payet kostik

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SODYUM HİDROKSİT NEDİR?

NaOH formülü ile kimyada gösterilen sanayinin vazgeçilmez kimyasal ürünlerinden biri de sodyum hidroksitdir. Kullanım alanı çok yaygın olan sodyum hidroksit değişik formları mevcut olup ,en yaygın olarak sıvı ve katı halde bulunur. Renksiz şeffaf forma sahip olan sıvı sodyum hidroksit, katı halde ise tuz renginde yaklaşık olarak beyaz renkte bir maddedir. Katı formuda kendi içinde değişik fiziksel ve kimyasal farklılıklar ihtiva etmektedir. Genellikle boncuk ve payet olarak katı haldeki sodyum hidroksit adlandırılır. Sodyum hidrpoksitin içeriğinde sodyumhidrojen ve oksijen atomları vardır. Kimyasal ifadesi NaOH tır. Potasyum hidroksit ile karıştırmamak gerekir sodyum hidroksit ile potasyum hidroksit farklı malzemelerdir. Potas kostik diye bilinen kostiğin formülü KOH tur. Oldukça geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Arıtma tesislerinde sodyum hipoklorit, hidroklorik asit, demir 3 klorür, sülfürik asit ile birlikte sodyum hidroksitde kullanılmaktadır. Ayrıca petrol rafinelerinde, sabun sanayinde, bir çok üretim tesislerinde kağıt ve boya üretim tesislerine kadar bir çok alanda kullanımı mevcuttur. Kostik; payet kostikpotas kostikboncuk kostiksud kostiksıvı kostiksodyum hidroksit gibi değişik isimlerle de görmek mümkündür.

Sodyum Hidroksit Ambalaj

Sodyum hidroksit ambalajları malzemenin fiziksel formuna göre değişiklik arzeder. Katı haldeki sodyum hidroksit boncuk kostik (micro pearls) ve payet kostik (flake) genellikle 25 kg lık torbalarda ambalajlanırlar. Sıvı haldeki sodyum hidroksit (sud kostik) ise plastik bidonlarda (25 kg, 45 kg) veya IBC tanklarda (1500 kg) ambalajlanırlar.

Sodyum Hidroksit Kullanım Alanları

Arıtma sektörü, kağıt sanayii , boya sanayii,metal sektörü, sabun yapımı ve deterjan sektörü, patlayıcı maddeler sanayii, gıda vb.
Arıtma: Kötü kokuyu giderme, Su Giderlerinin Temizlenmesi (kanalizasyon)boruları temizlemede, pH dengelemede
Kâğıt Hamuru Sektöründe: Yapıştırıcı malzeme olarak, ısıl işlemlerle yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında kostik kullanılır.
Kimyasal Madde ımalatında: Sodyum Aluminat, Silikat, PoliKarbonat, Sodyum Siyanür, Titan Oksit, Zeolit vb.
Tekstil: En son üründe artiklari uzaklaştırmada, beyazlatmada
Temizlik Sektöründe (Deterjan ve Sabun): Sıvı sabun, Sabun,Deterjan, Fırın ve Boru Temizleyici , yağ sökücü madde yapımında kostik kullanılır. ılaç Sektöründe: aspirin ve antiseptik imalatında Gıda Sektöründe: Yemeklik yağı arıtmada, zeytinin karartılması işleminde içecek ve Süt Sektöründe: Yağ temizlemede, su arıtmada, ekipman temizlemede, yağ sökücü vb.

Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksitmürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,parssülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,parssepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars limesülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,parssilisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,parsmagnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyumoksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,parsnikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibdentozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyumsilikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsilnem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,parsmagnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyumsülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars madentozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinkooksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsilsilikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyumtozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,keko75kalay sökücü,kaojel tarımsal kaplama jeli,serajel sera üsüt kaplama jeli,bakırtozu,nital dağlama solüsyonu,pcb test kiti,fire assay fluks,sgs,alfredkniht,bronz tozu,ironfer ağırlık tozu,demir tozu,kurşun tozu,sarı kurşunoksit,mürdesenk,pirinç tozu,ferro alaşım tozları,nanomikron.com,nanomikronmetal tozları,muskovit,kuvars tozu,silika tozu,mika tozu,kalsine kaolin,rafinesaf kaolin,meta kaolin,dmrsüren şirketler grubu,mikronize madenler,kalsiyumoksit,kalsiyum hidroksit,claypacks oksijen emici,grafit tozu,yağlı grafit,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com, claypacks.com,nanomikron.com,nanotozlar.com,parox.com.tr

