_در طول شب و روز اختلاف دما را در گياه متعادل ميكند و كاهش ميدهد

_به رشد سريعتر گياه كمك ميكند

_به دريافت مواد ضرورى گياه از خاك كمك ميكند و آن را تسهيل مينمايد و بهره ورى را افزايش ميدهد.

_باعث مقاومت خاك در برابر خشكسالى ميگردد.

  

Top