klordioksit

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Klor Dioksit nedir? Nerelerde Kullanılır?

CAS Numarası: 10049-04-4
Kimyasal Formülü: ClO2
Molekül ağırlığı: 67,5 g/mol
Görünümü: Sarı gaz
Kokusu: Tipik
Havadaki yoğunluğu: 2,4 (Hava=1, 273 K)
Erime noktası: – 59ºC
Kaynama noktası: 11ºC

Klor dioksit, ClO2 formülünde kimyasal bir bileşiktir. Klor dioksit Sir Humphrey Davy tarafından 1814 yılında bulunmuştur. Klor Dioksit dezenfektan olarak yerinde imal edilip kullanılabildiği gibi stabilize olarak da iki formda bulunabilir.

1. Toz Stabilize Klor Dioksit
2. Sıvı  Stabilize Klor Dioksit

Klor dioksit (ClO2) havada aktif halde etki gösterebilen ve çok güçlü oksitleyici yapısı ile havadaki mantarlar, bakteriler ve virüsler gibi patojenik mikroorganizmaları etkili bir şekilde bertaraf edebilmektedir. Ayrıca havada mevcut olan ve insan sağlığını negatif olarak etkileyen kötü kokuların nötralizasyonunda da etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Bir dezenfektan olarak klor dioksit, mikroorganizmaların hücre duvarı ile doğrudan reaksiyona girme avantajına sahiptir. Bu reaksiyon, reaksiyon süresine veya konsantrasyona bağlı değildir. Oksitleyici olmayan dezenfektanların aksine, klor dioksit, aktif olmadıklarında bile mikroorganizmaları öldürür. Bu nedenle, mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürmek için gereken klor dioksit konsantrasyonu, oksitleyici olmayan dezenfektan konsantrasyonlarından daha düşüktür. Mikroorganizmalar klor dioksite karşı herhangi bir direnç oluşturamaz. Klor dioksit klora karşı dirençli patojenler Giardia ve Cryptosporidium’u etkili bir şekilde etkisiz hale getirir. Ayrıca bu özelliği ile anti-viral özelliği benzerlerine göre öne çıkmaktadır.

Korona Virüsüne Karşı Etkili Klordioksit 

TCHLORINEDIOXIDE(ClO2) , oldukça etkili aktif bileşen klor dioksite dayanmaktadır.

Tianjin Çevre ve Sağlık Enstitüsü’nün çalışmasıyla Klordioksit (ClO2) in korona virüslerini ve diğer zararlı mikropları etkisiz hale getirdiği ve ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır.
Şimdiye kadar açıkladığımız yararlı özellikleri ile klor dioksit sadece ticari ve profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

CHLORINEDIOXIDE(ClO2) , günlük ihtiyaçlar için aktif bileşen klordioksitin boyutlandırır, bu da onları özel kullanıcılara da basit ve güvenli bir şekilde erişilebilir hale getirir.
CHLORINEDIOXIDE(ClO2) ürünümüz, koronavirüslerin hızlı ve etkili bir yüzey dezenfeksiyonu sağlarken aynı zamanda aşağıdaki avantajları sunar:

Klor dioksit, aşağıdakilere karşı etkilidir:

 • SARS-CoV-2 gibi virüsler, bakteri, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar
 • Kısa maruz kalma süresi, geniş antimikrobiyalspektrum
 • Biyofilmlerin güvenilir şekilde uzaklaştırılması
 • Koloni etkisi oluşturan mikropların yeniden oluşumunu baskılar
 • Sürdürülebilir etkinlik: Direnç oluşumu mümkün değildir
 • Alerjen, koku, amonyak, çözücü, bakır veya gümüş iyonu içermez
 • PH’danötr, cildi tahriş etmez

