dmrsüren magnezyum oksit

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

MAGNEZYUM OKSİT NEDİR?

CAS Numarası: 1309-48-4
EC Numarası: 215-171-9

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), doğada mineral periklaz olarak oluşan inorganik bir bileşiktir.
Sulu ortamda magnezyum hidroksit oluşturmak için su ile hızlı bir şekilde birleşir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) antasit ve hafif müshil olarak kullanılır ve birçok tıbbi olmayan kullanıma sahiptir.

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT)Kullanımı ve İmalatı
-emici
-toplanan
-ciltçi

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) veya magnezya, doğal olarak periklaz olarak oluşan ve bir magnezyum kaynağı olan beyaz higroskopik bir katı mineraldir (ayrıca bkz.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) ampirik bir MgO formülüne sahiptir ve iyonik bağ ile bir arada tutulan Mg2+ iyonları ve O2 iyonlarından oluşan bir kafesten oluşur.
Magnezyum hidroksit su varlığında oluşur(MgO + H2O → Mg (OH)2), ancak nemi uzaklaştırmak için ısıtılarak tersine çevrilebilir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) tarihsel olarak magnesia alba (kelimenin tam anlamıyla Magnesia’dan gelen beyaz mineral) olarak biliniyordu ve onu şimdi manganez olarak bilinen şeyi içeren siyah bir mineral olan magnesia negra’dan ayırt ediyordu.

E 530’un ilgili oksitleri (MAGNEZYUM OKSİT)
Magnezyum oksit” normal olarak mgo’yu ifade ederken, magnezyum peroksit MgO2 de bir bileşik olarak bilinir.
Evrimsel kristal yapı tahminine göre, MgO2 116 gpa’nın (gigapaskal) üzerindeki basınçlarda termodinamik olarak kararlıdır ve yarı iletken bir suboksit Mg3O2, 500 gpa’nın üzerinde termodinamik olarak kararlıdır.
Stabilitesi nedeniyle, MgO kristallerin titreşim özelliklerini araştırmak için bir model sistem olarak kullanılır.

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT)’in elektriksel özellikleri
Saf MgO iletken değildir ve oda sıcaklığında elektrik akımına karşı yüksek bir dirence sahiptir.
Mgo’nun saf tozu, 1khz’de yaklaşık dielektrik tan(δ) > 2.16×103 kaybı ile 3.2 ila 9.9 {displaystyle k}k arasında nispi bir geçirgenliğe sahiptir.

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT)üretimi
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), magnezyum karbonat veya magnezyum hidroksitin kalsinasyonu ile üretilir.
İkincisi, magnezyum klorür MgCl2 çözeltilerinin, tipik olarak deniz suyunun, kireç suyu veya kireç sütü ile işlenmesiyle elde edilir.
Mg2 + + Ca (OH)2 → Mg (OH)2 + Ca2+

Farklı sıcaklıklarda kalsine etmek, farklı reaktiviteye sahip E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) üretir.
Yüksek sıcaklıklar 1500-2000 °C mevcut yüzey alanını azaltır ve refrakter olarak kullanılan aktif olmayan bir form olan ölü yanmış (genellikle ölü yanmış olarak adlandırılır) magnezya üretir.
Kalsinasyon sıcaklıkları 1000-1500 °C, sınırlı reaktiviteye sahip olan ve daha düşük sıcaklıkta kalsine edilen sert yanmış magnezya üretir (700-1000 °C), kostik kalsine magnezya olarak da bilinen reaktif bir form olan hafif yanmış magnezya üretir.
Karbonatın okside bir miktar ayrışması 700 °C’nin altındaki sıcaklıklarda gerçekleşse de, ortaya çıkan malzemeler karbondioksiti havadan yeniden emiyor gibi görünmektedir.

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT)uygulamaları

Rezistans
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) refrakter bir malzeme, yani yüksek sıcaklıklarda fiziksel ve kimyasal olarak stabil olan bir katı olarak değerlenir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) iki faydalı özelliğe sahiptir: yüksek ısı iletkenliği ve düşük elektrik iletkenliği.
Mutfak elektrikli ocaklarında spiral Calrod serisi üst ısıtma elemanlarının doldurulması büyük bir kullanım alanıdır.
“Dünya çapındaki en büyük magnezya tüketicisi, 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki magnezyumun yaklaşık %56’sını tüketen, geri kalan %44’ü tarım, kimya, inşaat, çevre ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan refrakter endüstrisidir.”
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) potalar için temel bir refrakter malzeme olarak kullanılır.

