Author: ozkancol

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kostik Kalsine Manyezit

Manyezitin 700- 1200oC ısıtılmasıyla %2,7 CO2 kapsayan kostik kalsine manyezit elde edilir. Hayvan yeminden uranyum karbonat liçing sistemlerine kadar geniş bir tüketim alanı vardır.  Oksiklorit veya sorel çimentosu yapımında, suni ipek, suni gübre, kimya endüstrisi vb. de kullanılır.

 • Tarım endüstrisinde, ince tarım seklinde hayvan yemine katılarak: iri taneliler gübre endüstrisinde
 • kok oluşturmayan ince tozlar pastörize tossuzlaştırma malzemesi olarak.
 • İnşaat endüstrisinde; askı taban, izolasyon inşaat blokları ve hafif yapı elemanı olarak.
 • İlaç endüstrisi ve tıpta,
 • Genel kimya endüstrisinde; magnezyum bileşiklerinin üretimini başlangıç malzemesi olarak.
 • Lastik ve plastik endüstrisinde; stabilizatör madde vulkanizör madde olarak.
 • Kâğıt endüstrisinde.
 • Otomotiv yağlama yağlarında; hızlı çalışan motorlar için etkin olarak asitlerin nötrleştirilmesinde katkı maddesi olarak.
 • Uranyum cevherlerinden uranyum oksit eldesindeki karbonat devrelerinde absorbent ve katalizör olarak kullanılmaktadır.
 • Ham Manyezit zenginleştirme proseslerimizde işlendikten sonra, dikey fırında kalsinasyon işlemine tabi tutulur. Dikey fırın içerisinde manyezit dağılarak bünyesindeki karbon dioksiti atar ve kostik kalsine manyezit oluşur. Kalsinasyon işlemi sırasında yanma sıcaklığı otomasyon ile kontrol edilir. Oluşan kostik kalsine manyezit ara silolara taşıyıcı bantlar vasıtası ile ulaşır. Nihai ürün kalitesi ve ilgili müşteri ihtiyacına bağlı olarak sınıflandırılıp öğütülür. Ürünler bigbaglerde veya 25 kg’lık torbalarda müşterilere teslim edilir. Kalite kontrol işlemi, ham manyezitin fabrikaya girişiyle başlar, kalsinasyon işlemi, öğütme, paketleme dahil bütün süreçlerde devam eder. Kalite kontrol işlemi kendi donanımlı laboratuarlarımızda, uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilir. Üretim sürecinin her aşamasında alınan örneklerin analiz sonuçları belgelenir, örnekler ve belgeler muhafaza edilir.
  • Gübreler ve hayvan yemi
  • Zımpara taşı
  • Sanayi Boyaları
  • Fren Balatası
  • Kâğıt hamuru
  • Yangın koruma
  • Atıksu arıtma tesisleri
  • İçecek stabilizatör
  • Biyokatalizör
by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kırmızı Demir Oksit

Kırmızı Demiroksit Nedir

Ticari  Mineralleri: Demir oksit pigmentleri doğal ve sentetik olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır. Bu gruplara ait ticari mineraller Çizelge 1’de verilmiştir.

Demir Oksit Pigmentleri Doğal Sentetik
Sarı Götit (aFeOOH.xH2O)

Lepidokretit (gFeOOH.xH2O)

Okr

Siyena

Limonit

Götit
Kırmızı Hematit (Fe2O3)

Siderit (kalsine)

Pirit (kalsine)

Hematit
Kahverengi Ombra

Limonit (kalsine)

Siderit (kalsine)

Götit (sülfür)

Öğütülmüş Hematit

Götit ve Manyetit

Manyetit, Hematit

Siyah Manyetit (Fe3O4)

Karışık Mineral

Manyetit

Özellikleri:

Doğal demir oksit pigmentleri, dört ana bölümde incelenir. Bunlar, ocher (okr), umber (ombra), sienna (siyena) ve kırmızı demir oksitlerdir. Gruplandırmalarında  ise ana kriterler renk değişimleri ve  kimyasal içerikleridir. Genellikle okrlar sarıdan kırmızıya değişen tonlarda, siyenalar sarıdan turuncuya değişen tonlarda, ombralar ise koyu kahverengi tonlarında değişim gösterir. Ayrıca bu pigmentler tipik coğrafyalarına göre; İspanyol kırmızısı, Afrika Okru gibi isimler alırlar.

