baryum sülfat

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Baryum Sülfat Süspansiyonu Nedir

Sindirim kanalını radyolojik olarak görüntülemek ancak yüksek dansiteli bir materyal ile sıvanması halinde başarılabilmektedir. Bu amaçla kontrast madde kullanımına gerek bulunmaktadır. Kontrast maddeler (Radyopaklar), vücuttan geçen X ışınlarının emilimini arttırarak vücut yapısı hakkında bilgi sağlamak için kullanılır. Kullanılacak kontrast madde seçimi önemli özellikler içermelidir. Bu özelliklerden en önemlisi hastaya toksik bir etkisi olmamasıdır. Aranılan özelliklere uygun olarak Baryum solüsyonları kullanılmaktadır. Baryumlu preparatlar sindirim kanalında emilim olmaksızın intestinal yolla vücudu terk etmekte, radyolojik incelemelerde istenilen kontrastlığı sağlamaktadır.  Ayrıca fiyatının uygun olması da bir diğer tercih nedeni olmaktadır. Özellikle oral yoldan alındığında içim kolaylığı gerektiği halde bazı hastaların tolere etmesi zor olabilmektedir. Bu nedenle düşük viskozitede preparatlar kullanılmalıdır.

Gastroduodenal sistemin radyolojik tetkikinde kullanılır. Bağırsak tıkanması veya delinmesi şüphesi olduğunda ve pilor darlığında kontrendikedir. Baryum sülfata veya süspansiyon bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Baryum sülfatın lavman şeklinde uygulanması; özellikle intestinal hastalığı olanlarda, çocuklarda, yaşlı ve düşkünlerde çok dikkat gerektirir.

Konstipasyonu önlemek için prosedür sonrası yeterli miktarda sıvı alımı sağlanmalıdır. Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Gebelerde radyolojik tetkikler sakıncalı olduğundan dolayı kullanımı önerilmez. Emziren annelerde ilacın hekim kontrolü altında alınması önerilmektedir. Baryum sülfatın mide ve barsaktan emilimi olmadığından, makine ve araç kullanımına etkisi yoktur. Rektal yoldan verildiğinde nadir olarak kolonlarda genişlemeye ve kabızlığa sebep olabilir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; iyice çalkalanan süspansiyon hastaya içirilir ve çekimlere başlanır. Radyobarit süspansiyon lavman şeklinde de kullanılabilir. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı ve kesinlikle dondurulmamalıdır.

Rp.

Baryum sülfat                                      23 g

Polivinil pirolidon (PVP )                     1 g

Sodyum karboksimetilselüloz    0,092 g

Metil paraben                               100 mg

Propil paraben                                20 mg

Sodyum bisülfit                              70 mg

Distile su                                 q.s.  100 ml

Formülde yer alan maddeler;

Baryum sülfat- Barii sulfas- Barium sulfate- Sulfate de baryum:

Baryum sülfat oral ve rektal yoldan kullanılan radyopak bir ilaçtır. Gastrointestinal kanalın radyografik incelemelerinde kontrast maddesi olarak kullanılır. Özofagus ve kolondaki anomalilerin saptanması ve değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Radyografik kontrast maddeler (radyopak maddeler) vücuttan geçen X ışınlarının absorbsiyonunu artırırlar ve böylece vücuttaki yapıların şekillerinin belirgin olarak alınabilmesine olanak tanırlar. Bu baryum sülfat’ın kontrast madde olarak kullanılmasını açıklar. Baryum sülfat partikül içermeyen ince, ağır, beyaz ve kokusuz bir tozdur. Su ve organik çözgenlerde pratik olarak çözünmez; asid ve alkali hidroksidlerinde çok az çözünür ya da pratik olarak çözünmez.

Baryum sülfat terkibinde klorür ve karbonat ihtiva etmemelidir. Karbonat ihtiva ederse midede klorür haline geçer ve toksik tesir gösterir. Öldürücü doz klorür için 0,9 g’dır. Ölüm 6 saatte veya 12 saat sonra vuku bulur. Zehirlenme halinde mide mağnezyum sülfat çözeltisi ile yıkanır, hasta sıcak tutulur.