AVANTAJLARI

Son yıllarda su dezenfeksiyonu için klora alternatif olarak klor dioksit kullanımına olan ilgi artmıştır. Klor dioksit çok etkili bir bakteriyel dezenfektandır ve virüs bulunduran suların dezenfeksiyonu için klordan daha etkilidir. Biyolojik filmi engeller ve ortadan kaldırır. Kötü koku ve tat problemlerine neden olan fenolleri yok eder. Klor dioksit demir ve manganın ortadan kaldırılmasında klordan daha etkilidir.  Klor, yüksek pH larda dezenfeksiyonda yetersizken, klordioksit bütün pH aralıklarında etkilidir. Meyve, sebze ve tavukçuluk sektöründe kullanımında ürünün raf ömrünü uzatır. Bulunduğu ortamda bakteri yaşatmaz. Klordioksit, klordan farkli olarak, kanserojen olan trihalometan ve kloramin türevleri oluşturmaz.

CHLORINEDIOXIDE görünüm sarı sıvı, kokusu tipik yapısında bulunan aktif klordioksit ile oksitleyici özelliğe sahip olup, dezenfektan olarak kullanıma uygundur.

Ürün Özellikleri: 

 • Klordioksit(ClO2) güçlü bir anti bakteriyel ve antiviral etkiye sahiptir.  Nesnelerin yüzeyini ve havayı dezenfekte eden güçlü bir ajandır.
 • İçerdiği etkin madde özelliği nedeni ile dezenfektan olarak CHLORINEDIOXIDE,havada etkinlik gösterme ve düşük konsantrasyonlarda etkili olma gibi benzersiz özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir.
 • İsminde klor olmasına karşın bilinen klorlu dezenfektanların aksine oksijenin oksidasyon gücü üzerinden dezenfeksiyon yapar. Bu yüzden diğer klorlu dezenfektanlar gibi mutajenik (kanserojenik) etkisi olmayıp güvenli bir kullanım sağlar.
 • Moleküler yapıda serbest radikal içeren tek biyosittir. Bu özelliği etki süresini diğer dezenfektanlara göre oldukça hızlandırır.
 • Oksitleme potansiyeli bilinen diğer dezenfektanlara (klorlu dezenfektanlar ve hidrojen peroksit) göre5katfazlaolup,çok daha düşük konsantrasyonlarda yeterli dezenfeksiyon seviyesine ulaşılmasını sağlar.
 • Biyosidal olarak CHLORINEDIOXIDE(ClO2) içerdiği klordioksit molekülünün boyutu mikroorganizmalar ve virüslerden çok daha küçük olup (0.124nm), kullanım sırasında gaz olarak ortama salınması ile koliform mikroorganizmaların ve virüslerin gizlenebileceği herhangi bir alana kolayca nüfuz etmesine imkan sağlar.

Uygulama ve Etkin Madde(Klordioksit-ClO2)Özellikleri: 

 • Uygulamada ürün seyreltilerek istenilen derişime getirilmekte ve çalışma güvenlikleri alındığında sağlığı ve doğayı tehdit eder riskler tamamen ortadan kaldırılmaktadır.
 • Havaya püskürtülerek yapılan uygulamalarda reaktif oran 300 mg/L(ppm)Klordioksit (ClO2) olarak ön görülmektedir. Uygulama konsantrasyonu 1L(300ppm CHLORINEDIOXIDE(ClO2))/m3 hava olarak yapıldığında  havadaki aktif madde oranı insan sağlığı için tehdit oluşturmayan mic. (minimum etkin konsantrasyon) değeri 0,3 ppm klordioksit olarak belirlenmiş durumdadır.
 • Bu oranın 1000 katı kullanıldığında yoğun  bir uygulama ile virüs ve bakterilerin dezenfeksiyonunun yapılacağı öngörülmüştür.
 • Kullanılan etkin maddeler özel olarak seçilmiş olup, insan sağlığını tehdit etmeyen gıda ve ilaçta kullanılabilecek nitelikte kimyasal maddelerdir.
 • Klordioksit (ClO2) ile ilgili olarak, koliform bakterilerinin ve Legionella gibi bazı bakteri patojenlerinin ClO2  tarafından in-aktivasyon önceki çalışmaların sonuçları ile tutarlı olarak etkinliği literatürde özetlenmiştir.
 • Bununla birlikte, son veriler, Klordioksit (ClO2) ‘ e karşı direncin, diğer birçok dezenfektan için olduğu gibi bakteri < virüsler <protozoan kistleri sırasına göre olduğunu göstermektedir.