Yangına dayanıklı
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), inşaat malzemelerinde temel bir yanmaz bileşendir.
Bir yapı malzemesi olarak, E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) duvar panoları birkaç çekici özelliğe sahiptir: yangına dayanıklılık, termit direnci, nem direnci, küf ve küf direnci ve mukavemet.

Niş kullanımları
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), kuru proses tesislerinde Portland çimentosunun bileşenlerinden biridir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), asit tamponlama kapasitesi ve çözünmüş ağır metal türlerinin stabilize edilmesindeki ilgili etkinliği nedeniyle toprak ve yeraltı suyu ıslahı, atık su arıtımı, içme suyu arıtımı, hava emisyonları arıtımı ve atık arıtma endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kurşun ve kadmiyum gibi birçok ağır metal türü, asidik Ph’da (6’nın altında) ve yüksek Ph’da (11’in üstünde) suda en fazla çözünür.
Metallerin çözünürlüğü, türlerin biyoyararlanımını ve hareketlilik toprak ve yeraltı suyu sistemlerini etkiler.
Çoğu metal türü belirli konsantrasyonlarda insanlar için toksiktir, bu nedenle metal biyoyararlanımını ve hareketliliğini en aza indirmek zorunludur.

Granül E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), pH’ı çoğu metalin en düşük çözünürlüğünde (bazik) olduğu 8-10 aralığına sürmek için genellikle düşük pH (asidik) olan metallerle kirlenmiş toprağa veya atık malzemeye karıştırılır.
Metal-hidroksit kompleksleri, 8-10 pH aralığında sulu çözeltiden çökelme eğilimindedir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), mgo’nun üstün tamponlama kapasitesi, maliyet etkinliği ve kullanım kolaylığı/güvenliği nedeniyle Portland çimentosu, kireç, fırın tozu ürünleri, enerji üretim atıkları ürünleri ve çeşitli tescilli ürünlere kıyasla en etkili metal stabilizasyon bileşiği olarak kabul edilmektedir.

Metal stabilizasyon teknolojileri olarak pazarlanan tüm ürünler olmasa da çoğu, akiferlerde çok yüksek pH koşulları yaratırken, MgO, pH değeri 8-10 olan ideal bir akifer koşulu yaratır. Ek olarak, çoğu biyolojik sistem için gerekli bir element olan magnezyum, MgO destekli metallerin ıslahı sırasında toprak ve yeraltı suyu mikrobiyal popülasyonlarına ek bir fayda olarak sağlanmaktadır.

Tıbbi
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), mide ekşimesi ve dispepsinin hafifletilmesi, antasit, magnezyum takviyesi ve kısa süreli müshil olarak kullanılır.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) hazımsızlık semptomlarını iyileştirmek için de kullanılır.
E 530’un (MAGNEZYUM OKSİT) yan etkileri mide bulantısı ve kramp içerebilir.
Müshil etkisi elde etmek için yeterli miktarlarda, uzun süreli kullanımın yan etkileri bağırsak tıkanıklığına neden olan enterolitleri içerir.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

