Potasyum Klorat Nedir?

by ozkancol

Potasyum Klorat Nedir?

by ozkancol

by ozkancol

potasyum klorat, beyaz renkli kristalimsi bir katıdır.

Potasyum klorat, yaygın oalrak potasyum klorür ve sodyum klorattan elde edilir. Sodyum klorata stokiyometrik oranlarda katı KCI eklenir. Bu karışım daha sonra bir kristalleştiriciye transfer edilir ve potasyum klorat bulamacı olur.Ana sıvı hücrelere geri dönüştürülür, burada tuz klorata dönüştürülür ve işlem tekrarlanır. Katı KCl için kalite gereksinimleri yüksektir, çünkü çözeltiye eklendikten sonar sonra hiçbir saflaştırma mümkün olmamaktadır.

Yanıcı maddelerle beraber çok daha yanıcı bir karışım oluşturur. Yanıcı malzeme çok ince bir şekilde bölünürse karışım patlayıcı da olabilir. Bu karışım sürtünme ile tutuşabilir. Kuvvetli sülfürik asit ile teması yangınlara yada patlamaya neden olabilir.

Potasyum klorat, sulu çözelti renksiz bir sıvı olarak ortaya çıkar. Sudan daha yoğundur.

Amonyum tuzları ile karıştırıldığında kendiliğinden ayrışabilir ve tutuşabilir. Uzun süre ısıya veya ateşe maruz kaldığında patlayabilir.

Kibrit, kağıt, patlayıcı ve daha birçok kullanımda kullanılır.Cilde teması, gözleri ve mukoza zarlarını tahriş edebilir. Yutulması halinde zehirli  olabilir. Başka kimyasalların sentezi için öncü madde olarak kullanılır. Teması halinde organik maddeleri tutuşturur.

Potasyum klorat, oksitleyici bir ajan, patlayıcılarda, kibritlerde, oksijen kaynağı olarak , tekstil baskısı, piroteknik, dezenfektanlarda ve ağartma malzmelerinde kullanılır.

Veteriner tıbbında, potasyum klorat oksitleyici bir ajan, antiseptik ve büzücü olarak kullanılır.

Potasyum kloratın bir çok farklı alanda daha kullanımı mevcuttur. Bunlara örnek olarak: flaş tozunda  kullanılan bir yükseltgeyici maddedir. Diş macunu üretiminde, herbisit olarak,  alkaloidler ve fenoller için de  bir reaktif olarak kullanılır.

Potasyum klorat ayrıca kesilmiş domuz ve domuz ürünlerinde Yersinia enterocolitica isimli bakterinin oluşumunun belirlenmesinde de kullanılabilir.

Genel Bilgi
Kimyasal formülü KClO3 olan kristal yapıda  klorat mum yada oksijen mumu da denebilen bir kimyasaldır.Kloratlar olarak itici gazlar kategorisinde yer alır.Avrupa ülkelerinde uygun karışımlarıyla Papa’nın tercihi olarak beyaz duman üretiminde kullanılmaktadır.Kükürt ya da fosfor varlığında, son derece kararsız ve çok daha pahalı olabilirler.Oldukça kuvvetli oksitleyici özelliği bulunmaktadır.Eğitim kurumlarında oksijen gazı üretmek için uygun bir kaynaktır.

Kullanım Alanları

İlaç
Potasyum kloratlar bir nevi böcek ilacı olarak kullanılımaktadır.Ticari adı fegabit olan bu ilacın üretimine Finlandiya’da başlanmış ve Avrupada kullanım alanı bulmuştur.

Uçak
Uçak sanayinde oksijen kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Patlayıcı
Uygun bir yakıt ile karışımıyla sprengel patlayıcısı üretimi sağlanmaktadır.Ayrıca mayın üretimindede kullanım alanı bulmaktadır.