Demir oksit pigmentleri; boyanın sarıdan siyaha kadar tüm renklerini elde etmek için kullanılan önemli bir pigment grubudur. Ancak son zamanlarda demir oksitlerin doğal kullanımı yerine sentetik olanları önem kazanmaya başlamıştır.

Demir oksit pigmentlerinin çok iyi boyama gücü ve yetenekleri vardır. Genel olarak, doğal çeşitleri ticari anlamda okr (sarı ve kırmızının tonları), siyena (turuncu tonları) ve ombra (koyu kahverengi ) olarak bilinir [3].

Kırmızı Tonları:

Doğal kırmızı demir oksit pigmentlerinin (red okr) kırmızısının derin tonlarının nedeni %60-90 arasındaki hematit içeriğidir. Dünyanın en önemli kaynakları İspanya’dadır. Fe2O3’ün limonit formunun geniş olarak bulunması dolayısıyla sarı ve turuncu tonları da aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. Sarı tonları %20 limonit içeriği ile kil içeriğinden kaynaklanmaktadır. Turuncu tonları aynı zamanda düşük miktarda MgO içermektedir.

Kahverengi Tonları:

Ombralar yüksek MgO içerikleriyle diğer demir oksit pigmentlerinden ayrılırlar.

Ocher:

Genellikle sarı renktedir. Fe2O3 içeriği % 20-50 arasında değişmektedir. Fransız okr özellikle seramik endüstrisinde sarı pigment kaynağı olması açısından çok önemlidir. En önemli üretim bölgeleri Güney Afrika, ABD, Çin ve Brezilya’dır. ASTM standartlarına göre okrların minimum ferrik oksit içeriği % 17 ve +325 mesh tane boyutu maksimum % 1 civarında olmalıdır.

Umber:

En önemli yataklar Kıbrıs ve ABD’de bulunmaktadır. Tipik ombra % 10 MnO2 içermektedir.

Sienna:

En önemli yataklar İtalya, ABD ve Kıbrıs’ta bulunmaktadır. Minimum Fe2O3 içeriği % 38, +325 mesh tane boyutu % 2 civarında, maksimum kalsiyum oksit içeriği ise % 5 olmalıdır.

Doğal Kırmızı ve Siyah Oksitler:

Hematit veya doğal kırmızı oksitler demir oksit pigmentlerinin ana kaynağıdır. Doğal kırmızı oksitle kırmızı okr arasında çok bariz farklılıklar olmasa da doğal oksitler minimum % 80 Fe2O3 içermelidir. Ayrıca +325 mesh tane boyutu maksimum %0.5 olmalıdır. İspanya, ABD, Güney Afrika ve Avustralya en büyük rezervi olan ülkelerdir.

Doğal demir oksit pigmentleri ise magnetitten üretilmektedir.  En büyük üretici ülkeler İspanya ve ABD’dir. Özellikle öğütme sırasında sorun oluşturacağından kuvars içeriği önemlidir.

Mikalı Demir Oksitler:

Mikalı demir oksitler spekülar hematit olarak da bilinmektedir. En önemli kaynakları Avusturya, İspanya, Güney Afrika ve Avustralya’dır. Spekülaritin en önemli özelliği termal duyarlılığıdır. Spekülarit minimum % 85 Fe2O3 içeriğine sahip olmalı ve içinde çözünebilen tuzlar minimum olmalıdır.

Spekülarit (Demir Mikası):

Levhamsı, pulsu hematite spekülarit denir. Siyah renkte, metal parlaklığında, çizgi rengi kırmızı ve kahverengi olan gevrek yapılı bir metal oksittir. Sertliği 6.5 (Mohs) ve yoğunluğu 5.2-5.2’tür. Hidroklorik asitte yavaş yavaş erir, üfleç ateşinde erimez. Romboedrik kristalleri olduğu gibi, pullu cinsi demir mikası ismini alır. Türkiye’de spekülarit rezervlerinin Adana ve Erzurum bölgelerinde olduğu bilinmektedir.

