sunsep pelet

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

YEM KATKISI OLARAK SUNSEP EX01

Beslenme sektörü uzun yıllardır, silikatların karma yemlerde bağlayıcı olarak kullanımı, hayvan yemlerinde kanıtlanmıştır. Silikatlar arasında SUNSEP sepiyolit, kendine özgü özellikleri nedeniyle önemli bir rol oynamaktadır ve bu nedenle, yem endüstrisinde kullanılan yaygın bir mineraldir..

SUNSEP EX01 tüm hayvan türleri üzerinde kullanılabilir.

Son yıllarda, dünya çapındaki araştırmacılar sepiyolitin önemini anlamaya çalışmışlardır. Bu killer hayvan yemi ve premiks üretiminde kullanılmaktadır. SUNSEP EX01 , sadece hayvan yemi ve teknolojik katkı maddesi olarak değil, aynı zamanda besinsel ve çevresel katkı maddesi olarak da yıllar boyunca birçok farklı test kullanmışlardır.

HAYVAN YEMLERİNDE SUNSEP EX01 ÖZELLİKLERİ

Teknolojik etkileri

SUNSEP EX01 özellikle peletlenmiş yemlerde bağlayıcı madde olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 SUNSEP EX01 kullanımı:

Dayanıklılık ve pelet parçalanması açısından palet kalitesinin gözle görülür şekilde iyileştirilmesini sağlar (Castaing 1989, 1994). SUNSEP EX01’in maddeleri aglomera etme gücü, sahip olduğu büyük su emme kapasitesi; bu, aşırı nemden kaynaklanan yem kekleşmesini önlemeye yardımcı olur ve sonuç olarak, peletleme makineleri matrislerinin tıkanmasını önler.

Yüksek emilim kapasitesi nedeniyle, SUNSEP EX01′in hayvan yemi formülüne dahil edilmesi aynı zamanda çok yüksek yağ içeriğine sahip hayvan yemlerinde bile yüksek dayanıklılık elde edilir. SUNSEP EX01’İN %2 oranında eklenmesi yağ yüzdesini artırmayı mümkün kılar.Formüle eklenerek, yemin enerji konsantrasyonunu değiştirmeden iyileştirir. Pelet kalitesi (Angulo ve ark., 1997).

Üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması ve karlılığın artırılması sayesinde granülatör verimliliği üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Pelet üretimi sırasında kullanılan suyun artması bir bağlayıcı madde olarak optimum avantajları sağlamak için SUNSEP EX01‘in bir bağlayıcı madde ile birleştirilmesi gerekecektir. Su seviyesini hesaplamak için peletleme süreci boyunca maruz kalabilecekleri nem kaybı veya kazancı gerekli olduğunda hammaddelerin başlangıçtaki nemini dikkate almak çok önemlidir.

 

SUNSEP EX01 pelet üretimi için neden tavsiye edilir?

– Daha iyi pelet kalitesi – dayanıklılık

Peletin daha iyi nem düzenlemesi

Pelet makinesinin üretimini artırın

Peletleme sürecinde enerji maliyetlerinin azaltılması

– Üretim süreci sırasında toz oluşumunda azalma

– Daha iyi yem koruma kapasitesi

– Yem dağıtımı sırasında taşıma sırasında daha az toz

 

Besinsel Etki

Hayvanlarda:

Yem ve hayvanların Yem Dönüşüm Oranı (FCR). SUNSEP EX01 Nihai Ağırlığı ve Süt Ağırlığı Kazanımını (DWG) artırırken,

Organik madde, yağ, protein ve metabolize edilebilir enerji (ME) sindirilebilirliği Genel olarak, bu iyileşmelerin temel olarak aşağıdaki artıştan kaynaklandığı söylenebilir.

SUNSEP EX01‘in en önemli etkilerinden biri, piliçlerin sindirim fizyolojisi üzerindeki etkisidir ve özellikle de besin maddelerinin bağırsakta tutulma süresi üzerindedir. Aşağıdakiler gibi birçok çalışmanın sonuçları,

Tortuero (1992), Wisemann (1996) veya Escribano (2004), bağırsak tutulumunun yavaşladığını kanıtlamaktadır.