Gastrointestinal radyografi;

Üst gastrointestinal kanal incelemelerinde kontrast madde olarak:

Yetişkinler: %40-250 a/v süspansiyondan 75-2400 ml PO. Miktar yapılacak olan spesifik incelemeye göre belirlenir.

Çocuklar: %50-250 a/v süspansiyondan PO olarak verilecek miktar yapılacak olan spesifik incelemeye göre hekim tarafından belirlenir.

Alt gastrointestinal kanal incelemelerinde kontrast madde olarak:

Yetişkinler: %17-125 a/v süspansiyondan 0.350-2.5 litre rektal olarak uygulanır; miktar yapılacak olan spesifik incelemeye bağlı olarak belirlenir.

Çocuklar: %15-120 a/v süspansiyon rektal yoldan verilir. Verilecek miktar yapılacak olan spesifik incelemeye göre hekim tarafından belirlenir. Baryumun gebelikte güvenli kullanımı kanıtlanmamıştır; gebe kadınlarda, sadece, sağlayacağı potansiyel yarar fetus üzerinde yapabileceği zarar riskinden fazla olduğunda kullanılmalıdır. Radyopak ajanlar tipik olarak X kategorisi’nde sınıflandırılır. Baryum sülfatın, baryum verilmesini takiben abdominal bölgede uygulanan elektif radyografide kullanılması fetusun radyasyona maruz kalması nedeniyle kontrindikedir; uterusta radyasyona maruz kalmanın fetus üzerinde zararlı olduğu bilinmektedir.

Polivinil pirolidon (PVP )- Polividon- Poly(1-vinyl-2-pyrrolidinon) [IUPAC; ASK]- Polyvidonum [PhBs IV; Ph. Eur. 3; Ph. Int. III]- Povidonum [Ph. Eur. 3]:

Polivinilpirolidon (PVP) değişik amaçlarla kullanılan sentetik bir polimer karışımıdır. Bileşimleri doğal gözyaşına çok benzer. Bundan başka, PVP’nin ortalama molekül ağırlığı 10.000-70.00 0 arasında değişen tipleri eczacılıkta dağıtıcı ve süspande edici olarak kullanılır; molekül ağırlığı 20.000-40.000 arasında olanlar eskiden plazma hacim genişletici olarak kullanılmıştır. Povidon (PVP) farklı molekül uzunluk ve ağırlığına sahip 1-vinilpirolidin-2-on’un lineer sentetik polimerlerinden oluşan bir karışımdır. Hafif kokulu, beyaz veya sarımsı-beyaz renkte, higroskopik toz veya pullar halinde bulunur. Su, alkol ve kloroformda serbestçe çözünür; eterde pratik olarak çözünmez. Sudaki %5’lik çözeltisinin pH’sı 3-7 arasındadır.

Sodyum karboksimetilselüloz- Karboksimetilselüloz sodyum- Carboxyméthylcellulose sodique [DCF; FP]- Carboxyméthylcellulose sodique [DCF; FP]:

Karboksimetilselüloz sodyum eksik veya yapıca bozuk göz yaşı tabakalarına bağlı olarak oküler yüzeyin nemlendirilmesinin bozulduğu, kuru göz sendromu (keratitis sicca) veya keratokonjunktivitis sicca gibi durumlarda kullanılır. Bütün yapay göz yaşı ürünleri gibi etkisini farmakolojik olarak değil mekanik olarak gösterir. Karboksimetilselüloz sodyum farmasötik preparatların hazırlanmasında yardımcı madde olarak da kullanılır Karboksimetilsellüloz sodyum beyaz, kokusuz, granüler bir tozdur. Aseton, alkol, eter ve toluende pratik olarak çözünmez. Suda berrak kolloidal bir çözelti vererek dağılır. Kuvvetli asit çözeltileri, çözünür demir tuzları, alüminyum, civa, çinko gibi diğer bazı metaller ve ksantan zamkı ile geçimsiz olduğu bildirilmiştir.

