dmrsuren

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Metalografi Nedir? Dağlama Solüsyonları nelerdir?

Metalografi, en bilinen şekliyle, metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır. Metalografi, metallerin iç yapısını inceleyerek onların özelliklerini belirlemeye, tarihçesini açığa çıkarmaya ve gelecekte ona ne gibi işlemler uygulanabileceğini anlatmaya (imalatı yönlendirmeye) çalışır.

 

Bu çerçevede, metalografi mm düzeyindeki büyüklüklerden mikron altı büyüklüklere kadar bir aralıkta faaliyet gösterir. Bu faaliyetler, malzeme bilimi, fizik, kimya, mekanik, termodinamik, faz diyagramı, enerji gibi bir çok saha ile ilgilidir; dolayısıyla, metalografi disiplinler arası bir branş olarak görülür.

 

Bir malzemenin mikroyapısı, malzemeyi oluşturan bileşenlerin düzeni, geometrik oluşumunun kimyasal ve yapısal tabiatı ile tanımlanmakta ve bu şekilde, malzemenin bileşen fazlarını ve ihtiva ettiği kusurları kapsamaktadır. Bir malzemenin mikroyapısı onun özelliklerini önemli ölçüde belirlemektedir.

 

Bir malzemenin bütün potansiyelini kullanabilmek için, sadece malzemenin mikroyapısının oluşumuna katkıda bulunan faktörlerin anlaşılması değil, mikroyapı ve özellikler arasında mevcut olan kalitatif ve kantitatif ilişkilerin anlaşılması da gerekmektedir. Bu, bir taraftan malzeme biliminde bulunan ilişkilerin, diğer taraftan malzemenin üç boyuttaki mikroyapısının anlaşılması gerekmektedir.

 

 

METALOGRAFİK NUMUNE HAZIRLAMA

 

NUMUNE SEÇİMİ

Metalografik incelemenin esası ve başarısı uygun numunenin alınmasına bağlıdır. Alınan numunenin bir değer taşıyabilmesi için, numunenin her yönden ana malzemeyi tam olarak temsil etmesi gerekir. Ana kriter, numunenin inceleme amacına uygun olmasıdır. Ayrıca incelemenin mahiyetine göre esas malzemenin kenar ve ortasından, ince ve kalın yerlerinden bozuk ve sağlam kısımlarından ayrı ayrı numune alınmalıdır.

 

NUMUNE ALMA (KESME)

Numuneler ana parçadan kesilirken bu işlem sırasında içyapılarının değişmemesine dikkat edilmelidir. Isınma ve aşırı deformasyonla numunelerin içyapısı değişebilir. Burada asıl amaç orijinal malzeme içyapısının mikroskop altında görülebilmesi içindir.

NİTAL DAĞLAMA SOLÜSYONU DMRSÜREN KİMYA DA

Numune almada, yapılacak olan incelemenin amacı önemlidir. Metalografik incelemeler genellikle aşağıdaki amaçlar için yapılır.

 

 1. a) Genel mikroyapı incelemeleri b) Sementasyon derinliği incelemeleri c) Dekarbürizasyon (karbon kaybı) derinliği incelemeleri

 

 1. d) Korozyon veya oksitlenme derinliği incelemeleri e) Kaplama kalınlığı incelemeleri f) Yüzey durumunun incelenmesi g) Kalıntıların (inklüzyon) yapısı ve dağılımının incelenmesi h) İçyapıdaki gözeneklerin incelenmesi i) Isıl işlem durumunun incelenmesi  j) Plastik deformasyonun içyapıya etkilerinin incelenmesi
 2. k) Döküm yapısının incelenmesi

