sodyum metabisülfit

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SODYUM METABİSÜLFİT KULLANIM ALANLARI

Sodyum metabisülfit veya sodyum pirosülfit (IUPAC yazımı; Br. E. sodyum metabisülfit veya sodyum pirosülfit), Na2S2O5 kimyasal formülüne sahip inorganik bir bileşiktir.

Bu madde bazen disodyum metabisülfit olarak anılır.

 

Sodyum Metabisülfit dezenfektan, antioksidan ve koruyucu madde olarak kullanılır.

Sodyum Metabisülfit Hazırlanışı:

Sodyum disülfit, bir sodyum hidroksit çözeltisinin kükürt dioksit ile işlenmesiyle hazırlanabilir.

Ilık suda yürütüldüğünde, Na2SO3 başlangıçta sarı bir katı olarak çökelir.

Daha fazla SO2 ile katı, soğutma üzerine kristalleşen disülfiti vermek üzere çözünür.

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + Na2SO3 → Na2S2O5

bu da renksiz bir katı Na2S2O5 tortusu verir.

Sodyum metabisülfit sentezlemek için bir dizi yöntem mevcuttur.

Bunlardan biri Sodyum sülfit ve sodyum bisülfit çözeltisi kullanmaktır.

Bu çözeltiye Kükürt Dioksit eklenir.

Çözeltinin pH’ını korur.

Yukarıdaki çözeltiye NaOH eklenir.

Çözeltide iyonlar arasında aşağıda gösterildiği gibi bir denge vardır:

2HSO32- ⇌ S2O2-5 + H2O

Yukarıdaki çözeltiye NaOH eklendiğinde bisülfit iyonları ile serbest Na+ iyonları oluşur ve Sodyum metabisülfit elde edilir.

Döngü başına kristalizasyon sürecini geliştirir ve daha fazla Sodyum Metabisülfit verimi elde edilir.

Sodyum metabisülfit (SMBS), beyaz/kremsi suda çözünür bir kimyasaldır.

 

Kimyasal formülü, sodyum, kükürt ve oksijenden oluşan inorganik bir bileşik olan Na2S2O5’tir. Sodyum metabisülfit, gıda, tekstil, madencilik, atık su arıtma ve kağıt gibi birçok endüstride kullanılmaktadır.

Sodyum metabisülfit, hafif bir kükürt kokulu beyaz kristal veya toz katı olarak görünür.

Sodyum metabisülfit, solunduğunda toksiktir.

Sodyum metabisülfit Cildi ve dokuyu güçlü şekilde tahriş eder.

 

Sodyum metabisülfit Yanmaz, ancak yüksek sıcaklığa ısıtıldığında toksik oksit kükürt ve sodyum dumanları yaymak üzere bozunabilir.

Sodyum metabisülfit, suyla karıştırıldığında aşındırıcı bir asittir.

Sodyum metabisülfit, gıda koruyucu ve laboratuvar reaktifi olarak kullanılır.

Havaya ve neme maruz kaldığında yavaşça sülfata oksitlenir.

E223 numaralı Avrupa gıda katkı maddesi ile gıdalarda koruyucu, antioksidan ve ağartma maddesi olarak kullanılabilen sülfitlerden biri olan sodyum metabisülfit (SMBS).

Sodyum metabisülfit, taze ve kuru meyve, sebze ve şarapların korunmasında yaygın olarak kullanılan bir indirgeyici maddedir.

Sodyum metabisülfit, Na2S2O5 formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.

Sodyum metabisülfit, sodyum pirosülfit ve sodyum disülfit olarak da bilinir.

Na2S2O5, sodyum katyonu (Na+) ve metabisülfit anyonu (S2O52-) içeren iyonik bir bileşiktir.

Standart durumunda sodyum metabisülfit, aşağıda gösterildiği gibi beyaz veya sarımsı beyaz bir toz halinde bulunur.

Sodyum metabisülfit, kükürt dioksite benzer hafif keskin bir kokuya sahiptir.

 

Sodyum metabisülfitin, sülfitlere duyarlı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirtmek önemlidir.

Sodyum metabisülfit veya basitçe SMS, daha güçlü buğday unları kullanan kraker ve tortilla hamurlarına yaygın olarak eklenen indirgeyici bir maddedir.

SMS ayrıca antioksidan kapasitesi nedeniyle unlu mamüller, şarap, kuru meyve ve reçeller için koruyucu olarak kullanılır.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ                  

0216 4421200-05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com,www.nanomikron.comwww.claypacks.comwww.nanotozlar.com,www.netyerim.net,www.metaltoz.com

 

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SODYUM METABİSÜLFİT

Sodyum metabisülfit veya sodyum pirosülfit (IUPAC yazımı; Br. E. sodyum metabisülfit veya sodyum pirosülfit), Na2S2O5 kimyasal formülüne sahip inorganik bir bileşiktir.
Bu madde bazen disodyum metabisülfit olarak anılır.

Sodyum Metabisülfit dezenfektan, antioksidan ve koruyucu madde olarak kullanılır.
Sodyum Metabisülfit Hazırlanışı:
Sodyum disülfit, bir sodyum hidroksit çözeltisinin kükürt dioksit ile işlenmesiyle hazırlanabilir.
Ilık suda yürütüldüğünde, Na2SO3 başlangıçta sarı bir katı olarak çökelir.
Daha fazla SO2 ile katı, soğutma üzerine kristalleşen disülfiti vermek üzere çözünür.

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O
SO2 + Na2SO3 → Na2S2O5
bu da renksiz bir katı Na2S2O5 tortusu verir.
Sodyum metabisülfit sentezlemek için bir dizi yöntem mevcuttur.
Bunlardan biri Sodyum sülfit ve sodyum bisülfit çözeltisi kullanmaktır.
Bu çözeltiye Kükürt Dioksit eklenir.
Çözeltinin pH’ını korur.
Yukarıdaki çözeltiye NaOH eklenir.
Çözeltide iyonlar arasında aşağıda gösterildiği gibi bir denge vardır:
2HSO32- ⇌ S2O2-5 + H2O

Yukarıdaki çözeltiye NaOH eklendiğinde bisülfit iyonları ile serbest Na+ iyonları oluşur ve Sodyum metabisülfit elde edilir.
Döngü başına kristalizasyon sürecini geliştirir ve daha fazla SodyumMetabisülfit verimi elde edilir.
Sodyum metabisülfit (SMBS), beyaz/kremsi suda çözünür bir kimyasaldır.

Kimyasal formülü, sodyum, kükürt ve oksijenden oluşan inorganik bir bileşik olan Na2S2O5’tir. Sodyum metabisülfit, gıda, tekstil, madencilik, atık su arıtma ve kağıt gibi birçok endüstride kullanılmaktadır.
Sodyum metabisülfit, hafif bir kükürt kokulu beyaz kristal veya toz katı olarak görünür.
Sodyum metabisülfit, solunduğunda toksiktir.
Sodyum metabisülfit Cildi ve dokuyu güçlü şekilde tahriş eder.