Metil paraben- Metil parahidroksibenzoat- Methyl hydroxybenzoate- Nipagin M:

Metilparaben farmasötik formülasyonlar, kozmetik ürünler ve gıdalarda antimikrobik koruyucu olarak yaygın şekilde kullanılır. Tek başına ya da diğer parabenlerle veya diğer antimikrobik ajanlarla kombine halde kullanılır. Özellikle kozmetik ürünlerde en sık kullanılan koruyucudur. Noniyonik yüzey aktif maddelerin varlığında antimikrobik etkisi önemli oranda düşer. Metil, etil ve propil paraben için tahmini kabul edilebilir günlük maksimum alım miktarı vücut ağırlığının kg’ı başına 10 mg olarak bildirilmiştir. Metilparaben kokusuz veya hafif kokulu renksiz kristaller ya da beyaz kristalize bir toz halinde bulunur. Etanol, metanol, eter ve propilen glikolde kolayca çözünür; suda güç çözünür; sıvı parafinde pratik olarak çözünmez.

Propil paraben- Propil parahidroksibenzoat- Propylis parahydroxybenzoas- Nipasol M:

Propilparaben antimikrobik bir koruyucudur. Farmasötik formülasyonlar, kozmetik ürünler ve gıdalarda koruyucu olarak yaygın şekilde kullanılır. Tek başına ya da diğer parabenler veya diğer antimikrobik ajanlarla kombine halde kullanılır. Özellikle kozmetik ürünlerde en sık kullanılan ikinci koruyucu konumundadır. Noniyonik yüzey aktif maddelerin varlığında antimikrobik etkisi önemli ölçüde zayıflar. Metil, etil ve propil paraben için tahmini kabul edilebilir günlük maksimum alım miktarı vücut ağırlığının kg’ı başına 10 mg olarak bildirilmiştir. Propilparaben beyaz renkte, kokusuz, belirgin bir tadı olmayan kristalize bir tozdur. Suda çok güç çözünür; ethanol, metil alkol, propilen glikol, aseton ve dietil eterde kolayca çözünür.

Sodyum bisülfit- Sodyum hidrojen sülfit- Sodium bisulphite- Hydrogen sulfite sodium:

Sodyum bisülfit farmasötik formülasyonlarda %0.01-1 konsantrasyonda antioksidan olarak kullanılır. Sülfitler bronkospazm ve anaflaksi dahil aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Yüksek dozda gastrointestinal bozukluklar, solunum, dolaşım ve santral sinir sistemi sorunlarına neden olabilirler. Sodyum bisülfit beyaz kristalize bir tozdur. Suda 20°C’de 1:3.5, 100°C’de 1:2 ve etanolde (%95) 1:70 oranında çözünür. Sıkıca kapalı hava geçirmeyen kaplarda saklanmalıdır. Sülfitler sempatomimetik ilaçlar ve orto- ve para-hidroksibenzil alkol türevleriyle reaksiyona girerler. Bunun sonucunda farmakolojik aktivitesi az ya da hiç olmayan sülfonik asit türevleri meydana gelir. Adrenalin ve türevleri bu inaktivasyona maruz kalan en önemli ilaçlar arasındadır.

Distile su- Saflaştırılmış su- Aqua [INCI-EU]- Gereinigtes Wasser [ASK]- Water, purified [BP; NF; USP]- Wasser, gereinigtes [Ph.Eur.]:

Distile su içme suyunun distilasyonuyla hazırlanan ve pek çok farmasötik formülasyonda çözücü veya taşıyıcı olarak kullanılan yüksek saflıkta sudur. Berrak ve renksiz bir sıvıdır, kendine özgü koku ve tadı yoktur. Eczacılıkta su denilince distile su anlaşılmalıdır. Distile suyun kullanım süresi sınırlıdır. Her şekilde kullanılmadan önce kaynatılması gerekir. Parenteral preparatlarda kullanılacak suda ek bazı özelliklerin istenmesi nedeniyle bu amaçla enjeksiyonluk su kullanılmalıdır. Ayrıca daha ucuz ve kolay elde edilebilmesi nedeniyle kullanımına izin verilen farmasötik preparatlarda distile su yerine deiyonize su da kullanılabilir.

Formülün Hazırlanması:

Bu preparatın toplam miktarı 100 mL’dir. Bu değerlere göre reçetede bulunan her bir madde oranı dikkate alınarak preparat 100 mL’den az veya çok miktarda hazırlanabilir.

