dmrsuren.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Sodyum Nitrat nedir? Nerelerde Kullanılır?

Görünümü : Beyaz renkli toz

Kimyasal Adı : Sodium Nitrate

Kimyasal Formülü : NaNO3

Ambalaj Şekli : 25 Kg lık Çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Sodyum Nitrat, Diğer adı güherçile olan bu kimyasalın moleküler formülü NaNo3′ tür. Beyaz toz şeklinde renksiz kristallerdir. Yüksek ısılarda çözünebilen bu madde tatlı bir kimyasaldır. Oksitleyici ve tahriş edici bir yapısı olan sodyum nitrat alkol, amonyak ve piridin içerisinde çözünür. Yanıcı bir yapısı yoktur. Tuz ailesinin bir mensubu olan bu kimyasal bileşik Şili’de Dünya üzerindeki diğer ülkelere oranla bol miktarda bulunur. Buna bağlı olarak en çok üretildiği yer Şili’dir. Sodyum nitrat potasyum nitrata oranla suda daha fazla çözünür ve havadan nem çeker.

Sodyum nitrat Avrupa da ilk olarak 1820-1825 yılları arasında giriş yapmıştır ancak kullanım alanı henüz keşfedilemediğinden ve alıcı bulunamadığından denize dökülmüştür. Yıllar geçtikçe sodyum nitrat değer kazanmış ve özellikle Güney Amerika da sodyum nitrat madenciliği gelişmiştir.

Kullanım Alanları

 • Özellikle et ve et ürünlerinde renk ve dayanıklılık sağlamak amacı ile kullanılır.
 • Tarım sektöründe gübre olarak kullanılır.
 • Duman bombasının içeriğinde kullanılır.
 • Seramik sektöründe yardımcı madde olarak kullanılır.
 • Patlayıcı madde (havai fişek, barut ve benzeri) yapımında kullanılır.
 • Sanayide ısı transferi işlemlerinde kullanılır.
 • Katı roket itici yakıtı olarak kullanılır.
 • İnşaat sektöründe çimento katkı maddesi olarak kullanılır.
 • Çelik için mavileştirme banyolarında ve metal sektöründe yardımcı madde olarak kullanılır.
 • Petrokimya ve metal işlemede diğer kimyasalların üretimine yardımcı olmak için kullanılır.
 • Cam üretiminde camın kalitesini ve parlaklığını artırmada, temizleme ve renk düzeni sağlamada kullanılır.
 • Kimyasal laboratuvarlarda kullanılır.
 • İçeriğinde bulunan anti mikrobiyel özelliklerinden dolayı gıda ürünlerinde koruyucu madde olarak kullanılır.
 • Sodyum nitratin anti mikrobiyal özellikleri gıda koruyucu katkı maddesi olarak kullanımını sağlar.
 • Potasyum nitrat gibi sodyum nitrat da gıdada özellikle et, et ürünleri ve balıklarda karakteristik lezzet, renk özelliklerini vermek ve mikrobiyal stabilitelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir kürleme ajanıdır.
 • Tarım sektöründe en çok gübre olarak ya da gübre yapımına ek olarak kullanılır.
 • Havai fişek, barut ve diğer patlayıcıların yapımında kullanılmaktadır.
 • Faz değiştirici materyal olarak kullanılabilir. Endüstride ısı transferi uygulamalarında sodyum nitrattan faydalanabilir.
 • Metal sektöründe, çeliği temizlemede, alüminyumu dekapajlamada, fosfatlamada hızlandırıcı olarak kullanılır (metal işleme endüstrisinde ısı transfer tuzlarının bileşeni olarak; çelik için mavileşme banyolarının hazırlığında)
 • Yapı sektöründe, çimento katkısı olarak kullanılır.
 • Cam sanayinde, üretilen camin kalitesini arttırmada ve cam işleme endüstrisinde emayeleme (mineleme) sırasında temizleme ve renk giderme için;
 • Kimyasal laboratuarlarda nitrik asit ve diğer nitratlar ile nitritlerin hazırlanmasında da kullanılır. Sodyum nitrat sülfürik asit ile birleştiğinde nitrik asit üretir.
 • Beton katkısında genellikle priz hızlandırıcılarda kullanılan bir hammaddedir. Hava ile temas neticesinde bile çok çabuk bir şekilde nem tutucu olup katılaşmaya meyillidir.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Ağır Soda nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünümü : Beyaz, katı higroskopik tozdur.

