dmrsüren sepiyolit

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

YEM KATKISI OLARAK SİLIİKATLAR-SEPİYOLİT

 • Koku giderici olarak çiftlik ve ahırlarda; evcil hayvanlar ve ahır hayvanlarının atıklarının emilmesi ve koku giderilmesi için zeminlerde (pet-litter, cat-litter),
 • Tuzlu ortamlarda petrol sondaj kuyularinda,
 • Reolojik katkı maddesi olarak boya, asfalt kaplamaları, bitüm, gres yağı ve kozmetik sanayisinde,
 • Lif takviyeli çimento üretiminde,
 • Çimento ve/veya kireç/alçı sistemlerinde tiksotropik katkı maddesi olarak,
 • Tarımda toprak düzenleyicisi olarak; tohum kaplama ve gübre süspansiyonlarında, haşere ve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak,
 • Kağıt, mukavva, filtre ve duvar kağıdı ile kauçuk sektöründe dolgu maddesi olarak,
 • Atıksu arıtma sistemlerinde adsorban olarak,
 • Madeni esaslı yağlar, nebati yağlar ve parafinlerin rafinasyonunda,
 • Karbonsuz kopya kağıtları ve sigara filtrelerinde,
 • Gastrointestinal sistemle ilgili ilaçlarda toksin ve bakteri emici formülasyonlarda,
 • Yüksek elektrolit konsantrasyonu ve sıcaklığa sahip derin sondajlarda çamur malzemesi olarak,
 • Bağlayıcı özelliğinden dolayı eczacılıkta ve katalizör taşıyıcı pelet ve tablet olarak,
 • Tuğla ve seramik ürünlerde (özellikle high-tech uygulamaları bulunan honeycomb seramikler),
 • Deterjan sanayisinde,
 • Büyük veya küçük baş hayvan yemlerinde katkı maddesi olarak.
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ                  

  0216 4421200-05523307100-05325466184

  www.kimyadeposu.com,www.nanomikron.comwww.claypacks.comwww.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.metaltoz.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SEPİYOLİTİN HAYVAN YEM KATKISI OLARAK KULLANIMI

Sepiyolitin, sorptif özelliği, serbest akışkanlığı, topaklaşmayı önleyici özelliği, toksik olmayan özellikleri ve kimyasal tepkisizliği temel alınarak hayvan beslemede kullanımı üzerine araştırmalar devam etmektedir. Sepiyolitin tüm hayvan türlerinde güvenli bir şekilde %2’ye kadar kullanılabileceği E562 ve E563 ile onaylanmıştır. Sepiyolit diğer killer gibi absorbe edilemezler, inert maddelerdir. Sepiyolitin CAS (Chemical Abstract Service) numarası 63800-37-3 olarak bildirilmektedir. Sepiyolit %1.5 düzeyinde ratlara 12 hafta süreyle verildiğinde toksik etkisinin olmadığı bildirilmiştir.

Bir yem katkı maddesi olarak sepiyolit hayvan besleme alanında teknolojik ve besin madde değerlendirilmesini artırmak amacıyla kullanıldığı gibi çevreyi ve hayvan refahını olumlu yönde etkileyen katkı maddesi olarak da kullanılabilmektedir (Galan, 1996, Onorato ve Escribano, 2013).Sepiyolitin hayvan beslemede kullanım nedenleri :

 1. Sindirim sistemi üzerine etkileri Hayvan sağlığına katkıda bulunan absorpsiyon/adsorpsiyon özelliklerine sahiptir.

Zararlı bileşikleri bağlayarak onların vücuttan atılmalarını sağlarlar. Yemlerde bulunan antinutrisyonel bileşiklerin detoksifikasyonunda ve sindirim bozukluklarının düzelmesinde önemli rol oynar.

 1. Bağışıklık sistemi üzerine etkileri Antimikrobiyel etkileri gözlenmiştir.

Diare enfeksiyonlarını önlemek için yaygın olarak kullanılır.

 1. Yem üretimi üzerine etkileri Mikotoksinler ve ağır metaller için adsorbant olarak kullanılır.

Pelet yem üretiminde bağlayıcı olarak kullanılır. Toksik değildir.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184 www.kimyadeposu.comwww.nanotozlar.comwww.claypacks.com, www.netyerim.net,www.dmrsuren.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

YEM KATKISI OLARAK SUNSEP EX01

Beslenme sektörü uzun yıllardır, silikatların karma yemlerde bağlayıcı olarak kullanımı, hayvan yemlerinde kanıtlanmıştır. Silikatlar arasında SUNSEP sepiyolit, kendine özgü özellikleri nedeniyle önemli bir rol oynamaktadır ve bu nedenle, yem endüstrisinde kullanılan yaygın bir mineraldir..

