bakır tozu

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Bakır Tozu Kullanım Alanları

Bakır tozları yüksek fiziko-kimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda kullanılmaktadır,

Bakır tozu başlıca Sinter bronz fren balata üretiminde, demir tozu ile karıştırılarak sinter parça üretiminde, elmas kesici takım üretiminde, elektrik iletkeni olarak, termal iletken olarak, reçineli fren balatalarında, elektronikte manyetik radyasyon kalkanı olarak, dekoratif uygulamalarda ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır

#parsbakırtozu #bakırtozu #dmrsurenbakırtozu #kimyadeposubakırtozu

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

BAKIR SÜLFAT NEDIR ?

Küprik sülfat ya da bakır sülfat olarak da denilen Bakır(II) sülfat, kimyasal formülü CuSO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Bu tuzun hidrasyon derecelerine bağlı olarak bir dizi farklı bileşikleri mevcuttur. Susuz formu soluk yeşil ya da grimsi beyaz bir toz olmasına karşın en çok bilinen pentahidrat (CuSO4•5H2O) formu, parlak mavi renktedir. Çok az miktardaki CuSO4•5H2O çevreye çok zehirlidir, gözleri ve cildi tahriş eder ve yutulduğunda zararlı da olabilir. Oktahedral moleküler geometriye ve paramanyetik özelliğe sahip olan bakır(II) sülfat ekzotermik olarak suda çözünürek [Cu(H2O)6]2+ kompleksini oluşturur. Bakır(II) sülfat “mavi vitriyol”, “göztaşı” ve “göktaşı” olarak da bilinmektedir.

BAKIR SÜLFAT NERELERDE KULLANILIR
 • Baskıda böcek ısırıkları kağıdını korumak için kitap bağlayıcı macunlar ve tutkallar için bir katkı maddesi,
 • Binada suya dirençli ve dezenfekte özellikli beton katkı maddesi olarak
 • Sanat eserlerinde, özellikle de gözlük ve çömleklerde bir renklendirme bileşeni olarak
 • Bakır sülfat havai fişek üretiminde mavi renkli bir madde olarak kullanılır.
 • Dekorasyonda, bakır sülfat çimentoya, metallere ve seramiğe renk katar.
 • Toprak ve hayvanlardaki bakır eksikliklerini düzeltir ve çiftlik hayvanlarının büyümesini teşvik eder.
 • Dekorasyonda, bakır sülfat çimentoya, metallere ve seramiğe renk katar. Bazı piller, elektrotlar ve tel bakır sülfat içerir. Baskı mürekkebi ve saç boyasında kullanılır ve havai fişeklerde yeşil bir renk oluşturur…Bakır sülfat,bordo bulamacı,copper2000 bakır sülfat,bakır oksit,bakır tozu,dmrsüren kimya
by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Bakır Tozu Kullanım Alanları

Bakır tozları yüksek fiziko-kimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda kullanılmaktadır,

Bakır tozu başlıca Sinter bronz fren balata üretiminde, demir tozu ile karıştırılarak sinter parça üretiminde, elmas kesici takım üretiminde, elektrik iletkeni olarak, termal iletken olarak, reçineli fren balatalarında, elektronikte manyetik radyasyon kalkanı olarak, dekoratif uygulamalarda ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır

Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksitmürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,parssülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,parssepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars limesülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,parssilisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,parsmagnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyumoksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,parsnikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibdentozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyumsilikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsilnem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,parsmagnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyumsülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars madentozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinkooksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsilsilikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyumtozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,keko75kalay sökücü,kaojel tarımsal kaplama jeli,serajel sera üsüt kaplama jeli,bakırtozu,nital dağlama solüsyonu,pcb test kiti,fire assay fluks,sgs,alfredkniht,bronz tozu,ironfer ağırlık tozu,demir tozu,kurşun tozu,sarı kurşunoksit,mürdesenk,pirinç tozu,ferro alaşım tozları,nanomikron.com,nanomikronmetal tozları,muskovit,kuvars tozu,silika tozu,mika tozu,kalsine kaolin,rafinesaf kaolin,meta kaolin,dmrsüren şirketler grubu,mikronize madenler,kalsiyumoksit,kalsiyum hidroksit,claypacks oksijen emici,grafit tozu,yağlı grafit,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com, claypacks.com,nanomikron.com,nanotozlar.com,parox.com.tr

magnezyumoksit.com,potasyumsilikat.net,copper2000.com,kostik.net,jurnalci.com

hasatdergisi.comİdakikadoksan.com,logisticusdergisi.com

kaucukdergisi.com ,sepiyolit.net,dmrsuren.com ,kursunoksit.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Bakır Tozunun Kullanım Alanları

Bakır, atom numarası 29 ve sembolü Cu olan kimyasal bir elementtir. Saf bakır oldukça yumuşak, dövülebilir ve yüzeyinde taze çiğ şeftali tonu vardır. Özellikle yüksek elektrik ve termal iletkenliğe sahip  bir metaldir ve bu da ona çeşitli kullanımlar sağlar.