HAYVAN YEMİNDE SUNMAG MAGNEZYUM OKSİT KULLANIMI

 • Hayvan yemi katkı maddesi olarak magnezyum oksitin T.C. Yem Yönetmeliği Yem Kaynakları mevzuatında makro mineral olarak yer almasına karşın, ülkemizde premiks ve karma yeme katkı maddesi olarak katılması hala tartışma konusudur, fakat başta Avrupa olmak üzere insan ve hayvan sağlığını ön planda tutan ülkeler, magnezyum oksitin karma hayvan yemlerine koyulması gereğini parlomentolarında çıkardıkları  yönetmeliklerle [THE FEEDING STUFF ( England ) REGULATIONS 2005] karara bağlamışlardır.
 • Magnezyum oksitin, büyük baş hayvanlarda belli başlı etkileri aşağıdaki gibidir;
 • 1 – Vücuttaki enzim sistemlerinin yapısını (kofaktör kısmını) oluşturan en önemli maddesidir, enzimlerin aktivasyonunda önemli rol oynar, kemik yapısı teşekkülü ve kas kontraksiyonlarında temel görevleri vardır. DNA nın iskeletini oluşturur*.
 • 2 – Çayır tetanisi, Mg noksanlığında, ilkbaharda meralarda beslenen sığırlarda ortaya çıkar. Rasyona Mg ilavesiyle önlenir*.
 • 3 –   Magnezyumun hayvanlar üzerinde rahatlatıcı ( Relaxing ) etkisi vardır. Magnezyum eksikliği, aşırı duyarlılık,     sinirlilik, yerinde durmama, kas seyirmeleri, diş gıcırdatma ve salya akıntısı ile belirginleşir*.
 • 4 –  Süt ve döl veriminde % 20 ‘ye varan artış,
 • 5 –  Mide ve bağırsağın düzgün çalışması,
 • 6 –  Kemik ve dişlerin yapısının güçlenmesi,
 • 7 –  Tırnak kırılmalarının önlenmesi,
 • 8 –  Et renginin aşırı kırmızılıktan normal pembeliğe dönüşmesi,
 • 9 –  Parazit hastalıklarına karşı savunmayı arttırması,
 • 10 – Büyük baş hayvanın et veriminde artış,
 • 11 – Kilo kaybını önleme gibi daha bir çok olumlu etkisi vardır.
 • 12 – Hastalıklara karşı direnci arttırır**.
 • 13 – Bağışıklık sistemini güçlendirir**.
 • 14 – Kan dokusunun kendini yenilemesini sağlar**.
 • 15 – Dolaşım sistemini güçlendirir**.
 • Magnezyum oksitin, kanatlı hayvanlarda belli başlı etkileri ise;
 • 1 – Kemik yapısını güçlendirdiği için kanat ve ayak kırılmalarını minimuma indirmesi,
 • 2 – Taşlığın daha rahat çalışmasını sağlaması,
 • 3 – Büyümeyi hızlandırma,
 • 4 – Tüylerin parlaklığının artaması,
 • 5 – Yumurtanın sarısında renk farklılığı oluşması,
 • 6 -Yumurtanın kabuğunun tahammül süresinin uzaması ve kabuğunun kalınlığının artması gibi etkileri mevcuttur.
 • 7 – Yumurtanın besin değerini arttırır**.
 • 8 – Kas yapısını güçlendirir**.
 • Magnezyum oksitin hayvanlarda strese bağlı rahatsızlıklara, kas kasılma sorunlarına, gıda eksikliğinden ileri gelen Deficiency rahatsızlığının da tedavisinde de kullanıldığı yine bu yönetmelikle kanıtlanmıştır.
 • Finlandiya’nın Helsinki Üniversitesinde yapılan çalışmalar [University of Helsinki, Dept.of Animal Science, Publications] göstermiştir ki, 600 kg ağırlığındaki bir büyük baş hayvan bünyesinde 240 g Manyezit barındırmalıdır. Manyezitin % 70 oranında kemiklerde depolandığı, enzimlerin doğru çalışmasında, hayvanın sinir sisteminde çok önemli role sahip olduğu ve büyük baş hayvanın Mg dengesini koruyabilmesi için günde en az 1,8 gr MgO alması gereği de yine bu yayınla avrupada kabul görmüştür.
 • Magnezyum oksitin karma yem üretiminde tozlanmayı minimuma düşürdüğü gibi, yem üzerinde parlaklıkda oluşturmaktadır.
 • Hayvanların manyezit ihtiyaçlarını sadece magnezyum oksitden sağlayabileceklerinide THE FEEDING STUFF (ENGLAND) REGULATIONS 2005 kararlaştırmıştır.
 • MAGNEZYUM

 • Magnezyum, yeryüzü üzerindeki canlıların gelişimi ve sağlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli temel bir elementtir. Magnezyum kemik şekillenmesinde önemli olup, kalsiyum ve fosfor ile yakın ilişkisi olan temel bir mineraldir. Hayvan vücudunda toplam ağırlığın ortalama %0,05’i kadar bulunmaktadır. Vücuttaki magnezyum ortalama %70’i iskelette, başta karaciğer ve kaslar olmak üzere %29’u yumuşak dokularda ve %1’i ise vücut sıvılarında bulunur. (***)

Detaylı Bilgi İçin:https://magnezyumoksit.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

HAYVAN YEMİNDE MAGNEZYUM OKSİT KULLANIMI

Hayvan yemi katkı maddesi olarak magnezyum oksitin T.C. Yem Yönetmeliği Yem Kaynakları mevzuatında makro mineral olarak yer almasına karşın, ülkemizde premiks ve karma yeme katkı maddesi olarak katılması hala tartışma konusudur, fakat başta Avrupa olmak üzere insan ve hayvan sağlığını ön planda tutan ülkeler, magnezyum oksitin karma hayvan yemlerine koyulması gereğini parlomentolarında çıkardıkları  yönetmeliklerle [THE FEEDING STUFF ( England ) REGULATIONS 2005] karara bağlamışlardır.