Kimyasal adı : E500, Soda, soda kristali, soda külü,

Kimyasal Formülü  : Na2CO3

Ambalaj Şekli : 50 Kg Torba

Özellikleri :

Karbonik asidin sodyum tuzudur. E500

Tanımı ve Kullanım Alanları :

20 ˚C deki suda 30gr/100 ml çözünür. Havuz suyunun pH değerinin yükseltir ve içindeki yüksek orandaki alkali maddeler sebebiyle havuzdaki asidik bileşenleri nötralize eder. Tüm alkali metal tuzlarının sanayi açısından kuşkusuz en önemlisidir. Bu bileşik belirli deniz bitkilerinde ve bazı kayalarda mineral halinde bulunur. Yatakları Afrika ve Asya’dadır. Günümüzde sodyum karbonat üretimi için kullanılan Solvay metodunda doymuş sodyum klorür çözeltisi, önce amonyakla daha sonra da karbondioksitle işlem görür ve bu yolla üretilen sodyum karbonata Solvay sodası denir.

Kullanım Alanları

Çamaşır ve özellikle tüllerin beyazlatılmasında kullanılır. Sodyum karbonat sularda sertlik yapan iyonları karbonat halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Bu şekilde çamaşır makinelerinde yumuşatıcı olarak kullanılır.

Cam üretiminde kullanılan en önemli kimyasaldır. Kumla soda birleştirilerek çok yüksek ısıya yükseltilir ve aniden soğutulur. Bu şekilde cam üretilir.

Tekstil sektöründe reaktif boya kullanıldığında sodyum karbonat boya ve lif arasındaki bağı oluşturmak için kullanılır.

Gıda katkısı olarak asit düzenleyici, anti-caking ajanı ve stabilizatör olarak görev yapar. Şerbet tozu üretiminde kullanılır.

Tuğla yapımında ıslatma ajanı olarak görev yapar, bu şekilde kil extrude edilirken daha az suya ihtiyaç olur.

Diş macunlarında köpük ajanı olarak kullanılır. Sürtünme yaratır ve ağız pH ını yükseltir.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Amonyum Bi Florür nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünümü : Beyaz tuz şeklinde

Kimyasal Adı : Amonyum Hidrojen Florür

Kimyasal Formülü : NH4HF2

Ambalaj Şekli : 25 Kg Çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanı :

Bu renksiz tuz, bir zamanlar düşünülmüş hidroflorik asit yolundaki bir cam etokanttır ve bir ara maddedir. Amonyum bi florür veya pul pul kristalidir. Suda kolayca çözünebilir ve kolaylıkla çözünebilir. Amonyum hidrojen florür, amonyak ve hidrojen florür den üretilir. Amonyum bifluorür, heksaflorosilik asitten hidroflorik asit üretiminde bir ara madde olarak düşünülmüştür.

Kullanım Alanları

 • Suda çözülür ve zayıf bir hidroflorik asit çözeltisi oluşturur.
 • gazı kapalı alanlarda toplanabilir. Çelik, nikel veya alüminyum kapları kullanmayın.
 • Amonyum bifluorür (amonyum hidrojen florür olarak da bilinir), metal yüzeyleri, örneğin alüminyum için bir parlatma tuzu olarak kullanılır.
 • Amonyum biflüorür kazınmış cam, antiseptikler, berilyum için çözücü metal polonyum, analitik ajan için yüzey oluşturucu madde ve silisli çelik plaka için aşılama maddesinde kullanılır.
 • Amonyum bifluorür, cam eğirme ve nadir elementlerin ekstraksiyonunda kullanılır veya antiseptikler ve mordant olarak kullanılır.
 • Amonyum biflüorür ayrıca ahşabın koruyucu ajan, alüminyumun parlaklaştırıcı ajan, tekstil endüstrisinde kullanılan pas uzaklaştırıcı ajan ve analitik reaktif vb. Olarak da kullanılabilir.
 • Amonyum bifluorür, yağ sahasının asit muamelesinde ve magnezyum ve magnezyum alaşımının yapımında kullanılır. Hafif elimine edici, dondurucu üreten ve etchant cam olarak kullanılabilir.
 • Amonyum biflüorür veya mantar önleyici bir mastik Douglas-köknar kazıklarına çürümeye karşı uzun vadeli koruma sağlayabilir.
 • Amonyum bifluorür diğer uygulamalar arasında ampullerin, parfüm şişelerinin ve bina camının cam yüzeylerinin donlanması ve sayısız kimyasal işlemlerde kullanılması bulunmaktadır.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Baryum Karbonat nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünümü : Kristal Haldedir.

