mangan cevheri

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Suda Arsenik Giderilmesinde etkili ürün Pars Pro50

Pars Pro50 DMRSÜREN Kimya San.Ltd Şti nin yerli ve yabancı maden ocaklarından özenle seçmiş olduğu İçme suyunda demir mangan ve arsenik problemini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş, yüksek mangandioksit içerikli özel filtre mineralidir.

Suda çözünmüş demir, mangan,nitrat ve arsenik iyonlarını filtre yatağında tutulmasını sağlar, oksitlenmiş demir, mangan ve arsenik iyonlarının çökelerek tutulmasını sağlayan, katalitik etkiye sahiptir.

Mineralin ömrü 5 – 10 yıl gibi çok uzundur. Düzgün projelendirilmiş ve imal edilmiş filtrelerde yıllarca çalışarak sürekli  olarak kesintisiz arıtım gerçekleştirir.

 

Sudaki Arseniği Giderme Yöntemleri

  1. Floklama sonrası filtrasyon: Arsenik, karakteri gereği, doğru pH derecesinde demir maddesine bağlanır veya demir tarafından adsorbe edilir. Örneğin suya demir klorür (FeCl3) vererek yapılan floklama sırasında arseniğin belli bir oranını bağlamak mümkündür. Daha sonra su çok iyi filtre edilmelidir. Bu filtrasyonun kalitesi çok önemlidir. Hatta “Ultra Filtrasyon” gibi yöntemler ile demire bağlı arseniği yüksek oranda sudan ayırmak mümkündür. Yüksek kalitede

filtrasyonun ikinci önemi, suyun tadını ve rengini bozan demir partiküllerinin iyi su tarafına kaçmasını önlemektir.

  1. İyon değiştirici ile arsenik giderimi: Klasik yöntem olan iyon değiştirici reçineler ile arsenik ve bununla beraber başkaca mineralleri sudan gidermek mümkündür.
  1. Ters ozmoz tekniği ile arsenik giderimi: Suyun kalitesi düzeltilmek istendiğinde, yalnızca arsenik değil, başkaca minerallerin % 90 – % 95’i ters ozmoz tekniği ile sudan ayrılabilir. Hatırlatalım ki, As(III) önce okside edilmeli ve As(V) formuna dönüştürülmeli, daha sonra ters ozmoz ile sudan ayrılmalıdır. Çünkü As(III) ters ozmoz mambranlarından dahi kısmen geçebilen bir maddedir.
  1. Adsorban türü filtre dolgu malzemesi ile arsenik giderimi: Son yıllarda icat edilen bazı filtre dolgu malzemeleri arseniği adsorbe edebilir. Her bir adsorban malzemenin özellikleri farklı, etkili olduğu pH dereceleri farklıdır. Bazı model adsorbanlar rejenere edilebilir, diğerleri arseniğe doyduğunda atılıp yerine yenisi konur.

Yalnızca arseniği adsorbe eden herhangi bir malzeme henüz icat edilmemiştir. Suda arsenik ile beraber bulunması muhtemel silikat, uranyum, vanadyum ve başkaca mineraller arsenik ile beraber adsorbe edilir.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

Top