Aktif Madde Klordioksit (ClO2) Etki Mekanizması

 • Klordioksit(ClO2) klora karşı dirençli patojenler GiardiaveCrypto-sporidium‘u etkili bir şekilde bertaraf eder.
 • Yüksek oksidatif potansiyeli ve radikalik gaz molekülü özelliği ile anti-viral özelliği benzerlerine göre öne çıkmaktadır.
 • Bakterilerin elimine edilmesinde klordioksit (ClO2) bakterinin hücre duvarına nüfuz eder.
 • Virüsler ise farklı bir şekilde elimine edilir; klordioksit, proteinlerin hidrolizinden oluşan poli aminoasit yapısındaki suda çözünür bir madde olan pepton ile reaksiyona girer. Böylece Klordioksit(ClO2) ,virüslerin yeni protein oluşumunu önleyerek onları öldürür.
 • Klordioksit(ClO2) virüslere karşı klor veya ozondan daha etkilidir.

 

KULLANIM ALANLARI

Klor dioksit kâğıt sanayinde ağartıcı olarak ve su arıtma tesislerinde dezenfeksiyon amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. Su kaynaklarından fenol tipli atıkların ve alglerin temizlenmesini, demir ve manganın oksitlenerek daha kolay ayrıştırılması gibi oldukça spesifik alanlarda kullanılması söz konusudur.

Ayrıca unun ağartılması ve belediye içme sularının dezenfeksiyonunda da kullanılmıştır. Niagara Şelalesi’ndeki New York su arıtma tesisinde ilk olarak 1994 yılında içme suyundan fenolü uzaklaştırmak için klor dioksit kullanılmıştır. 1956 yılında Belçika ve Brüksel’ de klordan klordioksite geçildiğinde, klordioksit için içme suyu dezenfektanı olarak büyük bir tanıtım yapılmıştır. Su iyileştirmesi çalışmalarında serbest klor kullanıldığında oluşan trihalometan bileşiklerinin yok edilmesi için kullanılabilen iyi bir oksidanttır. Klordioksitin genel olarak kullanım alanları şu şekilde sınıflandırılabilir:

Reverse Osmosis (Ters Osmoz- RO ) Mebranın da Biyofilm Kontrolünde Klor Dioksit ( ClO2 )

Reverse Osmosis (Ters Osmoz – RO ) yöntemiyle Deniz suyu şartlandırılarak kullanılabilir ve içilebilir su elde edilebilmektedir. Deniz Suyunun dezenfeksiyonunda Reverse Osmosis (Ters Osmoz – RO )  yöntemi kullanılmasına karşın deniz suyunda bulunan mikrobiyolojik canlılar nedeniyle biyofilm tabakaları oluşmaktadır. Klor Dioksit deniz sularından oluşan biyofilm tabakalarını ortadan kaldıran, en yüksek verimi veren kimyasal olduğu Çevre Koruma Ajansları tarafından yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Klor Dioksit biyofilm tabakasını ortadan kaldırır ve Reverse Osmosis (Ters Osmoz – RO )  verimini arttırır.  0.2 – 0.3 ppm’lik Klor Dioksit ile Deniz suyunun dezenfeksiyonu sağlanabilmekte ve biyofilm tabakalarının oluşmasını engellemede kesin sonuç alınabilmektedir.