NİTAL DAĞLAMA SOLÜSYONU DMRSÜREN KİMYA DA

Yapılacak incelemeye göre enine veya boyuna göre kesit alınmalıdır. Kesit alma sırasında numuneyi aşırı ısıtacak ısıl kesme yöntemlerinden kaçınılmalıdır. Prensip olarak, numuneyi alırken yüzeyde en az plastik sekil değiştiren ve en az ısı meydana getiren kesme metodu seçilmelidir. Mecbur kalındığında nispeten büyük parça kesilerek onun ısınmayan kısmından tekrar başka bir yöntemle kesit alınmalıdır. Kesme işlemi el testeresi, torna, motorlu testere, vb. ile yapılabilir. Ancak ideal kesme işlemi su soğutmalı döner diskler ile yapılır. Bunlara metalografik kesit alma diski denir.

 

Zımparalama ve parlatma kolaylığı bakımından numune boyutlarının 20 mm boy ve 30 mm

 

çapında olması uygundur. Daha küçük boyuttaki numuneler için kalıplama işlemi yapılmalıdır.

NİTAL DAĞLAMA SOLÜSYONU DMRSÜREN KİMYA DA

KALIPLAMA

Numunelerin boyutları elle tutulamayacak kadar küçük ise veya düz zeminde duramayacak kadar karmaşıksa bu tür numuneler bir plastik içine kalıplanarak incelenir.

a)Sıcak ve basınç altında kalıplama

 

b)Soğuk kalıplama

 

Sıcak kalıplamada özel kalıplama cihazı kullanılır. Numune 150°C civarında ısıtılırken aynı zamanda 30 MPa kadar basınç uygulanır. Soğuk kalıplama oda sıcaklığında yapılır. Basınç veya sıcaklım uygulanmaz. Ancak sertleşme sırasında egzotermik reaksiyonla bir miktar ısı artışı olabilir. Soğuk kalıplamada iki sıvı ya da bir sıvı ve bir tozdan oluşan karışım kullanılır. Bunlardan bir tanesi reçine (polimerik esaslı) diğeri ise sertleştiricidir. Reçine ve katılaştırıcı uygun oranlarda karıştırılmalıdır. Aksi takdirde kalıp sertleşmez.

NİTAL DAĞLAMA SOLÜSYONU DMRSÜREN KİMYA DA

ZIMPARALAMA

İncelenecek parçadan kesilerek alınan numunenin yüzeyi son derece pürüzlüdür ve ayrıca yüzeyde deformasyon tabakası vardır. Mikroskopta inceleme yapabilmek için numune yüzeyinin son derece düzgün olması gerekir. Orijinal içyapının ortaya çıkarılması için de yüzeydeki deforme olmuş tabaka mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Bunun için önce zımparalama ardından da parlatma işlemi uygulanır.

 

Zımparalar sert ve aşındırıcı nitelikteki SiC veya Al2O3 taneciklerinin suya dayanıklı kağıt veya kumaş üzerine yapıştırılması ile üretilmiştir. Zımparalar bu abrazif taneciklerinin boyutuna göre numaralandırılırlar. Bu numaralar abrazifin elendiği eleğin mesh sayısını göstermekte olup 1 inç uzunluktaki delik sayısını gösterir. Bu nedenle numara arttıkça toz boyutu küçülür ve zımpara incelir. Zımparalama sırasında zımpara üzerinden su akıtılır.Böylelikle numunenin ısınması önlenmiş olur.

NİTAL DAĞLAMA SOLÜSYONU DMRSÜREN KİMYA DA

PARLATMA

Parlatma işlemi mekanik, elektrolitik, kimyasal, otomatik parlatma yöntemlerinden biriyle yapılır. Mekanik parlatma işleminde 150

-600 dev/dak hızla dönen disklerden faydalanılır. Diskler plastikten yapılmış olup disklerin üzeri parlatma aşamasına göre çadır bezi, sert çuha, poplin, kadife, naylon vb. kumaş ile kaplanır. Parlatma işlemi de kaba ve ince parlatma olmak üzere iki aşamaya ayrılır.