Sodyum metabisülfit Yanmaz, ancak yüksek sıcaklığa ısıtıldığında toksik oksit kükürt ve sodyum dumanları yaymak üzere bozunabilir.
Sodyum metabisülfit, suyla karıştırıldığında aşındırıcı bir asittir.
Sodyum metabisülfit, gıda koruyucu ve laboratuvar reaktifi olarak kullanılır.
Havaya ve neme maruz kaldığında yavaşça sülfata oksitlenir.
E223 numaralı Avrupa gıda katkı maddesi ile gıdalarda koruyucu, antioksidan ve ağartma maddesi olarak kullanılabilen sülfitlerden biri olan sodyummetabisülfit (SMBS).
Sodyum metabisülfit, taze ve kuru meyve, sebze ve şarapların korunmasında yaygın olarak kullanılan bir indirgeyici maddedir.

Sodyum metabisülfit, Na2S2O5 formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.
Sodyum metabisülfit, sodyum pirosülfit ve sodyum disülfit olarak da bilinir.
Na2S2O5, sodyum katyonu (Na+) ve metabisülfit anyonu (S2O52-) içeren iyonik bir bileşiktir.
Standart durumunda sodyum metabisülfit, aşağıda gösterildiği gibi beyaz veya sarımsı beyaz bir toz halinde bulunur.
Sodyum metabisülfit, kükürt dioksite benzer hafif keskin bir kokuya sahiptir.

Sodyum metabisülfitin, sülfitlere duyarlı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirtmek önemlidir.
Sodyum metabisülfit veya basitçe SMS, daha güçlü buğday unları kullanan kraker ve tortilla hamurlarına yaygın olarak eklenen indirgeyici bir maddedir.
SMS ayrıca antioksidan kapasitesi nedeniyle unlu mamüller, şarap, kuru meyve ve reçeller için koruyucu olarak kullanılır.
Sodyum Metabisülfit (sodyum bisülfit susuz, sodyum pirosülfat, SMBS, MBS), Na2S2O5 kimyasal formülüne sahip beyaz inorganik kristal bir bileşiktir.
Sodyum metabisülfit, bir antioksidan, gıdalarda koruyucu veya çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda diklorinasyon için kullanılan inorganik bir bileşiktir.

CAS Numarası: 7681-57-4
EC Numarası :231-673-0
Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol

Sodyum metabisülfit uygulamaları:
•   Madencilik sektöründe siyanür imhası ve liç (Manganez, Altın, Kobalt, İyot, Nikel ve Gümüş)
•   Belediye atıksu, kağıt hamuru ve kağıt, elektrik ve tekstil suyu arıtma tesislerinde klorsuzlaştırma
•   dezenfektan
•   Deri tabaklama işleminde su arıtma
•   oksijen temizleyici
•   Kiraz salamura işlemi
•   Fotoğraf geliştirici çözümlerinde koruyucu
•   antioksidan
•   Temizlik maddeleri, deterjanlar ve sabunların üretiminde kullanılır
Sodyum metabisülfitin Kimyasal Bileşimi:
Sodyum Metabisülfit, ağırlık %’si:    %98.7 min.
SO2 olarak tahlil: 66.5 dak.
Çözünmezler, ağırlıkça %    : ≤ 0.005
Klorür, ağırlıkça %:    ≤ 0.05
Tiyosülfat, ağırlıkça %: ≤ 0.05
Arsenik, ppm:    ≤ 1.0
Ağır metaller, ppm: ≤ 10.0
Demir as (Fe), ppm: ≤ 2,0
Selenyum, ppm    : ≤ 5.0
Kurşun (Pb), ppm. ≤ 2.0

Sodyum metabisülfitin kimyasal yapısı:
Anyon metabisülfit, negatif yükün SO3 ucunda daha lokalize olduğu bir SO3 grubuna bağlı bir SO2 grubundan oluşur.
S–S bağ uzunluğu 2.22 A’dır ve “tiyonat” ve “tiyonit” S–O mesafeleri sırasıyla 1.46 ve 1.50 A’dır.
Sodyum metabisülfit beyaz, granüler bir katıdır.
Sodyum metabisülfit, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde, fotoğraf endüstrisinde ve diğer çeşitli endüstrilerde ağartıcı veya klor giderici olarak kullanılır.
Gıda Sınıfı sodyum metabisülfit, gıda koruyucusu olarak kullanılabilir.
Sodyum metabisülfit diğer kimyasalların imalatında da kullanılabilir.

Tüketiciler, yukarıda sıralanan tüketici ürünü uygulamalarının çoğunda veya sodyum metabisülfitin dönüştürülmediği veya reaksiyona girmediği durumlarda sodyum metabisülfite maruz kalabilir.
Sodyum metabisülfite maruz kalmak ciltte, gözlerde ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir.
Sodyum metabisülfit solunması halinde duyarlılaşmaya neden olabilir (alerjik reaksiyon geliştirir).
Sodyum metabisülfit tozlarının solunması astımı veya diğer akciğer (solunum) hastalıklarını şiddetlendirebilir ve baş ağrılarına, nefes alma güçlüklerine veya kalp düzensizliğine neden olabilir.
Yutulması gastrointestinal tahrişe, mide bulantısına, kusmaya ve ishale neden olabilir.

Sodyum metabisülfit, Na2O5S2 moleküler formülüne sahiptir ve bir antioksidan olarak kabul edilir.
Sodyum metabisülfit, gıda koruyucu olarak ve ticari şarap yapım endüstrisinde kullanılır.
Kağıt ve tekstil endüstrisinde ağartma maddesi olarak Sodyum metabisülfit kullanılmaktadır.
Sodyum metabisülfit ciddi alerjik reaksiyonlarla ilişkilendirilebilir.

Çocuklarda birincil maruziyet gıdalar yoluyla olmakla birlikte, sülfit içeren ilaçların oral, inhalasyon, parenteral ve oftalmik uygulanmasından sonra da ciddi reaksiyonlar meydana gelmiştir.
Sülfit reaksiyonları en sık astım gibi reaktif hava yolu hastalığı olan hastalarda görülür.
En sık bildirilen semptomlar arasında hırıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışma; anapllaksi de bildirilmiştir.
Albuterol de dahil olmak üzere ölçülü doz inhalerlerinden sülfitler uzaklaştırılmıştır.

Sülfit duyarlılığının teşhisi, tarihe göre ve kalifiye bir doktorla yapılan bir deneme testiyle konur.
Gıdalardaki sülfitleri önlemek için gıda ambalaj etiketlerini dikkatlice okuyun.
Ek olarak, ilaç üreticilerinin ilaç ürün etiketlemesinde sülfitlerin dahil edildiğini listelemeleri gerekmektedir.
Bazı intravenöz preparatlarda metabisülfitler bulunabilir.
Sülfitlere karşı hassasiyeti olmayan kişiler nadiren reaksiyon gösterirler.