Kimyasal Adı : Carbonic Acid, Barium Salt; Barium Carbonate

Kimyasal Formülü : BaCO3

Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda.

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Baryum karbonat, baryum sülfitten ya 60 ila 70 ° C’de soda ( soda külü yöntemi) ile sodyum karbonat ile muamele edilerek veya 40 ila 90 ° C’de karbondioksit geçirilerek ticari olarak üretilir.

Soda külü işleminde katı veya çözünmüş sodyum karbonat baryum sülfit solüsyonuna ilave edilir ve baryum karbonat çökelti süzülür, yıkanır ve kurutulur.

Kullanım Alanları

 • Baryum karbonat esas olarak optik cam, huniler ve baryum manyetik malzemeler, diğer baryum tuzları, seramik, emaye, boya, kaynak çubuk besleme imalatı için kullanılır
 • Havai fişek, alev hazırlığı, seramik kaplamaları ve optik cam yardımcı malzemeleri için de kullanılır.
 • Baryum karbonat esas olarak optik cam, CRT cam ve baryum manyetik materyallerin ve kondansatörlerin imalatı için kullanılır, ayrıca karbon ve metal yüzey işlemlerinin karbürize edilmesi için de kullanılır. Diğer baryum tuzları ve seramik, emaye, pigmentler, boyalar, kauçuk, elektrot imal eden hammaddedir. Ayrıca rodentisit ve arındırıcı ajan, oksidasyon katalizörü olarak da kullanılır.
 • Akı, paspas ve kristalleştirici bir madde olarak işlev görür
 • bazı renklendirme oksitleriyle birleşerek benzersiz renkler üretir
 • Bazılarının, sırlardan yiyecek ve içeceklere kadar sızıntı yapabileceğini iddia etmesi nedeniyle kullanımı tartışmalı.
 • Tuğla, kiremit, toprak ve seramik endüstrisinde baryum karbonat, çiçeklenmeyeneden olan çözünür tuzların ( kalsiyum sülfat ve magnezyum sülfat ) çökeltilmesi için killere ilave edilir .

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Benzoik Asit nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünümü : Renksiz, Kristal Veya Toz Yapıda Katı

Kimyasal Adı : Benzenecarboxylci Acid, Carboxybenzene

Kimyasal Formülü : C6H5COOH

Ambalaj Şekli : 25 kg’lık torbalarda

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Aromatik karboksilik asit ailesinin en basit üyesi olan Benzoik Asit, birçok önemli organik bileşiğin sentezinin öncüsü olan zayıf bir asittir.

Benzoik Asit beyaz payet ve kristalimsi bir katı olup, suda az çözünür.

Ticari benzoik asidin yüzde 90’ından fazlası doğrudan fenol ve kaprolaktama dönüştürülür.

Yapışkan formülasyonlarında plastikleştiricilerin uygulanması için glikol benzoatların üretiminde kullanımı artmaktadır.

Ayrıca ham petrol geri kazanımı uygulamaları için alkid reçineleri ve sondaj çamuru katkı maddesi üretiminde de kullanılır.

Aynı zamanda bir kauçuk polimerizasyon aktivatörüdür.