Bazı doğal demir oksit yataklarına ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler Çizelge 2.’de verilmektedir.

 

3. Kullanım Alanları:

 

Demir oksit pigmentlerinin başlıca kullanım alanları boya, plastik, seramik, kağıt  sanayidir. Özellikle boya endüstrisinde suda çözünebilen farklı renklerin üretilebilmesinde önem kazanmaktadır. [2,3]

Doğal demir oksit ucuz pigment olarak çeşitli boyalar, mürekkep, plastikler, lastik, kağıt ve yapı malzemeleri, harç, tuğla, fayans, hayvan yemi, ilaç ve kozmetik ürünleri yapımında kullanılır.

 

 

Çizelge 2. Bazı Demir Oksit Yataklarına Ait Fiziksel ve Kimyasal Özellikler [6]

 

ABD

Venezuella

ABD

İtalya

Kıbrıs

ABD

 

Hematit

Hematit

Okr

Siyena

Ombra

Manyetit

Fe2O3 (%)

63.0

96.5

50.0

62.0

45.0

98.5

SiO(%)

12.6

1.5

14.0

Al

Silikatları

Al

Silikatları

Al

Silikatları

Al2O(%)

4.8

1.5

6.0

MgO (%)

3.2

0.02

0.2

CaO (%)

7.5

0.03

0.2

MnO(%)

0.02

0.62

11.0

Ort. Tane Boy (mm)

0.8

3.0

1.0

0.6

3.0

Yağ Absorbsiyonu

15

14

24

36

44

15

K.K. (%) (1.000oC)

8.2

0.5

9.0

15-20

10-15

Renk

Kahverengi,

Kırmızı

Kırmızımsı,

Kahverengi

Kahverengi,

Sarı

Mat

Kırmızı

Yeşilimsi,

Kırmızı

Siyah

Yüzey Alanı (m2/g)

8.0

6.1

15.4

33.4

101.7

4.3

Yoğunluk

3.78

4.9

3.47

3.58

3.24

5.03

 

Hematit; yüksek yoğunluğu, iri tane boyutu ve düşük yağ absorblama özelliklerinden dolayı birincil boyama işlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca korozyona karşı koruma etkisi göstermektedir.

Mikalı demir oksit veya spekülar hematit plakalı bir pigment olup lamelli film yapısının korozyon kontrolünde kullanılır. Doğal ombra boyası ve siyena, sentetik malzemeler tarafından elde edilemeyen bir renge sahiptirler. İşlem görmüş doğal demir oksit [baryum ferrit (BaFe12O19), manganez çinko ferrit (MnxZny.Fe2O4)] elektronik ve manyetik mürekkep sanayinde kullanılır. Doğal demir oksitlerle karşılaştırıldığında, sentetik ürünlerin yüksek üniformluk, renk saflığı, renk verme gücü ve renk sabitliğinin kontrolü açısından avantajları bulunmaktadır. Beslenen malzemenin kimyasal saflığı, ağır metal (Sb, As, Cd, Hg, Se) içeriğinin düşürülmesiyle kontrol edilmektedir. İşlem görmüş doğal malzemelerin yanı sıra sentetik ürünler, sürekli magnetlerde kullanılan ferritlerin yapımında kullanılmaktadır. İnce öğütülmüş hematit aşındırıcı özelliği nedeniyle optik cilalama ve mücevherat parlatmasında, yüksek özgül ağırlığı nedeniyle de sondaj çamurunda ve yoğun agregalarda kullanılmaktadır.