CAS Numarası: 7681-57-4
EC Numarası :231-673-0
Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol

Sodyum Metabisülfitin Reaktivitesi:
Suda çözündükten sonra bisülfit oluşur:

Na2S2O5 + H2O → 2 Na+ + 2 HSO3−
Safsızlıklar: Sodyum metabisülfit genellikle az miktarda sodyum sülfit ve sodyum sülfat içerir.
Sodyum metabisülfit, antimikrobiyal ve antifungal özelliklere sahip bir antioksidan indirgeyici ajandır. Gastrik doku çalışmaları, sodyum metabisülfitin lipid peroksidasyonunu ve apoptozu doza bağlı bir şekilde artırabildiğini bildirmektedir.

Sodyum Metabisülfitin Kullanım Alanları:
Sodyum ve potasyum metabisülfitin birçok önemli ve niş kullanımı vardır.
Sodyum Metabisülfit, yiyecek ve içecekleri korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sülfürleme maddeleri, esas olarak bozulmayı ve renk bozulmasını azaltmak veya önlemek için ve ayrıca gıda nişastalarını ağartmak, bazı unlu mamuller için hamuru şekillendirmek, şarabın fermantasyonunu kontrol etmek ve ıslak öğütme işlemi sırasında mısır tanelerini yumuşatmak için kullanılır.

Adrenalin (epinefrin) içeren ilaçlara adrenalinin oksidasyonunu önlemek için eksipiyan olarak sodyum metabisülfit eklenir.
Örneğin, bir lokal anestetik ve adrenalin içeren kombinasyon ilaç formülasyonlarına ve EpiPen gibi epinefrin otoenjektörlerindeki formülasyona Sodyum Metabisülfit eklenir.
Bu, sodyum metabisülfitin adrenalin ile reaksiyona girerek onun bozulmasına ve epinefrin sülfonat oluşturmasına neden olmasına rağmen, formülasyonun raf ömrünü uzatır.
Sodyum hidrosülfit ile birlikte Sodyum Metabisülfit pas lekesi çıkarıcı olarak kullanılır
Sodyum Metabisülfit fotoğrafçılıkta kullanılır.

Konsantre sodyum metabisülfit, ağaç kütüklerini çıkarmak için kullanılabilir.
Bazı markalar %98 sodyum metabisülfit içerir ve kütüklerde ligninin bozulmasına neden olarak çıkarılmasını kolaylaştırır.
Sodyum Metabisülfit ayrıca parasetamol gibi bazı tabletlerde eksipiyan olarak kullanılır.
Sodyum Metabisülfitin sağlıkla ilgili çok önemli bir yönü, orak hücreli anemi (ve diğer benzer hemoglobin mutasyon biçimleri) testinde kan yaymasına eklenebilmesidir.
Bu madde, işlevini yitirmiş hücrelerin (karmaşık bir polimerizasyon yoluyla) oraklaşmasına neden olarak hastalığı doğrular.
Sodyum Metabisülfit, hindistan cevizi kreması üretiminde ağartma maddesi olarak kullanılır.
Sodyum Metabisülfit (veya sıvı SO2), şarap yapımında yaygın olarak bir antimikrobiyal ve antioksidan olarak kullanılır; şişelenmiş şarap, ABD’de “Sülfit İçerir” etiketiyle kullanımını gösterir.

Sodyum Metabisülfit, doğal liflerden yapılan büzülmüş giysilerdeki sülfür bağlarını kırmak için bir indirgeyici ajan olarak kullanılır, böylece giysinin yıkandıktan sonra orijinal şekline geri dönmesini sağlar.
Sodyum Metabisülfit, ticari altın siyanürleme işlemlerinde siyanürün yok edilmesi için SO2 kaynağı olarak (hava veya oksijenle karıştırılarak) kullanılır.
Sodyum Metabisülfit, kloroaurik çözeltilerde elemental altının çökeltilmesi için bir SO2 kaynağı (hava veya oksijen ile karıştırılmış) olarak kullanılır.
Sodyum Metabisülfit, su arıtma endüstrisinde artık kloru söndürmek için kullanılır.
Sodyum Metabisülfit, mikroyapısal analiz için demir bazlı metal numunelerin renklendirilmesinde kullanılır.
Sodyum Metabisülfit, ayakkabı ve giysi gibi tüketim mallarının nakliyesi sırasında anti-mikrop ve küf önleme için bir mantar ilacı olarak kullanılır.

Susuz, sodyum metabisülfit katı aktif bileşenini içeren plastik çıkartmalar ve ambalajlar (Micro-Pak™ gibi) sevkıyattan önce eklenir. Cihazlar nakliye sırasında atmosferdeki nemi emer ve düşük seviyelerde kükürt dioksit yayar.
Sodyum Metabisülfit, nakliye sırasında meyveleri korumak için kullanılır.
Sodyum Metabisülfit, yumru köklerden, meyvelerden ve tahıl bitkilerinden nişasta ekstraksiyonunda çözücü olarak kullanılır.
Sodyum Metabisülfit, kullanımlar arasında uzun depolama süreleri için yüksek basınçlı ters ozmoz su tuzdan arındırma membranlarını tedavi etmek için bir asitleme maddesi olarak kullanılır.
Sodyum disülfit, 2:1 oranında sodyum ve disülfit iyonlarından oluşan inorganik bir sodyum tuzudur.
Sodyum disülfit, bir gıda antioksidanı olarak bir role sahiptir.
Sodyum disülfit bir disülfit içerir.
Sodyum metabisülfit, içindeki kükürt atomu olarak oksitleyici maddelerle maksimum değerliliği 6 olan 4 pozitif değerlikli reaksiyona girebilen güçlü bir indirgeyici maddedir.
Sodyum metabisülfitin tarımsal gıda ürünleri, şarap ve diğer uygulamalarda koruyucu, antioksidan ve ağartma maddesi olarak kullanılabilen çok işlevli bir bileşen olmasının mekanizması budur.

 • Sodyum metabisülfit, unlu mamüller, şaraplar, reçeller, kurabiyeler için en yaygın olarak kullanılan koruyucudur.
  Sodyum metabisülfit, hamurda indirgeyici bir madde görevi görür, Sodyum metabisülfit, hamurun daha yumuşak, daha kolay yoğurulmasına yardımcı olur.
  •   Sodyum metabisülfit, farmasötiklerde kullanılan iyi bilinen bir antioksidandır.
  •   Sodyum metabisülfit, orak hücreli anemi testlerinde yardımcıdır.
  •   Sodyum metabisülfit, endüstrilerde korozyon önleyici olarak kullanılır, çünkü Sodyum metabisülfit bir oksijen tutucudur.
  •   Sodyum metabisülfit iyi bir indirgeyici ajan olduğu için atık su arıtımında kullanılır.
  •   Sodyum metabisülfit, şarap yapımında kullanılan aletleri temizlemek için sanitize edici bir bileşen olarak kullanılır.
  •   Sodyum metabisülfit birçok seyreltilebilir kabakta bulunur.
  •   Sodyum metabisülfit, ekipmanı sterilize etmek için evde bira hazırlama müstahzarlarında yaygın olarak kullanılır.
  •   Sodyum metabisülfit, tuzdan arındırma sistemlerinde içme suyu ters ozmoz membranları için temizlik maddesi olarak kullanılır.
  •   Sodyum metabisülfit ayrıca arıtmadan sonra kloraminin içme suyundan uzaklaştırılması için de kullanılır.