Kullanım Alanları

 • Gıdalarda mikrobik bozunmayı önlemek için kullanılır.
 • En çok kullanıldığı alanlar meyve suyu, marmelat, reçel, gazlı içecekler, turşular, ketçap ve benzeri ürünlerdir.
 • Benzoik asit ve tuzları, asitli ve zayıf asitli gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılır ve çoğu organik maddenin sentezi için önemli bir ön maddedir.
 • Ticari olarak elde edilen benzoik asidin %90’ı direk olarak fenole ve kaprolaktama dönüştürülür.
 • Kozmetikte şampuanların, parfümlerin, traş köpüklerinin, saç spreylerinin ve saç boyalarının içeriklerinde de benzoik asit bulunmaktadır.
 • Otomobillerin antifrizlerinde soğutucu kısmına eklenen kimyasalların içeriğine katılır.
 • Tütün ilaçlamada ve diğer böcek öldürücü ilaç içeriklerinde yer alır.
 • Analitik kimya labotaruvarlarında standart referans olarak kullanılır.
 • Whitfield Merhemi şeklinde derideki mantar hastalıklarında kullanılır.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Boraks nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünümü : Kokusuz Beyaz Kristal

Kimyasal Adı : Sodium Tetraborate Decahydrate

Kimyasal Formülü : Na2B4O7.10H2O

Ambalaj Şekli : 25 Kg Çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Boraks olarak da bilinen, sodyum borat , sodyum tetraborat ya da disodyum tetraborat , önemli olan bor bileşiği , bir mineral , ve bir tuzunu ve borik asit . Toz halindeki boraks beyazdır, yumuşak renksiz kristallerden oluşur ve sudan kolayca çözünür. Kristal su içeriğindeki farklı yakından ilişkili bazı mineraller veya kimyasal bileşikler boraks olarak adlandırılır , ancak sözcük genellikle dekahidrat anlamına gelir . Ticari olarak satılan boraks kısmen dehidrate edilir.

Boraks, birçok deterjan , kozmetik ve mine sırlarının bir bileşenidir . Bunu yapmak için kullanılan tampon çözeltileri içinde biyokimya bir şekilde, alev geciktirici bir şekilde, anti-mantar üretiminde, bileşik fiberglas bir şekilde, akıolarak metalürji , bir radyoaktif kaynağa, pişirme bir doku maddesi için nötron yakalama kalkanları Diğer bor bileşiklerinin öncüsü ve ters, borik asit ile birlikte bir böcek ilacı olarak yararlıdır .

Boraks terimi , çoğu zaman, kristal su içeriğindeki farklı çok sayıda yakından ilişkili mineraller veya kimyasal bileşikler için kullanılır :

susuz sodyum tetraborat, Na 2 B 4 O 7

sodyum tetraborat pentahidrat, Na 2 B 4 O 7 · 5H 2 O

setraborate dekahidrat Na 2 B 4 O 7 · 10H 2 O

Boraks, genel olarak, Na olarak açıklanan 2 B 4 O 7 · 10H 2 O Bununla birlikte, daha iyi bir Na olarak formüle edilmiştir 2 [B 4 O 5 (OH) 4 ] · 8H 2 , O, boraks [B içerdiği 4 O 5 ( OH) 4 ] 2- iyon. Bu yapıda iki dört koordinatlı bor atomu (iki BO 4tetrahedra) ve iki üç koordinatlı bor atomu (iki BO 3 üçgen) vardır.

Boraks ayrıca birçok uygulamaya sahip borik asit ve diğer boratlara kolayca dönüşür . Borik asit oluşturmak için hidroklorik asit ile reaksiyonu şöyledir:

Na 2 B 4 O 7 · 10H 2 O + 2 HCI → 4H 3 BO 3 + 2 NaCl + 5H 2 O

“Dekahidrat”, asit bazlı titrimetri için birincil standart olarak kullanılmak için yeterince kararlıdır .

Boraks bir aleve ilave edildiğinde, sarı bir yeşil renk üretir . Borax, bu amaçla sarmalın aşırı sarı rengi nedeniyle havai fişeklerde kullanılmaz .

