Tiyoüre Dioksit nedir? Nerelerde kullanılır?

by ozkancol

Tiyoüre Dioksit nedir? Nerelerde kullanılır?

by ozkancol

by ozkancol

Thiourea dioksit suda çözünen ve indirgeyici bir hareket sergileyerek; formamidin sülfinik asitten sülfoksilik asit üretmek üzere dereceli bir şekilde dekompoze olan güçlendirilmiş kararlı bir bileşiktir. Bu reaksiyon ısı uygulayarak veya bir alkali varlığında ilerletilir ve güçlü bir indirgeyici hareket böylelikle sergilenir. Bu reaksiyon yavaştır ve özellikle asidik-hafif alkali bölgededir.

Uygulamalar
TDO, deri endüstrisinde, kağıt, kağıt hamuru ve tahta endüstrisinde, fotoğrafçılık, tekstil işleme endüstrisinde, ağartma ve indirgeyici ajanlarda kullanılır. Bu ürün ayrıca renk giderici ajanların bir komponentidir. TDO ağartması son zamanlarda ahşapsız atık veya mekaniksel kağıt ağartmasında NaOCl ağartmasının yerine ve atık kağıdın hidrojen peroksit mürekkep giderme/ağartma işleminden sonra post-ağartmada sodyum hidrosülfitin yerine kullanılmaktadır. Organik klor bileşikleri ile atık su kirliliği probleminin bakış açısından dioxinleri temsil etmektedir. Enerji tasarrufu ve boya tipi renklendirici materyaller üzerinde renk giderici etkisi dikkat çekmektedir. TDO ağartması, boya tipi renklendiriciler üzerinde sodyum hidrosülfit’e benzer dikkate değer bir renk giderici etkiye sahiptir ve TDO sodyum hidrosülfitle karşılaştırmalı olarak, havada yavaş bir şekilde oksijenle reaksiyon verme özelliğine sahiptir. Oksidatif dekompozisyon dolayısıyla bir kayıp nispeten küçüktür ve TDO’nun uygun kullanım miktarının seçilmesiyle NaOCl ağartmasıyla eşit bir ağartma parlaklığı elde edilebilir. TDO nispeten nadiren havadaki oksijenle dekompozisyona uğrar. TDO ağartması, bir yandan enerji tasarrufu sağlarken alışılmış bir ekipmanla yüksek bir yoğunluğa sahip kağıt hamuru ağartması için uygundur. TDO, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde indirgeyici bir ağartma yardımcısı olarak kağıt hamuru kaynaklarını geniş bir çeşitliliğinde çok etkili olmuştur. TDO’nun bu uygulaması, optimal bir parlaklık artışı kazanmak üzere mürekkep giderici proses için çok kritiktir.

Depolama ve İşleme
Serin (< 30 oC), kuru, iyi bir şekilde havaladırma sağlanmış alanda bütün tutuşma kaynaklarından uzak ve direkt gün ışığından uzak alanlarda depolanmalı. Bağdaşmayan materyallerden uzak tutulmalıdır. Konteynerlar sıkıca kapalı tutulmalıdır. Nemden uzak tutulmalı. Tutuşturucu materyallerin yakınında bulundurulmamalı. İyi kapatılmış orijinal ambalajında saklanmalıdır. Organik ve indirgen maddelerden ayrı bir yerde depolanmalıdır. Dekompozisyona yöneltebilen kontaminasyondan kaçınılmalıdır. Yanıcı veya organik materyallerle teması engellenmelidir.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top