Potasyum Klorat

Ürün Özellikleri:
• Laboratuvar kimyasalıdır.
• Ambalaj miktarı: 500gr
• Çevre ve Sağlığa Etkisi: Yanıcı maddelerle patlamaya neden olur.
• Kimyasal Formülü: KClO3
• Yoğunluk: 2,32
• Saflık: % 99
• M.A (g/mol): 122,55

Potasyum klorat, KClO3 moleküler formülüne sahip potasyum, klor ve oksijen içeren bir bileşiktir. Saf haliyle beyaz kristalli bir maddedir. Endüstriyel kullanımda en yaygın klorattır. Kullanılır,

oksitleyici bir ajan olarak,
oksijen hazırlamak,
dezenfektan olarak,
güvenlik maçlarında,
patlayıcılarda ve havai fişeklerde,
ekimde longan ağacının çiçek açma aşamasını zorlayarak daha sıcak iklimlerde meyve vermesine neden olur. [6]

Üretim
Endüstriyel ölçekte, potasyum klorat Liebig işlemiyle üretilir: klorun sıcak kalsiyum hidroksite geçirilmesi, ardından potasyum klorür eklenmesi: [7]

6 Ca (OH) 2 + 6 Cl2 → Ca (ClO3) 2 + 5 CaCl2 + 6 H2O
Ca (ClO3) 2 + 2 KCl → 2 KClO3 + CaCl2
KCl’nin sulu çözelti içinde elektrolizi de bazen kullanılır, burada anotta oluşan elementel klor in situ KOH ile reaksiyona girer. KClO3’ün su içindeki düşük çözünürlüğü, tuzun basitçe solüsyondan çökelerek kendisini reaksiyon karışımından uygun şekilde izole etmesine neden olur.

Potasyum klorat, sodyum hipoklorit solüsyonunda orantısızlaştırma ve ardından potasyum klorür ile metatez reaksiyonu ile küçük miktarlarda üretilebilir: [8]

3 NaOCl (sulu) → 2 NaCl (k) + NaClO3 (sulu)
KCl (sulu) + NaClO3 (sulu) → NaCl (sulu) + KClO3 (s)
Klor gazı sıcak bir kostik potas çözeltisine geçirilerek de üretilebilir: [9]

3 Cl2 (g) + 6 KOH (sulu) → KClO3 (sulu) + 5 KCl (sulu) + 3 H2O (l)
Kullanımlar

Potasyum klorat yanan şeker
Potasyum klorat, erken ateşli silahların vurmalı kapaklarının (astarlar) temel bileşenlerinden biriydi. Potasyum perkloratın yerini almadığı bu uygulamada devam eder.

Klorat bazlı itici gazlar, geleneksel baruttan daha etkilidir ve sudan zarar görmeye daha az duyarlıdır. Bununla birlikte, sülfür veya fosfor varlığında son derece kararsız olabilirler ve çok daha pahalıdırlar. Klorat itici gazları yalnızca onlar için tasarlanmış ekipmanda kullanılmalıdır; bu önleme uyulmaması yaygın bir kaza kaynağıdır. Potasyum klorat, genellikle gümüş fulminat ile kombinasyon halinde, popüler bir yenilik havai fişek türü olan “krakerler”, “çıtçıtlar”, “patlayıcılar” veya “patlamalar” olarak bilinen hileli gürültü yapıcılarda kullanılır.