Kullanım Alanları

 • Borax, çeşitli ev tipi çamaşır ve temizlik ürünlerinde
 • Biyokimyasal ve kimyasal laboratuvarlarda tampon yapmak için
 • Isı yalıtımında kullanılan cam elyafının boraks bileşeni olaraktır.
 • Yüksek kuvvetli düşük ağırlıklı yapısal malzemelerde özlleşmiş rolleri vardır.
 • Demir ve çelik kaynağı yapılırken bir boraks ve amonyum klorür karışımı akı olarak kullanılır .
 • Cam , seramik ve seramik bileşeni
 • Yaşlanma, yeşil ürün ve bisküvi üzerindeki uyumu iyileştirmek için seramik fişek ve sırların katkı maddesi olarak kullanılır.
 • Yangın geciktirici
 • Selüloza yalıtımı için mantar önleyici bileşik
 • Güve yalıtımı için yün için% 10 solüsyon [27]
 • Dolaplarda, boru ve kablo girişlerinde, duvar kaplamaları boşluklarında ve sıradan pestisitlerin istenmediği erişilemeyen yerlerde inatçı zararlıların (örneğin, Alman hamamböceği ) önlenmesi için pudra haline getirilir
 • Anti-fungal ayak tabanı
 • Uyarıcıdır sodyum perborat monohidrat kullanılır deterjanlar , yanı sıra borik asit ve diğer boratlar
 • Anılan yapıştırıcı terkip maddesinin kazein , nişasta ve dekstrin bazlı yapışkanlar
 • Için ön-madde , borik asit , bir yapıştırıcı madde , polivinil asetat , polivinil alkol bazlı yapışkanlar
 • Florür detoksifikasyonu
 • Tedavisi pamukçuk içinde atların ‘ toynaklarının
 • Gripalkın ısıtılmış boraksa eritilerek dip kalemleri için silinmez mürekkep yapmak
 • Yılan derileri için kür maddesi
 • Somon yumurtası için kür malzemesi, som balığı için spor balıkçılığı için
 • PH kontrol etmek için havuz tamponlama maddesi
 • Reaktiviteyi kontrol etmek ve bir nükleer zincir reaksiyonunu durdurmak için nükleer reaktörlerde ve yakıt havuzlarında kullanılan nötron absorpörü
 • Bor eksikliği olan toprakları düzeltmek için bir mikro besin gübresi olarak . [28] [29]
 • Koruyucu madde içinde taxidermy
 • Bir kafatasının beynin boşluğunu temizlemek için
 • Yeşile renk katan yangınlara [30]
 • Geleneksel olarak daha fazla saklama esnasında sinekle üflenmelerini önlemek için jambonlar gibi kuru kürlenmiş etleri kaplamak için kullanılmıştır
 • Bazı ticari vitamin takviyelerinde bulunur
 • Otomobilin radyatör ve motor bloğunun sızdırmazlığını durdurmak için [31]
 • Kullandığı blacksmiths içinde dövme kaynak
 • Orman solucanı muamelesi olarak kullanılır (suda seyreltilir)
 • Klasik ahşap teknelerde ahşap çürükünün tedavisinde veya önlenmesinde kullanılır.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Dietanolamin nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünümü : Renksiz sıvı

Kimyasal Adı : Diethanolamine

Kimyasal Formülü : C4H11NO2

Ambalaj Şekli : 200-210 Kg varillerde

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Dietanolamin genellikle kısaltılan, DEA veya DEOA , bir bir organik bileşiktir. Saf dietanolamin, oda sıcaklığında, beyaz bir katı madde olan, fakat eğilimi su emme ve genellikle bir renksiz, zor akışlı bir sıvı halinde karşılaşılan anlamına süper-soğutmaya tabi. Dietanolamin ikincil amin ve bir diol olan, çok işlevli bir. Diğer organik aminler gibi, dietanolamin zayıf bir baz olarak görev yapar. sekonder amin ve hidroksil gruplarının hidrofilik karakter yansıtan DEA su içinde çözünür. DEA hazırlanan amitleri, aynı zamanda sık sık hidrofiliktir.