Distile suyun 70 ml’si ısıtılır, içinde metil paraben, propil paraben ve sodyum bisülfit çözündürülür.

PVP ile sodyum karboksimetilselüloz, hazırlanan bu çözeltinin üzerine ilave edilerek homojen karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.

Bu karışımın üzerine, bu süspansiyonda dağılan toz kütlesini oluşturacak baryum sülfat eklenir.

Homojen olana kadar karıştırılır ve su ile 100 ml’ye tamamlanır. Karıştırma işleminde 2000 Rpm mekanik karıştırıcı kullanılması preparatın kalitesini ve homojenitesini artıracaktır. Formülün hazırlanmasında kesinlikle farma kalite Baryum sülfat kullanılmalıdır. 02.01.2022

Kaynaklar:

1-RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2022

2-TEB Majistral İlaçRehberi

3-Tıbbi Formüler 11.Baskı / Cemal Kasım Güven

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ,
0216 4421200-0532 5466184
by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

BARYUM SÜLFAT NEDİR?

CAS NUMARASI: 7727-43-7

EC NUMARASI: 231-784-4

MOLEKÜLER FORMÜL: BaSO4

MOLEKÜLER AĞIRLIK: 233.39

Baryum sülfat, kokusuz ve suda çözünmeyen beyaz kristal bir katıdır.
Baryum sülfat, baryumun ve ondan hazırlanan malzemelerin ana ticari kaynağı olan mineral barit olarak ortaya çıkar.
Beyaz opak görünüm ve yüksek yoğunluğu ana uygulamalarında kullanılır.

Baryum Sülfat, alkali, iki değerli bir metal olan baryumun sülfat tuzudur.
Baryum sülfat suda oldukça çözünmez ve gastrointestinal tıbbi durumları teşhis etmek için radyoopak bir ajan olarak kullanılır.

Baryum sülfat ağızdan alınır veya makattan verilir.
Baryum sülfat, beyaz veya sarımsı kokusuz toz veya küçük kristaller olarak görünür.

Suda çözünmez, seyreltik asitler, alkol. Sıcak konsantre sülfürik asitte çözünür.
Yağlı sondajda, boyalarda, kağıt kaplamalarda, muşamba, tekstil, kauçukta ağırlıklandırma çamuru olarak kullanılır.
Radyo-opak bir teşhis yardımı olarak dahili olarak uygulanır (“baryum kokteyli”).

Baryum sülfat, BaO4S formülüne sahip bir metal sülfattır.
Oda sıcaklığında suda hemen hemen çözünmez, çoğunlukla mineral barit olarak doğal olarak oluşan petrol kuyusu sondaj sıvısında bir bileşen olarak kullanılır.
Baryum sülfat, radyoopak bir ortam olarak bir role sahiptir.

Baryum sülfat, bir baryum tuzu ve bir metal sülfattır.
Baryum sülfat bir kontrast maddesidir.
Baryum sülfat özofagusunuzun, midenizin veya bağırsaklarınızın içini kaplayarak çalışır ve BT taramasında veya diğer radyolojik (röntgen) incelemelerde daha net görülmelerini sağlar.

Baryum sülfat, yemek borusu, mide veya bağırsakların belirli bozukluklarının teşhisine yardımcı olmak için kullanılır.
Baryum sülfat, bu ilaç kılavuzunda listelenmemiş amaçlar için de kullanılabilir.

Baryum sülfat, yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki sorunları teşhis etmeye veya bulmaya yardımcı olmak için kullanılır.
Baryum sülfat, kimyasal formülü BaSO4 olan inorganik bir bileşiktir.

Baryum sülfat doğada barit minerali olarak bulunur.
Baryum sülfat ayrıca çeşitli imalat uygulamalarında kullanılır ve radyasyon kalkanı olarak hizmet etmesi için ağır betona karıştırılır.

Baryum sülfat, tanısal röntgen prosedürlerinde kontrast maddesi olarak kullanılır.
Baryum sülfatın teşhis prosedürlerinde terapötik avantajları, hem suda düşük çözünürlüğünü hem de vücuttan yüksek düzeyde temizlenmesini içerir.
Baryum sülfat, BaSO4, baryum hidroksit ve diğer baryum kaynaklarının sülfürik asit ile reaksiyona sokulmasıyla yapılır ve yarı saydam beyaz pigment olarak uzun bir geçmişe sahiptir.