 Magnezyum oksitin, büyük baş hayvanlarda belli başlı etkileri aşağıdaki gibidir;

 1 – Vücuttaki enzim sistemlerinin yapısını (kofaktör kısmını) oluşturan en önemli maddesidir, enzimlerin aktivasyonunda önemli rol oynar, kemik yapısı teşekkülü ve kas kontraksiyonlarında temel görevleri vardır. DNA nın iskeletini oluşturur*.

 2 – Çayır tetanisi, Mg noksanlığında, ilkbaharda meralarda beslenen sığırlarda ortaya çıkar. Rasyona Mg ilavesiyle önlenir*.

 3 –   Magnezyumun hayvanlar üzerinde rahatlatıcı ( Relaxing ) etkisi vardır. Magnezyum eksikliği, aşırı duyarlılık,     sinirlilik, yerinde durmama, kas seyirmeleri, diş gıcırdatma ve salya akıntısı ile belirginleşir*.

 4 –  Süt ve döl veriminde % 20 ‘ye varan artış,

 5 –  Mide ve bağırsağın düzgün çalışması,

 6 –  Kemik ve dişlerin yapısının güçlenmesi,

 7 –  Tırnak kırılmalarının önlenmesi,

 8 –  Et renginin aşırı kırmızılıktan normal pembeliğe dönüşmesi,

 9 –  Parazit hastalıklarına karşı savunmayı arttırması,

10 – Büyük baş hayvanın et veriminde artış,

11 – Kilo kaybını önleme gibi daha bir çok olumlu etkisi vardır.

12 – Hastalıklara karşı direnci arttırır**.

13 – Bağışıklık sistemini güçlendirir**.

14 – Kan dokusunun kendini yenilemesini sağlar**.

15 – Dolaşım sistemini güçlendirir**.

 

Magnezyum oksitin, kanatlı hayvanlarda belli başlı etkileri ise;

 

1 – Kemik yapısını güçlendirdiği için kanat ve ayak kırılmalarını minimuma indirmesi,

2 – Taşlığın daha rahat çalışmasını sağlaması,

3 – Büyümeyi hızlandırma,

4 – Tüylerin parlaklığının artaması,

5 – Yumurtanın sarısında renk farklılığı oluşması,

6 -Yumurtanın kabuğunun tahammül süresinin uzaması ve kabuğunun kalınlığının artması gibi etkileri mevcuttur.

7 – Yumurtanın besin değerini arttırır**.

8 – Kas yapısını güçlendirir**.

Magnezyum oksitin hayvanlarda strese bağlı rahatsızlıklara, kas kasılma sorunlarına, gıda eksikliğinden ileri gelen Deficiency rahatsızlığının da tedavisinde de kullanıldığı yine bu yönetmelikle kanıtlanmıştır.

 

Finlandiya’nın Helsinki Üniversitesinde yapılan çalışmalar [University of Helsinki, Dept.of Animal Science, Publications] göstermiştir ki, 600 kg ağırlığındaki bir büyük baş hayvan bünyesinde 240 g Manyezit barındırmalıdır. Manyezitin % 70 oranında kemiklerde depolandığı, enzimlerin doğru çalışmasında, hayvanın sinir sisteminde çok önemli role sahip olduğu ve büyük baş hayvanın Mg dengesini koruyabilmesi için günde en az 1,8 gr MgO alması gereği de yine bu yayınla avrupada kabul görmüştür.

 

Magnezyum oksitin karma yem üretiminde tozlanmayı minimuma düşürdüğü gibi, yem üzerinde parlaklıkda oluşturmaktadır.

 

Hayvanların manyezit ihtiyaçlarını sadece magnezyum oksitden sağlayabileceklerinide THE FEEDING STUFF (ENGLAND) REGULATIONS 2005 kararlaştırmıştır.

 Detaylı bilgi için:www.magnezyumoksit.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

MAGNEZYUM OKSİT NERELERDE KULLANILIR

Rezistans
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) refrakter bir malzeme, yani yüksek sıcaklıklarda fiziksel ve kimyasal olarak stabil olan bir katı olarak değerlenir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) iki faydalı özelliğe sahiptir: yüksek ısı iletkenliği ve düşük elektrik iletkenliği.
Mutfak elektrikli ocaklarında spiral Calrod serisi üst ısıtma elemanlarının doldurulması büyük bir kullanım alanıdır.
“Dünya çapındaki en büyük magnezya tüketicisi, 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki magnezyumun yaklaşık %56’sını tüketen, geri kalan %44’ü tarım, kimya, inşaat, çevre ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan refrakter endüstrisidir.”
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) potalar için temel bir refrakter malzeme olarak kullanılır.