Etilen oksidin sulu amonyak ile reaksiyonu ilk etanolamin üretir :

Cı 2 H 4 O + NH 3 H → 2 NCH 2 , CH 2 , OH

DEA ve trietanolamin vermek üzere ikinci ve üçüncü etilen oksit eşdeğeri ile reaksiyona girer :

Cı 2 H 4 O + H 2 NCH 2 CH 2 OH → HN (CH 2 CH 2 OH) 2

Cı 2 H 4 O + HN (CH 2 , CH 2 , OH) 2 , N (CH → 2 , CH 2 , OH) 3

Dietanolamin (DEA) ve DEA ile ilgili maddeler, kozmetikte köpük ve kabarcıklar üretmek üzere emülgatörler olarak işlev gören organik maddelerdir. Bu bileşenler aynı zamanda bir ürünün pH’sınıayarlamak için kullanılabilir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde DEA ve DEA ile ilgili bileşenlerin kullanımını tartışırken, sadece bir tanesi olmakla birlikte birkaç farklı maddenin olduğunu anlamanız önemlidir. Birincisi, DEA’nın kendisi nadiren ürünlerde kullanılır. Kullanıldığında, cildinize uygulandığında ürünün sert olmadığından emin olmak için küçük seviyelerde eklenir (asitliği ayarlar). DEA, çoğunlukla diğer maddelerle birleştirilir ve artık DEA ile kimyasal olarak özdeş olmayan yeni bir bileşene dönüştürülür. Bu “kimyasal reaksiyon” çok kararlı ve kolayca ayrışmayan yeni bir maddeye yol açar. Kokamid DEA böyle bir kimyasalın bir örneğidir. DEA ve DEA-Türevlerinin kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra diğer ürünlerde de kullanıldığına dikkat edilmelidir.

Kullanım Alanları

 • DEA, yüzey aktif madde ve korozyon inhibitörü olarak kullanılır .
 • Doğal gazdan hidrojen sülfür ve karbondioksiti çıkarmak için kullanılır .
 • DEA, kozmetikte yaygın kullanılan bileşen olan dietanolamidlerin üretiminde ve kremsi bir doku ve köpürme etkisi sağlamak için ilave edilen şampuanlarda kullanılır .
 • Petrol rafinerilerinde, suda çözülmüş DEA, yaygın olarak , ekşi gazı hidrojen sülfidi uzaklaştırmak için kullanılır .

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Hafif Soda nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünümü : Beyaz, katı higroskopik tozdur.

Kimyasal adı : E500, Soda, soda kristali, soda külü,

Kimyasal Formülü : Na2CO3

Ambalaj Şekli : 50 kg. lık torbalarda.

Özellikleri : Karbonik asidin sodyum tuzudur. E500

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Sodyum karbonat (aynı zamanda çamaşır sodası , soda ve soda kristaller , ve benzeri gibi monohidrat formunda kristal karbonat ), Na 2 CO 3 , suda çözünür olan sodyum tuzu arasında karbonik asit .

Genellikle beyaz bir toz, monohidrat oluşturmak üzere kolayca emilen kristalin bir dekahidrat olarak bulunur . Saf sodyum karbonat, higroskopik (havadan nemi emer) beyaz, kokusuz bir tozdur . Çok alkalin bir tada sahiptir ve suda orta derecede basit bir çözelti oluşturmaktadır. Sodyum karbonat, yurtiçinde su yumuşatıcısı olarak günlük kullanımı için iyi bilinmektedir . Tarihsel olarak, Ortadoğu’ndaki bitki örtüsü, İskoçya’dan gelen sperm ve İspanya’dan gelen deniz yosunu gibi sodyum açısından zengin topraklarda yetişen bitkilerin küllerinden çıkarıldı. Bu sodyum açısından zengin bitkilerin külleri, kereste küllerinden belirgin bir şekilde farklıydı ( potas yaratmak için kullanılıyordu)), “soda külü” olarak anılmaya başlandı. [12] Sentetik olarak, tuz ( sodyum klorür ) ve kalkerden , Solvay süreci olarak bilinen bir yöntemle büyük miktarlarda üretilir