CAS Numarası: 7681-57-4
EC Numarası :231-673-0
Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol

Koruyucu:
SMBS, gıdadaki oksidazı engelleyen ve ayrıca mikroorganizmaların normal fizyolojik oksidasyon sürecini bloke edebilen ve böylece gıda muhafazasında mikroorganizmaların üremesini engelleyen kükürt içeren bir koruyucudur.
antioksidan:
Sülfit güçlü bir indirgeyici madde olduğundan meyve ve sebzelerden gelen oksijenle reaksiyona girer ve ayrıca oksidaz aktivitesini de engeller, böylece oksidasyondan kaynaklanan gıda bozulmalarını önler ve içindeki C vitaminini korur.

Ağartma maddesi:
Renkli malzemeyi parlak ve taze bir renge indirgeyin veya oksidatif esmerleşmeyi önleyin/yavaşlayın.
Aşağıdakiler gıdadaki ana amaçlarıdır:
Şarap:
Şarabın içindekiler listesinde kükürt dioksit görmüş olabilirsiniz, ancak etikette gördüğünüz diğer maddeler gibi değil, kükürt dioksit doğrudan şaraba eklenmez, sodyum metabisülfit veya potasyum metabisülfit ilavesiyle oluşur. Şarapta Na2S2O5’in reaksiyon denklemi aşağıdadır:
Na2S2O5 + H2O <===> 2Na+ + 2(HSO3)-
HSO3- + H+ <===> H2O + SO2

Kükürt dioksit, üzüm toplamadan şişelemeye kadar şarap üretiminin hemen hemen her üretim sürecinde önemli bir rol oynar.
Esas olarak maya ve bakterilerin büyümesini engellemek ve bu nedenle şarabı taze tutmak ve raf ömrünü uzatmak içindir.
Sodyum metabisülfit veya potasyum metabisülfit, şaraplara, elma şarabına veya belki biralara antioksidan, koruyucu ve stabilizatör olarak yaygın olarak eklenir.
Ayrıca, şarap ekipmanlarını ve şarap şişelerini temizlemek ve sterilize etmek için Sodyum metabisülfit kullanılabilir.

Fırın:
L-sistein gibi, sodyum metabisülfit, bisküvi/hamur hamurunda, hamuru gevşeten, dinlenme süresini kısaltan ve disülfid bağları ile reaksiyona girerek yoğurma sürecini hızlandıran ve bisülfite hidrolize edildikten sonra glüten proteininde tiyolsülfat esterleri oluşturan bir indirgeyici ajan olarak işlev görür (HSO3− ) Suda.
İşlenmiş meyve ürünleri:
Diğer sülfitler gibi (örn. sodyum sülfit, kükürt dioksit), sodyum metabisülfit, işlenmiş meyve ürünlerinde esmerleşme reaksiyonlarını yavaşlatmak ve ayrıca belirli mikroorganizmaların büyümesini engellemek için hem koruyucu hem de antioksidan olarak kullanılabilir.

Sanayi:
Endüstriyel sınıf sodyum metabisülfit, çok çeşitli uygulamalarda kullanılır:
Farmasötikler: kloroform, fenil propil sülfon ve benzaldehitin saflaştırılması için kullanılır.
Kauçuk: bir pıhtılaştırıcı.
Baskı ve boyama: ağartılmış pamuk için klorsuzlaştırma maddesi olarak.
Deri: Deri işlemede deriye yumuşak, su geçirmez, katlanma direnci özelliklerini verir.
Yüzey aktif maddeler ve polimerizasyon: bir sülfonatlayıcı madde ve indirgeyici madde olarak.

Altın arıtma: Au³⁺’yi Au’ya indirgeyerek bir aqua regia çözeltisinden altını çökeltmek için indirgeyici bir ajan olarak.
Sodyum Metabisülfit Yemek Güvenli mi?
Evet, neredeyse hiç yan etkisi yoktur ve güvenlik, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ile Gıda Katkı Maddeleri Ortak FAO/WHO Uzman Komitesi (JECFA) tarafından onaylanmıştır.
FDA:
Sodyum metabisülfit, etler, B1 vitamini kaynağı olarak kabul edilen gıdalar ve taze meyve veya sebzeler dışında koruyucu olarak kullanıldığında genellikle güvenli (GRAS) olarak kabul edilir.
EFSA:
Sodyum metabisülfit (E223) 231/2012 (AB) sayılı Komisyon Tüzüğü’nde yetkili gıda katkı maddesi olarak listelenmiştir ve “renkler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri” olarak sınıflandırılmıştır.

2016’da güvenlik yeniden değerlendirmesi:
EFSA, E220-E228 için günlük SO2 eşdeğeri/kg vücut ağırlığı olarak ifade edilen 0,7 mg’lık mevcut grup ADI’nin geçici olduğu ve veri tabanındaki belirsizlikler ve sınırlamalar nedeniyle yeniden değerlendirileceği sonucuna varmıştır.
Sodyum metabisülfitin onaylanmış kullanımları:
Uygulaması kükürt dioksit (E220), sodyum sülfit (E221), sodyum bisülfit (E222), potasyum metabisülfit (E 224), kalsiyum sülfit (E226), kalsiyum bisülfit (E227) ve potasyum bisülfit (E228) ile birlikte listelenmiştir. maksimum kullanım seviyeleri “10-2000 mg/kg”.

Oksijen temizleme ve klor giderme:
Sodyum metabisülfit, çözünmüş oksijeni gidermek ve atık sudan fazla kloru gidermek için buhar kazanı su arıtımında kullanılır.
Sodyum metabisülfit, suda kolayca çözünen beyaz granül bir üründür.
Katkı maddesi, koruyucu ve mayalanma maddesi:
Sodyum metabisülfit, gıda endüstrisinde katkı maddesi, koruyucu, antioksidan, anti-mikrobik madde ve mayalama maddesi olarak kullanılmaktadır.
Yardımcı madde:
Sodyum metabisülfit, koruyucu olarak kullanıldığı farmasötik endüstrisinde bir eksipiyan olarak kabul edilir.
Sabitleyiciler için banyo geliştirmede bileşen ve stabilize edici ajan:
Sodyum metabisülfit, fotoğraf endüstrisinde geliştirici banyoların (geliştirici ajanları hızlı oksidasyondan korur) ve sabitleyicilerin (tiyosülfat iyonunu stabilize eder) temel bir bileşeni olarak kullanılır.
İndirgeyici ve sülfonatlayıcı ajan:
Sodyum metabisülfit, yüzey aktif maddeler ve polimerizasyon için önemli uygulamalarla kimyasal proseste bir sülfonatlayıcı ajan ve indirgeyici ajan olarak kullanılır.

