mikronize kükürt

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kükürt Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Topraktan kaynaklanan yüksek pH, yüksek kireç ve bitki besin noksanlıkları ile mantar hastalıkları sorunlarınızda etkili ve ekonomik bir çözümdür. Üniversitelerde konuyla ilgili akademik deneyime sahip uzmanlarla yapılan ortak çalışmalar, kükürdün saflığının ve miktarının değil aynı zamanda size sunduğumuz üründe olduğu gibi çabuk ve etkili olması için parçacık boyutunun da çok küçük (mikronize) olması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda yapılan analizler en uygun kükürt içeriğinin %99,96 ‘dan fazla safiyet ve mikronize kükürt üretimi yapabilen ürettiği toz kükürt olduğu belirtilmiştir.

MİKRONİZE TOZ KÜKÜRT
Kükürdün çok ince olarak öğütülüp elenmesi ile elde edilen, 120 Mikron,
parçacık boyutu 0 – 40 mikron arasında olan kükürde 80 Mikron,
mikronize toz kükürt denir. 40 Mikron.
Kükürt inceldikçe toplam yüzey alanı artacaktır.
Bu sebeple toprakta daha verimli hale gelecektir.

NERELERDE KULLANILIR?

 • Tarım haricinde, Kauçuk Sanayinde; Otomotiv İç-Dış Lastiği, Sızdırmazlık Elemanları (Keçe), Ayakkabı Tabanları, Konveyör Bant, Balon, Biberon Başlığı, Emzik, Silgi, Taban Kaplama, Hız Kesici, Reflektörlü Hız Kasisi, Titreşim (Vibrasyon) Takozu, Hava Süspansiyon Körükleri, Hortum, Saat Kordonu, Oyuncak, Elastik Kaplin, Cep Telefonu Kılıfı, Çizme, Yalıtım Sanayi vb. Ürünlerin İmalatında Kullanılır.
 • Sıvı Kükürt İmalatında Kullanılır.
 • Kozmetik de Kükürtlü Cilt Kremi, Kükürtlü Yüz Maskesi ve Kükürtlü Sabun İmalatında Kullanılır.

GRANÜR KÜKÜRT

Toprağın PH değerlerini dengelerken, toprağı besleyerek rekoltenin artmasına yardımcı olur. Granül Kükürt çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. En çok sülfirik asit yapımında kullanılır. Granül kükürt , islimleme ve toprak ıslahında da kullanılır.

NERELERDE KULLANILIR?
– İslimleme’de (Ör. İçerisinde Kayısı bulunan kapalı bir odada kükürt yakılır, ortaya çıkan kükürt dioksit gazı kayısıyı kaplayarak onu koruma altına almış olur). Yine şarap üretiminde de kükürt dioksit ile şarap koruma yapılır. Kükürt dioksit gazı zehirli olduğu için miktar olarak tam ayarlama yapılmalıdır.
– Toprak ıslahında; (Etki süresi çok geç olduğundan (5 yıla kadar ancak çözünür) pek tercih edilmemelidir).
– Barut üretiminde;
– Kibrit üretiminde;
– Sülfürik asit üretiminde;
– Geri dönüşüm sektöründe kurşun saflaştırmada;
– Tavuk kümeslerinde kümes boşaldıktan sonra kükürt yakılarak haşere öldürmede;

Sıvı Kükürt

Sıvı kükürt; elementel formda olması nedeniyle toprak ıslahında ve toprak pH düzeyini ayarlamada kullanılabilecek etkin bir üründür. Damlama, yağmurlama, holder ve sırt pompaları ile kullanıma uygundur. Partikül çapları 1 – 12 mikron aralığı seviyelerindedir. Sera örtüsüne zarar vermez. Kullanım miktarları toprak pH düzeyi ve yapısına göre farklılıklar gösterir. Uygulama sonrası ısıya bağlı olarak bir kaç gün içerisinde etkisini göstermeye başlar.

NERELERDE KULLANILIR?
• Toprak ıslahında ve toprak pH düzeyini ayarlamada kullanılabilecek en etkin üründür.
• Organik tarımda; toprak ıslahında izin verilen ender maddelerden biridir.
• Bitkinin tüm gelişim dönemlerinde kullanılabilir.
• Ekim öncesi ve ekim anında kullanılabilir.
• Topraktaki kireci ve tuzluluk oranını en kısa sürede düzenleyen ve düşüren etkin bir üründür.
• Ürünlerin donmaya karşı direncini ve kışa dayanıklılığını arttırır.
• Gece ve gündüz arasında oluşan sıcaklık farklarını azaltır ve düzenler.
• Ürünün daha erken olgunlaşmasına yardımcı olur.
• Ürünün gerekli olan iz elementlerinin alımını kolaylaştırıp ürün verimini arttırır.
• Kuraklığa karşı toprağın direncini arttırır.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kükürt Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Kükürt, yeryüzünde %0.06-0.09 oranında bulunan, endüstriyel hammaddelere giren bir elementtir. Pratik olarak bütün bitkilerin ve hayvanların bünyelerinde bir miktar kükürt bulunur. Gerek tabiatta ve gerekse sanayide elementer kükürdün oluşum mekanizması H2S ve SO2 gazlarının oksitlenmesiyle elementer kükürdün çökelmesine dayanır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA DA..