Baryum sülfat, formülasyon durumuna, özellikle baryum kaynağının aşırı doygunluğuna bağlı olarak düzlemsel, yıldızlı veya küresel yapılar gibi çeşitli şekillerde oluşturulabilir ve iç gözenek boyutu da değişir.
Düzlemsel baryum sülfat özellikle yüksek kayganlık gösterir ve cilde uygulandığında sadece pürüzsüz bir his vermekle kalmaz, aynı zamanda küçük kırışıklıkları ve gözenekleri daha az görünür hale getiren yumuşak odak etkisi gösteren yüksek ışık dağıtma özelliğine de sahiptir.
Baryum sülfat, yumuşak kristalli bir katıdır.

Baryum sülfat eşkenar dörtgen bir kristaldir.
Saf tuz beyazdır, ancak “barit” mineralinin rengi, safsızlıklara bağlı olarak kırmızı, sarı, gri veya yeşil arasında değişebilir.
Baryum sülfatların yoğunluğu 4.50 g/cm3 ve kırılma indisi 1.64’tür.

Baryum sülfat 1580 °C civarında erir, ancak 1600 °C’nin üzerinde ayrışır.
Baryum sülfatların sertliği 4,3 ila 4,6 Mohs’dir.

Baryum sülfat suda hemen hemen çözünmez (30 °C’de 285 mg/l) ve alkolde çözünmez.
Baryum sülfatlar Ksp 1.1 × 10–10’dur. Konsantre sülfürik asitte çözünür.

Baryum sülfat kokusuz, beyaz kristal bir katıdır.
Tek başına veya TiO2 ve renk pigmentleri ile birlikte kullanıldığında, kaplama formülasyonu ve plastik üretimine çeşitli faydalar sağlayabilir.

Baryum Sülfat, sülfatlarla uyumlu kullanımlar için orta derecede suda ve asitte çözünür bir Baryum kaynağıdır.
Sülfat bileşikleri, hidrojenlerden birinin veya her ikisinin bir metal ile değiştirilmesiyle oluşturulan sülfürik asit tuzları veya esterleridir.
Çoğu metal sülfat bileşiği, çözünmez olma eğiliminde olan florürler ve oksitlerin aksine, su arıtma gibi kullanımlar için suda kolayca çözünür.
Metal bir yüzeye kimyasal saldırıyı önleyen katkı maddeleri.

Baryum Sülfat grubu katkı maddeleri suyu iter ve yağlama yüzeyindeki korozyonun asidik reaksiyon yan ürünlerini nötralize etmeye yardımcı olur.
Baryum Sülfat ürünleri tipik olarak çeşitli metallerde kullanılır.

Baryum sülfat, yüksek moleküler ağırlıklı baz üstü çözücülerde ve çoğu petrol (veya sentetik) baz stoklarında çözünür, suda çözünmez.
Baryum sülfat, amaçlanan baz stoklarda çözünürlüğün ve diğer katkı maddeleriyle uyumluluğun doğrulanması için önerilir.

Baryum Sülfat, endüstriyel yağlar, gresler, pas önleyiciler ve metal işleme özel ürünleri için birinci sınıf bir pas önleyicidir.
Baryum Sülfat mükemmel su direnci özelliklerine sahiptir.

Baryum Sülfat metal yüzeylerde leke bırakmaz.
Baryum Sülfat, dişli yağlarında ve greslerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Baryum Sülfat, yüksek lekelenme – pas korumasının istendiği formülasyonlar için önerilir.
Baryum Sülfat, gresleri, hidrolik sıvıları, bulamaç yağları ve diğer endüstriyel ürünleri formüle etmek için kullanılabilir.
Mineral baritler (veya ağır spar) olarak doğal olarak oluşan ve baryum klorür çözeltisine sülfürik asit eklenerek çökelti olarak hazırlanabilen, çözünmeyen beyaz bir katı olan BaSO4,; r.d. 4.50; m.p. 1580°C.