 

Nitelikleri, Sınırlamalar:

Demir oksitlerde kullanım alanlarına göre aranılan bazı nitelikler ve sınırlamalar aşağıda verilmektedir. [6]

Boya Pigmenti: boya endüstrisinde pigment olarak kullanılan demir oksitler Fe2O3 içeriklerine göre A,B,C ve D olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma Çizelge 3.’te verilmektedir. Bu sınıflandırılmanın dışındaki diğer kısıtlamalar; çözünebilir ve uçucu madde miktarı, parça boyutu –10 veya -50mm ve özgül yüzey alanıdır. ASTM sınıflamasına göre: okrlar min. %17 Fe2O3, maks. %1 nem ve uçucu madde; siyena min %38 Fe2O3 ve maks. %4 nem ve uçucu madde

Ferritler: (sert) min. %98 Fe2O, maks. %0.3 SiO2, %0.25 Cl, %0.5 MnO2, %0.2 Al2O3, %0.1 Cr2O3, %1 nem ve –325 mesh %85

API: yoğunluk > 5 ve –200 mesh

Yüksek Yoğunluklu Agrega: min. %65 Fe, Maks. %5 Al2O3 + SiO2, su absorbsiyonu maks. %4, düşük alkali içeriği ve yoğunluk 4.5-5.1

Hayvan Yemi: maks. 5 ppm As, 20 ppm Pb ve 3 ppm Hg

Eczacılık ve Kozmetik: maks. 3 ppm As, 10 ppm Pb ve 3ppm Hg

 

Ülkemizde ve Dünyada Rezerv, Üretim, Tüketim ve Ticareti:

En önemli demir oksit pigment yatakları Arjantin, Breziya, Kıbrıs, Almanya ve ABD’de bulunmaktadır. Bu ülkelere ait rezerv değerleri Şekil 1.’de verilmiştir

Demir Oksit Türü

A

(%Fe2O3)

B

(%Fe2O3)

C

(%Fe2O3)

D

(%Fe2O3)

Kırmızı

95

70

50

10

Sarı

83

70

50

10

Kahverengi

87

70

30

Siyah

95

70

Mikalı

85

ABD Maden Bürosu (US Bureau of Mines) verilerine göre 18 ülkede doğal demir oksit pigmenti üretimi yapılmaktadır. Özellikle; Kıbrıs, İspanya, Avusturya, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve ABD en önemli üretici ülkelerdir. Sentetik demir oksit pigmentleri üretiminde ise Almanya, ABD, İngiltere, Japonya ve Meksika başı çeken ülkeler arasındadır. Bu ülkelerin 1993 yılına ait üretimleri Çizelge 4.’te verilmiştir.

Ülke Üretim (ton)
Hindistan (okr)

175.000

ABD

38.000

İspanya (okr)

20.000

Fransa

12.000

Avusturya

10.000

 

Son yıllarda kimyasal yöntemler kullanılarak sentetik demir oksit pigmentlerinin üretimi çok yaygındır.

Kırmızı: En önemli gruplardan birisi olan sentetik kırmızı demir oksit üretimi dört yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan üçü kalsinasyon prensibine dayanırken, diğeri kimyasal çözündürmedir. Bu prosesler sonucu açık renkten koyu renge kadar farklı tonlarda kırmızı pigment üretilmektedir.

Sarı: Sarı pigment üç prosesle üretilmektedir. İki proses demir oksit tuzlarında çözünürlüktür. Renk değişimi, tane boyutuna ve reaksiyon zamanına bağlı olarak değişir. Uzun reaksiyon zamanı ve büyük tane boyutu turuncu renkleri verirken, kısa reaksiyon zamanı ve küçük tane boyutu sarı tonlarda renk vermektedir.

Kahverengi: Üç yöntemle üretilmektedirler.

·         Sentetik kırmızı, sarı ve siyah pigmentlerin karıştırılması

·         Doğrudan çöktürme

·         Sentetik siyah oksidin kontrollü reaksiyonu.

Siyah: En erken üretilen pigmentler olan siyah pigmentlerin üretimi sentetik sarı oksitlerin üretimi ile aynıdır.