 

Kaba parlatma aşamasında çadır bezi gibi tüysüz kumaş kullanılır. İnce parlatma aşamasında ise kısa tüylü çuha veya kadife kullanılır. Kaba parlatmada aşındırıcı boyutu 15

-1µm arasındadır. İnce parlatmada ise 0,25

-0,05µm arasındadır. Aşındırıcı toz diskler üzerine dökülür. Aşındırıcı olarak alümina Al2O3, Cr2O3, MgO, Fe2O3, elmas tozu gibi aşındırıcılar

NİTAL DAĞLAMA SOLÜSYONU DMRSÜREN KİMYA DA

 

kullanılır. Elmas tozu, macun, sprey ve süspansiyon halinde, diğerleri ise damıtık ile süspansiyon halinde kullanılır. Elmas tozu kumaş kaplı disk üzerine sürüldükten veya püskürtüldükten sonra özel yağlayıcı ile birlikte kullanılır. Zor parlatılan çok sert ve çok yumuşak numunelerin parlatılmasında elmas tozu daha iyidir.

 

Numune disk üzerinde dönme yönüne ters istikamette hareket ettirilmeli ve arada bir kendi etrafında sağa, sola çeyrek tur döndürülmelidir. Parlatmanın yeterli olup olmadığını kontrol etmek için numune yüzeyine çıplak gözle veya mikroskopta 100 büyütmede bakılır. Gözle bakıldığında ayna gibi

NİTAL DAĞLAMA SOLÜSYONU DMRSÜREN KİMYA DA

parlak olmalı ya da mikroskopta bakılınca çizik olmamalıdır.

 

DAĞLAMA

Kimyasal dağlama işleminde çeşitli kimyasal maddelerin karışımından oluşan ve her malzeme için farklı olan “dağlama ayıracı veya dağlama reaktifi” kullanılır. Ayıraçlar su, alkol, gliserin, glikol veya bunların karışımından oluşan çözücülerin çeşitli asit, alkali veya diğer kimyasalların karıştırılmasıyla elde edilirler. Ayıraç numune üzerine dökülerek ya da numune ayıraç içerisine daldırılarak belirli bir süre etki ettirilir.

NİTAL DAĞLAMA SOLÜSYONU DMRSÜREN KİMYA DA

İki fazlı bir alaşımın mikroyapı incelenmesinde, genellikle her faz için farklı görünüm oluşturacak ve bu sayede farklı fazların birbirlerinden ayırt edilebilmelerini sağlayacak bir dağlayıcı seçilir. Dağlama ayıracının numune üzerine tatbik edilmesi daldırma, damlatma, yıkama, silme, alternatif dağlama vb. gibi değişik şekilde yapılabilir. Dağlama işlemi kimyasal olduğu gibi elektrolitik veya termal (ısının etkisiyle) de yapılabilir.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,ParsGrafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşunoksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,dermag deri tabaklama,deri kimyasalları,nanotozlar,parsalüminyum pasta,ferro alaşım tozları,nanomikron tozlar,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SODYUM LİGNO SÜLFONAT NEDİR? NERELERDE KULLANILIR?

Sarı kahverengi Sodyum Lignosülfonat  toz tamamen suda çözünür, doğal olarak yüksek molekül ağırlıklı polimerlerin anyonik sürfaktanları, sülfo ve karbolsil grubu bakımından zengindir ve daha iyi suda çözünürlüğe, sörf aktivitesine ve dağılma kapasitesine sahiptir. İnşaat, seramik için kullanılabilir.Sodyum Lignosülfonat Metalurji endüstrisi, petrol endüstrisi, yangın geciktirici malzemeler, kauçuk vulkanizasyonu, organik polimerizasyon, aynı zamanda hayvan yemi katkı maddeleri olarak antimikrobiyal ve koruyucu özelliklerinden dolayı kullanılabilecek mineral tozu, kimya sanayi tekstil endüstrisidir.

