Uncategorized @tr

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

SEPİYOLİT MİNERALİNİN TAVUK YEMLERİNDE KULLANILMA OLANAKLARI

SEPİYOLİT MİNERALİNİN TAVUK YEMLERİNDE KULLANILMA OLANAKLARI

Sepiyolit, fillosilikat grubuna dahil,magnezyum hidrosilikatten ibaret doğal bir kir mineraldir. Lifsi ve lif boyunca devam eden kanal boşlukları vardır.Sepiyolit,1847yılında Glocker tarafından ‘’mürekkep balığı’’ anlamında Yunanca ifadeden köken almıştır. Kimyasal olarak Sİ12Mg9O3OH6(OH2)4, 6H2O ((Mg2H2(SİO3)3.XH2O))’dır.Isıl muameleye karşı hassas, asitli muameleye duyarlıdır. Absorban, kollaidal ve katalitik özellikleri bu hassasiyete bağlı değiştirilebilir. Ülkemizde farklı sepiyolit oluşumları vardır. Konya-Yunak (lületaşı), Eskişehir-Sivrihisar/Mihalıçcık-Yunus Emre(sedimenter sepiyolit ile Na sepiyolit) üretimleri örnek verilebilir. Ayrıca Bolu Kıbrıscık, Çankırı-Orta (Al, Fe sepiyolit) üretimi vardır. MTA Eskişehir, Ankara sepiyolit çalışmalarında lif boyu 2-5 mm arasında bulunmuştur. İspanya ise dünya üretiminde ön sırada yer alıyor.

          Sepiyolit iğnemesi ve lifsi yapısı ile endüstriyel kullanım alanı bulmaktadır.

Sedimenter sepiyolite karşın hidrotermal kökenli oluşumlarda kansorejen etki  bildirmiştir. İspanyol ve Türk sepiyolitlerinde düşük sitotoksisite ve genotoksisite, Çin sepiyolitinde ise daha yüksek etki bildirilmiştir. Lif boyu arttıkça kanserojen etki artmaktadır. Sedimenter tip olanlar 2-10 mm lif boyu, hidrotermal sepiyolitler ise 20 mm lif boyuna sahip olabilmektedir.

          Absorbsiyon sepiyolitin en önmeli özelliklerinden biridir ve su/nem,yağ absorbsiyonu olabilir.En önermlisi ise amonyak absorbsiyonudur. Bu durum koku içinde önemlidr. Hayvan barınaklarında altlık kokusunun azaltılmasını sağlar. Palet ve tablet yapımında görev alır, dolgu maddesi ve taşıyıcı madde olarak işlevseldir. Sepiyolit kedi-toprağı olarak geniş bir kullanım lanı bulmuştur.1m3 alanda 500-715 kg sepiyolit yer alır. Özellikle su emme kabiliyeti kedi-toprağı (cat-litter) kullanımında rol oynar. Ağır metalleri emme, tutma gücü su arıtmada etkinliğini arttırmaktadır. Nehir temizliğinde kullanım bulabilmektedir.

       Bileşiminde %50 üzerinde sepiyolit içeren kil kedi kumu olarak değerlendirilebilirken, %90 ve üzeri içerenler yem katkı veya taşıyıcı olarak değerlendirilebilir. Na-bentonit ağır killer gurubunda iken sepiyolit hafif killer (LWC) grubundadır ve palet bağlayıcı olarak kullanılabilir. Bentonit, lignosülfanat

ve diğer bağlayıcılardan  daha üstün bulunduğu belirtilmiştir.

        Nem içeriği yemlerde bozulmanın önemli bir etkendir ve yem hammaddelerinde maksimum nem seviyesi %13-4’ü aşmamalıdır. Peletlerin soğutulması esnasında fazla nem çekmemesi gerekir. Soğutucudan geçerken fazla nem almamalıdır ve ortam neminin emilmemesi önemlidir. Yemlerin taşınması esnasında gemilerde, konteyner ve kamyonlarda mikroorganizma gelişimi için ortam yaratmamalıdır. Bu durumda sepiyolitin absorban etkisi kullanılır.

        Yem kalitesinde hijyenik yapı önemlidir. Karma yem üretim aşamalarında mikrobiyal bulaşma olabilir. Küflerin metaboliti toksinler (örneğin aflatoksin) bu böbrek, karaciğer toksisitesinden, performans kaybına varan geniş bir spektrumda zararlara yol açarlar. Mikotoksin kontrolü amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik  yöntemler uygulanır. Kimyasal yöntemler içerisinde yer alan toksinlerin bağırsaklardan emilmelerine engel olarak dışarı atılmasını sağlayan adsorban maddelere HSCAS, Zeolit, Bentonit, Spesifik Killer (kaolin, sepiyolit ve montmorillonite), aktif karbonlar, kolestiralamin ve PVPP örnek verilebilir.