CAS Numarası: 7681-57-4
EC Numarası :231-673-0
Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol

Aşağıdaki yiyecekler onu içerebilir:
•   Taze, Soyulmuş, kesilmiş ve rendelenmiş, Dondurulmuş, Kurutulmuş meyve ve sebzeler: sofralık üzüm, soyulmuş patates, dondurulmuş ve derin dondurulmuş patates, kurutulmuş hindistancevizi, kurutulmuş mantar, kurutulmuş zencefil, kurutulmuş domates, kurutulmuş elma, armut ve muz gibi.
•   Reçeller, jöleler ve mermeladeler
•   kuru bisküvi
•   Bira ve malt içecekleri
•   elma şarabı ve perry
•   Meyve şarabı ve yapılmış şarap

Sodyum disülfitin Sanayi Kullanımları :
•   ağartma maddeleri
•   dolgu maddeleri
•   Fonksiyonel akışkanlar (açık sistemler)
•   Laboratuvar kimyasalları
•   Oksitleyici/indirgeyici maddeler
•   Kaplama maddeleri ve yüzey işleme maddeleri
•   Proses düzenleyiciler
•   İşleme yardımcıları, başka şekilde listelenmemiş
•   Petrol üretimine özgü işleme yardımcıları
•   Çözücüler (temizlik ve yağdan arındırma için)
•   Çözücüler (ürün formülasyonunun veya karışımın parçası haline gelen)
•   Yüzey aktif maddeler
•   Su arıtma.
•   kimyasal dağıtım

Tüketici Kullanımları    :
•   Başka yerde kapsanmayan yapı/inşaat malzemeleri
•   Temizlik ve döşeme bakım ürünleri
•   Başka yerde kapsanmayan kumaş, dokuma ve deri ürünleri
•   Çamaşır ve bulaşık ürünleri
•   Başka yerde kapsanmayan metal ürünler
•   TSCA dışı kullanım
•   Fotoğraf malzemeleri, film ve fotoğraf kimyasalları
•   Su arıtma ürünleri
•   kimyasal dağıtım
Ev ve Ticari/Kurumsal Ürünler:
Aşağıdaki kategorilerde Sodyum metabisülfit içeren 69 tüketici ürünü hakkında bilgi verilmektedir:
• Evin İçinde
• Peyzaj/Avlu
• Kişisel Bakım

CAS Numarası: 7681-57-4
EC Numarası :231-673-0
Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol
İmalat Yöntemleri:
Sodyum disülfit, doymuş sodyum hidrojen sülfit çözeltisi içinde %50-70 sodyum hidroksit veya bir sodyum karbonat süspansiyonunun kükürt-dioksit içeren gazlarla işlenmesiyle üretilir.
Sodyum disülfit, santrifüjleme ile çıkarılır ve daha sonra kurutulur.

Sodyum metabisülfit üretimi:
Sodyum metabisülfit, kükürt dioksit ile sodyum karbonat arasındaki reaksiyondan yapılabilir. Aşağıdaki reaksiyon denklemi: SO2 + Na2SO3 → Na2S2O5
Solvay (1) tarafından ortaya konan üretim süreci şöyledir: Sodyum karbonat (Na2CO3) ve sodyum bisülfit (NaHSO3) çözeltisi arasındaki reaksiyon, karışık sodyum bisülfit ve sodyum sülfit (Na2SO3) çözeltisini oluşturur.
Reaksiyon denklemi: Na2CO3+2NaHSO3 = Na2SO3+H2O+CO2
Sodyum sülfiti sodyum bisülfite dönüştürmek için yukarıdaki çözeltiye fazla kükürt dioksit (SO2) ekleyin ve ayrıca çözünmüş kükürt dioksiti elde edin.
Reaksiyon denklemi: Na2SO3+H2O+SO2=2NaHSO3
Çözünmüş kükürt dioksiti, bir alkali bileşen, örneğin sodyum karbonat, sodyum hidroksit veya sodyum sülfit veya karışımları ekleyerek sodyum bisülfite dönüştürün. Reaksiyon denklemi: Na2CO3+H2O+SO2=2NaHSO3+CO2
İki sodyum bisülfit molekülü aracılığıyla sodyum metabisülfit (Na2S2O5) elde edilmesi, yukarıdaki sodyum bisülfit çözeltisini soğutarak kendi kendine reaksiyona girer ve kristaller veya toz üretmek için saflaştırma ve kurutma işlemlerini takip eder.
Reaksiyon denklemi: 2NaHSO3 = Na2S2O5+H2O
Sodyum metabisülfitin görünümü:
Beyaz kristaller veya kristal toz.
Yavaşça Na2SO4’e (sodyum sülfat) oksitlenir ve havaya ve neme maruz kalması durumunda kükürt dioksit (SO2) gazı açığa çıkarır.
SO2 ayrıca asit ile reaksiyona girer.

Sodyum metabisülfitin çözünürlüğü:
Suda çözünür ve suda çözünürlüğü sıcaklıkla artar, 20°C’de 54g/100ml ve 100°C’de 81.7g/100ml.
Suda çözündüğünde sodyum bisülfit (HSO3−) üretir ve sulu çözelti PH 4.0-5.5 (%10 sulu çözelti) ile asidiktir.
Na2S2O5 + H2O = 2 NaHSO3
Gliserinde çözünür, etanolde az çözünür, benzende çözünmez.

CAS Numarası: 7681-57-4
EC Numarası :231-673-0
Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol

Sodyum Metabisülfitin Özellikleri:
Kimyasal formül: Na2S2O5
Molar kütle: 190.107 g/mol
Görünüm: Beyaz ila sarı toz
Koku: Soluk SO2
Yoğunluk: 1,48 g/cm3
Erime noktası: 170 °C (338 °F; 443 K) ayrışma 150 °C’de başlar
Sudaki çözünürlük:
45,1 g/100 mL (0 °C)
65,3 g/100 mL (20 °C)
81,7 g 100 mL (100 °C)
Çözünürlük: Gliserolde çok çözünür
Etanolde az çözünür
Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol
Hidrojen Bağ Donör Sayısı:    0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 6
Dönebilen Bağ Sayısı: 0
Tam Kütle: 189.89825401 g/mol
Monoizotopik Kütle: 189.89825401
Topolojik Polar Yüzey Alanı:    125 Å ²
Ağır Atom Sayısı:    9
Karmaşıklık: 136
İzotop Atom Sayısı:    0
Tanımlanan Atom Stereocenter Sayısı:    0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı:    0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı:    0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı:    0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı:    3
Bileşik Kanonikleştirildi:    Evet
pH: 4,0-5,5 (%10 sulu çözelti)
Arsenik (As): 0.0 – 1.0 ppm
Sodyum Metabisülfit (Na2S2O5): %98.6 – 99.8
Klorür (Cl): 0.0 – 0.02 %
Ağır Metaller (Pb olarak): 0.0 – 10.0 ppm
Demir (Fe): 0.0 – 5.0 ppm
Kurşun (Pb): 0,0– 0,5 ppm
Selenyum (Se): 0.0 – 5.0 ppm
Sodyum Sülfit (Na2SO3): 0.0 – 0.6 %
Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3): 0.0 – 0.04 %
Kükürt Dioksit (SO2): %66,4 – %67,2
Ekran Boyutu (ABD Elek) Ağırlıkça %:
20 Mesh ile: %99,0 – %100,0
40 Mesh’te: 0.0 – 20.0 %
100 Mesh ile: 0.0 – 35.0 %
Kararlılık/Raf Ömrü: Havaya ve neme maruz kaldığında yavaşça sülfata oksitlenir.
Depolama Koşulları: Serin, kuru ve iyi havalandırılmış kontrollü kapalı ortam.
Ayrışma    : Sodyum metabisülfit, nihai sodyum sülfat oluşumu ile ısıtıldığında ayrışır.