SODYUM LİGNOSÜLFONAT KULLANIM ALANLARI

 • Sodyum Lignosülfonat Bitkilerde, hücre çeperi içerisinde bulunan lignin, selülozla birlikte bitkinin odunsu yapısını ve dayanıklılığını sağlar. Kâğıt yapımında kullanılmaz fakat kâğıt üretiminin yan ürünüdür. 2 ve 3 sınıf kâğıtlarda (teksir kâğıtları,saman kâğıt gibi sarı kâğıtlarda) bolca bulunur. Lignin zamanla bozunarak kağıdın ömrünü kısaltır.
 • Sodyum Lignosülfonat Bitki dokularının birçoğu karbonhidratlar ve yabancı bileşenlere ilaveten lignin olarak isimlendirilen amorf ve polimer bir madde içerirler. Olgun ağaç dokusunda lignin miktarı % 18 ila % 38 arasında değişir.Lignin değişik oranlarda ot ve çimenlerde de bulunur.
 • Sodyum Lignosülfonat Canlı bitkilerde ligninin biyolojik rolü,hücre duvarının selüloz ve diğer karbonhidratlarıyla mükemmel bir direnç ve dayanıklılığa sahip bir doku meydana getirmektedir.Ligninle diğer iki grup doğal polimerler olan karbonhidratlar ve proteinlerin kimyasal özellikleri birbirlerinden oldukça farklıdır.Örneğin;ağaç ligninleri öncelikle aromatik bir yapıdadırlar ve bilinen çözücülerde kolay kolay ve hemen hemen tümüyle çözünmezler. Monomer ünitelere hidrolizleri mümkün değildir ve diğer doğal polimerlerin en önemli özelliği olan düzgün yapıdan yoksundurlar.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucuDMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

  05523307100-05325466184

  www.kimyadeposu.com

  www.claypacks.com

  www.nanotozlar.com

  www.netyerim.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

GAZ BETON ÜRETİMİ VE ALÜMİNYUM PASTA

GAZ BETON ÜRETİMİ için,dolgu maddesi olarak silis kumu ve kireç kullanılır. Ayrıca bağlayıcı olarak alçı ve beyaz çimento kullanılırken, gaz betonu kabartmak ve gözenek oluşturmak içinse Pars alüminyum tozu ve Pars alüminyum pasta kullanılır. Birde bunu harç haline getirmek için bir miktar su eklenir. Gaz beton üretimi, tamamen teknik bir konudur.

Üretiminde Kullanılan Hammaddeler
 • Kuvarsit
 • Çimento
 • Kireç ve alçıtaşıdır.

Gaz Beton, Gözenek Oluşturucular

Pars  alüminyum toz, tehlikeli ve ithal bir malzemedir.Ülkemizde bir çok firma bu tozun kullanımını bırakmıştır. Diğer alüminyum tozlarından farkı  aktif özelliğinin fazla oluşudur.

Pars Alüminyum pasta, Pars alüminyumdan farkı  su bazlı oluşu ve yarı katı yarı pasta formunda tehlikesiz oluşu kullanım sebebi olmaktadır.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,dermag deri tabaklama,deri kimyasalları,nanotozlar,pars alüminyum pasta,ferro alaşım tozları,nanomikron tozlar,

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Bakır Sülfat nedir?

Bakır sülfat, CuSO4(H2O) x kimyasal formülüne sahip inorganik bileşiktir.Burada x, 0 ila 5 arasında değişiklik gösterir. Pentahidrat (x=5) en yaygın form olarak karşımıza çıkar. Bu bileşik için daha eski isimler arasında göztaşı, göktaşı, mavi taş, bakır vitriol gibi isimler bulunur.

