Hakkımızda

Hakkımızda

by ozkancol

Hakkımızda

DMRSÜREN Kimya; tarım, arıtma ve yem kimyasallarının üretimini ve pazarlamasını yapar. Şirket, müşteri memnuniyetini ve daimî fayda sağlamayı hedefleyen bir kuruluş olarak faaliyet gösterir. Tamamen yerli kaynaklara sahip Firma, ARGE faaliyetleriyle yenilikçi vizyonunu sürdürür.

Firmaların temsilciliğini yaparak Türkiye’nin yüksek katma değerli ürünlere yönelmesini sağlayan Şirket, yatırımlarıyla da ülkenin ekonomisine katkıda bulunur.

Bünyesinde sürdürülen eğitimler ve Şirketin araştırmacı personelleri sayesinde Firma, güncelliğini korur. DMRSÜREN Kimya, nitelikli personelleriyle giriştiği her projede, yüksek etkinlik sağlar.

Motivasyonunu müşterilerinden, referanslarını bilimden alan Şirket, etik değerleri de ilkeleri arasında barındırır. Firma, yalnızca kimya malzemelerinde değil; yaşama dokunan her alanda bulunur.

DMRSÜREN Kimya; çevreye, insana ve yaşama saygılı olup onları destekleyen faaliyetler yürütür.

DMRSÜREN kimya; Kimyadeposu.com, Nanotozlar.com, Claypacks.com ve Türkiye’de ilke imza atacak olan Netyerim.net projeleri üzerinde çalışmaktadır.

Vizyonumuz

 • Araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ve yeni yatırımlarla her geçen dönemde daha kaliteli ve uzun ömürlü ürünlere imza atmak,
 • Firmaları, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak şekilde katma değeri yüksek ürünlere yöneltmek,
 • İstihdam edilen personelleri ve stajyerleri eğiterek ülkeye nitelikli işgücü katmak,
 • İş ortaklarımızın tüm ihtiyaçlarını tespit ederek memnun, mutlu birer müşteri portföyü oluşturmak,
 • Profesyonel ve etik ilkeleri benimseyen ekibimizi devamlı geliştirip büyütmek,
 • Doğayla uyumlu, dönüştürülebilir veya sürdürülebilir ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Topluma faydalı ürünler üretip hizmetler sunmak,
 • Geliştirdiği sosyal ve teknik projelerde, üstün başarı sağlamak,
 • Sosyal sorumluluk kampanyalarına imza atıp çevre ve toplum bilincin gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Bireylerde, çevre bilinci yüksek, canlılara duyarlı bir toplumsal aidiyet geliştirecek kampanyalara imza atmak.

Misyonumuz

 • Yalnızca tarım, arıtma ve yem kimyasalların üretiminde değil, insanın ihtiyaç duyduğu her alanda var olmak,
 • Kaliteli ürünleriyle, iş ortaklarına yakınlığıyla ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle tanınan lider marka olmak,
 • Yaratıcı ve yenilikçi faaliyetleriyle başta Türkiye’nin ekonomisine ve dünyadaki tüm insanlara faydalı şirketlerin başında yer almak,
 • Başarılı ve alanında yetkin; genel kültürü yüksek ve kendisini geliştiren bir ekibe sahip olmak,
 • Marka imajı yüksek, sevilen bir işletme olmak ve büyümeyi sürdürmek.

Prensiplerimiz

 • Kanuni gereklilikleri harfi harfine yerine getirmek,
 • Bilimsel verileri takip ederek bilime katkıda bulunmak,
 • Üretimde ve dağıtımda çevreye saygılı, sürdürülebilir alternatifleri tercih etmek,
 • Kurum bünyesindekilerin yanı sıra birincil ve ikincil hedef kitlelerin memnuniyetlerini ön planda tutmak,
 • Toplumun çıkarlarını ön planda tutmak,
 • İşçi sağlığını ve işçinin güvenliğini sağlamak,
 • Personellerin haklarını ve ihtiyaçlarını ön planda tutmak,
 • Topluma, doğaya ve etiğe sahip çıkmak,
 • Paydaşlarına değer yaratmak,
 • Üstün çalışma anlayışıyla hareket etmek,
 • Çalışan memnuniyetini temele almak,
 • Ekip ruhuna sahip olmak.

DMRSÜREN Kimya şirketinin ilkeleridir.

Top