Yangına dayanıklı
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), inşaat malzemelerinde temel bir yanmaz bileşendir.
Bir yapı malzemesi olarak, E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) duvar panoları birkaç çekici özelliğe sahiptir: yangına dayanıklılık, termit direnci, nem direnci, küf ve küf direnci ve mukavemet.

Niş kullanımları
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), kuru proses tesislerinde Portland çimentosunun bileşenlerinden biridir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), asit tamponlama kapasitesi ve çözünmüş ağır metal türlerinin stabilize edilmesindeki ilgili etkinliği nedeniyle toprak ve yeraltı suyu ıslahı, atık su arıtımı, içme suyu arıtımı, hava emisyonları arıtımı ve atık arıtma endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kurşun ve kadmiyum gibi birçok ağır metal türü, asidik Ph’da (6’nın altında) ve yüksek Ph’da (11’in üstünde) suda en fazla çözünür.
Metallerin çözünürlüğü, türlerin biyoyararlanımını ve hareketlilik toprak ve yeraltı suyu sistemlerini etkiler.
Çoğu metal türü belirli konsantrasyonlarda insanlar için toksiktir, bu nedenle metal biyoyararlanımını ve hareketliliğini en aza indirmek zorunludur.

Granül E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), pH’ı çoğu metalin en düşük çözünürlüğünde (bazik) olduğu 8-10 aralığına sürmek için genellikle düşük pH (asidik) olan metallerle kirlenmiş toprağa veya atık malzemeye karıştırılır.
Metal-hidroksit kompleksleri, 8-10 pH aralığında sulu çözeltiden çökelme eğilimindedir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), mgo‘nun üstün tamponlama kapasitesi, maliyet etkinliği ve kullanım kolaylığı/güvenliği nedeniyle Portland çimentosu, kireç, fırın tozu ürünleri, enerji üretim atıkları ürünleri ve çeşitli tescilli ürünlere kıyasla en etkili metal stabilizasyon bileşiği olarak kabul edilmektedir.

Metal stabilizasyon teknolojileri olarak pazarlanan tüm ürünler olmasa da çoğu, akiferlerde çok yüksek pH koşulları yaratırken, MgO, pH değeri 8-10 olan ideal bir akifer koşulu yaratır. Ek olarak, çoğu biyolojik sistem için gerekli bir element olan magnezyum, MgO destekli metallerin ıslahı sırasında toprak ve yeraltı suyu mikrobiyal popülasyonlarına ek bir fayda olarak sağlanmaktadır.

Tıbbi
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), mide ekşimesi ve dispepsinin hafifletilmesi, antasit, magnezyum takviyesi ve kısa süreli müshil olarak kullanılır.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) hazımsızlık semptomlarını iyileştirmek için de kullanılır.
E 530’un (MAGNEZYUM OKSİT) yan etkileri mide bulantısı ve kramp içerebilir.
Müshil etkisi elde etmek için yeterli miktarlarda, uzun süreli kullanımın yan etkileri bağırsak tıkanıklığına neden olan enterolitleri içerir.

Diğer
Bir gıda katkı maddesi olarak, E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) bir antikaking maddesi olarak kullanılır.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), kakao ürünleri, konserve bezelye ve dondurulmuş tatlı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından bilinmektedir.E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) E530 E sayısına sahiptir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), iyi difüzyon ve yansıtma özellikleri nedeniyle tarihsel olarak kolorimetride referans beyaz renk olarak kullanılmıştır.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), entegre bir küre oluşturmak için opak bir malzemenin yüzeyine tütsülenebilir.

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), boru şeklindeki yapı ısıtma elemanlarında yaygın olarak bir elektrik yalıtkanı olarak kullanılır.
Mevcut çeşitli ağ boyutları vardır ve en yaygın kullanılanlar Amerikan Döküm Derneği başına 40 ve 80 ağdır.
Yaygın kullanım, yüksek dielektrik mukavemeti ve ortalama ısı iletkenliğinden kaynaklanmaktadır.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) genellikle minimum hava kapakları veya boşluklarla ezilir ve sıkıştırılır.
Elektrikli ısıtma endüstrisi de alüminyum oksit ile deneyler yaptı, ancak E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) artık kullanılmıyor.

Aminlerin ve amidlerin N-koruması için Etoac’de benzil kloroformat kullanılarak karboksibenzil (Cbz) grubunun kurulumunda bir reaktif olarak kullanılır.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) ayrıca ısıya dayanıklı elektrik kablosunda yalıtkan olarak kullanılır.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) katkısının seramikteki tane büyümesini etkili bir şekilde inhibe ettiği ve nano ölçekte çatlak büyüme mekanizmasını dönüştürerek kırılma tokluklarını arttırdığı gösterilmiştir.

