dmrsuren

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Antimon Trioksit Kullanım Alanları

Antimon trioksit,camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir ajandır. Bazı özel pigmentler antimon içerir. Antimon trioksit, polietilen tereftalat (PET plastik) üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda yararlı bir katalizördür. Antimon Trioksit evlerimizde ve ofislerimiz içerisinde birçok cihazda kullanılır; TV’ler, bilgisayarlar, ev aletleri, endüstriyel elektrik tesisatlar şebeke adaptörleri ve taşınabilir elektronik cihazlar ile ateşe dayanıklı plastik kasalar, reçine devre kartları, anahtarlar,yalıtım ve dekoratif köpükler ile inşaat malzemeleri içine dahil edilmiş olup, yangın riski bulunan giysilerde, bazı mesleki kıyafetler(itfaiye) için aleve dayanıklı tekstil ürünlerinde kullanılır. Nakliye araçlarında koltuklarda,plastik yapılarda rolü alev geciktirici olarak yangın çıkması durumunda daha fazla kaçış zamanı sağlar.Sinerjist olarak antimon trioksit kullanımı ile milyonlarca rahatsız edici yanık yaralanması ve sayısız can kaybı önlenmiştir.

Antimon trioksit  ayrıca çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda da kullanılır:
Poliester (PET) üretiminde bir katalizör olarak kullanılır.Camlar,seramik ve emaye için bir saydamsızlaştırıcı ajan olarak kullanılır., yarı iletkenlerde katkı, bazı dereceli titanyum dioksit pigmentlerinde kullanılan bir kaplama olarak, Kompleks inorganik renkli rutil pigmentlerin imalatında bir bileşen olarak kullanılır. Dökme demir banyosu ve batırma emayesinde bir matlaştırıcı olarak. Görünüm: Beyaz kristal kokusuz toz. Antimon Trioksit,formülü Sb2O3 olan inorganik bir bileşiktir. En önemli ticari bileşiklerden biridir. Bu mineraller valentinit ve senarmontit olarak doğada bulunabilir. Polimer oksitler gibi, Antimon Trioksit de hidrolizle,sulu çözeltiler içinde çözünür. Antimon trioksit, doğadaki antimonun cevher halinden ve antimon metal’inden oksitlenerek üretilir.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Bentonit Nedir? Kullanım alanları nelerdir?

Alüminyum ve magnezyum bakımından zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş, ağırlıklı olarak montmorillonit içeren killer ‘bentonit’ olarak tanımlanır. Bentonit, sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde kullanılan çok yönlü bir kildir.

Ca, Na ve Na-Ca montmorillonitlerden oluşmasına göre bentonitin jeolojik özellikleri ve kullanım yerleri değişmektedir. Yüksek şişme kapasitesine sahip Na bentonit su ile temasta kendi hacminin 8-10 katı şişerken, Ca-bentonitlerde şişme oranı 2-3 katı kadar olmaktadır. Na ve Na-Ca bentonitler sondaj, demir tozu peletlemesi gibi işlerde kullanılırken daha az şişme kapasitesine sahip olan Ca-bentonitlerden ağartma gibi işlerde kullanılmakta ve yaygın olarak ‘ağartma toprağı-fuller earths’ olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu tür killerin Na2CO3 ile muamele edilerek, Na/Ca  iyon yer değiştirmesi sonucunda şişme kapasitesi arttırılabilir.

Mühendislik ve sondaj çalışmalarında reolojik özellikleri geliştirilmiş bentonit gerekli olduğundan Ca-bentonitlerin soda vb. katkı malzemeleriyle aktiflendirilmesi zorunlu olmuştur. Ayrıca ağartma toprağı olarak kullanılan Ca-bentonitlerinde ağartma gücünü istenen düzeye getirmek için asitle aktive edilmesi gerekebilir. Ülkemizde de Ca-bentonit çok daha yaygın olduğundan aktiflendirme işlemleri kaçınılmaz olup, asitle ve CMC  gibi katkı malzemeleriyle yapılan aktiflendirme işlemleri uygulanmaktadır. Kil minerallerinin bir çeşidi olan bentonitin genel kimyasal formülü; (Na,Ca) (Al,Mg) 6(Si4O10) 3(OH)6 nH2O’dur .