Zebra Midyesinin (Dreissena polymorpha)  Kontrolünde Klor Dioksit ( ClO2 )

Endüstride soğutma amaçlı kullanılan derin deniz suyu işletmelerinde biyofilm tabakalarının oluşumunun engellenmesi ve zebra midyelerinin (Dreissena polymorpha)  uzaklaştırılması amacıyla klor dioksit ile dezenfeksiyon sağlanmaktadır. Derin deniz sularında meydana gelen Zebra Midyeleri (Dreissena polymorpha)  soğutma suların bulunduğu sistemlerin kanallarında tıkanmalara neden olur ve ekonomik zarar verir. Zebra Midyesinin (Dreissena polymorpha)   dezenfeksiyonu için çeşitli kimyasallar kullanılmış fakat bunlar düşük verimle çalışarak zebra midyesinin oluşumuna engel olamamıştır. Klor Dioksitin Zebra Midyesi (Dreissena polymorpha) ile mücadelesi başarılı sonuçlar vermiştir. Klor dioksit dezenfeksiyonu sağlar ve kanallarda olan zebra midyesi kaynaklı tıkanmaları tamamen ortadan kaldırarak sorunsuz şekilde sistemin sürekliliğini sağlar

İçme Suyu Dezenfeksiyonunda Klor Diosit ( ClO2 )

İçilebilir su arıtımında dezenfeksiyon amaçlı Klor Dioksit uzun yıllardır şehir şebeke sularında kullanılmakta ve dezenfeksiyon sonucu oluşabilecek sağlığa zararlı yan ürün (trihalometan ve halojenli asetik asitler) oluşumunu engellemektedir; su içinde kimyasal ve kanserojen yan ürün oluşturmamakla birlikte su içinde bulunan yosunları, mikropları ve bakterileri öldürerek sudan bulaşacak hastalıkları engellemektedir. Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Tayvan Çevre Koruma Ajansı (TEPA)  tarafından yapılan çalışmalar da Klor Dioksitle içme suların dezenfeksiyonunu destekler. 0.8 ppm’lik Klor Dioksit ile içme suyunun dezenfeksiyonu sağlanır ve içilebilir su için optimum değere ulaşılır.

 • 1950 lerden beri Brüksel, Viyana, Zürih gibi şehirlerde içme sularının dezenfeksiyonunda Klor Dioksit kullanılmaktadır.

Klinik ve Hastanelerde

Klinik ve hastaneler her zaman steril ve temiz olmak zorunda olan yerlerdir. Bu ortamların temizliği gerek hastaların gerekse çalışanpersonel için hayati öneme sahiptir. Klinik ve hastane ortamların sürekli ve her alanda eksiksiz olarak dezenfeksiyon işlemi yapılması yönetmelikler tarafından belirtilmektedir.

Klinik ve hastane ortamların su sistemlerinde bulunan leginolla gibi patojenlerden uzak tutulması gerekmektedir. Bu patojenlerin yaşlı, genç ve bağışıklık sistemi düşük hastalar ve personeller enfeksiyon kaynaklarından korunmalıdır.

Yapılan araştırmalar ve sonuçlar doğrultusunda klordioksit bu ve bunun gibi enfeksiyon riski taşıyan patojenlerin giderilmesinde aktif olarak rol oynar.

Aynı zamanda Klinik ve hastane ortamlarda havalandırma ve klima siteminden bulaşma riski yüksek olan bakteri ve virüslerin yok edilmesinde CHLORINEDIOXIDE(ClO2)  kullanımı bu risklerin ortadan tamamen kaldırılmasını sağlar.

Aynı zamanda odaların günlük temizliği, ameliyathane ve ekipmanların dezenfektesi, yaşam alanların dezenfeksiyonu ve bunun gibi benzeri yerlerin dezenfeksiyonu CHLORINEDIOXIDE(ClO2)  ile sağlanarak daha steril ve kalıntı bırakmadan yaşanabilir ortam olarak bize sunmaktadır.