Preslenmiş E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) optik malzeme olarak kullanılır.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) 0.3 ila 7 µm arasında şeffaftır.
Kırılma indisi 1 µm’de 1.72 ve Abbe sayısı 53.58’dir.
E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) bazen Eastman Kodak ticari markası Irtran-5 ile bilinir, ancak bu atama eskidir.
Kristalin saf E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) ticari olarak temin edilebilir ve kızılötesi optiklerde küçük bir kullanıma sahiptir.

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT), uranyum ve diğer aktinitlerin karbonat iyonları ile kompleksleşmesini en aza indirgemek ve böylece radyonüklidlerin çözünürlüğünü sınırlamak için bir CO2 alıcısı olarak Atık İzolasyon Pilot Tesisindeki bertaraf hücrelerinde (paneller) transüranik atıkların etrafındaki torbalarda paketlenir.
Elde edilen hidrasyon ürünü (Mg (OH) 2)daha az çözünür olduğundan ve daha az hidrasyon ısısı açığa çıkardığı için Cao’ya E 530(MAGNEZYUM OKSİT) kullanılması tercih edilir.
Diğer bir avantaj, kuru tuz katmanlarına yanlışlıkla su girmesi durumunda ~ 10.5 daha düşük bir pH değeri getirirken, daha fazla çözünür Ca (OH)2 daha yüksek bir pH 12.5 (kuvvetli alkali koşullar) yaratacaktır.
Mg2 + katyonunun deniz suyunda ve rocksalt içinde en bol bulunan ikinci katyon olması, derin jeolojik depoyu istila eden tuzlu sularda çözünen magnezyum iyonlarının potansiyel salınımının da jeokimyasal pertürbasyonları en aza indirmesi beklenmektedir.

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) ticari bitki gübresi ve hayvan yemi olarak önemli bir yere sahiptir.
Kütüphane bilimi ve koleksiyon yönetiminde risk altındaki kağıt kalemlerin deasidifikasyonu için aerosol haline getirilmiş bir E 530 çözeltisi (MAGNEZYUM OKSİT) kullanılır.
Bu işlemde, E 530’un (MAGNEZYUM OKSİT) (ve benzeri bileşiklerin) alkalinitesi, düşük kaliteli kağıdın nispeten yüksek asitlik özelliğini nötralize eder ve böylece bozulma oranını yavaşlatır.

E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) ayrıca plazma ekranlarında koruyucu bir kaplama olarak kullanılır.
Spin tünelleme cihazlarında oksit bariyeri olarak E 530 (MAGNEZYUM OKSİT) kullanılır.
Örneğin magnetron püskürtme ile biriktirilebilen ince filmlerinin kristal yapısı sayesinde, yaygın olarak kullanılan amorf al2o3’ünkinden daha üstün özellikler gösterir.
Özellikle, alüminyum oksit ile %40-60’a karşılık MgO ile yaklaşık %85’lik spin polarizasyonu sağlanmıştır.
Tünel manyetorezistansının değeri de MgO için (oda sıcaklığında %600 ve 4.2 K’da %1,100) al2o3’ten (yakl. oda sıcaklığında %70).

Detaylı Bilgi İçin: www.magnezyumoksit.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Hayvanlarda Magnezyum Yetersizliği

Hayvanların özellikle streste bulunduğu ortamlarda, yağ ve/veya kalsiyum fazla düzeyde tüketilmesi gibi rasyona ait dengesizlik, magnezyum yetersizliğini arttırır.