Aynı zamanda bir yapı malzemesi olarak ve birçok alaşımın bileşiminde kullanılır. Bakır ve alaşımları insan tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır; rüzgar fırınlarındaki en eski bakır eritme izleri, Tepe Sialk arkeolojik alanındaki İran platosunda keşfedilmiştir. Antik Roma’da bakır esas olarak Kıbrıs adasında bulunan madenlerden çıkarılmıştır. Toz formunda, bakır, daha fazla uygulamaya yol açan geliştirilmiş özellikleri nedeniyle daha da ilgi çekicidir. Bu yazıda Bakır’ı, özelliklerini ve çeşitli sektörlerdeki uygulamalarını keşfetmeyi hedefliyoruz.

Bakır tozu 80 nanometre gibi çok küçük boyutlardadır. Deformasyon, uygulanan kuvvetin bir fonksiyonu olarak takip edilir. Böyle bir malzeme elde etmek için iki teknik kullanılır: kriyojenik buharlaşma-yoğunlaşma ve ekstrüzyon diferansiyel soğuk ile ultra ince toz üretimi. Elde edilen mekanik özellikler istisnadır: Nanokristalin bakır, geleneksel bakırdan üç kat daha dayanıklıdır, deformasyondan kopmaya sabit bir akışla homojen olarak deforme olur. Böylece araştırmacılar ilk kez neredeyse mükemmel bir elastoplastik davranışı gözlemlemişlerdir. Bu davranış, sıvı akışında tanelerin birbirine göre kayması ile açıklanabilir. Ayrıca, oda sıcaklığında malzemelerin plastik şekillendirilmesi için faydalı çalışmalar mevcuttur.

Bakırın Tarihçesi

Bakır, medeniyetlerin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Etimolojik olarak bu metal adını Kıbrıs adasından alır. Romalılar “Kıbrıs bronz” olarak tercüme edilebilecek “aes cyprium” adını verdiler. Bakır madenleri Etiyopya’dan Küçük Asya’ya kadar uzanan bir bölgede, özellikle Kıbrıs adasının (Asuriler, Fenikeliler, Mısırlılar, Persler, Yunanlılar ve Romalılar fethetti) olduğu bölgede antik çağlardan beri kullanılır.

Bakır eski çağlardan beri bilinmektedir. İlyada, İncil ve tabii ki Çin veya Farsça parşömenler gibi en eski yazılara göz atıldığında bir çok kanıta ulaşılmaktadır. Tarihsel olarak insan tarafından kullanılan ilk metaldir ve Bronz Çağı adını bu bakır ve kalay alaşımının keşfine borçludur. İlk bakır nesnelerin ortaya çıkış anını kesin olarak belirlemek zordur ve Taş, Bronz ve Demir çağlarına klasik bölünme açıkça sınırlanmamıştır. Birinin düşündüğünün aksine, orijinal olarak kullanılan nispeten saf bir bakırdır. Ancak, Bronz yapmak için ise kalayla karıştırmak gibi düşünceler her zaman mevcuttu.

Bu nedenle klasik yaş bölümünü gözden geçirmeli ve sırayla tanımlamalıyız: Kesme Taş Çağı (Paleolitik), sonra Cilalı Taş Çağı (Neolitik), Bakır Çağı, Bronz Çağı ve son olarak Demir Çağı. Yaklaşık olarak M.Ö. 5000 yıllarında Neolitik çağda kanıtlarına rastlanan bakırdan avlanma araçları ve silahlar, bu metalin doğada var olduğu, yani tüm kombinasyonların saf olarak doğada bulunduğu sonucu çıkarılılyordu.

Irak’ta dokuz binyıldan kalma bakır nesneler keşfedildi. En önemli bakır kaynağı, sülfitler olan ve dünya bakır üretiminin% 80’inden fazlasını oluşturan birincil kükürt cevherleridir. Bu cevherlerden en yaygın olanı kalkopirit, yan yana halde veya katı çözelti durumunda veya hatta Cu2S – FeS2 – FeS, kalkopin Cu2S ve daha az ölçüde bornit Cu5FeS4 içeren sülfürdür.

