sodyum sülfür

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sodyum Sülfür (Zırnık) Nedir? Kullanım alanları nelerdir?

Sodyum sülfür, sodyum sülfit olarak da bilinen, kimyasal formülü Na2S olan, yoğun bir kokuya sahip ve güçlü bir indirgen olan kimyasal maddedir. Sodyum sülfür zırnık olarak da bilinmektedir. Sodyum sülfür nem tutucu özelliğe sahiptir.

Suda kolaylıkla çözünebilirler ve kuvvetli alkali solüsyonlar verirler. Hem susuz hem de hidratlı tuzlar renksiz katılardır. Nemli havaya maruz kaldığında, Na2S ve hidratları, çürük yumurta benzeri kokan hidrojen sülfit yayarlar.

Endüstride yaygın olarak bulunan sodyum sülfür maddeleri yaklaşık %60 Na2S içerir. Bu tür teknik sınıflarda sodyum sülfür, poli-sülfür varlığı nedeniyle sarı bir görünüme sahiptir. Bu tür sodyum sülfür, sodyum sülfür pulları olarak pazarlanmaktadır. Suni kükürt banyolarının hazırlanması için kullanılan poli-sülfür maddesi sodyum sülfürün ısıtılması ile elde edilir.

Endüstriyel sodyum sülfür yabancı maddeler içerdiği durumda kahverengi, pembe ya da hâkî renginde olabilir. Rengi gibi kaynama ve erime noktası, ağırlığı da içerdiği yabancı maddelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Sodyum sülfür nasıl üretilir?

Sodyum sülfür, sıklıkla kömür kullanılarak sodyum sülfatın karotermik indirgenmesi ile üretilmektedir. Bu yönteme kömür azaltma metodu denmektedir.

Na2SO4 + 2 C → Na2S + 2 CO2

Laboratuvarda tuz, sülfürün susuz amonyak içinde sodyum ile indirgenmesi veya katalitik miktarda naftalin ile kuru tetrahidrofuran içinde sodyum ile hazırlanabilir.

2 Na + S → Na2S

Sodyum sülfat ile baryum sülfatın metatez reaksiyonundan faydalanılarak baryum sülfat elde edilebilirken, çöktürülme yöntemiyle yan ürün olarak sodyum sülfat da elde edilebilir.

Emme yöntemi ile de sodyum sülfür elde edilebilir. Emme yönteminde 380-420 g/L sodyum hidroksit çözeltisi ile %85 hidrojen sülfür gazı emilir ve buharlaştırmasının ardından sodyum sülfür ortaya çıkar.

Hidroklorik asit ve sodyum sülfürün aynı oranda karıştırılması ile hidrojen sülfür gazı ortaya çıkmaktadır.

Hidrojen siyanür ise hidroklorik aside sodyum veya potasyum siyanür eklenmesiyle elde edilmektedir.

Sodyum sülfür görünümü nasıldır?

Sodyum sülfür görünümü higroskopik katı, granül yapıda, açık sarı, kötü (çürük yumurta benzeri) kokuludur.

Sodyum sülfür moleküler formülü nedir?

Sodyum sülfür moleküler formülü Na2S’dir.

Sodyum sülfür hangi sektörlerde kullanılır?

 • Seramik Üretimi Sektörü
 • Kâğıt Endüstrisi
 • Tekstil Sektörü
 • Kimyasal fotoğrafçılık
 • Su arıtma endüstrisi
 • Metal Sanayii
 • Deri Üretimi
 • Kimya sektörü

Sodyum sülfür kullanım alanları (prosesleri) nelerdir?

 • Sodyum sülfür kâğıt hamuru ve kâğıt endüstrisinde kraft işleminde kullanılır.
 • Siyah-beyaz fotoğrafların tonlanması için fotoğrafçılıkta kullanılır.
 • Tekstil endüstrisinde ağartıcı madde olarak kullanılır.
 • Kimyasal imalatta sülfonasyon ve sülfometilasyon ajanı olarak kullanılır.
 • Kauçuk kimyasalları, kükürt boyaları ve diğer kimyasal bileşiklerin üretiminde kullanılır.
 • Cevher yüzdürme, yağ geri kazanımı, boya ve deterjan yapımı gibi proseslerde kullanılır.
 • Su arıtmada oksijen tutucu ve metal çökeltici madde olarak kullanılır.
 • Seramik üretim sektöründe kuvarsların bastırılması amacıyla sodyum sülfürden faydalanılır.
 • Deri işleme ve tabaklama sektöründe kılların dökülmesi amacıyla sodyum sülfür kullanılmaktadır.
 • Sodyum sülfür metal sanayiinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Metalik bakır, çinko ve kurşun gibi sülfit minerallerin ve metal olmayan minerallerin flotasyon aşamasında sülfürleme işlemi için kullanılır.
 • Yarı soy metal cevherlerinin selektif flotasyonunda bastırıcı olarak sodyum sülfür kullanılır.

Neden Potasyum Silikat Kullanmalı?

Besleme programına alacağınız potasyum silikat bitkilerinize birçok fayda sağlayacaktır. Çevre stresine, sıcak hava,soğuk hava, su ve toprak toksisitesini azaltma, büyüme de kök ve yaprakta büyük faydası vardır. Topraktaki faydalı bakterilere katkısı sayesinde kök gelişimine%80’e kadar faydası olur.

Bitki üzerineuygulanan potasyum silikat bitki üzerinde görünmez bir bariyer oluşturarak böcek ve mantar saldırılarını en aza indirerek bitkinin zarar görmesini engeller. Bu sayede yetişen bitkilerin hastalıklara ve diğer zararlılara direnç kazanmış olur.

Kök bölgesinde besin elementlerinin alınımını, yapraklardaki klorofil konsantrasyonunu ve RUBP karboksilaz enzimini dengeleyerek bitkinin kuvvetli bir şekilde gelişmesini sağlar

Yapılan araştırmalar sonucunda klonlanan ürünlerde ve yeniden döllenen tohumların çimlenmesinde %90 a kadar bir artış gözlemlenmiştir.

Bir başka araştırmada ise kuru meyve ağırlığına da etkisi olduğu görülmüştü

Kalsiyum ve borun birbirleri üzerinde sinerjik etkisine silikon desteği eklendiğinde topraktan kolayca alınamayan, taşınması zor olan kalsiyumun aşağıdan yukarı taşınmasında asansör görevi görür.

Çinko eksikliğini, aşırı fosfor, mangan, sodyum ve alüminyum toksisitesini tolere eder.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0552 3307100-0532 5466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

Tarım Kimyasalları,Yem katkıları Mineralleri,zeolit,sepiyolit,diyatomit,kaolin,sunshield gölge tozu,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars sıvı kükürt,parvet hayvan yara tozu,parspet hayvan bakım ve yara tozu,badimon yara tozu,çinko metal tozu,demir tozu,manganez dioksit,mangan dioksit,mangan tozu,mikronize mangan,hayvan altlığı,hadjin yılan kovucu,pars lime sülfür,bit-pire kovucu,nangrafi,nano tozlar,metal tozları,maden tozları,nano partiküller,dmrsüren,dmrsüren kimya,kimyadeposu.com,çinko sülfat,bakır sülfat,mangan sülfat,magnezyum oksit,magnezyum sülfat,demir sülfat,kalsiyum oksit,kalsiyum hidroksit,potasyum silikat,potasyum hidroksit,hekzatetramin,sodyum lignosülfonat,potasyum lignosülfonat,grafit tozu,mikronize grafit,kimyadeposu.com

 

Top