Magnezyum eksikliği; sadece sütle ya da düşük magnezyum kapsayan rasyonlarla beslenen genç hayvanlarda oluşur. Erişkinlerde ise magnezyum yetersizliği sonucu çayır tetanisi görülür. Kan serumunda ortalama 2,5 mg/100ml magnezyum bulunup, bu düzey 0,5 mg/100ml’ye düşerse hipomagnezemik tetani (laktasyon, çayır tetanisi) adı verilen metabolik bir hastalık sığır ve koyunlarda şekillenebilir. Böyle hayvanlarda iştah azalır, canlı ağırlık azalır, verim düşer ve aşırı bir hassasiyet oluşur. Bu arada solunum ve salivasyon artar, tetani ve konvülsiyonlar tetani ve konvülsiyonlar oluşur. Çayır tetanisi, yemin mineral bileşimi, toprak özellikleri, toprağa gübre uygulamaları, mevsim, sıcaklık, hayvan türü, ırk ve yaşından etkilenen metabolik bir hastalıktır.
İlkbaharda doğum yapan ineklerde, buzağılamadan sonraki birkaç hafta içerisinde, çayır tetanisi oluşma ihtimali daha fazladır. Hayvanlarda yaş ilerledikçe iskelet magnezyumunu mobilize etme yeteneğinin azalmasından dolayı daha yaşlı hayvanlarda çayır tetanisine karşı duyarlılık artmaktadır. Örneğin süt emen buzağılarda magnezyumun yararlanılabilirliği %70 kadarken daha sonra %30-50’ye kadar düşmektedir. Dişi hayvanlar, çayır tetanisine karşı daha duyarlıdır. Özellikle buzağılarına bakan ve süt verme döneminde olan inekler, daha duyarlıdır. Gebe hayvanlarda bu durumdan dolayı, bazen ölüm görülebilir. Azot ya da potasyumlu gübrelerin kullanıldığı topraklarda bile yetişen körpe otların fazla tüketilmesi, çayır tetanisinin en önemli nedenlerindendir. Böyle meralardan elde edilen kaba yemlerde yüksek düzeyde bulunan azot ve potasyum, magnezyum bağırsaktan emilimini olumsuz yolda etkiler. Aynı şekilde rasyona, yüksek düzeyde kalsiyum, fosfor ve aliminyum ilavesi de magnezyum emiliminin azalmasına yol açar.

 Rasyondaki ani değişiklikler veya rasyonun yetersiz magnezyum eksikliğine bağlı değişikliklerin oluşmasına, yani hayvan sağlığının bozulmasına, metabolizmasının olumsuz yönde etkilemesine, özellikle süt verimi ve canlı ağırlığın düşmesine yol açar. Bundan dolayı da sığır ve koyun yemlerine MgO takviyesi yukarıda da belirtilen nedenlerden ötürü kesinlikle gereklidir

Türkiye genelinde hayvanlarda görülen MgO eksikliğine bağlı hastalıkların giderilmesinde karma yemlerde ton başına 7 kg Magnezyum Oksit kullanımı kesinlikle gereklidir.

 Magnezyum Oksitin Karma Yemde Kullanımı:

Büyük baş hayvanlar için hazırlanan 1 ton karma yeme 8 – 10 kg arası Magnezyum Oksit katılmalıdır. 

Aşağıdaki resimde bir büyük baş hayvanın Mg döngüsü gösterilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin:www.magnezyumoksit.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

MAGNEZYUM OKSITIN, BÜYÜK BAŞ HAYVANLARDA ETKILERI

 1. Vücuttaki enzim sistemlerinin yapısını (kofaktör kısmını) oluşturan en önemli maddesidir, enzimlerin aktivasyonunda önemli rol oynar, kemik yapısı teşekkülü ve kas kontraksiyonlarında temel görevleri vardır. DNA nın iskeletini oluşturur*.
 2.  Çayır tetanisi, Mg noksanlığında, ilkbaharda meralarda beslenen sığırlarda ortaya çıkar. Rasyona Mg ilavesiyle önlenir*.
 3. Magnezyumun hayvanlar üzerinde rahatlatıcı ( Relaxing ) etkisi vardır. Magnezyum eksikliği, aşırı duyarlılık,     sinirlilik, yerinde durmama, kas seyirmeleri, diş gıcırdatma ve salya akıntısı ile belirginleşir*.
 4. Süt ve döl veriminde % 20 ‘ye varan artış,
 5. Mide ve bağırsağın düzgün çalışması,
 6. Kemik ve dişlerin yapısının güçlenmesi,
 7. Tırnak kırılmalarının önlenmesi,
 8. Et renginin aşırı kırmızılıktan normal pembeliğe dönüşmesi,
 9. Parazit hastalıklarına karşı savunmayı arttırması,
 10. Büyük baş hayvanın et veriminde artış,
 11. Kilo kaybını önleme gibi daha bir çok olumlu etkisi vardır.
 12. Hastalıklara karşı direnci arttırır**.
 13. Bağışıklık sistemini güçlendirir**.
 14. Kan dokusunun kendini yenilemesini sağlar**.
 15. Dolaşım sistemini güçlendirir

Detaylı Bilgi İçin:www.magnezyumoksit.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Çayır Tetanisi Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Ankara Üniversitesi kaynaklarına göre, çayır tetanisi hipomagnezemi adıyla da anılıyor. Magnezyum eksikliğinin dışavurumu olan çayır tetanisini yakından tanımak için önce magnezyumu ve vücuttaki işlevlerini bilmeliyiz.