Potasyum kloratın başka bir uygulaması, duman bombalarında kullanılana benzer bir duman bileşiminde oksitleyici olarak kullanılır. 2005 yılından bu yana, laktoz ve reçine ile karıştırılmış potasyum klorat içeren bir kartuş, bir papalık toplantısında yeni papanın seçilmesini işaret eden beyaz dumanı üretmek için kullanılmaktadır. [10]

Potasyum klorat genellikle lise ve üniversite laboratuvarlarında oksijen gazı üretmek için kullanılır. Basınçlı veya kriyojenik bir oksijen tankından çok daha ucuz bir kaynaktır. Potasyum klorat, bir katalizörle, tipik olarak manganez (IV) dioksit (MnO2) ile temas halindeyken ısıtıldığında kolayca ayrışır. Böylece, basitçe bir test tüpüne yerleştirilebilir ve bir brülör üzerinde ısıtılabilir. Test tüpü tek delikli bir tıpa ve hortumla donatılmışsa, sıcak oksijen çekilebilir. Tepki şu şekildedir:

2 KClO3 (k) → 3 O2 (g) + 2 KCl (k)
Katalizör olmadan ısıtmak onu potasyum perklorata dönüştürür: [9]

4 KClO3 → 3 KClO4 + KCl
Daha fazla ısıtma ile potasyum perklorat, potasyum klorür ve oksijene ayrışır:

KClO4 → KCl + 2 O2
Bu reaksiyonun güvenli performansı, çok saf reaktifler ve dikkatli sıcaklık kontrolü gerektirir. Erimiş potasyum klorat son derece güçlü bir oksitleyicidir ve şeker gibi birçok yaygın malzeme ile kendiliğinden reaksiyona girer. Patlamalar, sıvı kloratların oksijen jeneratörlerinin lateks veya PVC tüplerine sıçramasından ve ayrıca kloratlar ile hidrokarbon sızdırmazlık gresleri arasındaki temastan kaynaklanmıştır. Potasyum kloratın kendisindeki safsızlıklar da sorunlara neden olabilir. Yeni bir potasyum klorat partisi ile çalışırken, küçük bir numune (~ 1 gram) alıp açık bir cam plaka üzerinde kuvvetlice ısıtmanız önerilir. Kirlenme, bu küçük miktarın patlamasına neden olarak kloratın atılması gerektiğini gösterir.

Potasyum klorat, örneğin oksijen tedarik sistemleri olarak kullanılan kimyasal oksijen jeneratörlerinde (klorat mumları veya oksijen mumları olarak da adlandırılır) kullanılır. uçak, uzay istasyonları ve denizaltılar ve en az bir uçak kazasından sorumlu olmuştur. Mir uzay istasyonunda çıkan bir yangında da bu maddeye rastlandı. Potasyum kloratın ayrışması ayrıca ilgi çekici ışıklar için oksijen kaynağı sağlamak için kullanıldı.

Potasyum klorat aynı zamanda pestisit olarak da kullanılmaktadır. Finlandiya’da Fegabit ticari adı altında satıldı.

Potasyum klorat, oldukça reaktif bir klorik asit ve potasyum sülfat çözeltisi oluşturmak için sülfürik asit ile reaksiyona girebilir:

2 KClO3 + H2SO4 → 2 HClO3 + K2SO4
Bu şekilde üretilen çözelti, yanıcı malzeme (şeker, kağıt vb.) Mevcutsa kendiliğinden tutuşacak kadar yeterince reaktiftir.

Okullarda, erimiş potasyum klorat, dramatik çığlık atan jöle bebeklerinde, Sakızlı ayı, Haribo ve şekerin erimiş tuza bırakıldığı Trolli şeker gösterisinde kullanılır.

Kimya laboratuvarlarında HCl’yi oksitlemek ve az miktarda gaz halinde klor salmak için kullanılır.