En sık karşılaşılan tuz olan pentahidrat (CuSO4 · 5H2O) parlak mavidir. Oktahedral moleküler geometriye sahip kompleksi [Cu (H2O) 6] 2+ vermek üzere suda ekzotermik olarak çözünür. Katı pentahidratın yapısı, bakırın yine oktahedral olduğu ancak dört su ligandına bağlı olduğu polimerik bir yapı ortaya çıkarır. Cu (II) (H2O) 4 merkezleri, zincirler oluşturmak için sülfat anyonları ile birbirine bağlanır. Susuz bakır sülfat, açık gri bir tozdur.

Bakır Sülfat hangi sektörlerde kullanılır?

 • Sanat
 • Dekorasyon ve İnşaat
 • Ziraat ve Tarım
 • Bakır Ürünlerin Üretimi
 • Boya Üretimi

Bakır Sülfat kullanım alanları (prosesleri) nelerdir?

 • Bir mantar ilacı ve yabancı ot öldürücü olarak

Bakır sülfat pentahidrat, mantar ilacı olarak kullanılır. Bununla birlikte, bazı mantarlar yüksek seviyelerde bakır iyonlarına uyum sağlayabilir.

Bir bakır (II) sülfat (CuSO4) ve kalsiyum hidroksit (Ca (OH) 2) süspansiyonu olan bu karışım üzüm, kavun ve diğer meyvelerdeki mantarları kontrol etmek için kullanılır. Bakır sülfat su çözeltisi ve sönmüş kireç süspansiyonu karıştırılarak üretilir.

 • Analitik reaktif olarak

Bazı kimyasal testlerde bakır sülfattan faydalanılır. Fehling solüsyonunda ve Benedict solüsyonunda çözünür mavi bakır (II) sülfatı çözünmez kırmızı bakır (I) okside indirgeyen şekerlerin indirgenmesini test etmek için kullanılır. Bakır (II) sülfat, proteinleri test etmek için Biuret reaktifinde de kullanılır.

Ayrıca bakır sülfat, kandaki anemi varlığını test etmek için kullanılır. Kan, özgül ağırlığı bilinen bir bakır sülfat çözeltisine damlatılarak test edilir- yeterli hemoglobin içeren kan, yoğunluğu nedeniyle hızla batar, oysa yavaşça batmayan veya batmayan kanda yetersiz miktarda hemoglobin bulunur.

 • Topraktaki ve hayvanlardaki bakır eksikliğini giderir ve çiftlik hayvanlarının büyümesini teşvik eder.
 • Organik sentez olarak

Bakır sülfat, organik sentezde sınırlı düzeyde kullanılmaktadır. Susuz tuz, asetal grupları oluşturmak ve işlemek için bir dehidrasyon ajanı olarak kullanılır. Hidratlı tuz, birincil alkollerin dönüşümü için bir oksidan vermek üzere potasyum permanganat ile iyice karıştırılabilir.

 • Yapay ipek üretimi için kullanılır.

Amonyum hidroksit ile reaksiyon, yapay ipeğin endüstriyel üretiminde selülozu çözmek için kullanılan Tetraamminecopper (II) sülfat veya Schweizer reaktifini verir.

 • Niş kullanımları

Bakır (II) sülfat, yüzyıllar boyunca birçok niş uygulamayı kendine çekmiştir. Endüstride bakır sülfatın birden fazla uygulaması vardır. Baskıda, kâğıdı böcek ısırıklarından korumak için ciltleme macunları ve yapıştırıcılar için bir katkı maddesidir; Yapıda su geçirmezlik ve dezenfektan özellikleri sağlamak için betona katkı maddesi olarak kullanılır. Bakır sülfat, sanat eserlerinde, özellikle bardak ve çömleklerde renklendirici bir bileşen olarak kullanılabilir. Bakır sülfat ayrıca havai fişek imalatında mavi bir renklendirme maddesi olarak kullanılır, ancak havai fişek tozlarını karıştırırken bakır sülfatın kloratlarla karıştırılması güvenli değildir.