 

Pazarlama Koşulları, Başlıca Alıcı ve Satıcı Firmalar:

Başlıca alıcı ve satıcı firmalar; Alabama Pigments. Co., Arizona Oxides L.L.C., Bayer Corp. Blue Ridge Talc Co., Harcros Pigments Inc., Mapico Inc, Weirton Stell Corp., International Stell Services Inc., Virginia Earth Pigments Co.’ dur.

Satış Fiyatları:

Doğal ve sentetik demir oksit pigmentlerine ait satış fiyatları aşağıda verilmiştir. [6]

Doğal demir oksitlerin FOB Fiyatları: 0.60 $/kg (siyah), 2.00 $/kg (mikalı), 1.10 $/kg (kırmızı), 0.75-1.25 $/kg (ABD, sarı)

Sentetik demir oksitlerin FOB, ABD fiyatları: 2.00-2.10 $/kg (siyah, çöktürülmüş), 2.40-2.50 $/kg (hayvan yemi ve kozmetik kalite), 1.95-2.10 (kırmızı, çöktürülmüş), 1.75-4.00$/kg (sarı, kalsine), 5.50-11.00 $/kg (manyetit)

Ferrit Kalitesi: 2.25-2.50 $/kg (kırmızı demir oksit)

 

Yerine Geçebilecek Mineraller, Geri Kazanma Olanakları:

Doğal demir oksitlerden üretilen sentetik demir oksitler birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak geri kazanımı ile ilgili uygulama yoktur.

Özel Özet Bilgiler ve Yorumlar:

Sentetik demir oksitlerin doğal demir oksitlere göre daha çok tercih edildiklerinden önceki bölümlerde bahsedilmişti. Bunun en önemli sebeplerinden biri çoğu demir oksit pigmentinin reaktif özellik göstermemesi ve bünyesinde çok az miktarda ağır metal ve toksik madde bulundurmasıdır. Gıda ve ilaç sektöründe de renklendirici olarak kullanılan bu pigmentler bu sayede halk sağlığını tehdit etmemektedirler.

 

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kostik Kalsine Manyezit

1) Tarım endüstrisinde, ince tarım şeklinde hayvan yemine katılarak: iri taneliler gübre endüstrisinde kok oluşturmayan ince tozlar pastörize tossuzlaştırma malzemesi olarak.

2) İnşaat endüstrisinde; askı taban, izolasyon inşaat blokları ve hafif yapı elemanı olarak.

3) İlaç endüstrisi ve tıpta.

4) Genel kimya endüstrisinde; magnezyum bileşiklerinin üretimini başlangıç malzemesi olarak.

5) Lastik ve plastik endüstrisinde; stabilizatör madde vulkanizör madde olarak.

6) Kağıt endüstrisinde.

7) Otomotiv yağlama yağlarında; hızlı çalışan motorlar için etkin olarak asitlerin

nötrleştirilmesinde katkı maddesi olarak.

8) Uranyum cevherlerinden uranyum oksit eldesindeki karbonat devrelerinde absorbent ve katalizör olarak kullanılmaktadır

.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

MAGNEZYUM SÜLFAT HEPTAHİDRAT NEDİR?

Maden sularının buharlaştırılması ile elde edilmektedir. Suda ve gliserolde çok çözünür, alkolde az çözünür. İlaç, dokuma, deterjan, kozmetik sanayilerinde ve tarımda kullanılmaktadır. İlaçlarda kullanımıyla yüksek kan basıncı ve kandaki magnezyum eksikliği kontrol edilebilmektedir. Bölgesel olarak uygulandığında batmış tırnak tedavisinde kullanılır. Oral magnezyum sülfat bir laxative olarak kullanılır. Kriz ve havalede en etkili tedavide magnezyum sülfat kullanılmaktadır. Susuz magnezyum sülfat, bazik çözücüler (amonyak, aminler), nitriller, klorlanmış hidrokarbonlar ve aseton gibi organik maddelerin ve bunların sulu çözeltilerinin kurutulmasında (sudan uzaklaştırılmasında) kullanılmaktadır. Magnezyum sülfat çoğunlukla topraktaki magnezyum eksikliğini düzeltmek için kullanılır. Saksıdaki bitkilere ve magnezyuma ihtiyacı olan patates, gül ve domates gibi mahsüllere uygulanır. Benzer amaçla toprağa eklenen diğer maddelere göre avantajı yüksek çözünürlüğüdür. Magnezyum sülfat ayrıca yüksek konsantrasyonların banyo suyunun spesifik gravitesini yükselttiği yerlerde özellikle yüzdürme terapisinde bir banyo tuzu olarak kullanılır. Geleneksel olarak, magnezyum sülfat ayak ağrılarını hafifletmek amacıyla kullanılan ayak banyolarının hazırlanmasında kullanılır.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