Sodyum metabisülfitin Fiziksel Özellikleri:
•   Sodyum metabisülfit beyaz renkli, katı ve toz halindedir.
•   Sodyum metabisülfit, Kükürt dioksite benzer bir kokuya sahiptir.
•   Sodyum metabisülfitin molar kütlesi 190.107 g/mol’dür.
•   Sodyum metabisülfit 1800C’lik bir erime noktasına sahiptir, ancak sodyum metabisülfit 1500C civarında ayrışır.
•   Kaynama üzerine sodyum metabisülfit kolayca ayrışır.

Sodyum metabisülfitin Kimyasal Özellikleri:
Sodyum metabisülfit pH, çözelti hazırlanırken 4.6’da tutulur.
Bu nedenle, sodyum metabisülfit doğada asidiktir.
Sodyum metabisülfit doğada yanıcı değildir.
Yüksek sıcaklıkta ısıtıldığında, sodyum metabisülfit, kükürt oksitlerinin toksik alevlerini serbest bırakır.
Sodyum metabisülfit suda karıştırıldığında, sodyum metabisülfit kükürt dioksit salmaktadır.
Sodyum metabisülfit akciğerler için çok zararlıdır.
Sodyum metabisülfit keskin, güçlü bir kokuya sahiptir.
Sodyum metabisülfit güçlü asitlerle işlendiğinde, sodyum metabisülfit SO2 salar.
Reaksiyon aşağıda gösterilmiştir:
2HCL + Na2S2O5 ⇌ 2SO2 + 2NaCl + H2O

Sodyum metabisülfitin Farmakolojisi ve Biyokimyası:
Emilim, Dağılım ve Boşaltım:
Aerosol inhalasyonundan sonra disodyum disülfitin toplam ve bölgesel birikimini tahmin etmek için bir yöntem geliştirildi.
0.1 ve 10 um arasındaki orijinal parçacık boyutları kullanıldı.
Disülfitin higroskopik özelliklerinden dolayı partikül boyutu ortamın nemi ile değişir.
Nazal bölgede solunan partikül kütlesinin/cm2’sinin yaklaşık 1/1000’i kadar yüksek birikme değerleri, trakeobronşiyal hava yollarında yaklaşık 1/100.000/cm2’lik değerler ve pulmoner bölgede ortalama bir yüzey birikimi (bir faktör olan) gösterir. Burundan 10.000 daha küçük.
Bulgular, hayvan inhalasyon çalışmalarında bulunan patolojik etkilere karşılık gelmektedir.
Sodyum metabisülfitin Metabolizması/Metabolitleri:
Sülfitler, kükürt içeren amino asitler, sistein ve metioninin işlenmesiyle insan vücudunda üretilir.
Endojen sülfit, idrarla atılan sülfitin sülfata oksidasyonunu destekleyen bir mitokondriyal enzim olan sülfit oksidaz tarafından düşük, kararlı durum konsantrasyonunda tutulur.
Sülfitler ayrıca tiyosülfatlara (sülfitin 3-merkaptopiruvat ile enzimatik reaksiyonu) veya S-sülfonat bileşiklerine (disülfid bağları ile enzimatik olmayan reaksiyon) metabolize edilebilir. Tiyosülfat ve S-sülfonat, normal insanların veya sıçanların idrarında çok düşük konsantrasyonlarda saptandı, ancak sülfit oksidaz eksikliği olanlar tarafından büyük miktarlarda atıldı.
CAS Numarası: 7681-57-4
EC Numarası :231-673-0
Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol

Hareket mekanizması:
Sülfit, vücuda yutma, soluma veya enjeksiyon yoluyla girebilen potansiyel olarak toksik bir moleküldür. Hücresel detoksifikasyon için memeliler, sülfiti sülfata dönüştürmek için sülfit oksidaza güvenirler.
Bu araştırmanın amacı, sıçan karaciğer ve böbrek dokularında sülfitin çinko, demir ve bakır seviyelerine etkisini belirlemekti.
Kırk normal ve sülfit oksidaz eksikliği olan erkek albino sıçan, tedavi edilmemiş kontrolleri (grup C), günde kilogram başına 70 mg sodyum metabisülfit alan sülfit takviyeli bir grup (grup S), sülfit oksidaz eksikliği olan bir grubu içeren dört gruba ayrıldı. (grup D) ve ayrıca günde kilogram başına 70 mg sodyum metabisülfit verilen sülfit oksidaz eksikliği olan bir grup (grup DS).

Grup S ve DS’de karaciğer ve böbrekteki demir ve çinko seviyeleri, ilgili kontrollere (grup C ve D) kıyasla sülfit tedavisinden etkilenmedi.
Sülfit maruziyeti, tedavi edilmeyen kontrollere kıyasla S grubunda böbrek bakır içeriğinde artışa yol açtı.
Böbrek bakır seviyeleri, maruz kalmayan eksik sıçanlarda önemli ölçüde arttı, ancak oral sülfit tedavisi verilen eksik sıçanlardan farklı değildi.
Bu sonuçlar böbrek bakır düzeylerinin eksojen veya endojen sülfitten etkilenebileceğini düşündürmektedir.
Sodyum Metabisülfitin Yapısı:
Sodyum Metabisülfitin kimyasal formülünün Na2S2O5 olduğunu biliyoruz.
Sodyum Metabisülfit iki sodyum atomuna, iki kükürt ve beş oksijen atomuna sahiptir.
Na+ yapıdaki yükü dengeler.
İki kükürt atomu, tek bir bağ yoluyla doğrudan birbirine bağlanır.
3 Oksijen atomuna sahip bir kükürt atomunun oksidasyon durumu +5’tir.
Başka bir kükürt atomunun oksidasyon numarası +3’tür.

CAS Numarası: 7681-57-4
EC Numarası :231-673-0
Molekül Ağırlığı: 190.11 g /mol

SODYUM METABİSÜLFİT İLE İLGİLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ:
Çevresel Bilgi:
Sodyum metabisülfit, çevreye zararlı veya toksik olarak kabul edilmez.