Kümes Hayvanların Yetiştirilmesinde Klor Dioksit ( ClO2 )

Kümes hayvanlarının içme sularındaki mikroplar, bakteriler ve Salmonella görülmesi hayvanların gelişmesini ve istenilen kiloya ulaşmasını engeller, optimum verime ulaşmasını engeller, ölüm oranlarını arttırır, maddi kayıba neden olurlar. Kümes Hayvanlarının içme sularının dezenfeksiyonu Klor Dioksitle sağlanır ve bu dezenfeksiyon sonucu sudan kaynaklı kayıplar engellenir. 0.6- 0.8  ppm aralığında  Klor Dioksit ile Kümes Hayvanların içme suyunda yapılan dezenfeksiyon sonucu;

 • Ölüm oranlar max.  %2 değerinde,
 • Daha kısa günde istenilen ortalama ağırlığa ulaşılır,
 • Ortalama tavuk ağırlığı %10 artar,
 • % 6 lık yem tasarrufu olur.
 • Bunlara ek olarak depo ve borularda yosun giderici veya biosidal olarak kullanılan ek kimyasal kullanımı kalkar ve bunlar için malzeme – bakım masrafları minimize edilir, maddi kazanç sağlar.

Klor Dioksit ile Kümes hayvanlarının içme suyu dezenfeksiyonu dışında ortam şartlarındaki iyileştirme içinde genel temizlik ile birlikte dezenfeksiyon sağlanır.

 • Su deposu ve hatların temizliği
 • Tavuk içme sularının dezenfeksiyonu
 • Kümes ön yıkama
 • Karkas yıkama
 • Kesimhanelerde genel kullanım suyu
 • Kümes iç dış mekan dezenfeksiyonu
 • Kanatlı yumurtaları, ıslah yumurta, kuluçka odası
 • Çalışma araçları ve aletleri
 • Dışkı dezenfeksiyonu ve koku giderilmesinde

Tarım Sektöründe Klor Dioksit ( ClO2 )

Armut, elma ve ayva ağaçlarının ortak problemi ateş yanığıdır. Bu sorun yüzünden yüzlerce ağaç telef olur ve kesilir hale gelir. Bunun yanında küllenme, kara kale, memeli pası gibi hastalıklarda ağaçların ölmesine neden olur.CHLORINEDIOXIDE(ClO2) ile ağaçlara yapılan müdahalelerde bakteriler ve hastalıklar yok olur. 100-115 ppm konsantrasyonundaki CHLORINEDIOXIDE(ClO2) ile 20-25 günde bir yapılan dezenfeksiyon ağaçların verimini arttırır, bakteri ve hastalıkların yok olmasını sağlar. Hastalıktan dolayı kesilme durumunda olan ağaçların bile tekrar canlanmasına yardımcı olur.

Spa  ( Kaplıca ) Sularının Dezenfeksiyonunda Klor Dioksit ( ClO2 )

Spa (kaplıca) sularında mikrobiyolojik faktörlerden dolayı suda kirlenmeler olur ve bu kirliliği Tayvan Çevre Koruma Ajansı (TEPA) tarafından da desteklenen yüksek verimle çalışan, yüksek oksidasyon gücüne sahip ve suyla temasından sonra herhangi bir kimyasal, kanserojen yan ürün üterimi olmayan Klor Dioksit, günümüzde su dezenfeksiyonu olarak aktif kullanılmaktadır. Spa (kaplıca) sularının yüksek sıcaklıklarda içerdiği bakteriler ve virüsler 0,7 ppm’lik Klor Dioksit ile minimize olur, koku oluşumu ortadan kalkar ve dezenfeksiyon sağlanır.

Gıda Paketlemesinde Klor Dioksit ( ClO2 )

Meyve ve sebzelerin raf ömürlerinin az olmasının en önemli nedeni bakteri varlığıdır. Gıda paketlemesinde Klor Dioksit ile dezenfeksiyon yapılmaktadır. Çeşitli meyve ve sebzelerin 40-120 arasında değişen konsantrasyonlardaki Klor Dioksit çözeltisi ile yıkanmasıyla bakteri varlığı yok olmakta ve bununla birlikte raf ömürleri ortalama 5 günden 14 güne çıkmaktadır.