SUNSEP EX01 tüm hayvan türleri üzerinde kullanılabilir.

Son yıllarda, dünya çapındaki araştırmacılar sepiyolitin önemini anlamaya çalışmışlardır. Bu killer hayvan yemi ve premiks üretiminde kullanılmaktadır. SUNSEP EX01 , sadece hayvan yemi ve teknolojik katkı maddesi olarak değil, aynı zamanda besinsel ve çevresel katkı maddesi olarak da yıllar boyunca birçok farklı test kullanmışlardır.

HAYVAN YEMLERİNDE SUNSEP EX01 ÖZELLİKLERİ

Teknolojik etkileri

SUNSEP EX01 özellikle peletlenmiş yemlerde bağlayıcı madde olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 SUNSEP EX01 kullanımı:

Dayanıklılık ve pelet parçalanması açısından palet kalitesinin gözle görülür şekilde iyileştirilmesini sağlar (Castaing 1989, 1994). SUNSEP EX01’in maddeleri aglomera etme gücü, sahip olduğu büyük su emme kapasitesi; bu, aşırı nemden kaynaklanan yem kekleşmesini önlemeye yardımcı olur ve sonuç olarak, peletleme makineleri matrislerinin tıkanmasını önler.

Yüksek emilim kapasitesi nedeniyle, SUNSEP EX01′in hayvan yemi formülüne dahil edilmesi aynı zamanda çok yüksek yağ içeriğine sahip hayvan yemlerinde bile yüksek dayanıklılık elde edilir. SUNSEP EX01’İN %2 oranında eklenmesi yağ yüzdesini artırmayı mümkün kılar.Formüle eklenerek, yemin enerji konsantrasyonunu değiştirmeden iyileştirir. Pelet kalitesi (Angulo ve ark., 1997).

Üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması ve karlılığın artırılması sayesinde granülatör verimliliği üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Pelet üretimi sırasında kullanılan suyun artması bir bağlayıcı madde olarak optimum avantajları sağlamak için SUNSEP EX01‘in bir bağlayıcı madde ile birleştirilmesi gerekecektir. Su seviyesini hesaplamak için peletleme süreci boyunca maruz kalabilecekleri nem kaybı veya kazancı gerekli olduğunda hammaddelerin başlangıçtaki nemini dikkate almak çok önemlidir.

 

SUNSEP EX01 pelet üretimi için neden tavsiye edilir?

– Daha iyi pelet kalitesi – dayanıklılık

Peletin daha iyi nem düzenlemesi

Pelet makinesinin üretimini artırın

Peletleme sürecinde enerji maliyetlerinin azaltılması

– Üretim süreci sırasında toz oluşumunda azalma

– Daha iyi yem koruma kapasitesi

– Yem dağıtımı sırasında taşıma sırasında daha az toz

 

Besinsel Etki

Hayvanlarda:

Yem ve hayvanların Yem Dönüşüm Oranı (FCR). SUNSEP EX01 Nihai Ağırlığı ve Süt Ağırlığı Kazanımını (DWG) artırırken,

Organik madde, yağ, protein ve metabolize edilebilir enerji (ME) sindirilebilirliği Genel olarak, bu iyileşmelerin temel olarak aşağıdaki artıştan kaynaklandığı söylenebilir.

SUNSEP EX01‘in en önemli etkilerinden biri, piliçlerin sindirim fizyolojisi üzerindeki etkisidir ve özellikle de besin maddelerinin bağırsakta tutulma süresi üzerindedir. Aşağıdakiler gibi birçok çalışmanın sonuçları,

Tortuero (1992), Wisemann (1996) veya Escribano (2004), bağırsak tutulumunun yavaşladığını kanıtlamaktadır.

SUNSEP EX01 kullanıldığında, kolloidal özellikleri nedeniyle (Santarén, 1996). Reolojik EXAL®’in özellikleri, su emme ve jel oluşturma kapasitesini belirler ve bu da besinlerin sindirim borusu boyunca bağırsakta tutulma süresinin yavaşlatır.. Bu durum besin maddelerinin sindirilebilirliğini ve bazı vitamin ve minerallerin emilimini artırır.

 

Çevresel Etki ve Altlık Olarak Kullanılması

SUNSEP EX01‘in bir diğer önemli tarafıda çevresel katkı maddesi olmasıdır.Çok sayıda SUNSEP EX01‘in dışkının amonyak emisyonlarını azaltma kapasitesini onaylayan çalışmalar ve sonuç olarak, çiftliklerin temiz hava kalitesinin arıtırlması ve çevrenin iyileştirilmesidir.