MAGNEZYUM SÜLFAT MONOHİDRAT NEDİR ?

MAGNEZYUM SÜLFAT MONOHİDRAT, magnezyum mineralinin suda eriyebilen halidir. Beyaz kristal görünümündedir. Magnezyum sülfat gübre olarak kullanımın dışında, büyük miktarlarda deterjan, hamur mayası ve kuru kimyevi gübre karışımlarında kullanılır.

Sağlıklı bir bitkinin ihtiyaç duyacağı bir diğer mineral olan magnezyum, yapraklardaki klorofil moleküllerinin yapıtaşıdır. Topraktan yeterli miktarda magnezyum alabilen bir bitkinin yapraklarındaki anyon-katyon dengesi ve ph değerleri istenen düzeyde gerçekleşir. Daha sağlıklı fotosentez yapabilen bitki güneş ışığından azami faydayı sağlar ve ona göre gelişme gösterir. Uzun ömürlü, canlı renkleri olan sebze ve meyve sağlar. Yaprakların direncini arttırarak hastalıklara karşı korur. Özellikle kumlu ve uzun dönem potasyum, kalsiyum ve amonyum gübrelemesi yapılmış topraklarda çok ciddi magnezyum eksikliği tespit edilmiştir.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

MAGNEZYUM SÜLFAT ANHİDRAT NEDİR,NERELERDE KULLANILIR?

MAGNEZYUM SÜLFAT
ANHİDRAT

 

HAMMADDE
BİLGİLERİ
CAS
NUMARASI
7487 – 88 – 9
KİMYASAL
FORMÜLÜ
MgSO4
MOLEKÜL
AĞIRLIĞI
120.37 GR / MOL
TİCARİ
İSMİ
MAGNEZYUM SÜLFAT ANHİDRAT

 

ANALİZ
BİLGİLERİ
SAFLIK
DERECESİ ( % )
99
MgO
MİKTARI ( % )
32
SO3
MİKTARI ( % )
65.7
Mg
MİKTARI ( % )
18.9
PH
ARALIĞI
7 – 9
YOĞUNLUĞU 2,67 GR / CM3
ÇÖZÜNÜRLÜK SUDA RAHAT ÇÖZÜNÜR.

 

MAGNEZYUM SÜLFAT
ANHİDRAT

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
VE
KULLANILDIĞI ALANLAR
FİZİKSEL
GÖRÜNÜMÜ
KRİSTAL, TOZ
RENK BEYAZ VEYA RENKSİZ
KOKU KOKUSUZ
TEHLİKE CİLDE TEMASTA BİR İRRİTASYONA NEDEN OLMAZ.
DEPOLAMA KOŞULLARI SERİN VE NEM OLMAYAN YERDE VE KAPALI AMBALAJLARDA MUHAFAZA EDİLMELİDİR.
KULLANILDIĞI
ALANLAR
MAGNEZYUM SÜLFAT ANHİDRAT, magnezyum mineralinin suda eriyebilen halidir. Beyaz kristal görünümündedir. Magnezyum sülfat gübre olarak kullanımın dışında, büyük miktarlarda deterjan, hamur mayası ve kuru kimyevi gübre karışımlarında kullanılır.

