mangan sülfat

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Mangan Sülfat nedir? Nerelerde Kullanılır?

Sülfatın manganez tuzudur. Bu bileşikteki Manganez +2 değerliklidir. İnsan metabolizmasında ve bitkilerde ihtiyaç duyulan eser elementlerden bir tanesi manganezdir. Manganez Sülfat en önemli manganez kaynaklarından bir tanesidir.

Çinko Sülfat, Demir Sülfat ve Bakır Sülfat gibi Mangan Sülfat da +2 oksidasyona sahip metal sülfatıdır.

Mangan Sülfat Diğer İsimleri aşağıdaki Gibidir;

Nasıl Üretilir?

Manganez cevherlerinin sülfürik asit ile reaksiyona sokulması ile mangan di oksit ekstrakte edilir. Bu şekilde mangan sülfat üretilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Manganez Sülfat fiziksel görünüm olarak beyaz kristal formdadır.

850 ° C üzerinde ayrışarak bozunmaktadır.

Erime noktası 700 ° C dir.

Yoğunluğu 3.25 g / mol dür.

Çözünür olarak metanol içinde az çözünmektedir.

Kullanım Alanları Nerelerdir?

  • Mangan elementi hayvanlarda bazı enzimlerin etkisine fayda sağlar. Sonuç olarak mangan eksikliği olması durumunda, hayvanlarda aktivasyon sağladığı bu enzimler iyi çalışmamaktadır. Sonuç olarak hayvanların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için eser miktarda mangana ihtiyaç vardır. Hayvanlardaki mangan eksikliğinden kaynaklanan sağlık sorunlarını gidermek için mangan sülfat içerikli kimyasallar kullanılır.
  • Çelik yapımında, ağırlık olarak %1 den daha az manganez sülfat kullanılarak çeliğin daha sert olması sağlanır. Çelik üretiminde mangan ihtiva eden kimyasallar kullanılmaması durumunda, çelik haddeleme ve dövme işlemleri sırasında kırılmaktadır.
  • Metal sektöründeki ticari faaliyetlerde alüminyum ve magnezyum içerikli alaşımların korozyona uğramasını engellemek için manganez bulunması gerekir. Alüminyum ve magnezyum bazlı alaşımların korozyona uğramasını önlemek için manganez sülfat kullanılır.
  • Lityum iyon Pillerin ve normal pillerin imalatında manganez sülfat kullanılır.
  • Belediye içme sularının artırılmasında kullanılır.
  • Bazı kireçli toprakların üzerinde yetiştirilen bitkilerin ekilmesi sırasında bu kimyasalı içeren gübreler kullanılmaktadır.
  • Manganez eksikliğinin en yoğun olduğu topraklar alkalin formdaki topraklardır. Yani pH değeri yüksek olan topraklarda mangan eksikliği çok fazla görülmektedir.
  • Bitkilerdeki manganez eksikliği, topraktaki manganez eksikliğinden değildir. Toprağın pH düzeyinden dolayı manganez bitkiye sağlıklı bir şekilde bağlanamaz.Bundan dolayı bitkilerde mangan eksikliği oluşur. Bu etkileri gidermek için manganez sülfat içerikli gübreler kullanılır. Buradaki uygulanması toprağa değil de doğrudan yapraktan uygulama yapılmalıdır.
  • Manganez Sülfat içerikli gübreler, asit çözünmesi sağlayan gübreler ile modifiye edilmesi durumunda daha iyi etkiler sağlamaktadır.
  • Mera hayvanlarında manganez eksikliği görülmektedir. Bu eksikliği gidermek için 15 kg/Hektar bitkilerde kullanılmaktadır. Hayvanlarda ki eksikliği gidermek için yemlerde besin takviyesi olarak ineklerde 4g/gün, düvelerde 2g/gün, danalarda 1g/gün kullanılır.

DMRSÜREN Kimya Ltd.Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

by ali perkins ali perkins Yorum yapılmamış

Mangan Sülfat nedir? Nerelerde kullanılır?

Görünüm : Katı

Kimyasal Adı : Manganous sulfate, monohydrate

Kimyasal Formülü : MnSO4

Ambalaj Şekli : 25 Kg Çuvallarda

Tanımı ve Kullanım Alanı :

Mangan (II) sülfat, MnSO4 formüllü inorganik bileşiktir. Bu renksiz nemli katı ticari açıdan önemli bir mangan (II) tuzudur. 2005 yılında dünyada yaklaşık olarak 260M kg/y kadar üretildi. Mangan metalinin ve birçok kimyasal bileşiğin ön maddesidir. Mangan eksikliği olan topraklar bu tuzla düzeltilir.

Birçok metal sülfat gibi mangan sülfat da monohidrat, tetrahidrat, pentahidrat, heptahidrat gibi çeşitli hidratları oluşturur. Bunlardan en yaygın olanı monohidrattır. Bunların hepsi soluk pembe renklidir.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Türkiyenin Kimya Deposu // Kimyadeposu.com

Top