Un Üretiminde ve Beyazlatılmasında Klor Dioksit ( ClO2 )

Unun performansını ve besleme değerini arttırmak amacıyla değirmenden una katkı maddeleri ilave edilir. Bunun yanı sıra öğütülmüş un sarı renkte olup beyazlatılması veya ağartılması söz konusudur. Bu işlemleri yapmak için çoğu işletmede kanser ve alerji riski olan Potasyum Bromat ve Benzoil peroksit kullanılmaktadır. Bu katkı maddelerin kullanımına Avrupa’da ve İngiltere’de izin verilmemektedir. Klor Dioksit herhangi bir kansorejen ve alerji riski olmadığı için unun beyazlatılmasında, ağartılmasında ek olarak performansın ve besleme değerinin arttırılmasında kullanılmaktadır. Unun en yüksek performansa sahip olabilmesi (oksidasyon) için 3-6 hafta beklemek gerekir. Unun oksidasyonu için Klor Dioksit kullanılır ve bu süreyi minimize eder.

Yüzme Havuzların Dezenfeksiyonunda Klor Dioksit ( ClO2 )

Yüzme havuzların dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasallara karşı dirençli mikropların artması, oluşturdukları kimyasal ve kansorejen yan ürünler sonucu salgın hastalıklar ile birlikte, yüzme astımı ve ishal görünümü artmıştır. Klor Dioksit su içinde herhangi bir tepkimeye girmeden ve kansorejen yan ürün oluşturmadan Yüzme Havuzlarının dezenfeksiyonunu sağlamakta ve suda rahatsız edici kokuları ortadan kaldırmaktadır. Kullanılacak CHLORINEDIOXIDE(ClO2) miktarı havuz suyunun kirliliğine, sıcaklığına, pH ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ama genel olarak düşük dozlarda kullanılarak yüzme havuzları için dezenfeksiyon sağlanır. Bununla birlikte CHLORINEDIOXIDE(ClO2) ile yüzme havuzlarının dezenfeksiyonu sonucu tanklar, borular ve pompalarda yosun giderici olarak kullanılan ek kimyasalları kullanımı ortadan kalkar ve malzeme – bakım masrafları minimize olur.

Spa (kaplıca) sularında mikrobiyolojik faktörlerden dolayı suda kirlenmeler olur ve bu kirliliği Tayvan Çevre Koruma Ajansı (TEPA) tarafından da desteklenen yüksek verimle çalışan, yüksek oksidasyon gücüne sahip ve suyla temasından sonra herhangi bir kimyasal, kanserojen yan ürün üterimi olmayan CHLORINEDIOXIDE(ClO2), günümüzde su dezenfeksiyonu olarak aktif kullanılmaktadır. Spa (kaplıca) sularının yüksek sıcaklıklarda içerdiği bakteriler ve virüsler 0,7 ppm’lik CHLORINEDIOXIDE(ClO2) ile minimize olur, koku oluşumu ortadan kalkar ve dezenfeksiyon sağlanır.

Toplu Taşıma Araçlarında Klordioksit 

Ülkemizde ve dünyada günde milyonlarca kişi tren, vapur, otobüs, uçak, metrobüs ve ticari taksilerde olmak üzere toplu taşıma araçlarını son derece yaygın olarak kullanmaktadır. Kullanıma açık olan toplu taşıma araçlarında oturulan, tutulan ve solunan havada virüs ve bakteriler yaygın olarak bulunmaktadır. Risk faktörü taşıyan toplu taşıma araçların dezenfeksiyonu bu araçları kullanmakta olan kişiler için hayati önem taşımaktadır.

Klordioksit her gün kullanılan araçların dezenfeksiyonu bakımından hayati olarak önem taşımaktadır. Kullanılan araçların oturulan, tutulan ve basılan her yerin dezenfeksiyonu her gün yapılmak zorundadır.CHLORINEDIOXIDE(ClO2)  ile hazırlanan çözelti karışımları düşük ppmlerde (50-100 ppm) virüs ve bakterilere etki ederek bu sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için etken olarak kullanılan çözeltidir.