Broylerlerde nitrojen dengesi üzerine yapılan denemelerden elde edilen nitrojen atılımları sışkıdaki amonyak içeriğindeki azalma esas olarak idrarın azalmasından kaynaklanmaktadır.

 

Amonyak (NH3), çiftlik tesislerinde çok yüksek oranlarda bulunur, ancak bu oran türler, sıcaklık ve nem seviyesi, havalandırma sistemleri, hayvan hacmi ve altlık türü değişiklik gösterebilir. Uygun olmayan altlıklar, hayvanların sağlığını ve refahını tehlikeye atan büyük amonyak emisyonları üretebilir.Risk (bacak hasarları ve solunum patolojileri)Hatta ekosisteme tamamen zarar verebilirler. Atmosferi, yüzey ve yeraltı sularını kirletiyor.

Buğday bazlı %2 SUNSEP EX01 içeren rasyonlarda broyler gelişimi ve altlık kalitesinin incelenmesi (41 günlük hayvanlar):

Absorpsiyon kapasitesi ve amonyak ve gazı azaltan sıvı ve gazların enterpolasyonu dışkılardan merkaptan emisyonları ,Formülde SUNSEP EX01 kullanımı, aşağıdakiler nedeniyle yavruların kalitesinin iyileştirilmesine önemli ölçüde yardımcı olur. Sonuç olarak, altlıklar daha kuru ve daha az kokuşmuş hale gelir.SUNSEP EX01‘in bir başka kullanımı da ishal semptomları sırasında koadüvant ajan olarak kullanılmasıdır, çünkü bu işlemler sırasında sindirim borusunda aşırı miktarda su birikir.Bu nedenle, hayvanların sindirim sisteminin içinde bulunduğu atmosfer koşullarının iyileştirilmesi çok önemlidir. Canlı tutarak, altlıkları daha kuru ve temiz tutarken, aşağıdaki gibi yüksek kaliteli ürünlerin üretimine izin verir.(yumurta gibi)

İshale karşı diyetlere SUNSEP EX01 ilavesinin etkisi. J. Ani. Sci. – Pérez & Gasa2000

Rasyona SUNSEP EX01 eklenmesinin yumurta tavuklarının yumurta kalitesi üzerindeki etkisi.

∙Hayvan Altlığı  için SUNSEP EX01  kullanılması neden tavsiye edilir?

– Nem kontrolü

– Amonyak ve hoş olmayan kokuların kontrolü

– Mikroorganizmaların kontrolü

– Kolay kullanım ve yetiştirme bittikten sonra gübre olarak kullanım veya

çıkarılacak veya değiştirilecek

– Hayvan derisi için zararlı değildir

– Pençe lezyonlarını engeller ve solunum sorunlarına neden olmazlar

– Kimyasal eylemsizliklerinden kaynaklanan biyogüvenlik

– Mikrobiyal kontaminasyonun olmaması

Özellikleri ile ilgili olarak yapılan birçok çalışmadan elde edilen sonuçlar ,bu özel mineral, SUNSEP EX01’in her iki alanda da (zootekni ve hayvan besleme alanları) olağanüstü çok yönlülüğünü göstermektedir

SUNSEP EX01 %100 doğal bir mineral katkı maddesidir ve üründe kalıntı bırakmaz. Bu nedenle, besinsel açıdan güvenlidir

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sepiyolitin Altlık Olarak Kullanımı

Altlık kalitesi broyler yetiştiriciliğinde önemli bir yönetim faktörüdür. Altlık kalitesi nem, pH, amonyak düzeyi, kekleşme düzeyi, su tutma kapasitesi ile belirlenebilmektedir (Meluzzi ve ark., 2008; Bilgili ve ark., 2009). Kekleşmiş altlık amonyak düzeyini artırır ve bu durum broyler sağlığını, refah, büyüme performansı ve karkas kalitesini olumsuz etkilemektedir (Reece ve ark., 1981, Kristensen ve Wathes, 2000; Miles ve ark., 2004). Altlıkta nemin yüksek olması ve altlığın kekleşmesi, amonyak düzeyinin artmasına ve altlık pH’sının artışına yol açar. Bu durum hayvanın sağlığını, refahı, performansı ve karkas kalitesini etkilemektedir.