Bentonit,  volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ve bozunmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden (başlıcası montmorillonit) oluşan çokça su emip şişen, iyonlaşma kapasitesi yüksek, sondaj çamuru, katalist, boya, plastik, dolgu vb. konularda kullanılan toprağımsı bir madene verilen ticari bir isimdir. Bentonitin mineralojik, kimyasal bileşimine; sanayi ve mühendislik uygulamaları ile benzer kullanım alanlarına göre farklı sınıflandırılmaları vardır. Burada, sanayi ve mühendislik uygulamaları için yapılan sınıflandırma verilmiştir. Bunlar: -Döküme uygun Wyoming ürünü %85’i 200 mesh bentonit bentoniti, -Soda külüyle işleme sokulmuş, döküme uygun ağartma toprağı (fuller earths), -Soda külüyle işleme sokulmuş, mühendislik işlerine uygun ağartma toprağı (fuller earths), -OCMA özel ürünü, -API özel ürünü, Ayrıca son yıllarda ‘kedi kumu’ olarak kullanılan bir bentonit ürünü ile ‘beyaz bentonit’ de bu sınıflandırmada yer almaktadır.

KULLANIM ALANLARI

 • Bentonitin koloidal özelliği ve yüksek plastisitesi nedeniyle dökümde kalıp malzemesi olarak kullanılan kumları bağlayıcı özelliği vardır.
 • Sondaj çamurunun ağdalı bir duruma gelmesini, kırıntıların yukarı taşınmasını su kaçaklarının önlenmesini sağlar.
 • Yağların rengini açmada kullanılan, Ca-Bentonitlerin asit aktivasyonu ile yüzey alanları ve kristal içindeki boşluklar genişletilir, Fe, Ti, Ca, Na ve K, kil minerallerin kristal kafes yapısından ayrılır, boşluklarında H+ – bağları oluşturularak, ağartma toprağına dönüştürülür ve bitkisel yağların (zeytiyağı, ayçiçeği, mısır, susam, soya, palmiye, kanola, pamuk yağları gibi) rafinasyonunda filtre malzemesi olarak kullanılır.
 • Bağlayıcı ve plastik özelliğe sahip bentonit demir tozlarının peletlenmesinde kullanılır.
 • İnşaat mühendisliğinde temel ve baraj yapılarında su ve sıvı sızdırmazlığını elde etmede,
 • Şarap ve meyve sularının berraklaştırılmasında, -Hayvan yemi yapımında,
 • İlaç, kağıt, lastik sanayiinde dolgu malzemesi olarak,
 • Çimento sanayiinde, seramik sanayiinde katkı malzemesi olarak,
 • Petrol rafinasyonunda,
 • Atık suların temizlenmesinde,
 • Boya sanayiinde ve yangın söndürücülerde,
 • Gübre yapımı ve toprak ıslahında kullanılır.

Bentonit yataklarının çok büyük bir bölümü açık işletme yöntemiyle işletilmekte ancak; çok kaliteli bazı bentonit yatakları üzerindeki örtünün kalınlığı nedeniyle, Bavyera bentonit ocaklarından bir tanesinde olduğu gibi, kapalı işletme yöntemiyle de işletilebilir. Üretim teknolojisinde, lastik tekerlekli kepçe, skreyper ve paletli kepçeler ile geniş taşıma hacimli kamyon ve vagonlar ilk aşamayı oluşturur. İkinci aşamayı ise kurutma alanına yakın bir yerde kurulmuş kırılma, öğütme, aktiflendirme ve ambalajlama tesisi oluşturur. Bentonit öğütücüleri genelde 200-325 mesh tane boyutlarında öğütme özelliğine sahiptir. Yağışlı mevsimler dışında ocaktan alınan bentonit, soda ile aktiflendirilmeyecekse kurutma alanlarında yayılarak serilir. Kurumuş bentonit kepçelerle kaba kırıcı deposuna verilir, kabaca ufalanmış bentonit, bantla 200 mesh’lik değirmene gelir burada bir taraftan öğütülürken bir taraftan da 2 sıcak hava akımı ile kurutulup 200 mesh altındaki tanelerinden ayrılır. Daha sonra nem geçirmez 50’şer kg’lık torbalara konarak ambalajlanır. Bentonitler, kullanılan aktiflendirme veya katkı malzemesinin cinsine göre ‘Na aktif bentonit, aktif ağartma toprağı veya polimer katkılı bentonit’ olarak adlandırılmaktadır. Bentonit kalitesini yükseltmede en çok kullanılan yöntem, sodyum karbonatla aktiflendirme yöntemidir.Bu yöntem ,belli nem oranındaki bentonite uygun oranda soda karıştılmasıdır. Yemeklik yağlarda renk giderici olarak kullanılan doğal bentonitlerin ağartma gücünü arttırmak için , Ca bentonitler asitle aktiflendirilir. Bu işlemde asitlendirilecek bentonit, kuru ağırlığının % 30’u kadar HCl ile 105 °C  de 2-3 saat kaynatılır. Asitle tepkimeden sonra,  bentonit asit derecesini düşürmek amacıyla yıkanır ve daha sonra kurutulup ,öğütülür. Bentonit Türkiye’de magmatik kayalar, volkanik ara katkılı çökel ve salt çökel birimlerin içinde mercek, cep, kütle, ara seviyeler ve kırıklar boyunca düzensiz bir biçimde yataklanmalar gösterir.