Bakır Tozunun Özellikleri

Bakır, kırmızımsı bir renk tonuna sahip olan ve yaklaşık 1083 ° C’de eriyen, hava varlığında koyulaşan somon pembe metalik bir malzemedir. Ayrıca, yüksek genleşme katsayısına sahiptir. Bakırın başlıca özellikleri aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır:

1. Termal İletkenlik

Bakır, ısıyı en iyi şekilde ileten metaldir, bu özellik bir sıvıyı veya gazı hızlı bir şekilde ısıtmak veya soğutmak için kullanılır: su ısıtıcıları veya kazanlar, radyatörler, enerji santralleri, termik santraller, nükleer santraller için ısıtıcılar (yaklaşık olarak Kurulu 1000 megawatt başına 200 ton bakır alaşımı) da yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. Elektriksel İletkenlik

Bakır çok iyi bir elektriksel iletkenliğe sahiptir. Tavlanmış bakırın elektrik iletkenliği 1.724 mikrohm.cm olarak 1913 yılında Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından belirlenmiş ve referans alınarak standartlaşmıştır. Bakırın iletkenliği, tanım gereği,% 100 IACS’ye (Uluslararası Tavlı Bakır Standardı) eşittir. Bu noktada sadece gümüş daha iyi bir perfomans gösterir(yaklaşık 106 IACS).

Bakır telin sağlamlığı ve güvenilirliği, tüm elektrik konstrüksiyon ve elektronik bileşenler endüstrisinde bakırın genel kullanımının temel nedenleridir. Örneğin, bir Airbus’un iletken tellerinin% 95’i bakırdan yapılmıştır. Çok yüksek temas güvenilirliği gerekiyorsa örneğin uydularda yüzeyleri kaplamada çok iyi uyum sağlar.

3. İşlenebilirlik ve Yüzey İşlemleri

Bakırın kendi içinde işlenebilirliği iyi değildir. Öte yandan, bazı alaşımları ve özellikle pirinç, özellikle yüksek hızlarda mükemmel işlenebilirlik özelliklerine sahiptir. Bakır ve alaşımları çoğu yüzey işlemine çok iyi uyum sağlarlar.

4. Korozyon Direnci

Bakır borular, kaplar, konteyner bağlantı parçaları çatıları gibi bakır ve alaşımları su veya çok sayıda kimyasal ürüne karşı dayanıklıdır. Debileri bazen saniyede birkaç m3’e ulaşan pompalar ve deniz suyu boruları (açık deniz petrol platformları, gemiler, denizden ve cupro-alüminyum veya cupro-nikeldeki elektrik santralleri) gibi malzemlerde deniz suyuna direnci artırmak için bakırlar, alüminyum veya nikel ile birleştirilir.. Ayrıca, bronzların ve pirinçlerin, yalnızca bakır yüzdesi 70’den fazla olduğunda deniz suyuna daha dayanıklıdır. Pirinçin oksijen içeren ortamlardaki bozulması elektrik akımından dolayı oksijenin metal yüzeyin farklı parçalarına eşit olmayan şekilde erişiminden kaynaklanır. Örneğin kazanlarda korozyon, suda oluşan kostik sodadan kaynaklanır.

Deformasyon nedeniyle, direnci 35-40 kg / mm2’ye artırılır, uzama ve elektrik iletkenliği % 6-8’e düşürülür. Bu edinilmiş mekanik direnç yumuşatmanın başladığı sıcaklık olan yaklaşık 100 ° C’ye kadar muhafaza edilebilir. Düşük sıcaklıklarda uzama dahil mekanik özellikler iyileşir.

5. Dövülebilirlik ve Plastisite

Mekanik özellikleri arasında sünekliği mükemmeldir (Uzama = tavlanmış % 40-45) ve mekanik direnç 20-22 kg / mm2’dir (tavlanmış). Son derece sünek bir metaldir. Bakır ve bakır alaşımları kolayca tabakalara ayrılır, son derece ince tellere gerilebilinir. Sıcak deformasyon için özellikle uygundurlar.

6. Estetik

Takı olarak tasarlanan altın % 15’e kadar bakır içerir. Bakırın doğal rengi somon pembesidir, ancak yüzey oksidasyonu nedeniyle genellikle kırmızı görünür; bu renk, içerdiği çinko yüzdesine bağlı olarak dekorasyonda en çok istenilen renktir. Çatı kaplamada kullanıldığında, bakır önce koyu kahverengi bir renk alır, daha sonra onu herhangi bir oksidasyondan koruyan çok yapışkan bir açık yeşil patine alır.

7. Anti-Manyetizma

Bakır, saat yapımında, elektrik ve elektronik yapılarda ve silahlar gibi birçok alanda uygulamaya sahiptir.