Eşkenar biçim, 1149°C’de monoklinik bir biçime dönüşür.
Baryum Sülfat diğer baryum tuzlarının yapımında hammadde olarak, yüzey kaplama malzemelerinde (blanc fixe olarak adlandırılır) apigment genişletici olarak ve cam ve kauçuk endüstrilerinde kullanılır. mide ve bağırsak röntgeni için bir kontrast madde sağlamak için ilaç.
Baryum bileşikleri son derece zehirli olmasına rağmen, sülfat çok çözünmez olduğu için kullanımı güvenlidir.

Baryum Sülfat, baryum sülfattan oluşan bir mineraldir.
Baryum Sülfat genellikle beyaz veya renksizdir, bazen sarı veya gri olabilir.

Baryum Sülfat, baryumun ana kaynağıdır.
Baryum Sülfatların parlak formuna bazen Bologna Taşı denir.

Baryum Sülfat genellikle kireçtaşlarında, kaplıca yataklarında ve hematit cevherinde kurşun-çinko damarlarında bulunur.
Baryum Sülfat genellikle anglesit ve celestite mineralleri ile bulunur.
Baryum Sülfat adı, Yunanca βαρύς (ağır) kelimesinden türetilmiştir.

BARYUM SÜLFAT KULLANIMI:

Dünyadaki baryum sülfat üretiminin yaklaşık %80’i, çoğunlukla saflaştırılmış mineral, petrol kuyusu sondaj sıvısının bir bileşeni olarak tüketilmektedir.
Baryum Sülfat, sıvının yoğunluğunu arttırır, kuyudaki hidrostatik basıncı arttırır ve patlama olasılığını azaltır.
Süspansiyondaki baryum sülfat, tıbbi olarak, X-ışını görüntüleme ve diğer teşhis prosedürleri için bir radyo-kontrast maddesi olarak sıklıkla kullanılır.

Baryum Sülfat en sık olarak halk arasında “baryum yemeği” olarak bilinen şey sırasında GI yolunun görüntülenmesinde kullanılır.
Baryum Sülfat, kalın süt benzeri bir çözelti içinde (genellikle tatlandırıcı ve aroma verici maddeler eklenmiş) ince parçacıkların bir süspansiyonu olarak ağızdan veya lavmanla uygulanır.
Baryum ağır bir metal olmasına ve suda çözünen bileşikleri genellikle oldukça toksik olmasına rağmen, baryum sülfatın düşük çözünürlüğü hastayı metalin zararlı miktarlarını emmekten korur.

Baryum sülfat, yerini aldığı Thorotrast’ın aksine vücuttan kolayca çıkarılır.
Nispeten yüksek atom numarasına sahip baryum nedeniyle, bileşikleri, X-ışınlarını daha hafif çekirdeklerden türetilen bileşiklerden daha güçlü bir şekilde emer.
Sentetik baryum sülfatın çoğu, boyalar için beyaz pigmentin bir bileşeni olarak kullanılır.

Baryum Sülfat neredeyse şeffaftır ve dolgu maddesi olarak veya kıvamı değiştirmek için kullanılır.
Sanatçıların yağlı boyalarının büyük bir üreticisi, titanyum beyaz pigment (TiO2) ve baryum sülfat karışımı içeren “kalıcı beyaz” satıyor.
Baryum Sülfat, litopon adı verilen inorganik pigmenttir.
Fotoğrafçılıkta Baryum Sülfat, belirli fotoğraf kağıtları için bir kaplama olarak kullanılır.
Baryta adı verilen ince bir baryum sülfat tabakası, görüntünün yansıtıcılığını artırmak için ilk olarak çoğu fotoğraf kağıdının taban yüzeyine kaplanır, bu tür ilk kağıt 1884’te Almanya’da tanıtıldı.

Işığa duyarlı gümüş halojenür emülsiyonu daha sonra baryta tabakası üzerine kaplanır.
Baryta kaplama, emülsiyonun kağıdın liflerine nüfuz etmesini sınırlar ve emülsiyonu daha düzgün hale getirerek daha düzgün siyahlar elde edilmesini sağlar.
Daha yakın zamanlarda, baryta, mürekkep püskürtmeli baskıya yönelik kağıtları aydınlatmak için kullanıldı.