Piyasada bentonit; ham, öğütülmüş yığın, öğütülmüş torbalanmış ve aktifleştirilmiş halde satılmaktadır. Ülkemizde sondaj, peletleme, döküm, ilaç, dolgu  ve yağ ağartma sanayi işlemlerinde kullanılan bentonit çeşitleri mevcuttur. Türkiye’de bentonit; sondaj, peletleme, döküm sanayii ve yağların ağartılması gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Temizlik malzemesi yapımı ve kağıt sanayi için araştırmalar devam etmektedir. Açık işletme ile üretim yapılan bentonit ocaklarında oluşan işletme çukurlarının su ile dolması, heyelan, toprak akması gibi çevresel sorunların işletme sonrası yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ile ortadan kaldırılması gereklidir. Üretim sırasında oluşan toz için filtre kullanılması gerekli olup, kaldırılan örtü tabakasının  çevreye gelişigüzel dağıtımı  engellenmelidir.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Potasyum Klorat Kullanım Alanları

Potasyum klorat formülü KClO3 olan bir kimyasal bileşiktir. Klorik asitin potasyum tuzu olan bu bileşik diğer kloratlar gibi kuvvetli bir oksitleyicidir.
Potasyum klorat (KClO3) beyaz, kristal halde kimyasal bir maddedir. Havai fişeklerde ve ilaç endüstrisinde de kullanılır. Sodyum klorat (NaClO3)’da aynı potasyum klorat gibi beyaz kristaller halinde (toz şeker görünümünde) bulunur. Tek başlarına patlayıcı özellikleri yoktur, kuvvetli bir oksitleyicidir. Hazırlanan uygun karışımlarda patlayıcı özelliği taşırlar.

Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksitmürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,parssülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,parssepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars limesülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,parssilisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,parsmagnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyumoksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,parsnikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibdentozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyumsilikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsilnem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,parsmagnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyumsülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars madentozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinkooksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsilsilikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyumtozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,keko75kalay sökücü,kaojel tarımsal kaplama jeli,serajel sera üsüt kaplama jeli,bakırtozu,nital dağlama solüsyonu,pcb test kiti,fire assay fluks,sgs,alfredkniht,bronz tozu,ironfer ağırlık tozu,demir tozu,kurşun tozu,sarı kurşunoksit,mürdesenk,pirinç tozu,ferro alaşım tozları,nanomikron.com,nanomikronmetal tozları,muskovit,kuvars tozu,silika tozu,mika tozu,kalsine kaolin,rafinesaf kaolin,meta kaolin,dmrsüren şirketler grubu,mikronize madenler,kalsiyumoksit,kalsiyum hidroksit,claypacks oksijen emici,grafit tozu,yağlı grafit,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ                  

0216 4421200-05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.nanomikron.comwww.claypacks.comwww.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.metaltoz.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sodyum Silikat Kullanım Alanları