magnezyumoksit.com,potasyumsilikat.net,copper2000.com,kostik.net,jurnalci.com

hasatdergisi.comİdakikadoksan.com,logisticusdergisi.comİkaucukdergisi.com

sepiyolit.net,dmrsuren.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

KOSTIK NEDİR?

Ülkemizde de üretimi bulunan ve kimyasal ismi  Sodyum hidroksit olan ve halk arasında kostik soda diye tabir edilen ürün hemen hemen her sektörde yaygın olarak kullanılan bir kimyasaldır. Sıvı haldeyken, ürün şeffaf renkte bir madde olup değişik isimlerle de anılmaktadır. Kimya sektörünün lokomotif kimyasallarından biri durumunda olan ürün ; sodyum , hidrojen ve oksijen atomlarından oluşmaktadır. Sodyum hidroksit NaOH , potasyum hidroksit KOH kimyasal formülü ile formülize edilir. Gıdadan tekstile, temizlikten sabun imalatına kadar bir çok sanayide geniş bir kullanım alanına sahiptir. En kuvvetli baz olması nedeniyle bir çok indirme işlemi sırasında sıkça tüketilen bir kimyasaldır.  Sıvı kostik sud kostik olarak adlandırılır. Ürünün yoğunluğu 2.1 g/cm3 .

Kostik Nedir? Ne işe yarar?

Sodyum hidroksit, beyaz renkte nem çekici bir maddedir. NaOH formülüyle gösterilir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. ınsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Sodyum hidroksit , lâboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride bir çok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt,boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır.  Kuvvetli bir bazdır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı takribi 50 santigrat dereceye kadar çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır. Bu sıcaklıktan da faydalanılarak tıkalı giderleri açmada kullanılır. Alkali bir ürün olarak ta bilinen ürün, sodyum +1 iyonunun OH -1 iyonu ile bağ yapmış bileşiğidir. Sabun yapımında ve bazı kimyasal reaksiyonlarda kullanılır. Piyasada katı ve sıvı formda mevcuttur. Katı formaları payet kostik ve boncuk kostik şeklindedir. Ayrıca potasyum hidroksitin katı formu olan ve arap sabunu yapımında kullanılan potas kostik de diğer benzer bir üründür.

Sabun yapımında ve bazı kimyasal reaksiyonlarda kullanılır.
Ürünün kullanım alanının genişliği ile birçok sektöre hitap etmektedir.

Pars alüminyum tozu,parsbakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Parsdemir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksitmürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,parssülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,parssepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars limesülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,parssilisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,parsmagnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyumoksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,parsnikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibdentozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyumsilikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsilnem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,parsmagnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyumsülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars madentozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinkooksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsilsilikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyumtozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,keko75kalay sökücü,kaojel tarımsal kaplama jeli,serajel sera üsüt kaplama jeli,bakırtozu,nital dağlama solüsyonu,pcb test kiti,fire assay fluks,sgs,alfredkniht,bronz tozu,ironfer ağırlık tozu,demir tozu,kurşun tozu,sarı kurşunoksit,mürdesenk,pirinç tozu,ferro alaşım tozları,nanomikron.com,nanomikronmetal tozları,muskovit,kuvars tozu,silika tozu,mika tozu,kalsine kaolin,rafinesaf kaolin,meta kaolin,dmrsüren şirketler grubu,mikronize madenler,kalsiyumoksit,kalsiyum hidroksit,claypacks oksijen emici,grafit tozu,yağlı grafit,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com, claypacks.com,nanomikron.com,nanotozlar.com,parox.com.tr

magnezyumoksit.com,potasyumsilikat.net,copper2000.com,kostik.net,jurnalci.com

hasatdergisi.comİdakikadoksan.com,logisticusdergisi.comİkaucukdergisi.com

sepiyolit.net,dmrsuren.com

Top