Tavukçulukta en fazla kullanılan altlık materyali kaba odun talaşıdır. Kullanılan altlık materyalleri, maliyet ve bulunabilirlik açısından değişiklik göstermektedir. Ülkemizde en çok kullanılan altlık materyali talaş ve çeltik kavuzudur. Altlık materyali olarak saman, kağıt kırpıntıları, çam talaşı, fıstık sapları, pamuk atığı, fındık kabukları ve kayaç mineralleri kullanılmaktadır . Kayaç mineralleri arasında en fazla kullanılanlar ise sepiyolit ve zeolittir.

(2018 yılında yapılan çalışmada) 288 adet erkek broyler civciv ile 42 gün süre ile yaptıkları bir çalışmada farklı altlık materyallerine farklı düzeylerde sepiyolit ilavesinin performans ve bazı refah parametreleri ve altlık özellikleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada Polatlı-bölgesinden alınan ve kimyasal bileşimi Tablo 25’de belirtilen sepiyolit kullanılmıştır. Kullanılan sepiyolit minerali %74 sepiyolit, %18 dolomit ve %8 kalsit içermektedir. Altlık materyali olarak odun talaşı ve pirinç kavuzuna sepiyolit %0, 25 ve 50 düzeylerinde ilave edilmiştir. Her bir grup 8 civcivli 6 tekerrürden oluşmuştur. Her bir grup bölmesine altlık ve sepiyolit toplamı 4.32 kg olacak şekilde serilmiştir. Bölmelerin genişliği 80 cm ve uzunluğu 90 cm olacak şekilde ayarlanmıştır. Çalışma sonucunda farklı altlık materyalleri ve farklı düzeylerde sepiyolit kullanımı broylerlerde canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yem dönüşüm oranını etkilemediği saptanmıştır

Detaylı Bilgi İçin:www.sepiyolit.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SEPİYOLİTİN HAYVAN YEMİNDE KULLANIMI

Sepiyolitin, sorptif özelliği, serbest akışkanlığı, topaklaşmayı önleyici özelliği, toksik olmayan özellikleri ve kimyasal tepkisizliği temel alınarak hayvan beslemede kullanımı üzerine araştırmalar devam etmektedir. Sepiyolitin tüm hayvan türlerinde güvenli bir şekilde %2’ye kadar kullanılabileceği E562 ve E563 ile onaylanmıştır. Sepiyolit diğer killer gibi absorbe edilemezler, inert maddelerdir. Sepiyolitin CAS (Chemical Abstract Service) numarası 63800-37-3 olarak bildirilmektedir. Sepiyolit %1.5 düzeyinde ratlara 12 hafta süreyle verildiğinde toksik etkisinin olmadığı bildirilmiştir.

Bir yem katkı maddesi olarak sepiyolit hayvan besleme alanında teknolojik ve besin madde değerlendirilmesini artırmak amacıyla kullanıldığı gibi çevreyi ve hayvan refahını olumlu yönde etkileyen katkı maddesi olarak da kullanılabilmektedir (Galan, 1996, Onorato ve Escribano, 2013).Sepiyolitin hayvan beslemede kullanım nedenleri :

 1. Sindirim sistemi üzerine etkileri Hayvan sağlığına katkıda bulunan absorpsiyon/adsorpsiyon özelliklerine sahiptir.

Zararlı bileşikleri bağlayarak onların vücuttan atılmalarını sağlarlar. Yemlerde bulunan antinutrisyonel bileşiklerin detoksifikasyonunda ve sindirim bozukluklarının düzelmesinde önemli rol oynar.

 1. Bağışıklık sistemi üzerine etkileri Antimikrobiyel etkileri gözlenmiştir.

Diare enfeksiyonlarını önlemek için yaygın olarak kullanılır.

 1. Yem üretimi üzerine etkileri Mikotoksinler ve ağır metaller için adsorbant olarak kullanılır.

Pelet yem üretiminde bağlayıcı olarak kullanılır. Toksik değildir.

Detaylı Bilgi İçin:https://sepiyolit.net/

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sepiyolit’in Absorpsiyon Özelliği