8. Lehimlenebilirlik

Bakır ve alaşımları, hem otojen lehimleme, hem de elektrikli lehimleme ve kalay lehimleme gibi kaynaklamalarda kullanılır.

9. Kimyasal Özellikler

Sitrik asit bakır oksiti çözer, bu nedenle bakır yüzeyleri temizlemek, metali parlatmak ve bakır sitrat oluşturmak için uygulanır. Bakırın sitrik asit ile temizlendikten sonra, kurşun yüzeyleri temizlemek için aynı bez tekrar kullanılırsa, kurşun bakır sitratın dış tabakasında yıkanacak ve kırmızımsı siyah renkte kurşun sitrat olacaktır.

 

Bakır Tozunun Uygulama Alanları

Bakır dünyanın bir parçasıdır. Bakır, evimizde ve çalıştığımız yerlerde dahası bir çok alanda kendine uygulanma alanı bulmuştur. Örneğin, kendimizi taşımak için kullandığımız araçlarda, sofistike ve zanaatkar cihazlarda, bilgisayarlarda ve endüstrilerde, küçük süslemelerde ve büyük heykellerde. Birkaç uygulamasından bahsedelim:

1. Bakır tozu soğuk döküm için kullanılır, döküm reçine, epoksi, polyester veya poliüretan. Üretilecek parçanın tipine bağlı olarak, reçinede hacimce ortalama% 50 ila% 100 bakır tozu içerir.

2. Bakır Tozu ayrıca bir anti-kirlenme ve zehirli boya kaplama olarak (epoksi reçine ile karıştırılmış) kullanılır.

3. Bakır teller enerji taşıyabilir ve bilgi aktarabilir.

4. İnşaat sektörü, binaların, su ve gaz borularının, termal sistemlerin, çatıların, sundurmaların veya yapısal bir bileşen olarak kablolama için kullanılan bakırın ana malzemelerinden biridir. Modern bir ev, yaklaşık 200 kilo bakır gerektirir. Her geçen gün daha fazla ev, daha fazla elektrikli cihaz, daha fazla konfor, daha fazla telefon ve daha fazla bilgisayar olduğu için bakır, 40 yıl önce kullanılanın neredeyse iki katıdır.

5. Bakır, mükemmel bir enerji iletkeni olduğu için elektrik üretimi ve dağıtımının anahtarıdır. Telekomünikasyonlarda, telefon kablolarının üretiminde en yaygın hammaddedir ve veri iletiminde verimliliği arttırmak için yeni teknolojilerin geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

6. Bakırın diğer bazı kullanımları arasında:

 • Bilgisayar soğutucuları.
 • Su temin boruları, buzdolapları ve iklimlendirme sistemleri.
 • Bakır sülfat ile küf çıkarma.
 • Mikrodalga mıknatısları.
 • Müzik aletleri, özellikle de bronzdan yapılmış aletler.
 • Elektromıknatıslar, röleler, elektrik anahtarları, bakır tel.
 • Özgürlük Heykeli gibi büyük heykellerin yapısı.
 • Paratoner üretimi.
 • Mantar öldürücüler ve besin takviyeleri bakır parçacıkları içerir.
 • Cam ve seramik emayenin boyanması.

7. Denizcilik sektöründe korozyona dayanıklı malzeme olarak nikel ile kombine edilmiştir.

 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • parox.com.tr,www.sepiyolit.net,
by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

BAKIR TOZU VE KULLANIM ALANLARI

Bakır en önemli elementlerden biridir. Parlak metalik parlaklığa sahip, dövülebilir ve sünek olan kırmızımsı bir metaldir. Bakır, ısı ve elektriğin iyi bir iletkenidir (elektriksel iletkenlikte sadece gümüş için ikinci). Malleabiltityitesi sayesinde kolayca tabaka, tel ve boru haline getirilir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Bakır Tozu Uygulamaları:

 • Anti-botic, antibiyotik ve anti-mantar ajan
 • Yüksek mukavemetli metaller ve alaşımları
 • Yüksek termal iletken malzemeler
 • İçin iletken mürekkep ve macun elektronik baskılı
 • Sinterleme katkı maddeleri ve kondansatör malzemeleri
 • Yağlayıcılar

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

KULLANIM ALANLARI

Bakır tozları yüksek fiziko-kimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda kullanılmaktadır,

Bakır tozu başlıca Sinter bronz fren balata üretiminde, demir tozu ile karıştırılarak sinter parça üretiminde, elmas kesici takım üretiminde, elektrik iletkeni olarak, termal iletken olarak, reçineli fren balatalarında, elektronikte manyetik radyasyon kalkanı olarak, dekoratif uygulamalarda ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır.Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

Top