aripad hayvan altlığı

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sepiyolitin Altlık Olarak Kullanımı

Altlık kalitesi broyler yetiştiriciliğinde önemli bir yönetim faktörüdür. Altlık kalitesi nem, pH, amonyak düzeyi, kekleşme düzeyi, su tutma kapasitesi ile belirlenebilmektedir (Meluzzi ve ark., 2008; Bilgili ve ark., 2009). Kekleşmiş altlık amonyak düzeyini artırır ve bu durum broyler sağlığını, refah, büyüme performansı ve karkas kalitesini olumsuz etkilemektedir (Reece ve ark., 1981, Kristensen ve Wathes, 2000; Miles ve ark., 2004). Altlıkta nemin yüksek olması ve altlığın kekleşmesi, amonyak düzeyinin artmasına ve altlık pH’sının artışına yol açar. Bu durum hayvanın sağlığını, refahı, performansı ve karkas kalitesini etkilemektedir.

Tavukçulukta en fazla kullanılan altlık materyali kaba odun talaşıdır. Kullanılan altlık materyalleri, maliyet ve bulunabilirlik açısından değişiklik göstermektedir. Ülkemizde en çok kullanılan altlık materyali talaş ve çeltik kavuzudur. Altlık materyali olarak saman, kağıt kırpıntıları, çam talaşı, fıstık sapları, pamuk atığı, fındık kabukları ve kayaç mineralleri kullanılmaktadır . Kayaç mineralleri arasında en fazla kullanılanlar ise sepiyolit ve zeolittir.

(2018 yılında yapılan çalışmada) 288 adet erkek broyler civciv ile 42 gün süre ile yaptıkları bir çalışmada farklı altlık materyallerine farklı düzeylerde sepiyolit ilavesinin performans ve bazı refah parametreleri ve altlık özellikleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada Polatlı-bölgesinden alınan ve kimyasal bileşimi Tablo 25’de belirtilen sepiyolit kullanılmıştır. Kullanılan sepiyolit minerali %74 sepiyolit, %18 dolomit ve %8 kalsit içermektedir. Altlık materyali olarak odun talaşı ve pirinç kavuzuna sepiyolit %0, 25 ve 50 düzeylerinde ilave edilmiştir. Her bir grup 8 civcivli 6 tekerrürden oluşmuştur. Her bir grup bölmesine altlık ve sepiyolit toplamı 4.32 kg olacak şekilde serilmiştir. Bölmelerin genişliği 80 cm ve uzunluğu 90 cm olacak şekilde ayarlanmıştır. Çalışma sonucunda farklı altlık materyalleri ve farklı düzeylerde sepiyolit kullanımı broylerlerde canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yem dönüşüm oranını etkilemediği saptanmıştır

Detaylı Bilgi İçin:www.sepiyolit.net

Top