 • Sanat

2008 yılında, sanatçı Roger Hiorns Londra’da terk edilmiş su geçirmez bir belediye dairesini 75.000 litre bakır sülfat çözeltisiyle doldurdu. Daire boşaltılmadan önce solüsyon birkaç hafta kristalleşmeye bırakıldı ve kristal kaplı duvarlar, zeminler ve tavanlar kaldı. Esere Nöbet ismi verildi. Bu sanat çalışması 2011’den beri Yorkshire Heykel Parkı’nda sergileniyor.

 • Dağlama

Bakır sülfat, bakır plakaları dağlamak için kullanılır. Ayrıca, mücevherler için tasarımları bakıra kazımak için de kullanılır.

 • Boyama

Bakır sülfat, bitkisel boyamada renk sabitleyici olarak kullanılabilir. Genellikle belirli boyaların yeşil tonlarını vurgular.

 • Elektronik

Sulu bir bakır sülfat çözeltisi, sıvı dirençlerde direnç elemanı olarak sıklıkla kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kalsiyum Oksit (Cao) Nedir, Ne İşe Yarar?

 Kalsiyum oksit de kimyasal bileşiklerden bir tanesidir.

Geniş kullanım alanlarına sahip olan kalsiyum oksit nedir?

Kalsiyum oksit nasıl oluşturulur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kalsiyum oksit, kireç taşının yüksek sıcaklıkta erimesi ve karbondioksitin uzaklaştırılmasıyla elde edilmektedir. Bu şekilde üretilen kalsiyum oksit, güçlü bir aşındırıcı olarak kullanılmaktadır. Alkalik bir katı yapısına sahiptir. Su içinde tepki vererek çözülmektedir. Su içerisinde kalsiyum hidroksit haline dönmektedir. Kalsiyum oksidin erime noktası ise 2.572 santigrat derecedir.

Kalsiyum Oksit Nerelerde Kullanılır?

Kalsiyum oksidin kullanılmakta olduğu çeşitli alanlar bulunmaktadır. Bu alanların başında atık su arıtma ve çimento üretimi gelmektedir. Kalsiyum oksit, tuğla ve taşlar üzerinde yapışma özelliğine sahip olduğu için çimento üretiminde en önemli malzemeler arasında bulunmaktadır. Diğer yandan kalsiyum oksit, mühendislik alanında da kullanılmaktadır. Kimyasal yem stoklarında da kalsiyum okside yer verilmektedir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Antimon Trioksit Nedir?

Metal antimon havada kavrulursa antimon trioksit (Sb2O3) meydana gelir.  Antimon trioksit amfoterdir. Bu yüzden asit ve bazlarla reaksiyon verir. Antimon trioksitin başlıca kullanım alanları;

 • Antimon trioksit üretiminde antimon metal kullanımı,
 • PET üretiminde kullanılması (film / elyaf, reçine),
 • Plastik ve kauçuk sektöründe,
 • Alev geciktirmeli tekstil üretiminde,
 • Cam, emaye, fonksiyonel seramik ve yarı iletkenlerin üretiminde,
 • Pigment, boya, kaplamalar, seramik, fren balatası, süspansiyonlar ve ince kimyasalların üretiminde,
 • Ahşap yapıştırıcılar üretiminde,
 • Antimon trioksit preparatlarının profesyonel kullanımları,
 • Antimon trioksitin, maddelerde belirtilen profesyonel amaçlarla kullanımı.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

KOSTİK KALSİNE MANYEZİT NEDİR?