Toplu taşıma araçların en büyük risk kapalı ortamda solunan havanın kalitesi de yer almaktadır. Her gün milyonlarca insan kapalı alanda aynı havayı solumak zorunda kalmaktadır. Buda bakteri ve virüslerin etkin bir şekilde insandan insana bulaşmada etkili rol oynamaktadır. Bunun önüne geçebilmek amacı ile düşük ppmlerde hazırlanan CHLORINEDIOXIDE(ClO2)  çözeltisi yada CHLORINEDIOXIDE(ClO2)  gazı etkin olarak rol oynar ve riskin ortadan kalkmasına, ortamın tamamen virüslerden ve bakterilerden arınmasına neden olarak çevrenin daha yaşanılır hale gelmesini sağlar.

Atık Suların Dezenfeksiyonunda ve Koku Giderilmesinde Klordioksit 

Kimyada Sülfür terimi, Kükürt içeren kimyasal bileşiklerin birkaç tipi için kullanılır. Sülfür bileşikleri, çeşitli reaksiyonlar sonucunda oluşturdukları tat, koku, toksitite ve korozyon gibi problemler nedeniyle önemli bir çevre kirleticisi durumundadır. Kükürt içeren bileşiklerin giderilmesi (Sülfür) amacıyla en çok uygulama alanı bulan kimyasal oksidasyonla gidermede oksitleyici olarak Klor Dioksit kullanılmaktadır.

Endüstri atıkların oluşturduğu kokular, organik kokular, kanalizasyondan kaynaklı rahatsız edici kokular  kontrol edilir ve koku seviyeleri minimize olur. Oluşan rahatsız edici ve istenmeyen kokular Absorbe kolonlarına emilir ve Absorbe kolonunda sirküle eden suya Klor Dioksit dozlanarak bu işlem sürdürülür. Koku seviyesinin düzeyine göre 1-50 ppm arasında değişen konsantrasyonlar ile CHLORINEDIOXIDE(ClO2) dozlaması yapılarak kötü koku kontrolü sağlanmış olur. Bu müdahaleyle birlikte 40.000 olan koku birimi 500 koku birimine düşürülmektedir.

Koku Giderilmesi ve Kontrolünde Klor Dioksit ( ClO2 )

Endüstri atıkların oluşturduğu kokular, organik kokular, kanalizasyondan kaynaklı rahatsız edici kokular Klor Dioksit ile birlikte kontrol edilir ve koku seviyeleri minimize olur. Oluşan rahatsız edici ve istenmeyen kokular Absorbe kolonlarına emilir ve Absorbe kolonunda sirküle eden suya Klor Dioksit dozlanarak bu işlem sürdürülür. Koku seviyesinin düzeyine göre 1-50 ppm arasında değişen konsantrasyonlar ile Klor Dioksit dozlaması yapılarak kötü koku kontrolü sağlanmış olur. Bu müdahaleyle birlikte 40.000 olan koku birimi 500 koku birimine düşürülmektedir.

Klor Dioksit ( ClO2 ) ile Sülfür (Kükürt İçeren Kimyasal Bileşikler) Kontrolü

Kimyada Sülfür terimi, Kükürt içeren kimyasal bileşiklerin birkaç tipi için kullanılır. Sülfür bileşikleri, çeşitli reaksiyonlar sonucunda oluşturdukları tat, koku, toksitite ve korozyon gibi problemler nedeniyle önemli bir çevre kirleticisi durumundadır. Kükürt içeren bileşiklerin giderilmesi (Sülfür) amacıyla en çok uygulama alanı bulan kimyasal oksidasyonla gidermede oksitleyici olarak Klor Dioksit kullanılmaktadır. Atık sularında bulunan yüksek oranda Kükürt içeren bileşiklerin  (Sülfür) gideriminde Klor Dioksitle yapılan Kimyasal Oksitleme ekonomik olmaktadır. Kanalizasyon sistemlerinde oluşan Hidrojen Sülfür  (H2S) , beton malzemelerin aşınmasına, kötü kokuların oluşmasına neden olur. Kontrollü Klor Dioksit püskürtmesiyle kaynaktaki koku yok olur ve beton malzemelerde oluşan aşınmalar minimize edilir.

Top