Kullanım Alanları

 • Çamaşır ve özellikle tüllerin beyazlatılmasında kullanılır. Sodyum karbonat sularda sertlik yapan iyonları karbonat halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Bu şekilde çamaşır makinalarında yumuşatıcı olarak kullanılır.
 • Cam üretiminde kullanılan en önemli kimyasaldır. Kumla soda birleştirilerek çok yüksek ısıya yükseltilir ve aniden soğutulur. Bu şekilde cam üretilir.
 • Tekstil sektöründe reaktif boya kullanıldığında sodyum karbonat boya ve lif arasındaki bağı oluşturmak için kullanılır.
 • Gıda katkısı olarak asit düzenleyici, anti-caking ajanı ve stabilizatör olarak görev yapar. Şerbet tozu üretiminde kullanılır.
 • Tuğla yapımında ıslatma ajanı olarak görev yapar, bu şekilde kil extrude edilirken daha az suya ihtiyaç olur.
 • Diş macunlarında köpük ajanı olarak kullanılır. Sürtünme yaratır ve ağız pH ını yükseltir.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Hidroflorik Asit nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünümü : Berrak Sıvı Halde

Kimyasal adı : Fluorohydric acid; fluoric acid

Kimyasal Formülü : HF

Ambalaj Şekli : 25 Kg Bidonlarda

Tanımı ve Kullanımı :

Hidroflorik asit, Hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen ad. Özellikle cam işleme sanayinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

Hidroflorik asit a, çözelti içinde hidrojen florür (HF) , su . Fluoksetin (Prozac) gibi farmasötik maddeler, PTFE (Teflon) gibi çeşitli malzemeler ve elemental florin kendisi de dahil olmak üzere neredeyse tüm flor bileşiklerinin öncülüğünü yapıyor . Çok korozif, birçok malzemeyi, özellikle de oksitleri çözebilen, renksiz bir çözümdür . Cam eritme kabiliyeti, 17. Yüzyıldan beri, Carl Wilhelm Scheele’nin 1771’de çok miktarda hazırlamasından önce bilinmektedir. Cama karşı yüksek reaktivitesi ve birçok metale orta derecede tepki vermesi nedeniyle , hidroflorik asit genellikle plastik kaplarda saklanır (buna rağmen PTFE hafifçe geçirilebilir).

Hidrojen florür gazı, akciğerlere ve gözlerin kornealarına derhal ve kalıcı hasar verebilen akut zehirdir. Sulu hidroflorik asit, başlangıçta ağrısız derin deride yanma ve sonrasında doku ölümüne yol açabilecek bir temas zehiridir. Vücut kalsiyum metabolizması ile müdahale ile, konsantre edilmiş asit de sistemik toksisite ve nihai neden olabilir kardiyak arrest az 160 cm’e ile temas ettikten sonra ve ölümünü, cilt (25 inç kare).

Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir. Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında da kullanılır. Ayrıca kullanım alanları arasında; alüminyum ve uranyum’un saflaştırılması, çamaşır ürünlerinde pas uzaklaştırılması, yağ endüstrisinde katalizör gibi konular da bulunmaktadır. Silikat bileşiklerini çözme yeteneği nedeniyle, sık sık kaya örneklerini eritmek amacıyla, mineral ve kaya analiz prosesi sırasında kullanılır. Cam şekillendirmelerinde kullanılır.

Kullanım Alanları

 • Endüstriyel kimya, maden çıkarma, rafine etme, cam kaplama, silikon talaş imalatı ve temizleme konularında bir başlangıç ​​malzemesi veya ara madde olarak kullanılır.
 • Metal işlemede, hidroflorik asit, çeliği çözme kabiliyeti sınırlı olduğundan, paslanmazve karbonlu çeliklerden oksitleri ve diğer yabancı maddeleri uzaklaştırmak için asitleme ajanı olarak kullanılır .
 • Hidroflorik asit, (çoğu) oksitleri ve silikatları çözebilme özelliğinden dolayı, analiz öncesinde kaya örneklerinin çözülmesi (genellikle toz haline getirilir) için yararlıdır.
 • Asit, silikat kayaçlarından organik fosiller çıkarmak için asit macerasyonlarında kullanılır .
 • Hidroflorik asit çok aşındırıcı sıvı olmasının yanı sıra güçlü bir temas zehiridir . Hidroflorik asidin dokuya nüfuz etme kabiliyeti nedeniyle, zehirlenme cildi veya gözleri maruz bırakarak veya solunduğunda veya yutulduğunda kolayca oluşabilir.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Kalsiyum Nitrat nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünümü :  Renksiz toz ve sıvı