Hücre içinde pozitif yüklü bir mineral olan magnezyum, metabolik enzimatik reaksiyonlarda hayati önem taşıyor. Özellikle kalsiyumla beraber, sinir iletiminde önemli rol oynuyor. Ayrıca kemik oluşumu için de magnezyuma gereksinim meydana geliyor. Magnezyumun tüm fonksiyonları şöyle sıralanıyor:

 • Tüm fosfat reaksiyonlarında ve protein sentezinde magnezyum kullanılıyor.
 • Kas ve sinir sistemine magnezyum  sayesinde işleyiş gerçekleşiyor.
 • Süt veriminde ve yağ düzeyinin düzeltilmesinde magnezyum işlevsel oluyor.
 • Normal rumen fermantasyonunda görev alıyor.
 • İskelet gelişiminde, süt üretiminde, üreme sağlığında magnezyumun öneminden bahsedilebiliyor.
 • Magnezyum döl tutmada önemli rol alıyor.

Magnezyum, rutin beden işleyişinde bedenden idrar, süt ve dışkı yoluyla atılıyor. Günde ortalama 30 litre süt verimi olan bir inek, sadece sütle bedeninden 3.6 gram süt kaybediyor. Bu nedenle veterinerler, rasyonda düzenli olarak magnezyum desteği olması gerektiği konusunda birleşiyor.

Çayır Tetanisi Nedir?

Nöromusküler belirtilerle karakterize edilen bir hastalık olan çayır tetanisinin asıl nedeni, vücut sıvılarında magnezyum seviyenin düşmesi olarak tarif ediliyor. Bu soruna genellikle Ca seviyesinin düşmesi de ekleniyor. Magnezyum nöromüsküler iletide, iletiyi yavaşlatıyor. Eksikliği durumunda ise kaslar tetanik kontraksiyon durumuna geçiyor. Gözle görülür belirtilerin dışında testlerde belirlenen değer değişikliğkleri de gözlemleniyor. Hipomagnezemik durumda, kan serumunda magnezyum düzeyi 1 mg/dl’den daha düşük oluyor.

Çayır Tetanisi Nedenleri Nelerdir?

Ankara Üniversitesi Açık Ders kaynaklarına göre çayır tetanisi, en çok 4-7 yaş arasındaki yaşlı ineklerin erken laktasyonunda görülüyor. Laktasyondaki inekler, bahar aylarında ahırdan yeşil meralara çıktığında hastalık da baş gösteriyor. Kötü beslenen sığırlarda hastalık oranı %12’ye kadar çıkarken ölüm oranı yer yer %100’e kadar yükselebiliyor. Genellikle %30 ile %100 arasında ölüm gerçekleşiyor.

www.magnezyumoksit.com

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

HAYVAN YEMİNDE MAGNEZYUM OKSİT KULLANIMI

Magnezyum oksitin, büyük baş hayvanlarda belli başlı etkileri aşağıdaki gibidir;

 1 – Vücuttaki enzim sistemlerinin yapısını (kofaktör kısmını) oluşturan en önemli maddesidir, enzimlerin aktivasyonunda önemli rol oynar, kemik yapısı teşekkülü ve kas kontraksiyonlarında temel görevleri vardır. DNA nın iskeletini oluşturur*.

 2 – Çayır tetanisi, Mg noksanlığında, ilkbaharda meralarda beslenen sığırlarda ortaya çıkar. Rasyona Mg ilavesiyle önlenir*.

 3 –   Magnezyumun hayvanlar üzerinde rahatlatıcı ( Relaxing ) etkisi vardır. Magnezyum eksikliği, aşırı duyarlılık,     sinirlilik, yerinde durmama, kas seyirmeleri, diş gıcırdatma ve salya akıntısı ile belirginleşir*.

 4 –  Süt ve döl veriminde % 20 ‘ye varan artış,

 5 –  Mide ve bağırsağın düzgün çalışması,

 6 –  Kemik ve dişlerin yapısının güçlenmesi,

 7 –  Tırnak kırılmalarının önlenmesi,

 8 –  Et renginin aşırı kırmızılıktan normal pembeliğe dönüşmesi,

 9 –  Parazit hastalıklarına karşı savunmayı arttırması,

10 – Büyük baş hayvanın et veriminde artış,

11 – Kilo kaybını önleme gibi daha bir çok olumlu etkisi vardır.

12 – Hastalıklara karşı direnci arttırır**.

13 – Bağışıklık sistemini güçlendirir**.

14 – Kan dokusunun kendini yenilemesini sağlar**.

15 – Dolaşım sistemini güçlendirir**.

 Detaylı Bilgi İçin:https://magnezyumoksit.com/

Top