     Enzimlerde (b-glukanaz ve arabinoksilaz gibi) birlikte jejenum viskositesinde azalma, organik madde sindirilebildiğinde artış, NOP negatif etkisinde azalma gözlenmiştir. 20 g/kg yem katkısında produktif performansta önemli farklılık gözlenmemiştir. 12-35 kg aralıktaki domuzlarda enerji ve protein retensiyon katsayısını %5-6 geliştirmişitir.

      Başta aflatoksin olmak üzere mikotoksin zararlarını kontrol altına alır.Besinlerin bağırsaklaradan geçişini yavaşlatarak besin emilimini, dolayısı ile yemden yararlanmayı arttırabilir. Ağır metal toksinlere karşı olumlu etkisi vardır. Zengin gözenekli yapısı ve yapıştırıcılığı ile çok dengeli, yüzen pelet yapılmasını sağlar.      Yemlere %1 düzeyinde katılması halinde diyarede azalma, karkasta üniformite sağlanmış, canlı ağırlıkta üzerine veriler vardır. Yeme %1.5 katılması halinde aflatoksinin etkisinin azaldığı, yumurta veriminin arttığı, yermden yararlanmanın iyileştiğine ilişkin literatür verileri bulunmaktadır. Mikrobiyal popülasyon üzerine herhangi bir etkinin gözlenmediğine ilişkin bildirişler bulunmakla birlikte kimi çalışmalarda da kolonizasyonu azalltığı bildirimektedir

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Pars S80 Elementel Sıvı Kükürt

Pars S80 Elementel Sıvı Kükürt

Pars S80 Elementel Sıvı kükürt; elementel formda olması nedeniyle toprak ıslahında ve toprak pH düzeyini ayarlamada kullanılabilecek etkin bir üründür. Damlama, yağmurlama, holder ve sırt pompaları ile kullanıma uygundur. Partikül çapları 1 – 12 mikron aralığı seviyelerindedir. Sera örtüsüne zarar vermez. Kullanım miktarları toprak pH düzeyi ve yapısına göre farklılıklar gösterir. Uygulama sonrası ısıya bağlı olarak bir kaç gün içerisinde etkisini göstermeye başlar. Üzüm (Bağ), Soğan, Sarmısak, Nohut, Elma, Zeytin, Kiraz, Ceviz, Patlıcan, Karpuz, Kavun, Turunçgiller (Portakal, Mandalina, Greyfurt, Limon), Buğday, Arpa, Salatalık, Şeker Pancarı, Domates, Fındık, Biber, Havuç, Mor Havuç, Şalgam, Turp, yüksek pH’lı (Kireçli) Toprak, Yerfıstığı, Fasulye, Soya Fasulyesi, Mısır, Lahana, Marul, Kabak, Bal Kabağı, Pamuk, Patates ekiminde sıvı kükürdü kullanabilirsiniz.
Yüksek pH’lı topraklarda verim düşüşünün baş nedeni fosfor ve iz elementlerinin (demir, mangan ve çinko) hareket edemez hale gelmesidir. Bu sorunun hızlı giderilmesinin yolu sıvı kükürt kullanımıdır.
Sıvı kükürt bitki ve toprak uygulamaları;
-Damlamadan toprak uygulamasında 1-3 lt / da.
-Yağmurlamadan toprak uygulamasında 1-3 lt / da.
Ekim Öncesi : Ekim öncesinde boş tarlaya holderle dekara 1-5 lt sıvı kükürt uygulaması yapılır.

Yeşil Aksam : Kükürt uygulaması yağmurlama sulama ile yapılacaksa kükürt sulamanın ilk kısmında verilir, sonra sulamaya devam edilir. Böylece kükürt bitkinin yapraklarından yıkanarak toprağa indirilmiş olur.

Karışabilirlik Durumu : Yalnız kullanılması tavsiye edilir. Yüksek alkali maddeler ile (Demir sülfat, çinko sülfat vb.) karışmaz.

Sıvı kükürt +5, +30 derece aralığında depolanmalıdır.