Sağlık Bilgisi:
Sodyum metabisülfit çok düşük konsantrasyonlarda kullanıldığından, tüketici ürünlerinde tipik olarak bulunan sodyum metabisülfit, cilt veya inhalasyon maruziyeti nedeniyle çok az semptom riski taşımalıdır.
Sodyum metabisülfit, aşağıdaki olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir:
Temas – Cilt maruziyeti, hafif cilt tahrişi veya kaşıntıdan kızarıklık ve şişmeye kadar değişen semptomlara neden olabilir.
Sodyum metabisülfite göz maruziyeti kızarıklık, göz yaşarması veya orta derecede göz tahrişine neden olabilir.
Soluma – Sodyum metabisülfit tozlarının solunması burun ve boğazda tahrişe veya öksürüğe neden olabilir.

Tekrarlanan veya uzun süreli maruziyetler boğaz ağrısına veya burun kanamasına neden olabilir.
Soluma ayrıca ciddi solunum reaksiyonlarına neden olabilir ve astımı veya diğer solunum hastalıklarını şiddetlendirebilir.
Yutma – Sodyum metabisülfitin yutulması ağız ve boğazda tahrişe, mide bulantısına, kusmaya ve ishale neden olabilir.
Diğer Etkiler – Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), sodyum metabisülfiti kanserojen (kansere neden olan) olarak sınıflandırmamıştır.

Maruz Kalma Potansiyeli:
İşyeri maruziyeti – Sodyum metabisülfit ıslandığında veya ıslandığında zehirli bir gaz olan kükürt dioksit (SO2) açığa çıkarır.
Uygun havalandırmayı sağlamak için uygun kişisel koruyucu ekipman kullanarak bu zehirli gaza maruz kalmayı önlemek için uygun özen gösterilmelidir.
Maruz kalma, sodyum metabisülfit üretim tesisinde veya sodyum metabisülfit işleyen bir üretim, paketleme veya depolama tesisinde meydana gelebilir.
Maruz kalma, bir nakliye olayı durumunda da meydana gelebilir.
Bakım, numune alma ve test faaliyetlerinde veya sodyum metabisülfit kaplarının yüklenmesi ve boşaltılmasında yer alan kişiler, daha fazla maruz kalma riski altındadır.

İyi endüstriyel hijyen uygulamalarının izlenmesi, sodyum metabisülfit maruziyeti olasılığını en aza indirecektir; ancak, daha yüksek riskli faaliyetlerde bulunan kişiler, her zaman koruyucu eldiven ve gözlük gibi uygun kişisel koruyucu ekipman giymelidir.
Tozlanma potansiyelinin yüksek olduğu durumlarda, uygun solunum koruması da giyilmelidir.
Çevresel salınımlar – Sodyum metabisülfit sızıntıları su yollarından ve kanalizasyonlardan veya kanalizasyonlardan tutulmalı ve izole edilmelidir.
Sodyum metabisülfit, suyla temas ettiğinde zehirli bir gaz olan kükürt dioksit açığa çıkarır.
Dökülenler süpürülmeli ve uyumlu bir kaba yerleştirilmelidir.
Atıkları veya kalıntıları yürürlükteki yerel, eyalet veya federal yönetmeliklere uygun olarak atın.
Sodyum metabisülfit döküntülerini temizlemeye çalışan kişiler uygun kişisel koruyucu ekipman giymelidir.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SODYUM META Bİ SÜLFİT KULLANIM ALANLARI

Sodyum metabisülfit, inorganik bir tuz maddesidir. Disodyum ya da sodyum pirosülfit olarak da bilinir. Normal koşullar altında katı halde bulunan sodyum metabisülfitin genel görünümü sarıya çalan pudra rengi ya da beyazdır. 150 santigrat derece sıcaklıkta eriyebilen sodyum metabisülfit, uzun yıllardır yiyeceklerin korunması için kullanılmıştır. Sodyum metabisülfit, yiyeceklerle tüketildiğinde insan vücuduna herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Bu nedenle de ABD başta olmak üzere birçok ülkede besinlerde katkı maddesi olarak kullanılması serbest bırakılmıştır.

Sodyum metabisülfit, kuru ve serin yerlerde saklanmalıdır. Havayla teması önlenmelidir. Asit veya zehirli maddelerden de uzakta tutulmalıdır. Sodyum metabisülfit, suyla karıştırıldığında ağır bir koku ortaya çıkmaktadır. Bu koku solunum sorunu ya da astım rahatsızlığı olan kişilerin nefes almasını zorlaştırabilmektedir. Ayrıca alerjik rahatsızlığı olanlarda gastrik tahrişe neden olabilir. Sodyum metabisülfit sadece gıda sektöründe değil, yün ve jute gibi ürünlerinde temizlenip ağartılmasında da kullanıldığı için; bu maddeye alerjisi olanların bu tarz ürünleri kullanmadan önce kontrol etmelerinde fayda vardır.

Kullanım Alanları

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SODYUM METABİSÜLFİT KULLANIM ALANLARI

Tekstil sanayinde elyafın ağartılmasında antiklor ve boyamada sabitleştirici olarak
Selüloz esterler üretiminde antiseptik olarak
Aromatik alkoller, aldehitler gibi çeşitli organik maddeler ile sodyum hidrosülfit üretimlerinde ana madde olarak
Fermantasyon işleminde antiseptik olarak
Deri sanayinde depilatör olarak
Kozmetik ve konserve sanayilerinde dezenfektan olarak
Kağıt, şeker, lastik, tutkal, galvanoplasti gibi sanayi kollarında ve değişik uygulama alanlarında

 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • parox.com.tr,www.sepiyolit.net,
by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sodyum Metabisülfitin Kullanıldığı Yerler

Sodyum Metabisülfitin Kullanıldığı Yerler:

Sodyum Metabisülfit kullanan sektörlerden bazıları şunlardır ;
• 
Tekstil yardımcı kimyasal olarak sodyum metabisulfit kullanılır.
• Temizlik malzemeleri imalatında kullanımı vardır.
• 
Gıda sektöründe yiyeceklerin korunması amaçlı olarak (E223) sodyum metabisulfit kullanılır.
• 
Şarap ve bira yapımında sodyum metabisulfit kullanılır.
• 
Şekerleme üretiminde sodyum metabisulfit kullanılır.
• İçme suyu ters osmoz membranları için temizleme ajanı olarak kullanılır.
• Arıtmalarda 
kromun indergemesinde sodyum metabisulfit kullanılır.
• 
Boya kimyasalları sektöründe sodyum metabisülfit kullanılır.