SUNSEP EX01 kullanıldığında, kolloidal özellikleri nedeniyle (Santarén, 1996). Reolojik EXAL®’in özellikleri, su emme ve jel oluşturma kapasitesini belirler ve bu da besinlerin sindirim borusu boyunca bağırsakta tutulma süresinin yavaşlatır.. Bu durum besin maddelerinin sindirilebilirliğini ve bazı vitamin ve minerallerin emilimini artırır.

 

Çevresel Etki ve Altlık Olarak Kullanılması

SUNSEP EX01‘in bir diğer önemli tarafıda çevresel katkı maddesi olmasıdır.Çok sayıda SUNSEP EX01‘in dışkının amonyak emisyonlarını azaltma kapasitesini onaylayan çalışmalar ve sonuç olarak, çiftliklerin temiz hava kalitesinin arıtırlması ve çevrenin iyileştirilmesidir.

Broylerlerde nitrojen dengesi üzerine yapılan denemelerden elde edilen nitrojen atılımları sışkıdaki amonyak içeriğindeki azalma esas olarak idrarın azalmasından kaynaklanmaktadır.

 

Amonyak (NH3), çiftlik tesislerinde çok yüksek oranlarda bulunur, ancak bu oran türler, sıcaklık ve nem seviyesi, havalandırma sistemleri, hayvan hacmi ve altlık türü değişiklik gösterebilir. Uygun olmayan altlıklar, hayvanların sağlığını ve refahını tehlikeye atan büyük amonyak emisyonları üretebilir.Risk (bacak hasarları ve solunum patolojileri)Hatta ekosisteme tamamen zarar verebilirler. Atmosferi, yüzey ve yeraltı sularını kirletiyor.

Buğday bazlı %2 SUNSEP EX01 içeren rasyonlarda broyler gelişimi ve altlık kalitesinin incelenmesi (41 günlük hayvanlar):

Absorpsiyon kapasitesi ve amonyak ve gazı azaltan sıvı ve gazların enterpolasyonu dışkılardan merkaptan emisyonları ,Formülde SUNSEP EX01 kullanımı, aşağıdakiler nedeniyle yavruların kalitesinin iyileştirilmesine önemli ölçüde yardımcı olur. Sonuç olarak, altlıklar daha kuru ve daha az kokuşmuş hale gelir.SUNSEP EX01‘in bir başka kullanımı da ishal semptomları sırasında koadüvant ajan olarak kullanılmasıdır, çünkü bu işlemler sırasında sindirim borusunda aşırı miktarda su birikir.Bu nedenle, hayvanların sindirim sisteminin içinde bulunduğu atmosfer koşullarının iyileştirilmesi çok önemlidir. Canlı tutarak, altlıkları daha kuru ve temiz tutarken, aşağıdaki gibi yüksek kaliteli ürünlerin üretimine izin verir.(yumurta gibi)

İshale karşı diyetlere SUNSEP EX01 ilavesinin etkisi. J. Ani. Sci. – Pérez & Gasa2000

Rasyona SUNSEP EX01 eklenmesinin yumurta tavuklarının yumurta kalitesi üzerindeki etkisi.

∙Hayvan Altlığı  için SUNSEP EX01  kullanılması neden tavsiye edilir?

– Nem kontrolü

– Amonyak ve hoş olmayan kokuların kontrolü

– Mikroorganizmaların kontrolü

– Kolay kullanım ve yetiştirme bittikten sonra gübre olarak kullanım veya

çıkarılacak veya değiştirilecek

– Hayvan derisi için zararlı değildir

– Pençe lezyonlarını engeller ve solunum sorunlarına neden olmazlar

– Kimyasal eylemsizliklerinden kaynaklanan biyogüvenlik

– Mikrobiyal kontaminasyonun olmaması

Özellikleri ile ilgili olarak yapılan birçok çalışmadan elde edilen sonuçlar ,bu özel mineral, SUNSEP EX01’in her iki alanda da (zootekni ve hayvan besleme alanları) olağanüstü çok yönlülüğünü göstermektedir

SUNSEP EX01 %100 doğal bir mineral katkı maddesidir ve üründe kalıntı bırakmaz. Bu nedenle, besinsel açıdan güvenlidir

Top