Baryum sülfat, titreşimsel kütle sönümleme uygulamalarında polimerin yoğunluğunu artırmak için plastikler için dolgu maddesi olarak yaygın olarak kullanılır.
Polipropilen ve polistiren plastiklerde %70’e varan oranlarda dolgu maddesi olarak kullanılır.
Baryum Sülfat asit ve alkali direncini ve opaklığı artırıcı etkiye sahiptir.
Bu tür kompozitler, gelişmiş radyo-opaklıkları nedeniyle X-ışını koruyucu malzemeler olarak da kullanılır.

Bazı özel uygulamalar için, yüksek kütle fraksiyonlu baryum sülfat içeren kompozitler, daha yaygın olarak kullanılan çelik kalkanlara tercih edilebilir.
Baryum sülfat toprak testinde kullanılır. Toprak pH’ı ve toprağın diğer nitelikleri için yapılan testler renkli göstergeler kullanır ve topraktaki küçük parçacıklar test karışımını bulanıklaştırabilir ve göstergenin rengini görmeyi zorlaştırabilir.
Karışıma eklenen baryum sülfat, bu parçacıklara bağlanarak onları ağırlaştırarak dibe düşerek daha berrak bir çözelti bırakır.

Kolorimetride, ışık kaynakları ölçülürken mükemmele yakın bir difüzör olarak baryum sülfat kullanılır.
Metal dökümde, erimiş metalin kalıba yapışmasını önlemek için kullanılan kalıplar genellikle baryum sülfat ile kaplanır.
Baryum Sülfat ayrıca fren balatalarında, akustik köpüklerde, toz kaplamalarda ve kök kanal dolgusunda kullanılır.

Baryum sülfat, Şili polisi tarafından kullanılan “kauçuk” peletlerin bir bileşenidir.
Bu, silika ile birlikte peletin 96.5 Shore A sertliğine ulaşmasına yardımcı olur.
Baryum sülfat yüksek erime noktasına sahip olduğundan ve suda çözünmediği için bakır anot levhaların dökümünde ayırıcı malzeme olarak kullanılır.
Anot plakaları bakır kalıplara dökülür, bu nedenle sıvı bakırın katı bakır kalıpla doğrudan temasını önlemek için, kalıp yüzeyinde kaplama olarak su içinde ince baryum sülfat tozu süspansiyonu kullanılır.

Böylece erimiş bakır anot levhası şeklinde katılaştığında kalıbından kolaylıkla ayrılabilir.
Boyalarda beyaz pigment olarak baryum sülfat karışımları kullanılır.
Yağlı boyada baryum sülfat neredeyse saydamdır ve dolgu maddesi olarak veya kıvamı değiştirmek için kullanılır.
Sanatçıların yağlı boyalarının büyük bir üreticisi, titanyum beyaz pigment ve baryum sülfat karışımı içeren “kalıcı beyaz” satıyor.

Barit doğada yaygın olarak bulunur ve mineral barit (barit veya ağır spar olarak da bilinir) olarak ortaya çıkar.
Baryum Sülfat genellikle fluorspar gibi diğer metalik cevherlerle ilişkilidir. %94’ün üzerinde BaSO4 içeren baritler ekonomik olarak işlenebilir.
Barit birçok ticari uygulamaya sahiptir.

Baryum Sülfat, doğal barit veya çökeltilmiş BaSO4 olarak kullanılır.
Çökeltilmiş tuz, eşmolar miktarda birlikte çökeltilmiş çinko sülfür ile kombinasyon halinde daha önce litofon olarak bilinen beyaz koruyucu bir kaplama pigmenti olarak kullanılıyordu.
Benzer şekilde, sodyum sülfür ile kombinasyon halinde, blanc fixe olarak bilinen tek tip boyutta ince pigment partikülleri üretmek için kullanılır.
Bununla birlikte, doğal barit, çökeltilmiş tuzdan daha fazla ticari uygulamaya sahiptir.