Sağlıklı bir bitkinin ihtiyaç duyacağı bir diğer mineral olan magnezyum, yapraklardaki klorofil moleküllerinin yapıtaşıdır. Topraktan yeterli miktarda magnezyum alabilen bir bitkinin yapraklarındaki anyon-katyon dengesi ve PH değerleri istenen düzeyde gerçekleşir. Daha sağlıklı fotosentez yapabilen bitki güneş ışığından azami faydayı sağlar ve ona göre gelişme gösterir. Uzun ömürlü, canlı renkleri olan sebze ve meyve sağlar. Yaprakların direncini arttırarak hastalıklara karşı korur. Özellikle kumlu ve uzun dönem potasyum, kalsiyum ve amonyum gübrelemesi yapılmış topraklarda çok ciddi magnezyum eksikliği tespit edilmiştir.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Alüminyum Hidroksit Al(OH)3 Nedir?Nerelerde kullanılır?

Aluminyum trihidrat, dünyada en büyük hacimli alev yavaşlatıcısıdır. 200 oC’ye ısıtmayla Al(OH)3, % 66 Alumina ve % 34 suya bozunur. Bu geri dönüşümlü proses ATH’yi bir yangın geciktirici, yavaşlatıcı yapar. Aluminyum kimyasallarının üretimi (aluminyum sülfat, poli aluminyum klorür, sodyum aluminat, zeolitler, aluminyum florür); cam üretiminde bir hammadde-sırlar ve karışımlar; katalizör üretiminde hammadde; alevlenme geciktirici; kauçuk ürünler ve halı arkaları gibi plastik benzeri ürünlerde duman bastıran doldurucu olarak kullanılmaktadır. Kağıt, solvent, su dayanıklı boyalar, UV kurabl kaplamalar, mürekkepler ve yapıştırıcılarda yayıcı ve yapılandırıcı ajan, bir cila ve temizleme ajanı, kalıp yıkama ve ayırma ajanı, onyx ve katı yüzeyler gibi kalıp polimer ürünlerinin bir doldurucusu olarak kullanılır. Ayrıca absorban, emülsifiye edici, iyon değiştirici, mordan (boyada pekiştirici), asit giderici ve filtre edici ortam olarak da kullanılmaktadır. Diğer kullanımları; seramiklerde, baskı mürekkeplerinde, deterjanlarda, ıslanmaz kumaşlarda, diş macunu veya tozunda ve antiperspirantlardadır.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Bordo Bulamacı nedir?nasıl yapılır ve nerelerde kullanılır?

Bordo bulamacı, patojenlere karşı esas toksik madde olan bakır iyonlarını içeren ve asit karakterli bakırın ph’sını nötürleştirerek, fitotoksik etkiyi gidermek amacıyla kireç katılarak kullanılan ve kolay hazırlanabilen koruyucu bir ilaçtır. Yani göztaşı (bakır sülfat % 98) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışımdır. Bordo bulamacı çok sayıda fungal ve bakteriyel hastalığa karşı kullanılan bir tarım ilacıdır. Özellikle sonbaharda hasattan sonra ve ilkbaharda çiçek gözleri uyanmadan önce zeytin ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında, ertesi yıl olabilecek potansiyel hastalıklara karşı etkili ve ekonomik bir mücadele yapılmış olunur. Sonbahar ve ilkbaharda bordo bulamacı kullanılmadan fungal ve bakteriyel hastalıklarla mücadelede tam başarıya ulaşmak mümkün değildir. Bordo bulamacı kullanıma hazır halde bayilerinde bulunabileceği gibi, göztaşı (bakır sülfat) ve kireç ile hazırlanıp kullanılması da mümkündür. Ancak hazır bordo bulamacı kullanılması halinde kullanma dozunun önceden iyi bilinmesi gerekir.