Kimyasal Adı : Kalsiyum Nitrat tetrahdyrate

Kimyasal Formül : Ca(NO3)2

Ambalaj Şekli : Dökme, Bidon, Varil , Çuval

Tanımı ve Kullanım Alanları :

Norgessalpeter (Norveç tuz ölçeri ) olarak da adlandırılan kalsiyum nitrat , Ca (NO 3 ) 2 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir . Bu renksiz tuz havadaki nemi emer ve genellikle tetrahidrat olarak bulunur . Temel olarak gübrelerde bir bileşen olarak kullanılır, ancak başka uygulamalar da vardır. Nitrokalsit, gübreninahır veya mağaralar gibi kuru bir ortamda beton veya kireç taşı ile temas ettiği bir çiçeklenme şekli oluşturan hidratlı bir kalsiyum nitrat olan bir mineralin adıdır.. Kalsiyum amonyum nitrat dekahidrat ve kalsiyum potasyum nitrat dekahidrat gibi çeşitli ilgili tuzlar bilinmektedir.

Kullanım Alanları

 • Kalsiyum nitrat, koku emisyonunun önlenmesi için atık su ön şartlandırmada kullanılır. Atık su ön şartlandırma, atık su sisteminde bir anoksik biyolojinin oluşturulmasına dayanır.
 • Kalsiyum nitrat, hızlandırıcı beton katkılarında kullanılır. Beton ve harçla yapılan bu kullanım iki etkiye dayanmaktadır. Kalsiyum iyonu, kalsiyum hidroksit oluşumunu hızlandırır ve böylece yağış ve çökelme hızlandırır.
 • Kalsiyum nitrat, lateks üretiminde, özellikle daldırma işlemlerinde, çok yaygın bir koagülantır. Çözünmüş kalsiyum nitrat, daldırma banyosu çözeltisinin bir parçasıdır. Isı oluşturucu pıhtılaşma sıvısına batırılır ve daldırma sıvısının ince bir filmi eski üzerine kalır.
 • Kalsiyum nitrat tetrahidratın çözünmesi son derece endotermiktir (soğutma). Bu nedenle bazen yenilenebilir soğuk paketler için kalsiyum nitrat tetrahidrat kullanılır.
 • Kalsiyum nitrat erimiş tuz karışımlarının bir parçası olarak kullanılabilir. Tipik olarak kalsiyum nitrat ve potasyum nitratın ikili karışımları veya sodyum nitrat da dahil olmak üzere üçlü karışımlar vardır . Bu erimiş tuzlar ısı transferi için konsantre güneş enerjisi santrallerinde termo yağın yerine kullanılabilir, ancak çoğunlukla ısı depolamada kullanılırlar.
 • Gübrelerde, patlayıcılarda ve piroteknikte kullanılır.
 • Tarım bitkilerinde kalsiyum noksanlığının giderilmesi ve tedavisi amacıyla sulama sistemlerinde (özellikle damla sulama) ile direk toprak uygulaması şeklinde veya yapraktan uygulanabilir.
 • Kalsiyum nitrat her çeşit sebze ve meyve de yapraktan ya da topraktan direkt uygulanabilir. %100 suda eridiği ve hiç kalıntı bırakmadığı için damla sulama borularında tıkanıklık yapmaz..
 • Bir oksitleyici ajan. Yanıcı olmayan fakat yanıcı maddelerin yanmasını hızlandırır. Büyük miktarlar yangın içeriyorsa veya yanıcı malzeme ince bölünürse patlama meydana gelebilir. Yangına ve sıcaklığa uzun süre maruz kalma patlamaya neden olabilir.
 • Şok veya ısınırsa patlayabilir Isıtma, toksik azot oksitlerinin salınmasına neden olur. Alkil esterler ile karışımlar alkil nitratların oluşması nedeniyle patlayabilir; fosfor, kalay (II) klorid veya diğer indirgeyici ajanlar ile karışımlar patlayıcı şekilde reaksiyona girebilir

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

Top