Potasyum klorat dikkatli kullanılmalıdır. Kuvvetli bir şekilde tepki verir ve birçok yanıcı malzeme ile karıştırıldığında bazı durumlarda kendiliğinden tutuşur veya patlar. Neredeyse her türlü yanıcı malzeme ile birlikte kuvvetli bir şekilde yanar, hatta normalde çok az yanıcı olanlar (normal toz ve tiftik dahil). Potasyum klorat ve yakıt karışımları sülfürik asitle temas ettiğinde tutuşabilir, bu nedenle bu reaktiften uzak tutulmalıdır. Potasyum klorat içeren piroteknik bileşimlerde kükürtten kaçınılmalıdır çünkü bu karışımlar kendiliğinden tutuşmaya yatkındır. Çoğu kükürt eser miktarda kükürt içeren asitler içerir ve bunlar kendiliğinden tutuşmaya neden olabilir – “Kükürt çiçekleri” veya “süblimleştirilmiş kükürt”, genel olarak yüksek saflığa rağmen önemli miktarlarda kükürt asitleri içerir. Ayrıca, potasyum klorat ile tutuşmayı teşvik edici özelliklere sahip herhangi bir bileşik (örn. Antimon (III) sülfit) karışımlarının hazırlanması çok tehlikelidir, çünkü bunlar son derece şoka duyarlıdır.

Potasyum kloratın Moleküler Ağırlığı 122,55 g / mol PubChem 2.1 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2019.06.18)
Potasyum kloratın Hidrojen Bağ Donör Sayısı 0 Cactvs 3.4.6.11 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2019.06.18)
Potasyum klorat 3 Hidrojen Bağı Kabul Eden Sayısı Cactvs 3.4.6.11 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2019.06.18)
Potasyum kloratın Döndürülebilir Bağ Sayısı 0 Cactvs 3.4.6.11 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2019.06.18)
Potasyum kloratın Tam Kütlesi 121.917303 g / mol PubChem 2.1 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2019.06.18)
Monoizotopik Potasyum klorat Kütlesi 121.917303 g / mol PubChem 2.1 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2019.06.18)
Potasyum kloratın Topolojik Polar Yüzey Alanı 57.2 Ų Cactvs 3.4.6.11 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2019.06.18)
Potasyum kloratın Ağır Atom Sayısı 5 PubChem tarafından hesaplanmıştır
Potasyum kloratın Resmi Yükü 0 PubChem tarafından hesaplanmıştır
Potasyum kloratın karmaşıklığı 49.8 Cactvs 3.4.6.11 tarafından hesaplanmıştır (PubChem sürümü 2019.06.18)
Potasyum kloratın İzotop Atom Sayısı 0 PubChem tarafından hesaplanmıştır
Tanımlanmış Atom Stereocenter Potasyum klorat Sayısı 0 PubChem tarafından hesaplanmıştır
Tanımlanmamış Atom Stereocenter Potasyum klorat Sayısı 0 PubChem tarafından hesaplanmıştır
Tanımlanmış Bağ Stereocenter Potasyum klorat Sayısı 0 PubChem tarafından hesaplanmıştır
Tanımlanmamış Bağ Stereocenter Potasyum klorat Sayısı 0 PubChem tarafından hesaplanmıştır
PubChem Tarafından Hesaplanan Potasyum klorat 2 Kovalent Bağlı Birim Sayısı
Potasyum klorat Bileşiği Kanonikleştirilmiştir Evet

Fiziksel tanım
Potasyum klorat, beyaz kristalli bir katı olarak görünür. Yanıcı maddelerle çok yanıcı bir karışım oluşturur. Yanıcı malzeme çok ince bir şekilde bölünürse karışım patlayıcı olabilir. Karışım sürtünmeyle tutuşabilir. Güçlü sülfürik asitle temas yangınlara veya patlamalara neden olabilir. Amonyum tuzları ile karıştırıldığında kendiliğinden ayrışabilir ve tutuşabilir. Uzun süre ısıya veya ateşe maruz kaldığında patlayabilir. Kibrit, kağıt, patlayıcı ve diğer birçok kullanımı yapmak için kullanılır.

Potasyum klorat, sulu çözelti renksiz bir sıvı olarak görünür. Sudan daha yoğun. Temas cildi, gözleri ve mukozayı tahriş edebilir. Yutulduğunda toksik olabilir. Diğer kimyasalları yapmak için kullanılır. Temas halinde organik malzemeleri tutuşturur.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top