dmrsüren bizmut oksit

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

BİZMUT OKSİT NEDİR?

Bizmut Oksit, cam, optik ve seramik uygulamaları için uygun, yüksek oranda çözünmeyen, termal olarak kararlı bir Bizmut kaynağıdır.
Bizmut oksit, mineral bizmit ve sfaerobismoit olarak doğal olarak bulunur, ancak bakır ve kurşun cevherlerinin eritilmesinin bir yan ürünü olarak da elde edilebilir.
Bizmut oksit, bizmutun endüstriyel olarak en hayati bileşiğidir.
Oksit bileşikleri elektriği iletmezler.
Bununla birlikte, belirli perovskit yapılı oksitler, katı oksit yakıt hücrelerinin ve oksijen üretim sistemlerinin katodunda elektronik olarak iletken bulma uygulamasıdır.
En az bir oksijen anyonu ve bir metalik katyon içeren bileşiklerdir.
Tipik olarak sulu çözeltilerde (su) çözünmezler ve son derece kararlıdırlar, bu da onları gelişmiş elektroniklere kil kaseler üretmek kadar basit seramik yapılarda ve havacılıkta hafif yapısal bileşenlerde ve iyonik Yüksek Saflık sergiledikleri yakıt hücreleri gibi elektrokimyasal uygulamalarda faydalı hale getirir. (%99,999) Bizmut Oksit(Bi2O3) Toz iletkenliği.
Metal oksit bileşikleri bazik anhidritlerdir ve bu nedenle asitlerle ve redoks reaksiyonlarında güçlü indirgeyici maddelerle reaksiyona girebilirler.
Bizmut Oksit ayrıca peletler, parçalar, tozlar, püskürtme hedefleri, tabletler ve nanotoz halinde de mevcuttur .

Bizmut oksit genellikle çeşitli konsantrasyonlarda bulunur.
Özel paketleme gereksinimleri istek üzerine mevcuttur.
Bizmut oksit orijinal ambalajında ​​ve güvenlik bilgi formunda (SDS) belirtilen koşullarda depolanır

Görünüm
Bizmut oksit, eşkenar dörtgen şekilli kristaller ile karakterize edilen kokusuz sarı bir tozdur.

çözünürlük
Bizmut oksit suda çözünmez, ancak Hidrojen florür (HF) ve Nitrik asit (HNO3) içinde çözünür.

Kullanım Alanları:
Bizmut oksit, endüstride yaygın olarak kullanılan bizmut bileşiklerinden biridir.
Bismit cevheri, üretildiği hammaddedir.
Bizmut trioksit seramik, cam ve elektroteknik sektörü için bir hammaddedir

BiFeO3perovskite nanopartiküllerin hazırlanmasında bizmut oksit kullanılır.
Bizmut oksit dezenfektanlarda, mıknatıslarda, camda, kauçukta, vulkanizasyonda, ateşe dayanıklı kağıtlarda ve polimerlerde ve katalizörlerde kullanım bulur.
Bizmut Oksittrioksit, havai fişeklerde kırmızı kurşunun yerine “ejderha yumurtası” etkisi yaratır.
Bizmut Oksit bileşikleri, düşük maliyetleri ve kullanım kolaylığı nedeniyle organik sentezde çekici reaktifler ve katalizörlerdir.
Bizmut oksit nanoparçacıkları da yüksek enerjili gaz jeneratörlerinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bizmut oksitin alfa kristal formu, p-tipi elektronik iletkenliğe sahiptir.
Dezenfektanlarda, mıknatıslarda, camda, kauçuk vulkanizasyonda; kağıtların ve polimerlerin ateşe dayanıklı hale getirilmesinde; katalizörlerde.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ,

0216 4421200-0532 5466184

Top