ruminant sepiyolit

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sepiyolitin Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı

Sepiyolitin tüm hayvan türlerinde güvenli bir şekilde %2’ye kadar bağlayıcı, kekleşmeyi önleyici ve koagülan olarak kullanılabileceği E562 ve E563 ile onaylanmıştır. Sepiyolit diğer killer gibi absorbe edilmeyip inert bir maddedir.

Wistar ratlarla (15 erkek  ve 15 dişi) yapılan subkronik bir besleme çalışmasında, 12 hafta süreyle %1 lignosülfonat veya %1.5 sepiyolit kapsayan karma yemler kullanılmıştır. Denemede muamelesiz kontrol grubu düzenlenmemiştir. Deneme süresince ölüm gözlenmemiştir. Yem tüketimi, büyüme performansı ve organ ağırlıkları denemeden etkilenmemiştir. Gruplar arasında karaciğer, böbrek, mide ve bağırsaklarda histopatolojik farklılıklar görülmemiştir (EFSA, 2013).

Kanatlılarda Kullanımı

    • Broylerlerde Performans Üzerine Etkisi

 Sepiyolit sindirim içeriğinin sindirim kanalında kalış süresini uzattığından endojen sindirim enzimlerinin yağ, protein, karbonhidratlar gibi sindirim içeriği unsurlarına etkisini, sindirimi ve dolayısıyla yemin besleyici değerini artırmaktadır (Ouhida ve ark., 2000; Tortuero ve ark., 1992). Safaei Katouli ve ark. (2012) broyler karma yemlerinde silikat mineralleri bulunmasının yem tüketimi ve yem dönüşüm oranını olumsuz etkilemeden canlı ağırlık kazancında artış sağlamasını, silikat minerallerin bazı besin maddelerinin sindirilebilirliğini artırmasına ve sindirim kanalında geçiş süresini azaltarak besin maddelerinin sindirilme süresini uzatmasına bağlamaktadırlar.

Yapılan bazı broyler çalışmalarında karma yemlere sepiyolit ilavesinin performans üzerine etkisi Tablo 11’de özetlenmiştir. Eser ve ark. (2012) toplam 204 adet günlük Ross 308 dişi broyler civciv ile yaptıkları altı haftalık 3 grupluk bir çalışmada, sepiyolit kontrol grubu, birinci ve ikinci deneme grupları karma yemlerinde sırasıyla %0, 0.5 ve 1 düzeylerinde kullanılmıştır. Sepiyolit ilavesi canlı ağırlık (P<0.01) ve toplam canlı ağırlık kazancını (P<0.05) artırmıştır. Yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı bakımından gruplar arasında bir farklılık bulunmamıştır.

Detaylı Bilgi İçin:https://sepiyolit.net/

Top