Kükürdün rengi kanarya sarısı,bal sarısı veya yeşilimsi sarı olabilir. Bünyesinde mikrokristalen pirit içeren kükürt cevheri parlak koyu gri renklidir. 119°C’de ergidiği için en kolay tanıma usulü kibrit alevine tutmaktır. Alevde katran gibi eriyerek siyah damlacıklar halinde damlamaya başlar. Hafif açık mavi renkli alevi vardır ve çıkan SO2 gazı zehirlidir. H2S gazı da zehirli olup, zehirlenme gerçekleştikten sonra aniden düşüp bayılma görülür.Reçine parlaklığına sahiptir. Saf kükürt yarı şeffaftır. Kırılması pürüzlü ve konkoidaldır. Beyaz çizgi gösterir. Sertliği 1.5-2.5 arasında değişir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA DA..

Yoğunluğu 2.03- 2.06 gr/cm3’dür. Isı iletkenliği azdır, elektrik iletkenliği yoktur. Ancak nemli veya piritli ortamlarda elektrik iletkenliği yüksektir. Sürtünme ile negatif elektriklenir. Sıcak havalarda sürtünme ile için eriyerek hafif mavi alevle yanabilir. Röntgen ışınlarını geçirmez. Kristal şekli piramidal holoedridir,nadiren de rombik kristaller halinde bulunur. Optik karakteri pozitif ve çift kırması yüksektir.Adi sıcaklıkta elementer kükürt rombik kristaller halinde bulunur. Rombik kükürt ısıtılırsa 95,5°C’de monoklin kükürde döner. 95,5°C tranzisyon noktasıdır. Yani bu sıcaklığın altında rombik, üstünde monoklin kükürt vardır. Monoklin kükürt soğuyunca yavaş yavaş rombik kükürde döner. Monoklin kükürt 119°C’ de ergiyerek sıvı hale geçtiğinden sadece 95.5°C-119°C’de arasında, mevcuttur. Kükürt, sulu eriyiklerden rombik sistemde ve magmatik, volkanik eriyiklerden monoklinik sistemde kristalleşir. Suda erimez ve süspansiyon halinde kalır. Petrolde az erir. Amorf modifikasyonları hariç değer çeşitleri karbon sülfür içinde erir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA DA..

Kimyasal sembolü S’dir. Atom ağırlığı 16’dır. Kimyasal bileşiklerde -2’den + 6 ya kadar değerler alır ve oksijen gibi özellikle metallerde hemen reaksiyona girer. Asal gazların ve azotun dışında birçok elementle birleşir. 270°C de yanar 444°C’ de kaynar.Kükürt buharları kaynama noktasında S8 molüküllerinden ibarettir. Sıcaklık yükseldikce S6, S4 ve 650°C’den sonra da S2 moleküllerine dönerler. Kükürt, tarımsal bitkilerin besin kalitesini tayin eden birkaç parametre ile ilgili proteinlerin, glukosinolatların ve diğer bileşiklerin bir bileşeni olarak birincil ve ikincil bitki metabolizmasında önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda azotlu gübrelerin etkenliğini artırmakta ve yeraltı suyuna nitrat sızıntısını azaltmaktadır. Tahıllar için 17-34 kg/hektar, baklagiller için 44-56 kg/hektar elementer granül kükürt gübrelemesi tavsiye edilmiştir (Sulphur, 1999, January-February).

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA DA..

Dünya kükürt kaynaklarının çok az bir kısmı yoğunlaşarak ekonomik madencilik ve işletmeye uygun rezervler oluşturmaktadır. Bu rezervlerin maden işletmeleriyle ve frash yöntemleriyle işletilmesi; kükürdün petrol ve doğal gaz rafinerilerinde yan ürün olarak üretilmesinden daha pahalıya mal olmaktadır. Element halinde bulunduğu gibi, birçok elementle birleşerek sülfürler, sülfatlar ve organik bileşikler halinde, tortul, metamorfik ve volkanik kayaçlarda ve bütün fosil yakıtlarında bulunmaktadır. Tiplerine göre kükürt kaynakları şöyle sınıflandırılmaktadır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA DA..

 • Doğal elementer kükürt yatakları
 • Sülfürlü yataklar (pirit,bakırlı pirit v.s.)
 • Sülfatlı yataklar (jips, alünit v.s.gibi)
 • Doğal gazlar (H2S ve SO2 gazları da içerirler)
 • Termik santral ve endüstriyel baca gazları (SO2 içerirler).
 • Petol ve bitümlü kumlar
 • Kömür ve bitümlü şeyler

Köklerine göre doğal kükürt yatakları üç ana bölüme ayrılır:

 1. Sedimenter kükürt yatakları: Jipslerle aratabakalı veya jipsler bünyesinde yeralırlar. Hidrokarbonlarla kontakt halinde olan jipslerde kükürt bakterilerinin faaliyetiyle jipslerin biokimyasal bozuşmasından meydana gelir. Tuz domları jips örtü kayaçları bünyesinde de sedimenter kükürt yatakları bulunabilir.
 2. Volkanik kükürt yatakları: Poröz ve çatlaklı volkanik ana kayaç bünyesinde metal sülfitlerle beraber yer alır. Cevher yatakları masif ve kütleseldir. Merkezden dışa doğru kükürt cevheri etrafında piritli, opalli, killi zonlaşmalar görülür. Volkanik H2S ve SO2 gazları yeryüzüne faylarla çıktığı taktirde yüzeyde kükürt empregnasyonları, süblümasyonları ve kabukları oluşturur.
 3. Hidrotermal kükürt yatakları: Kükürt çiçekleri, çatlak dolguları ve serpili kristaller halindedir. Doğada küresel veya böbreğimsi, fay ve çatlak duvarları üzerinde örtü olarak ve toz kükürt çiçekleri şeklinde, çatlak dolgusu halinde bulunur. Fayların kesiştiği yörelerde kükürt miktarı ve etrafındaki alterasyon artar.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

Top