Manyezitin 700- 1200oC ısıtılmasıyla %2,7 CO2 kapsayan kostik kalsine manyezit elde edilir. Hayvan yeminden uranyum karbonat liçing sistemlerine kadar geniş bir tüketim alanı vardır.  Oksiklorit veya sorel çimentosu yapımında, suni ipek, suni gübre, kimya endüstrisi vb. de kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

 • Tarım endüstrisinde, ince tarım seklinde hayvan yemine katılarak: iri taneliler gübre endüstrisinde
 • kok oluşturmayan ince tozlar pastörize tossuzlaştırma malzemesi olarak.
 • İnşaat endüstrisinde; askı taban, izolasyon inşaat blokları ve hafif yapı elemanı olarak.
 • İlaç endüstrisi ve tıpta,
 • Genel kimya endüstrisinde; magnezyum bileşiklerinin üretimini başlangıç malzemesi olarak.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

 • Lastik ve plastik endüstrisinde; stabilizatör madde vulkanizör madde olarak.
 • Kâğıt endüstrisinde.
 • Otomotiv yağlama yağlarında; hızlı çalışan motorlar için etkin olarak asitlerin nötrleştirilmesinde katkı maddesi olarak.
 • Uranyum cevherlerinden uranyum oksit eldesindeki karbonat devrelerinde absorbent ve katalizör olarak kullanılmaktadır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Bazik Krom Sülfat Nedir?

​​​​​​​​​​​​​Krom kimyasallarından Bazik Krom Sülfat, deri tabaklamada; Krom Sintan, deri retenaj ürünü olarak ve Magnezyum Oksit bazifikasyon maddesi olarak deri sanayinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

 • ​​Tankrom® AB – inorganik olarak indirgenmiş bazik krom sülfat (33% bazik)
 •  Tankrom® SB – ​organik olarak indirgenmiş bazik krom sülfat (33% bazik)
 • ​​Tankrom® FS – yüksek bazisiteli bazik krom sülfat (%42 bazik)
 •  Tankrom® F24 – yüksek bazisiteli bazik krom sülfat (%50 bazik )
 • ​​Tankrom® OBM – otobazifyan özell​ikli bazik krom sülfat​​
 • ecol-tan®, yüksek krom bağlanma oranı ile piklesiz tabaklama olanağı sunan yeni nesil bazik krom sülfattır.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu05523307100-05325466184www.claypacks.comwww.netyerim.net
 • www.nanotozlar.com
 • www.kimyadeposu.com
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kobalt Sülfat Nedir?

Kobalt sülfat heptahidrat, 250 ° C De 100 ° C civarında sıvılaştıran ve susuz hale gelen kırmızı monoklinik kristaller olarak görülür. Suda çözünür, etanolde az çözünür ve özellikle metanolde çözünebilir . Tuzlar paramanyetiktir .

Metalik kobalt, oksit, hidroksit veya karbonatın sulu sülfürik asitle reaksiyonuyla oluşur

Birçok durumda sülfat yoluyla cevherlerden kobalt elde edilir.

Hidratlanmış kobalt sülfat pigmentlerin hazırlanmasında ve diğer kobalt tuzlarının imalatında kullanılır. Kobalt pigmenti porselen ve camda kullanılır. Kobalt sülfat, akümülatörler , elektrokaplama banyolarında, sempatik mürekkeplerde ve topraklara ve hayvan yemlerine katkı maddesi olarak kullanılır. Bu amaçla, kobalt sülfat, kobalt oksitin sülfürik asit ile muamele edilmesiyle üretilir.

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kurşun Nitrat ve Kullanım Alanları

CAS Numarası: 10099-74-8
Formülü: Pb(NO3)2
Molekül Ağırlığı: 331,2 g/mol
Yoğunluk: 4,53 g/cm3
Erime Noktası: 443 °C

Spesifikasyon Değerleri

Parametre Birim Değer
Saflık % 99,37
Nem % 0,8
pH (%10 Çözeltisi) 2,95

Kullanım Alanları  Akü imali. Kablo izolasyonu. Madde ve diğer ürünler. Mühimmat. Alaşımlar. Kimyasal maddeler ve pigmentler. Radyasyon yalıtımları Benzin katkısı olarak kullanılır.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

 

Top