Zincir yapısına sahip minerallerin kristal strüktürlerinde üç tür aktif absorpsiyon merkezi mevcuttur. Bunlar; (1) tetrahedral tabakalardaki oksijen iyonları, (2) yapısal zincirlerin kenarlarındaki magnezyum iyonlarına koordine olmuş su molekülleri, (3) lif eksenleri boyunca uzanan SiOH gruplarıdır (Serratosa, 1979). Sepiyolitte ortalama mikropor çapı 15 Å, mezoporların yarıçapı ise 15 ile 45 Å arasındadır. Teorik olarak sepiyolit için 400 m2/g dış yüzey ve 500 m2/g iç yüzey alanı saptanmıştır (Serna ve Van Scoyoc, 1979). Ancak yüzey alanı hesaplamalarında kristal içi kanallara gönderilen gaz moleküllerinin çap, şekil ve polaritesi önemli olduğundan, bunlar mutlaka refere edilmelidir. Örneğin, setilpiridinyum bromür kullanılarak elde edilen yüzey alanı 60 m2/g iken, aynı örnekte en yaygın metod olan ve nitrojen absorpsiyonuna dayanan BET metodu ile yapılan ölçümde 276 m2/g değeri elde edilebilmektedir (Ruiz-Hitzky ve Fripiat, 1976). Genellikle su ve amonyum gibi polar moleküller ile nispeten daha az miktarda metil ve etil alkoller sepiyolitin kanallarına girebilmesine karşın, polar olmayan gazlar ve organik bileşikler kanallara giremez. Isıtma işlemi mineralin absorpsiyon özelliğini azaltır, çünkü yapısal değişime bağlı olarak mikroporlar yıkılır. Sepiyolitin genleşme özelliği yoktur.Yukarda özetlenen özgül yüzey alanı ve buna bağlı yüksek absorpsiyon özelliğinden dolayı sepiyolitin başlıca kullanım alanları şunlardır:

 1. Koku giderici olarak çiftlik ve ahırlarda; evcil hayvanlar ve ahır hayvanlarının atıklarının emilmesi ve koku giderilmesi için zeminlerde (pet-litter, cat-litter),
 2. Tarım ve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak,
 3. Madeni esaslı yağlar, nebati yağlar ve parafinlerin rafinasyonunda,
 4. Atık su arıtma sistemlerinde,
 5. Karbonsuz kopya kağıtları ve sigara filtrelerinde,
 6. Gastrointestinal sistemle ilgili ilaçlarda toksin ve bakteri emici formülasyonlarda,
 7. Deterjan ve temizlik maddelerinde.

Detaylı Bilgi İçin:https://sepiyolit.net/

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sepiyolitin Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı

Sepiyolitin tüm hayvan türlerinde güvenli bir şekilde %2’ye kadar bağlayıcı, kekleşmeyi önleyici ve koagülan olarak kullanılabileceği E562 ve E563 ile onaylanmıştır. Sepiyolit diğer killer gibi absorbe edilmeyip inert bir maddedir.

Wistar ratlarla (15 erkek  ve 15 dişi) yapılan subkronik bir besleme çalışmasında, 12 hafta süreyle %1 lignosülfonat veya %1.5 sepiyolit kapsayan karma yemler kullanılmıştır. Denemede muamelesiz kontrol grubu düzenlenmemiştir. Deneme süresince ölüm gözlenmemiştir. Yem tüketimi, büyüme performansı ve organ ağırlıkları denemeden etkilenmemiştir. Gruplar arasında karaciğer, böbrek, mide ve bağırsaklarda histopatolojik farklılıklar görülmemiştir (EFSA, 2013).

Kanatlılarda Kullanımı

  • Broylerlerde Performans Üzerine Etkisi

 Sepiyolit sindirim içeriğinin sindirim kanalında kalış süresini uzattığından endojen sindirim enzimlerinin yağ, protein, karbonhidratlar gibi sindirim içeriği unsurlarına etkisini, sindirimi ve dolayısıyla yemin besleyici değerini artırmaktadır (Ouhida ve ark., 2000; Tortuero ve ark., 1992). Safaei Katouli ve ark. (2012) broyler karma yemlerinde silikat mineralleri bulunmasının yem tüketimi ve yem dönüşüm oranını olumsuz etkilemeden canlı ağırlık kazancında artış sağlamasını, silikat minerallerin bazı besin maddelerinin sindirilebilirliğini artırmasına ve sindirim kanalında geçiş süresini azaltarak besin maddelerinin sindirilme süresini uzatmasına bağlamaktadırlar.

Yapılan bazı broyler çalışmalarında karma yemlere sepiyolit ilavesinin performans üzerine etkisi Tablo 11’de özetlenmiştir. Eser ve ark. (2012) toplam 204 adet günlük Ross 308 dişi broyler civciv ile yaptıkları altı haftalık 3 grupluk bir çalışmada, sepiyolit kontrol grubu, birinci ve ikinci deneme grupları karma yemlerinde sırasıyla %0, 0.5 ve 1 düzeylerinde kullanılmıştır. Sepiyolit ilavesi canlı ağırlık (P<0.01) ve toplam canlı ağırlık kazancını (P<0.05) artırmıştır. Yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı bakımından gruplar arasında bir farklılık bulunmamıştır.

Detaylı Bilgi İçin:https://sepiyolit.net/

Top