Bordo Bulamacı Hazırlama Tekniği
Bordo Bulamacı plastik veya ahşap kaplar tercih edilerek hazırlanmalıdır. Asit karakteri nedeniyle teneke veya madeni kaplarda hazırlanması iyi sonuç vermemektedir.
Bordo Bulamacının Hazırlanması
Bordo bulamacının dozu kullanılacağı zamana göre değişmektedir. Meyve ağaçlarına sonbahar ve ilkbaharda uygulanacak koruma amaçlı genel kullanım dozları % 1 ve % 2’liktir.
%1’lik Bordo Bulamacı Hazırlanışı
100 litre bordo bulamacı hazırlamak için gerekli olan madde ve malzemeler şunlardır:
Öncelikle 50 ve 100 litrelik olmak üzere iki ayrı varile ihtiyaç vardır. 50 litrelik varilde 1 kg. göztaşı eritilir. Bakır sülfat suda zor çözündüğü için 24 saat önce suya bırakılmalıdır. Şayet suda hemen çözünmesi istenirse toz haline gelinceye kadar öğütülmesi gerekmektedir. ½ kg. sönmemiş kireç başka bir yerde azar azar dökülen ılık suda eritilerek söndürülür. Daha sonra 100 litrelik diğer varile süzülerek aktarılır ve su ilâvesi ile 50 litreye tamamlanır. Daha önce hazırlanan 50 litrelik göztaşı eriyiği ise 100 litrelik varilde bulunan 50 litre kireçli su üzerine yavaşça dökülür ve devamlı olarak ağaç sopa yardımı ile karıştırılmak suretiyle çivit mavisi renginde bulamaç elde edilir. Böylece % 1’lik 100 litre ‘Bordo Bulamacı’ hazırlanmış olur.
Bordo bulamacının hazırlanmasındaki son aşama ise hazırlanan göztaşı eriyiğinin kireç eriyiği üzerine dökülmesidir.  Şayet kapta eksiklik görülürse normal su ilave edilerek 100 litreye Tamamlanır. Kireçli su kesinlikle göztaşı eriyiği üzerine dökülmemelidir.
%.1, %1.5, %2, %3, %4 ve %5’lik 100 litre bordo bulamacı hazırlamak için gerekli madde ve malzemeler aşağıda verildiği şekildedir.
%    1’lik Bordo Bulamacı İçin       1,000 G. Göztaşı ve 0,500 G. Sönmemiş Kireç
% 1.5’luk Bordo Bulamacı İçin     1,500 G. Göztaşı ve 0,750 G. Sönmemiş Kireç
%    2’lik Bordo Bulamacı İçin       2,000 G. Göztaşı ve 1,000 G. Sönmemiş Kireç
%    3’lük Bordo Bulamacı İçin      3,000 G. Göztaşı ve 1,500 G. Sönmemiş Kireç
%    4’lük Bordo Bulamacı İçin      4,000 G. Göztaşı ve 2,000 G. Sönmemiş Kireç
%    5’lik Bordo Bulamacı İçinÞ     5,000 G. Göztaşı ve 2,500 G. Sönmemiş Kireç
Ancak sönmemiş kireç yerine sönmüş kireç kullanılmak istenirse yukarıda verilen kireç miktarı iki katına çıkartılmalıdır.
Bordo Bulamacının Kontrolü
Usulüne uygun olarak hazırlanan bordo bulamacının hafif mavi renkte, nötr veya alkali olması arzu edilir. Kirecin az olması ya da kalitesiz olması durumunda ise kontrol yapılmazsa faydalı olmak yerine zararlı olacağı asla unutulmamalıdır. Ayrıca tek başına kullanıldığında göztaşı eriyiğinin oldukça yakıcı olduğu ve bu nedenle de kullanırken dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.  Bu amaçla, yani asitliği gidermek için ise kireç kullanılmaktadır.
Kireç Oranı Kontrolü
Hazırlanan bulamaçtaki kireç miktarının az ya da çok olduğunu anlamak için “Turnusol” Kağıdı” veya “Fenolftalein”li kağıt kullanılmaktadır. Bordo bulamacına batırılan;,
Kırmızı “Turnusol” Kağıdı     Mavi
Beyaz “Fenolftalein”Li Kağıt  ►Kırmızı
renk aldıkları takdirde bordo bulamacı iyi hazırlanmış demektir. Eğer beyaz “Fenolftalein”li kağıt beyaz renkte kalırsa bulamaca bir miktar daha kireçli su ilave edilmelidir.
Top