 

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Kimyadeposu.com

Tarım Kimyasalları,Yem katkıları  Mineralleri,zeolit,sepiyolit,diyatomit,kaolin,sunshield gölge tozu,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars sıvı kükürt,parvet hayvan yara tozu,parspet hayvan bakım ve yara tozu,badimon yara tozu,çinko metal tozu,demir tozu,manganez dioksit,mangan dioksit,mangan tozu,mikronize mangan,hayvan altlığı,hadjin yılan kovucu,pars lime sülfür,bit-pire kovucu,nangrafi,nano tozlar,metal tozları,maden tozları,nano partiküller,dmrsüren,dmrsüren kimya,kimyadeposu.com,çinko sülfat,bakır sülfat,mangan sülfat,magnezyum oksit,magnezyum sülfat,demir sülfat,kalsiyum oksit,kalsiyum hidroksit,potasyum silikat,potasyum hidroksit,hekzatetramin,sodyum lignosülfonat,potasyum lignosülfonat,grafit tozu,mikronize grafit,kimyadeposu.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sodyum Metabisülfit (E-223) Kullanım alanları

Görünümü : Beyaz toz

Kimyasal Adı : Sodium pyrosulfite, Sodium disulfite

Kimyasal Formülü : Na2S2O5, Na-O-(S=O)-O-(S=O)-O-Na

Ambalaj Şekli : 25 kg ve 1000 kg torbalarda

Kullanım Alanları :

Sodyum metabisülfit, inorganik bir tuz maddesidir. Disodyum ya da sodyum pirosülfit olarak da bilinir. Normal koşullar altında katı halde bulunan sodyum metabisülfitin genel görünümü sarıya çalan pudra rengi ya da beyazdır. 150 santigrat derece sıcaklıkta eriyebilen sodyum metabisülfit, uzun yıllardır yiyeceklerin korunması için kullanılmıştır. Sodyum metabisülfit, yiyeceklerle tüketildiğinde insan vücuduna herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Bu nedenle de ABD başta olmak üzere birçok ülkede besinlerde katkı maddesi olarak kullanılması serbest bırakılmıştır.

Sodyum metabisülfit, kuru ve serin yerlerde saklanmalıdır. Havayla teması önlenmelidir. Asit veya zehirli maddelerden de uzakta tutulmalıdır. Sodyum metabisülfit, suyla karıştırıldığında ağır bir koku ortaya çıkmaktadır. Bu koku solunum sorunu ya da astım rahatsızlığı olan kişilerin nefes almasını zorlaştırabilmektedir. Ayrıca alerjik rahatsızlığı olanlarda gastrik tahrişe neden olabilir. Sodyum metabisülfit sadece gıda sektöründe değil, yün ve jute gibi ürünlerinde temizlenip ağartılmasında da kullanıldığı için; bu maddeye alerjisi olanların bu tarz ürünleri kullanmadan önce kontrol etmelerinde fayda vardır.

Kullanım Alanları

Tekstil sanayinde elyafın ağartılmasında anti klor ve boyamada sabitleştirici olarak.
Selüloz esterler üretiminde antiseptik olarak
Aromatik alkoller, aldehitler gibi çeşitli organik maddeler ile sodyum hidrosülfit üretimlerinde ana madde olarak
Fermantasyon işleminde antiseptik olarak
Deri sanayinde depilatör olarak
Kozmetik ve konserve sanayilerinde dezenfektan olarak
Kâğıt, şeker, lastik, tutkal, galvanoplasti gibi sanayi kollarında ve değişik uygulama alanlarında
Sodyum metabisülfit fotoğrafların film banyolarında ki suların asitlendirilmesi için, deniz ürünlerinde anti melonosis olarak da kullanılabilmektedir.
Sodyum metabisülfit doğrudan göze temas ettiğinde ya da istenmeden yutulduğundan hayati sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Havayla temas ettiği koşulda kükürt dioksit ortaya çıkarmaktadır.
Renk açıcı özelliği sayesinde şekerin rengini açmak için kullanılır. Bunun yanı sıra boya üretimi sektöründe de renk giderici madde olarak kullanılır.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sodyum Metabisülfit Teknik Kalite Kimyasal özellikleri nelerdir?

Sodyum Metabisülfit-Teknik Kalite

Ürünün kimyasal özellikleri ve sağlaması gereken değerler
Kimyasal Formül: Na2S2O5 Fiziksel Form: Beyaz Kristal
Sodyum Metabisülfit (Na2S2O5): min. 96 % Sülfür Dioksit (SO2): min. 64,6 %
Sodyum Sülfit (Na2SO3): max. 1,5 % Sodyum Tiosülfat (Na2S2O3): max. 0,02 % Sodyum Sülfat (Na2SO4): max. 2 %
Demir (Fe): max. 10 ppm
Kurşun (Pb): max. 0,5 ppm Selenyum (Se):max. 0,5 ppm Arsenik (As):max. 0,5 ppm Civa (Hg): max. 0,1 ppm Klorür (Cl): max. 0,02 %
Suda Çözünmeyen Madde: Yok

pH (10 % Sulu Çözelti): 4.0 – 5.5 Ambalaj : 1000 kg bigbag
Yukardaki değerlere göre kontrol edilecek değerler;
– Aktif madde yüzdesi en az % 96 olacak.

Ambalaj olarak 1.000 kg’lık bigbag kullanılacak. Net ağırlık en az 1.000 kg olacak.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

16.11.2019 Güncel Fiyat Listemiz

DMRSUREN.COM

ENDÜSTRİ/YEM/GÜBRE İÇİN HAMMADDELER FİYAT LİSTESİ(016.11.2018)

Manganes Sülfat Mono     0,82usd/kg

Bakır Sülfat Mono               2,0usd/kg

Bakır Sülfat Penta               1,90usd/kg

Çinko Sülfat Mono              1,36usd/kg

Magnezyum Sülfat             0,22usd/kg

Sodyum Metabisülfit         0,40usd/kg(gıda/teknik)

Manganes DioxidPARS74  0,60usd/kg

Manganes DioxidPARS67  0,42usd/kg

Manganes OxidPARS45     0,40usd/kg

Magnezyum Oxid                0,22usd/kg

Kükürt(TARIM)                     0,22usd/kg

Kükürt(KAUCUK)                  0,20usd/kg

SunSep10(Abs)                     0,20usd/kg

SunSep20(Yemkat)              0,25usd/kg

Mikronize Kaolin                  0,45tl/kg

-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir

-Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır,ödeme Nakittir

-Nakliye dahil değildir

-Sevkiyatlar minumum 500kg ve üzeri yapılır

-Fiyatlar her hafta Çarşamba  ve Perşembe günleri güncellenir

-Talep edilen ürün numuneleri  her hafta Çarşamba ve Cuma günleri kargolanır,numune miktarı max.250gramdır ve karşı taraf ödemeli gönderilir.

Sorularınız için:0532 5466184 ü arayabilirsiniz

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sodyum Metabisülfit Kullanım Alanları

Sodyum Metabisülfitin Kullanıldığı Yerler:

Sodyum Metabisülfitkullanan sektörlerden bazıları şunlardır ;
• Tekstil yardımcı kimyasal olarak sodyum metabisulfit kullanılır.
• Temizlik malzemeleri imalatında kullanımı vardır.
• Gıda sektöründe yiyeceklerin korunması amaçlı olarak (E223) sodyum metabisulfit kullanılır.
• Şarap ve bira yapımında sodyum metabisulfit kullanılır.
• Şekerleme üretiminde sodyum metabisulfit kullanılır.
• Yüzme havuzlarında PH düşürücü olarak sodyum metabisulfit kullanılır.
• Arıtmalarda kromun indergemesinde sodyum metabisulfit kullanılır.
• Boya kimyasalları sektöründe sodyum metabisülfit kullanılır.

dmrsuren.com

Top