• İçeriğinde SC formunda kükürt bulunur.
• Damlama ve yağmurlama sistemlerinde kullanılabilir.
• Sera örtülerine zarar vermez.
• Toprak ıslahında ve toprak pH düzeyini ayarlamada kullanılabilecek en etkin üründür.
• Organik tarımda; toprak ıslahında izin verilen ender maddelerden biridir.
• Bitkinin tüm gelişim dönemlerinde kullanılabilir.
• Ekim öncesi ve ekim anında kullanılabilir.
• Topraktaki kireci ve tuzluluk oranını en kısa sürede düzenleyen ve düşüren etkin bir üründür.
• Ürünlerin donmaya karşı direncini ve kışa dayanıklılığını arttırır.
• Gece ve gündüz arasında oluşan sıcaklık farklarını azaltır ve düzenler.
• Ürünün daha erken olgunlaşmasına yardımcı olur.
• Ürünün gerekli olan iz elementlerinin alımını kolaylaştırıp ürün verimini arttırır.
• Kuraklığa karşı toprağın direncini arttırır.

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Grafit kullanım alanları ve önemi

Grafit; karbonun doğal formu-dur. Kimyasal formül olarak “C” ile ifade edilir ve karakteristik olarak altıgen kristal yapıya sahiptir. Mermer, şist ve gnays gibi metamorfik kayaçlar içerisinde oluş-maktadır. Diğer iki önemli karbon allotropu ise kömür ve elmastır. Grafiti doğal ve sentetik olarak iki ana sınıfı ayrılır ve doğal gra-fitinde üç farklı türü bulunmaktadır: • Sentetik Grafit • Doğal Grafit þ Pul (Flake) Grafit þ Amorf Grafit þ Damar Tipi (Vein) ya da Sri Lanka Grafiti Doğal grafitlerden pul ve damar tipi grafitler, grafitleşme derecesi ve elektrik özellikleri yüksek olan, iyi kristal yapıya sahip grafitlerdir. 2018 yılında dünya toplam grafit arzı 2,52 milyon ton civarında olup, bunun %62’si-1,57 milyon tonunu sentetik, %38-0,95 milyon tonunu doğal grafit oluşturmuştur. Doğal grafitin de %71’lik önemli bir bölümünü pul grafit, %1’den az kısmını Sri Lanka grafiti ve kalan %28’lik kısmı amorf grafit oluşturmak-tadır. Çin toplam sentetik grafit arzının %50’sini, doğal grafit arızının da %60’ını tek başına gerçekleştirmektedir. 1 Grafitin genel tüketim alanları içerisinde refrakter tuğlalar, özellikle manyezit karbon tuğlalar en büyük paya sahiptir. Üre-tilen doğal grafitin %14’ü-133 bin tonu batarya üretiminde, ağırlıklı olarak lityum bataryalarda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra elektrikli araçlar ve lityum batarya üretimine, bilinen büyük otomobil üreticilerinin 300 milyar doların üze-rinde yatırım yaptıkları ve bunun 100 milyar doların üstündeki kısmının lityum bataryalar için olduğu bilinmektedir. 2 Tüm bu yatırımlar ile birlikte 2028 yılında lityum batarya üretim kapa-sitesinin 2000 GWh/yılın üzerine çıkacağı ve tüm bu kapasite-nin kullanılabilmesi durumunda grafit talebinin 2,4 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. 3 Elbette bu olumlu senaryonun sonucu olarak ortaya çıkacak durumdur. Önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde bu inşa edilen kapasitenin yarısı dahi kulla-nılsa, bataryalar için gerekli grafit, bugünkü kullanımın nere-deyse 10 katı olacaktır. Bu toplam doğal grafit üretiminden de fazla bir talebi ortaya çıkarmaktadır. Lityum Bataryalar ve Grafit kullanımı Lityum bataryalar oluşturan dört ana unsur vardır, bunlar ne-gatif elektrot olarak da bilinen anot, pozitif elektrot-katot, anot ve katot arasında bulunan ve iyonların geçişini sağlayan sıvı bir elektrolit ve son olarak da anot ve katotun birbirine temas ederek kısa devre olmasını engelleyen fakat iyon geçişine izin veren bir seperatör (bu ince bir plastik yaprak gibi de düşünü-lebilir). Maliyet olarak bakıldığında da katot %44’lük, anot da %16’lık payları ile en önemli maliyet kalemlerini oluştururlar. 4 Lityum bataryaların önemli bir kısmı son dönemde hızla geli-şen elektrikli araçlar tarafından kullanılır, elektrikli aracın yakla-şık olarak maliyetlerinin %25’ini oluşturur ve 5 önemli kritere göre değerlendirilir: • Enerji Yoğunluğu: Bataryanın litre ya da kg başına ne kadar enerji depolayabileceğini gösterir. 

Top