Baryum Sülfat, petrol sondajında ​​sondaj ucunu yağlamak ve soğutmak için sondaj çamuru olarak ve çukurlaşmayı önlemek için sondaj deliğinin duvarlarını sıvamak için kullanılır.
Baryum Sülfat, otomotiv boyalarında, plastiklerde ve kauçuk ürünlerinde dolgu maddesi olarak kullanılır.

Baryum Sülfat ayrıca poliüretan köpük yer paspaslarında da kullanılır; beyaz yanak lastikleri; ve kırılma indisini arttırmak için cama bir fluks ve katkı maddesi olarak.
Baryum sülfatın diğer kimyasal uygulamaları, röntgen teşhisi için bir baryum yemeğindeki opak bileşen gibidir; fotoğraf kağıdı için bir pigment olarak; ve birçok baryum tuzu hazırlamak.

BARYUM SÜLFATIN KULLANIM ALANLARI:

Baryum sülfat ticari olarak Barit olarak bilinir.
Baryum Sülfat ana baryum cevheridir.
Baritin en çok kullanıldığı yerlerden biri de boyalardır.

Barit, çinko sülfür ile karıştırıldığında “lithopone” adı verilen beyaz bir boya elde edilir.
Baryum Sülfat yağlı boyalarda kullanılır, sanatçılar tarafından kullanılan yağlı boyalarda titanyum beyaz pigment ile karıştırılır.
Fotoğrafçılıkta bazı fotoğraf kağıdı kaplamalarında Baryum Sülfat, cilalamada ise kağıt kullanılmaktadır.

Saf halde barit ya renksizdir ya da beyaza, sarıya ya da kırmızıya döner.
Baryum Sülfat bir toprak minerali için oldukça ağırdır. Adı “ağır” anlamına gelir.
Barit kullanımı genel olarak üçe ayrılır: delme (%90), kimyasal (%7) ve dolgu malzemesi (%3).

Ağır çimento olarak kullanılan Baryum Sülfat, kırılarak aynı ebatta elenir.
Baritin çoğu öğütülür ve endüstriyel ürünlerde katkı maddesi olarak veya petrol veya doğal gaz kuyularında sondaj yapılırken ağırlık taşıyan katkı maddesi olarak kullanılır.

Yandığında alevleri yeşil ışık yayar; Bu özelliğinden dolayı piroteknik formüllerde (havai fişek gibi renk veren uygulamalarda) Baryum Sülfat kullanılmaktadır.
Baryum Sülfat, polipropilen ve polistiren plastiklerde dolgu maddesi olarak kullanılır, asitlik ve alkali direncini arttırır ve mat bir etki verir.

Baryum Sülfat ayrıca kağıt yapmak için kullanılır.
Barit, ağır metal baryum içermesine rağmen, yüksek çözünürlüğü nedeniyle Baryum Sülfat çoğu hükümet tarafından toksik bir madde olarak kabul edilmez.

BARYUM SÜLFATIN ÖZELLİKLERİ:

-Bileşik Formül: BaO4S

-Molekül Ağırlığı: 233.39

-Görünüm: Beyaz

– Erime Noktası: 1.345 ° C (2.453 ° F)

-Kaynama Noktası: 1.600°C (2.912°F)

-Yoğunluk: 4,50 g/cm3

-Tam Kütle: 233.857

-Monoizotopik Kütle: 233.857

BARYUM SÜLFAT UYGULAMASI:

-Mükemmel leke önleyici pas önleme.
-Düşük konsantrasyonlarda bile son derece etkili su ayırma.
-Diğer katkı maddeleri ile mükemmel uyumluluk.
-Baryum Sülfat asidik ortamlarda etkilidir.
-Çok çeşitli baz stoklarda ve solventlerde mükemmel çözünürlük

DMRSÜREN KİMYA LTD ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Baryum Karbonat Kullanım Alanları

Baryum karbonat, baryum sülfitten ya 60 ila 70 ° C’de soda ( soda külü yöntemi) ile sodyum karbonat ile muamele edilerek veya 40 ila 90 ° C’de karbondioksit geçirilerek ticari olarak üretilir.

Soda külü işleminde katı veya çözünmüş sodyum karbonat baryum sülfit solüsyonuna ilave edilir ve baryum karbonat çökelti süzülür, yıkanır ve kurutulur.

Kullanım Alanları

Top