Özellikleri: Sodyum silikat, sodyum oksit (Na2O) ve silika (SiO2) içeren çeşitli bileşiklerden biridir veya SiO2- Na2O katı içerikler ve viskosite oranları değişen sodyum silikatların bir karışımıdır. Genel olarak, sodyum silikatlar üretildikleri aside göre, ortosilikat, metasilikat, disilikat ve tetrasilikat olarak adlandırılırlar. Ayrıca kristal yapısına göre bir X-ray kırınım metoduyla sınıflandırılırlar. Bütün bu bileşikler renksiz, transparan, camsı madde, ticari olarak bir toz veya su içerisinde şurupsu viskos bir çözelti olarak mevcuttur. Suda şurupsu bir sıvı oluşturmak üzere çözünür. Bazı şekilleri zayıf çözünür bazı şekilleri hemen hemen hiç çözünmezler. En iyi şekilde basınç altında suyla ısıtılarak çözünür. Çözeltiler kuvvetli alkalidirler. Başlıca kum ve sodyum karbonatın çeşitli oranlarında eritilmesiyle üretilirler.
Kullanım alanları: Sodyum silikatlar, silika jelleri üretmek için bir hammadde olarak kullanılır. Ayrıca deterjanda, cam için bir çimento, çömlek ve seramik endüstrisinde, yanmaz kağıt, ahşap, çimento ve diğer maddelerde; boyamalar ve giysi baskılarında pigmentleri oturtmak için ve tohumları muhafaza etmek için kullanılır. Sodyum silikat sabunların verimini yükseltmek için katkı maddesi olarak kullanılır. Ayrıca temizleme etkisi de bulunmaktadır. Sodyum silikat toz çamaşır sabunlarında kulanılır. Sabuna sodyum silikat fazla katılırsa çamaşır üzerine çökeceğinden yıkamayı güçleştirir.
Uygulamalar:
§         Silika jel üretimi,
§         Deterjan için yapılandırcı veya kirin tekrar tortulaşmasını önleyen ajan olarak,
§         Tekstil ve kağıt hamuru için ağartmada peroksit stabilizörü,
§         Mürekkepte çözücü, kaynak çubuğu için akı bağlayıcı olarak,
§         Seramik için pıhtılaşma bozucu veya önleyici.
§         Tampon,
§         Yanmaz kağıt katalizörleri,
§         Su şartlandırma,
§         Beton sertleştirici (kuvvetlendirici) ve asit geçirmezlik,
§         Petrol prosesi-emülsiyon kırma ve korozyon önlemede,
§         Kereste muamelesi (şartlandırması).
by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

MONO ETANOL AMİN KULLANIM ALANLARI

 • Nötralizasyon işlemlerinde ( deterjanlarda , genel yağ gidericilerde , araba yıkama şampuanlarında nötralize ajan olarak ) kullanılır.
 • Sabun , deterjan , yağ ve kir çözücü vb. temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılır.
 • Tarım sektörüne yönelik kimyasalların üretiminde kullanılır.
 • Reaksiyonlarda ara ürün sentezinde ve PH ayarlayıcı olarak kullanılır.
 • Korozyon önleyici olarak kullanılmaktadır.
 • Boya vernik wax ve cila ıslatma ajanlarında kullanılmaktadır.
 • İlaç ürün formülasyonlarında yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır.
 • Plastik kauçuk ve tekstil gibi sektörlerde de kullanılmaktadır.
 • Mürekkep ve tekstil sektörlerinde kullanılmaktadır.
 • Deterjanlarda, araba yıkama şampuanlarında, genel yağ gidericilerde,
 • Wax uzaklaştırıcılarda nötralize ajan ve korozyon önleyici olarak;
 • Zirai kimyasallarda, ilaç ürün formülasyonlarında yapıştırıcı olarak;
 • Zamklar, lateks ve fotoğraf geliştiriciler için dağıtıcı ajanlarda,
 • Kauçuk vulkonizasyonu tetikleyicilerde, korozyon önleyicilerde,
 • PH kontrolöründe, ara madde sentezlerinde, vernik,
 • Boya, wax ve cila ıslatma ajanlarında kullanılır.

Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksitmürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,parssülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,parssepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars limesülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,parssilisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,parsmagnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyumoksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,parsnikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibdentozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyumsilikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsilnem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,parsmagnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyumsülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars madentozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinkooksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsilsilikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyumtozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,keko75kalay sökücü,kaojel tarımsal kaplama jeli,serajel sera üsüt kaplama jeli,bakırtozu,nital dağlama solüsyonu,pcb test kiti,fire assay fluks,sgs,alfredkniht,bronz tozu,ironfer ağırlık tozu,demir tozu,kurşun tozu,sarı kurşunoksit,mürdesenk,pirinç tozu,ferro alaşım tozları,nanomikron.com,nanomikronmetal tozları,muskovit,kuvars tozu,silika tozu,mika tozu,kalsine kaolin,rafinesaf kaolin,meta kaolin,dmrsüren şirketler grubu,mikronize madenler,kalsiyumoksit,kalsiyum hidroksit,claypacks oksijen emici,grafit tozu,yağlı grafit,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ                  

0216 4421200-05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.nanomikron.comwww.claypacks.comwww.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.metaltoz.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

DIN CUP VİSKOZİTE AKIŞ KAPLARI

Ana gövdenin alüminyum ve çıkış deliğinin paslanamaz çelik malzemeden yapıldığı Viskozite Akış Kapları (Viscosity Flow Cups) boya, vernik ve benzer ürünlerin kinematik viskozite değerini ölçmek için kullanılan ekipmanlardır. Bu kaplar düşük viskoziteye sahip ürünlerin viskozite ölçümleri için uygunken, yüksek viskoziteye sahip ürünlerin viskozite ölçümü için uygun değillerdir.

Saniye cinsinden ölçülen akış zamanı (viskozitenin nispi ölçümü ve sınıflandırılması) ölçümünün pratik bir ölçüm olduğu ve çoğu aplikasyon için elde edilen verinin yeterli olduğu kabul edilmiştir.

Bu ölçümün tekrarlanabilir sonuçlar vermesi aşağıdakilere bağlıdır:

 • Kabın ölçülerinin doğruluğu (hassas şekilde işlenerek üretilmesi gerekmektedir)
 • Sıvının Newtonian akış davranışı
 • Ölçüm boyunca sabit bir sıcaklık (Ölçüm ortamının sıcaklık değerinin sabit olması)

Viskozite akış kaplarının ilgili tanımlanmış viskozite aralığında kullanılmasının tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmesi için ayrıca önemli olduğu unutulmamalıdır.

DIN Viskozite Akış Kapları (Deutsche Normen DIN 53 211)

DIN Viskozite Akış Kapları 25 saniyeden az ve 150 saniyeden fazla akış zamanına sahip sıvıların viskozite ölçümü için uygun değildir.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SRN KARBON ISI BOYASI NEDİR?

Kızılötesi ışınlar, dünyayı ısıtan güneş ışınlarıdır ve tüm güneş ışınlarının % 47’sini oluşturur. İnsanlar, güneş ışınlarına sağlık ve ısınma için ihtiyaç duyar. Kızılötesi ısıtma sistemleri gece gündüz, güneş ile ısınıyormuş gibi sağlıklı ısınma sağlar. SRN, uzun dalga boyu kızılötesi ısıtma ile ortamların hızlı, sağlıklı, homojen ve ekonomik ısınmasını sağlar.

Dünyanın en ince ısıtma sistemidir,Sağlıklı ve güvenlidir,Enerji tasarrufu sağlar,Anında ve homojen ısıtır,Uygulaması basit ve hızlıdır,Mekanik tesisat ve bakım gerektirmez, iki yüz yıl ömrü vardır,Yer kaplamaz, görünmez,Küf ve neme karşı kesin çözümdür,Toz kaldırmaz ve is yapmaz,Çevre dostudur. Yenilenebilir enerji kaynakları ile uyumludur.

SRN KARBON ISI BOYASI KULLANIM TALİMATI

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız, yumuşak uçlu rulo fırça yada kıl fırça ile pürüzssüz bir şekilde yüzeye tek kat eşit miktarda uygulayınız ve boyanın çalışması için iyice kuruduğundan emin olunuz, sonrasında uygulamış olduğunuz sisteme elektrik veriniz. Çalışma voltaj aralıkları: 24v- 220v Uygulama yüzeyleri: Mikanit levha, emaye kaplı çelik levhalar, tamperli cam, seramik şömine camı,granit levha. Önemli Not: İletken bantların yüksek ısıya dayanıklı olduğundan emin olunuz. -Uygulama yüzeyinde elektrik kaçağı olmamasına ve emaye kaplı yüzeylerde boya deformasyonu olmadığından emin olunuz.

Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksitmürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,parssülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,parssepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars limesülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,parssilisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,parsmagnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyumoksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,parsnikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibdentozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyumsilikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsilnem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,parsmagnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyumsülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars madentozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinkooksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsilsilikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyumtozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,keko75kalay sökücü,kaojel tarımsal kaplama jeli,serajel sera üsüt kaplama jeli,bakırtozu,nital dağlama solüsyonu,pcb test kiti,fire assay fluks,sgs,alfredkniht,bronz tozu,ironfer ağırlık tozu,demir tozu,kurşun tozu,sarı kurşunoksit,mürdesenk,pirinç tozu,ferro alaşım tozları,nanomikron.com,nanomikronmetal tozları,muskovit,kuvars tozu,silika tozu,mika tozu,kalsine kaolin,rafinesaf kaolin,meta kaolin,dmrsüren şirketler grubu,mikronize madenler,kalsiyumoksit,kalsiyum hidroksit,claypacks oksijen emici,grafit tozu,yağlı grafit,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ                  

0216 4421200-05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.nanomikron.comwww.claypacks.comwww.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.metaltoz.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SODYUM META Bİ SÜLFİT KULLANIM ALANLARI

Sodyum metabisülfit, inorganik bir tuz maddesidir. Disodyum ya da sodyum pirosülfit olarak da bilinir. Normal koşullar altında katı halde bulunan sodyum metabisülfitin genel görünümü sarıya çalan pudra rengi ya da beyazdır. 150 santigrat derece sıcaklıkta eriyebilen sodyum metabisülfit, uzun yıllardır yiyeceklerin korunması için kullanılmıştır. Sodyum metabisülfit, yiyeceklerle tüketildiğinde insan vücuduna herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Bu nedenle de ABD başta olmak üzere birçok ülkede besinlerde katkı maddesi olarak kullanılması serbest bırakılmıştır.

Sodyum metabisülfit, kuru ve serin yerlerde saklanmalıdır. Havayla teması önlenmelidir. Asit veya zehirli maddelerden de uzakta tutulmalıdır. Sodyum metabisülfit, suyla karıştırıldığında ağır bir koku ortaya çıkmaktadır. Bu koku solunum sorunu ya da astım rahatsızlığı olan kişilerin nefes almasını zorlaştırabilmektedir. Ayrıca alerjik rahatsızlığı olanlarda gastrik tahrişe neden olabilir. Sodyum metabisülfit sadece gıda sektöründe değil, yün ve jute gibi ürünlerinde temizlenip ağartılmasında da kullanıldığı için; bu maddeye alerjisi olanların bu tarz ürünleri kullanmadan önce kontrol etmelerinde fayda vardır.

Kullanım Alanları

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Baryum Karbonat Kullanım Alanları

Baryum karbonat, baryum sülfitten ya 60 ila 70 ° C’de soda ( soda külü yöntemi) ile sodyum karbonat ile muamele edilerek veya 40 ila 90 ° C’de karbondioksit geçirilerek ticari olarak üretilir.

Soda külü işleminde katı veya çözünmüş sodyum karbonat baryum sülfit solüsyonuna ilave edilir ve baryum karbonat çökelti süzülür, yıkanır ve kurutulur.

Kullanım Alanları

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Demir Sülfat Kullanım Alanları

Demirsulfat yeşil mavi renkli, kokusuz kristalimsi bir yapıya sahip kuru bir kimyasal maddedir. Demir sülfat içerindeki su miktarına göre; unhidrat (susuz), monohidrat (1 – tek sulu), pentahidrat (5 – beş sulu), heptahidrat (7- yedi sulu) şeklinde çeşitlere ayrılır. FeSO4 kimyasal formülü ile formülize edilir. Demir Sülfat bünyesinde %17-20 arasında demir içermektedir

Demir sülfat demirin bir türüdür. Normalde yediğiniz yiyeceklerden demir elde edersiniz. Vücudunuzda demir, hemoglobin ve miyoglobinin bir parçası haline gelir. Hemoglobin kanınızdan oksijeni dokulara ve organlara taşır. Miyoglobin, kas hücrelerinizin oksijen depolamasına yardımcı olur.

Kullanım Alanları

Top